Home > > Sheldan Nidle - 23. august 2016

Sheldan Nidle for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 23. august 2016

1 Chicchan, 8 Uo, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Der gøres store fremskridt. Der findes blandt de Ældste og de forskellige Kongelige grupper en stærk og uforklarlig bekymring om, at de mørke på en eller anden måde havde foregivet at være forsvundet. Dette har stærkt farvet disse magtfulde gruppers syn på denne enorme frigivelse af midler. Vores opgave er at bevise, at disse overbevisninger ikke har noget på sig. På nuværende tidspunkt virker vores massive program med at imødegå disse ubegrundede overbevisninger med succes. De Ældste ser tydeligt, at en frigivelse af dette enorme lager af midler ikke kan give anledning til nogen former for fejl. Selvom de mørke skulle være i stand til at stjæle nogle af disse midler, har vi midlerne til hurtigt at få dem tilbage og arrestere enhver, der er involveret. På grund af denne nu beviste evne er de Ældste og de Kongelige omsider klar til at fastsætte bestemte frigivelsesdatoer. Derfor føler vi stærkt, at de globale Revalueringer (RV) faktisk kan realiseres og derved tillade, at den komplekse Revalueringsproces påbegyndes. Disse massive udvekslinger kan så føre til fordelingen af velstandspakkerne og ny forvaltning!

Når de nye midler er frigivet, vil det udløse en lang række finansieringer, der har været sat på hold i månedsvis. Disse ophold havde sat frigivelsen af en hel del obligationer, humanitære midler og andre lignende projekter i stå. Vi forventer, at alle disse midler, der var blevet holdt tilbage af kineserne og de europæiske Ældste, endelig i de kommende uger kan behandles og distribueres til de, der længe har været lovet disse helt specielle midler. En anden bedrift er neutraliseringen af den mørke klikes håndlangere i de nuværende korrupte regeringer i dette rige. Vi er overbeviste om, at disse beslutninger er endelige og skal gøre det muligt for verdens mange samfund at blive oversvømmet med penge, der formelt har været holdt tilbage i årevis. Disse midler kan hurtigt gøre det muligt at begynde flere vigtige sanitets-, vand- og boligprojekter. Jeres verden må også gøre en ende på dens lange afhængighed af Gaias naturressourcer. Disse projekter omfatter en anden vigtig ting, nemlig at gøre en ende på ødelæggelsen af naturens økosystemer. Alt dette er naturligvis kun begyndelsen!

Dette påvirker menneskeheden på en række forskellige måder. Forhalingen forlænger ondsindede strategier, der er designet til at bruge de religiøse kanaler i dette rige til at skabe katastrofer. Det er disse eventuelle katastrofer, som foruroliger mange og giver anledning til, at skurkene i denne verden fryder sig. Så mange muligheder er i øjeblikket til stede. Jeres verden ændrer sig hurtigt og det er vigtigt for strømmen af midler, at det manifesteres hurtigt. Mange er klar til endelig at gøre en ende på det gamle og begynde en stabil march mod en ny global løsning. Vi ser, at jeres voksende bevidsthed udfolder sig på nye og forunderlige måder. De gamle overbevisninger bliver strøget og en ny virkelighed begynder langsomt at manifestere sig. Det er i denne bevidsthedsudveksling, at vi finder håb for jeres nye og stadigt udviklende virkeligheder.

Vores samarbejdspartnere ser alt dette udfolde sig og vi er i løbende kontakt med de Opstegne Mestre og vores Agarthanske brødre. Deres fælles overvejelser er, at I vokser i mange forskellige retninger. Hvad der virkelig kræves, er en viis supervision. I er nødt til at høre om de historiske fakta, der bekvemt blev glemt af Anunnakierne og deres ondsindede håndlangere. Denne proces er noget, som jeres Opstegne Mestre skal overbringe jer som det første. Vi skal yderligere fortælle jer udførligt om disse begivenheder, der i øjeblikket er skjult for jer og som jeres mentor skal fortælle jer om gennem en række samtaler. I begyndelsen anvendte Anunnakierne avanceret teknologi og tillod senere håndlangerne at opretholde frygt og magt ved at udnytte denne teknologi. Hele denne række af fortidige historiske episoder skal revideres i detaljer. Vi har i vores besiddelse en historie, der bedst kan forklares med "tidsrejse". Alt dette kan være meget forvirrende. Så vær opmærksom på, at meget stadig skal fortælles jer. Disse sande historier skal sætte scenen for jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi er yderst glade over det, der sker rundt omkring i denne verden. Overalt bliver en ny voksende bevidsthed en betydelig faktor. I bevæger jer ud over det, I lærte af mørket og I ønsker inderligt at skabe nye tanker og nye veje for jer selv. Med dette er der også de gamle opfattelser, der fortsat klæber sig til jer som lim. Vi beder jer bruge jeres fælles engagement til at overvinde disse vanskeligheder. Bare husk at skabe nye veje og at bruge jeres fælles erfaringer til at opnå fantastiske muligheder. Jeres positivitet er nøglen, ligeså jeres visioner. Disse ting kan hjælpe jer med at nå de mål, I sådan ønsker at nå. Så vær modige og villige til at tage bæredygtige chancer. Disse to kvaliteter kan gøre det muligt for jer at gennemføre store bedrifter!

Hver og en af jer vokser på jeres egen unikke måde. I er nødt til at koncentrere jer om den bedste måde at nå jeres højeste ønske. En af de ting, I må gøre, er mentalt igen at fokusere på, hvordan I ønsker at udføre jeres planer. Med andre ord konstruér et "tankekort". Dette tankekort kan trin-for-trin vise jer, hvordan I bedst sammensætter jeres vision. Mange af Mestrene gør dette hele tiden. Vi kan så bruge disse som guider til rent faktisk at iværksætte, hvad der kræves for at gennemføre disse velsignede planer. Efterhånden som I bliver gode til at arbejde med planer, kan I skabe og nemt manifestere, hvad end I har brug for og observere, hvordan jeres flow fungerer. En af de bedste måder at gøre dette er simpelthen ved at inddele jeres oprindelige idé i de nødvendige tiltag. Reflekter så over, hvordan jeres flow i denne vision virker. Resten kan så være let at gøre!

Alt i denne indre behandling er vigtig for at opnå en bedre forståelse af, hvordan I bedst kan opnå, hvad I ønsker. Det andet vigtige element er simpelthen at finde ud af, hvordan I arbejder og kommunikerer med jer selv. Denne opdagelse af, hvordan I går frem, er en nøgle til succesfuldt arbejde med andre. I alle tilfælde må I være positive og se jeres projekter som vellykkede bestræbelser. En anden faktor er at være en stærk del af det globale kollektive. Hvad der udfolder sig, er i virkeligheden et kollektivt foretagende. Det er jeres storslåede, positive vision, som sammen med vores indsats giver jer styrke til, at det lykkes. Mange personer gennemfører store bedrifter kun på grund af det, I har gjort for at berede banen for dem. Lad os takke jer alle og velsigne jer for de energier, I frit har givet til disse projekter for at transformere Gaia og hendes folkeslag. Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat med at give jer rapporter for at forklare, hvad der sker rundt omkring i denne verden. Alle disse begivenheder har været mulige på grund af jeres positive visualiseringer. Tiden for disse store forandringer er nu! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |