Home > > Sheldan Nidle - 27. februar 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 27. februar 2018

Selamat Balik. (Hjertelig Velkommen) Udrensningsoperationen fortsætter. Vores sejr, der sætter kronen på værket, kommer nærmere dag for dag. De fleste af klikens hovedbaser og højborge er blevet fuldstændig ødelagt. Vores liste over arrestationer bliver længere for hvert minut. Imidlertid presser planen for at implementere den Nye Republik sig på, der giver vores allierede mulighed for endelig at overtage USA, Inc. Revalueringen (RV) fortsætter med at folde sig ud og skrider fremad. Vores allierede opdager, hvor svag kliken er blevet. Dens få tilbageværende støttepunkter svinder for hver dag. Den længe lovede velstand nærmer sig systematisk datoen for levering. Et yderst gunstigt øjeblik er kommet, hvor fundamentet for en ny virkelighed og en gylden tidsalder vil blive lagt.

Vores mission er baseret på at udføre en række himmelske direktiver. Disse dekreter blev udstedt for at hjælpe til med menneskehedens tilbagevenden, på det rette guddommelige tidspunkt, til dens tidligere tilstand som fuldt bevidste galaktiske mennesker. Det er vigtigt at realisere et nyt rige, fri for de hindringer, der er arrangeret gennem den luskede klikes og dens mange håndlangeres ubarmhjertige planlægning. Tidligere arbejdede mange af vores forskellige grupper af allierede hver for sig, og deres bestræbelser var usammenhængende. Med vores støtte lærer de om den "Flydende Gruppedynamik", som har bidraget til, at de forskellige Lysgrupper forener sig i en ustoppelig kraft. Denne stadigt voksende styrke gør Lyset fri til at skabe utallige måder, hvorpå de kan besejre mørket. Deres fælles indsats viser sig at blive det knockout slag, der kan knuse mørket. Efterhånden som lyset vokser, svinder mørket ind. I er nu rystende nær afsløring, der bebuder en gylden æra af ufattelig fred og gryet for grænseløs velstand! Den gamle virkelighed svinder, og en ny og herlig verden etableres i dens sted! Halleluja! Halleluja!

Vi besidder en stadigt voksende dynamik, hvis momentum ikke kan benægtes, og mørket indser det. Kliken ved, at dens tid løber ud. Mange af de onde fraktioner på jeres planet har overgivet sig og har forhandlet aftaler om deres samarbejde. Der er dog stadig en stædig klike, der nægter at overgive sig og er fast besluttet på at kæmpe og skabe kaos til den bitre ende. Dette er uheldigt, da det kun skaber forvirring og tvivl i Lysarbejderes sind og hjerter, hvor det ikke burde eksistere. Men Lysets kræfter vokser i antal og er forenet/ét sind/ligesindede i deres hellige formål. Intet, og ingen, kan hindre Gaia og alle hendes folk i at opleve denne ekspansion i bevidsthed.

Næste fase/skridt i vores strategier vil snart blive afsløret. Flydende Dynamikker forener de mange forskellige grupper, der indtil for nylig ikke var allieret med hinanden. Nu da de er, er mirakler mulige og sker dagligt. Når I holder velstanden i jeres hænder, frigives mange teknologier, der ikke er blevet fortalt om. Disse teknologier, som allerede eksisterer på jeres planet, vil give sikre metoder til at rense jeres vand, luft og jord. Healing teknologier vil erstatte jeres nedbrudte medicinske system. Forestil jer en verden fri for chemtrails, fluor i jeres vand eller jord udarmet for næringsstoffer. Ja, forestil jer en verden med en ren, klar himmel, rent drikkevand og økologisk landbrugsjord. Forestil jer jeres krop udnytte vibrationel medicin til at kurere jeres fysiske lidelser. I sidste uge fortalte vi jer om halschakraet og om integration af Drømmechakraet. Disse chakraer fortsætter med at forårsage rastløs søvn, levende drømme, hovedpine og vedvarende tør hoste, som skulle begynde at aftage efter Forårsjævndøgn. Jeres Drømmechakra er et nyt chakra, der vil hjælpe jer med jeres forbindelser til de galaktiske og åndelige riger.

Vær hilset! Vi er jeres Opstegne Mestre. I dag kommer vi for at diskutere kunsten at være nådig. Mere end blot at være venlig, er det faktisk en indre sindstilstand. Lær at stå fast for Sandheden og samtidig udstråle venlighed. I disse usikre tider må I se verden som mere end nyheder rapporteret af mainstream medierne. Det handler om, hvordan I opfatter Gaia og hvordan I kan gøre hende til et bedre sted for alle, der lever på hende. Et vigtigt aspekt på jeres rejse er at være nådig og at have fred i sjælen, når I skal til at afvikle den mørke klikes magtstruktur. I jeres til stadighed skiftende livstempo må I lære, hvordan I anvender nåde og afstår fra en hård følelsesmæssig reaktion. At være nådig bliver derfor nøglen, fordi den sætter tonen for det, I ser eller siger og hvordan I reagerer på den virkelighed, I skaber for jer selv.

Nøglen til at være nådig er at være mentalt sund og centreret i en kaotisk og ubalanceret verden. Det er vigtigt at forstå det evigt skiftende miljø, der omgiver jer. Skelneevne er også grundlaget for at føle vedvarende Kærlighed i jeres hjerterum. Enhver er som en sommerfugl fanget i forandringens hvirvlende vinde. I disse hurtige hvirvlende vinde fødes idéer og forenes. Fordi det skære antal af scenarier, der bombarderer jeres bevidsthed, let kan forårsage forvirring og tvivl, opfordrer vi jer til at anvende kunsten at skelne og elskværdighed i jeres daglige gøremål. Disse kvaliteter, der kan gøre jer fri af angst. Disse kvaliteter giver svar på de problemer, I vil møde, når I skaber jeres nye virkelighed.

Hver eneste af jer er en glæde for vores kollektive hjerter. Vi er klar over, hvor langt I er kommet i de sidste to årtier! I befinder jer på en vej, der fører til succes og som skal føre jer tilbage til fuld bevidsthed. Vi finder det derfor klogt at informere jer om disse forandringer og bede jer om at fortsætte med at gå indad, fokusere og bruge visualiseringer for at fremskynde jeres udvikling. I, kære Hjerter, er en vidunderlig gruppe, som først nu begynder at vise jeres store potentiale. Den næste store række af forandringer planlagt af Himlen er yderligere at accelerere jeres mentale og følelsesmæssige evner. Som I ved, er jeres hjerte et stort elektrisk center, der i mange tilfælde konkurrerer med jeres hjerne. Denne proces vil fortsætte, mens I foretager fornyelser i hjernens chakraer og i jeres hjerter. Disse forandringer skal prise jeres nyfundne potentiale og bedre forberede jer til mødet med jeres galaktiske mentorer.

I dag fortsatte vi vores meddelelser! Tiden nærmer sig en stor forandring i denne virkelighed. Det er tid til at transformere smerten og lidelserne til glæde, fred og velstand! Den mørke klike har haft tid til elskværdigt at skifte retning og fejlede. En ny dag, der vil bringe en elskværdig epoke for menneskeheden, gryr! Vid, I Kære, at den ubegrænsede forsyning og uendelig velstand i Himlen sandelig er Jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |