Home > > Sheldan Nidle - 17. januar 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 17. januar 2017

6 Eb, 15 Chen, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Procedurerne, som der blev skabt enighed om, skrider fortsat fremad i deres eget langsomme tempo. Vægten er som altid på sikkerhed og opretholdelse af et jævnt flow. Denne operation er således blevet reduceret til at fortsætte med store sekvenser og holde offentligheden uvidende, indtil visse primære sikkerhedspunkter er nået. Dette er blevet afgørende for succes i denne proces. De første elementer er den globale indførelse af de nye gyldige penge udstedt af den nye Republik, den komplekse Revalueringsoperation (RV) i Amerika og igangsættelsen af GCR (Global Currency Reset). De nye penge skal ledsages af den officielle indførelse af det nye internationale finansielle system. Til den tid kan den ny udpegede præsident forklare NESARA og fejringen for alle. Denne række af særlige bekendtgørelser skal endelig gøre det muligt at fremkomme med en udtalelse om afsløring og endelig gøre det muligt for os at begynde vores TV-udsendelser til jer. Det skal sætte scenen for andre begivenheder, der kan fremtvinge verdensfred og en måde at skabe det miljø på, som vi drømte om, da NESARA først blev foreslået i slutningen af 1990'erne. Denne globale situation kan føre til en række andre begivenheder.

En af de store begivenheder, der skal følge indførelsen af NESARA og den nye NESARA Republik, er den formelle implementering af det nye finansielle system. Vi kan allerede se, hvordan det nye internationale banksystem skal indføres i hele verden. Det bliver igangsat først i Kina og resten af Asien. Så skal det være det dominerende i Europa, Nord- og Sydamerika og Afrika. Oceanien vil blive det sidste stop for den nye bank-virkelighed. Nye globale valutaer skal fremme en ny velstand til alle og den formelle afslutning på gældsslaveri. Denne verden har brug for at vise Gaia, at det menes alvorligt med intentionerne om at rense luft, vand og jord. Sammen med dette er det nødvendigt at genoprette havets indbyrdes forbundne system af havstrømme, som tempererer og giver næring til tilstødende landområder og fauna i hele verden. Denne daglige proces regulerer verdens vejrsystemer og er i stand til at bistå havstrømmene i at sørge for de elementer, der hjælper til at opretholde klodens økosystemer.

Dette naturlige mønster blev afbrudt af et hemmeligt regeringsorgan. Dets skjulte operation var verdensomspændende i omfang og det lykkedes at forstyrre havets regelmæssige opvarmning og nedkøling. Den begyndte også at påvirke de store lufthave, der er over dem. Denne regeringsoperation begyndte i de tidlige 2010'erne. Det skabte usædvanligt store forårsoversvømmelser i Europa, kraftig afsmeltning af Arktiske og Antarktiske isflager og besynderlig vinterkulde og storme i Europa og det nordlige Nordamerika. Dette hemmelige vejreksperiment forårsagede også en alvorlig tørke i Californien og store vejranomalier i Asien og Nordafrika. Mest betydende lukkede den af for den nordatlantiske strøm (Golfstrømmen). Et større vejrskifte så ud til at ville forvandle et naturligt skifte på globalt plan til en stor klimakatastrofe.

Denne række af kunstige vejrændringer medførte et unødigt pres på et naturligt mønster med hensyn til uddøen, som i de sidste par årtier havde udryddet 40% af verdens flora og fauna. Dette skyldtes den store forandring, der blev indledt for at gøre Gaias overflade klar til genforening af hendes nu opdelte Indre og Ydre verdener. Desuden havde et himmelsk sæt af dekreter givet bemyndigelse til at gøre en ende på Anunnakiernes håndlangeres korrupte og uholdbare verden. Denne operation befinder sig nu i sin afsluttende fase, som vil ende med succes. Gaia ønsker at gøre det muligt for jer at vende tilbage til jeres naturlige 5D tilstand og at afslutte denne procedure med en tilbagevenden til hendes egen genforenede 5D tilstand. En lignende skæbne gælder for resten af planeterne i dette solsystem. Vi observerer, hvordan denne nødvendige proces fortsætter på hver enkel planet og dens unikke system af måner. Vandplaneternes nødvendige forvandlinger og den tidlige genopbygning af den store transmarsianske verden er et yderst interessant fænomen at iagttage. Det viser tydeligt Himlens pragtfulde mægtige veje!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Den nuværende situation forbedres hurtigt. Vores samarbejdspartnere har travlt med at sikre, at udbetalingerne inden længe sker. De, der har ventet så længe på et tegn, kan vide, at ventetiden næsten er forbi. Vi vil også gerne takke dem, der har opretholdt de positive energier for jeres visioner. Vi påskønner og velsigner jer for jeres daglige bekræftelser. Hele denne operation er en operation, der tydeligt viser, hvordan positiv tålmodighed belønnes i sidste ende. Dette rige befinder sig i en prægtig overgang, der skal markeres af vores tilsynekomst og af visdom, som vi ønsker at dele med jer. Når alt dette endelig er opnået, skal I eje en virkelighed, der er kendetegnet ved dens frihed, jeres suverænitet og dens enorme almene velstand. I skal bo i dette land og opdage dens utallige velsignelser. Dette rige skal afsløre, hvor inderligt landene i det Indre og Ydre af Gaia er forbundet. Vær Vise! Vær Åbne og klar til at opdage, hvordan dette nye land fungerer!

Når I begynder at tage alt dette ind, kan I udvide jeres opfattelser og slippe jeres frygt og bekymringer. Denne verden på Jordens overflade har i de sidste 13 årtusinder levet med frygt skabt og opretholdt af håndlangernes grusomme erklæringer. Se denne nye tid som den tid, hvor dette forfærdelige mareridt endelig slutter for jer. Dette hellige sted skal omsider dagligt dvæle i Himlens glødende Lys. Desuden skal I møde jeres brødre fra den Indre Jord og lære mange ting om jeres overgang fra fortiden til den nuværende "opvågnen". I dette nye land skal I med glæde byde jeres familier i rummet velkommen og lære jeres mange spirituelle familiers natur. Husk dybt i jeres Hjerter, at I aldrig rigtig er alene. Jeres nye fæller skal føre jer til jeres strålende fremtid og skal dele med jer præcis, hvordan det skal opnås. Vær velkomne og mest af alt føl jer i sandhed Elskede!

Det, der sker rundt omkring på denne guddommelige klode, er en stor lære. Denne lære har potentiale til at hele alle. For længe siden kom jeres forfædre hertil og drog ud på en rejse i mange faser, der skulle føre jer langt væk fra, hvad de oprindeligt kom hertil for. I øjeblikket tager I det hele ind og lærer, hvordan I bedst kan forberede jer på det, der ligger forude. Dette er en tid, ikke kun om overgang, men også fyldt med en lang række omhyggeligt forberedte lektioner. Vær altid klar til at tage disse ind og velsigne dem for det, de fortæller jer. Snart skal I møde jeres mentorer. De er sammen med os et særligt team, der stille og roligt skal guide jer til en ny og meget mere bevidst eksistens. Det kan til tider være svært for jer at tage det hele ind. Brug blot jeres mægtige vision til at bære jer gennem selv de mest vanskelige øjeblikke. Vi er sammen på denne yderst hellige rejse. Vær åbne og i stand til at bruge jeres Kærlighed til at føre jer til sejr!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter om dette yderst komplekse land. Vær positive og åbne for alt det, der om kort tid skal krydse jeres vej! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |