Home > > Sheldan Nidle - 24. januar 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 24. januar 2017

13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Vi kommer på denne dag for at fortsætte vores beretning. Alt skrider støt fremad. Modstanden mod denne distribuering er blevet fuldstændigt brudt. I de kommende måneder forventer vi at fuldende hovedelementerne i denne meget komplekse procedure. Republikken er endelig klar til fuld afsløring. Det har taget lang tid, da dens formelle bekendtgørelse stadig er noget kontroversiel. Vi forventer, at resten af den samlede pakke meget snart bliver distribueret. Dette de facto regime har været ved magten så længe, at dets påståede legitimitet syntes hævet over kritik. Vores mission er derfor knyttet til at skulle forklare for alle involverede, hvordan denne nye forvaltning formelt skal proklameres. Denne procedure er næsten klar til offentliggørelse og må forklares, før dette de facto og illegale regime er fuldt afviklet. Det er vigtigt, at denne række af afsløringer bliver fortalt detaljeret til den amerikanske offentlighed. I denne forbindelse har vi været nødsaget til at ændre den måde, hvorpå denne forvaltning bliver bekendtgjort og korrekt indsat. Hvis det gøres uden omhyggelig planlægning, kan det forårsage store skader fra begyndelsen. Derfor må det ske i en nøje planlagt rækkefølge.

Vi har anbefalet, at disse vigtige skridt begynder straks med en række formelle proklamationer om dette yderst følsomme emne. NESARA og dens specielle historie kræver et formelt sæt af officielle bekendtgørelser. Når dette er gennemført, må målene for de næste 120 dage sættes i gang. I de seneste to årtier fandt en række hemmelige begivenheder sted og disse må afsløres. De skal bruges til offentliggørelse af et nyt verdensomspændende finansielt system. Dette kræver ligeledes en generel oversigt over, hvad der er i vente for Amerika og verden. Denne oversigt kræver så rigt et sæt detaljer som muligt. På nuværende tidspunkt befinder dette rige sig ved et kritisk vendepunkt. Nødvendigheden af etablering af en ny global stabilitet er altafgørende. Den amerikanske Forfatnings rolle i denne proces må forklares fuldt ud. En ny global dagsorden tager form. De fleste amerikanere forstår ikke, hvad der skal gøres. En formel og spændende historie må beskrives for dem i detaljer. I dette Lys kan en fremgangsrig og fredelig virkelighed fortsætte med succes!

Vores primære opgaver er at berede vejen til jeres velstand, frihed fra fortsat gældsslaveri og erhvervelse af jeres personlige suverænitet. Igangværende projekter skal frembringe en ny virkelighed, der skaber et nyt Dig og en ny Gaia. Disse 5D entiteter er grunden til, at vi kom til jeres kyster i første omgang. For længe siden dekreterede Himlen, at jeres omfattende rejse ind i begrænset bevidsthed skulle ende, når I gik ind i det 21. århundrede. Til den tid skulle I genoptage jeres hverv som Gaias primære Vogtere. Vores operationer blev specielt designet til at hjælpe jer som en stjerne nation i den Galaktiske Føderations vigtigste kolonisering af dette solsystem med planeter og måner. Dette projekt var blevet midlertidigt overtaget af en mørk kraft, under kommando af et særligt angrebsteam fra Anchara Kontinuummet. Deres mission blev med held forpurret kort efter, at jeres 21. århundrede var begyndt. Det er nu tid for indførelsen af en ny Republik og en ny, fri og fremgangsrig virkelighed. I står også på tærsklen til første kontakt med den Galaktiske Føderation.

Denne række af nøgleoperationer nærmer sig sin vellykkede afslutning. Tilbage af vores opgave er en hemmelig observation og nøje at følge de guddommelige forordninger fra Himlen. Dette har været i gang siden vores ankomst i slutningen af det 20. århundrede. Vores mål var at gennemføre disse forskellige mål kort efter begyndelsen af jeres 21. århundrede. På nuværende tidspunkt er vi midt i en administrativ forandring, der skal bringe jer en række ændringer, der tillader os at bekendtgøre vores tilstedeværelse på jeres smukke kyster. Formelle TV-udsendelser kan gøre det muligt for os at begynde en række meddelelser, der skal berede jer på vores masselandinger og første kontakt. Vi agter også at integrere en række af vores mentorer hos jer. Disse interaktioner skal hjælpe jer med at forstå den guddommelige skønhed ved fuld bevidsthed. Himlen har brugt de sidste få årtier på at højne jeres krops basale operationelle vibration. Igen er dette et tegn på Himlens hellige forberedelser, der skal gøre jer klar til jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed.

Namaste, Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne velsignede tid er en tid, hvor I endelig skal modtage frugterne af et nyt penge- og banksystem. Nyerhvervet rigdom er et symbol på, hvad der i sidste ende skal blive jeres, fuld bevidsthed! Lige siden I først blev begrænset af atlanteanernes og Anunnakiernes onde måder, har dette rige været et redskab for dem, der stjal jeres kræfter og derefter tvang jer til årtusinders brutale tvangsarbejde og trældom. Varigheden af tiden i skyggen frarøvede jer jeres indre tillid, der var jeres arv. Nu skal disse forfærdelige tider ende og en nyere, mere velsignet tid skal begynde. Inde i jer er en slumrende tro på, at I har et stort potentiale. Disse indre opfattelser er faktisk visioner af jeres tidligere selv. Vi Mestre er her for på guddommelig vis at indgyde i jer, hvor store I i virkeligheden er. Vores mission er at vise jer, hvordan disse prægtige visioner skal blive virkelighed. Denne tid er en tid, hvor sådanne mirakler bliver mulige!

Jeres vidunderlige visioner banede vejen for den tid, hvor stor undertrykkelse slutter og erstattes af en ny tidsalder. En tidsalder, hvor I bliver velstående, udfører humanitære projekter, så I kan skabe endeløs rigdom og skabe forudsætningerne for en ny æra af fred og Kærlighed. Disse prægtige energier skal på guddommelig vis gøre det muligt for jer at transformere denne tid og skabe permanent godt helbred, rigdom og suverænitet. Nye organisationer skal formes efter himmelske forbilleder, som vil blive givet til jer af Himlen. Efterhånden som de vokser i jeres hjerter, skal de skabe nye modeller for forvaltning. Kort sagt skal I opleve et stort nyt sæt af retningslinjer, der skal forandre denne virkelighed og i sidste ende gøre det muligt for vores rumfamilier at besøge os og yderligere vejlede os. Disse vidunderlige tider er blot en forsmag på det, der skal komme. En ny guddommelig æra, hvis fundament Himlen lagde for længe siden!

Disse guddommelige forandringer er for øjeblikket i gang. En række specielle operationer bliver igangsat af Himlen og vores rumfamilier. Særlige sæt af instruktioner er næsten færdige. Himlen har bedt sine Administratorer om at våge over disse tider og være klar til at handle kun på det rigtige tidspunkt, der har ventet så længe. Sammen med vores samarbejdspartnere gør vi os klar til at forandre dette rige og sætte det i stand, som Himlen har til hensigt. Det er i denne tid, hvor flere storslåede mirakler kan ske. Disse mirakler skal kun være begyndelsen på mange andre begivenheder, der skal transformere den nuværende virkelighed. Mange fantastiske begivenheder skal ske. Vi beder jer opretholde disse positive visioner og lade Himlens "Vise" gennemføre et yderst storslået eksperiment for den Menneskelige Sjæls sande pragt. Denne proces skal være en proces, der forandrer alt!

I dag forsatte vi vores ugentlige rapport om, hvad der sker rundt omkring i denne verden. Alt er i vente for, at noget helt specielt omsider finder sted. Lad os begynde denne tid med en række globale bønner og udviklingen af en storslået begivenhed, der skal forandre alt! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |