Home > > Sheldan Nidle - 25. juli 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 25. juli 2017

13 Imix, 4 Vayeb, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) De grundlæggende opgaver med at forberede levering synes at være gennemført. Vi fortsætter dog med at være forbløffet over den tilsyneladende mangel på en sammenhængende plan for en masselevering og det forbløffer os stadig. På trods af manglen på en færdig overordnet plan, er vi overbevist om, at leveringerne som lovet vil blive givet til alle. Derfor er vi forbløffet over de fremskridt, der opnås, uden nogen åbenbar handlingsplan. Med andre ord, på trods af denne kaotiske proces, går tingene godt. Det er denne besværlighed, der får os til at tro på, at vi bevæger os fremad!

Den Galaktiske "plan" fortsætter med at være i kraft. Vi forventer derfor at se en massiv grad af specielt målrettet aktivitet. Alle klikens resterende tricks bliver systematisk forpurret og tegn på succes udfolder sig med garanti. Disse indikationer betyder, at disse leverancer snart er klar til at afgå. Noget vidunderligt skal ske. Vær derfor bevidste om, at mange særlige forhold faktisk er i kraft.

De mærkværdigheder, der omgiver dette projekt, er blevet tydelige. Vi er overbevist om, som tidligere nævnt, at noget vidunderligt er ved at ske. Den kommende tid er med garanti en tid, der skal udtrykkes med en følelse af opfyldelse og glæde. Alt bliver gjort klar til hurtigt at blive rullet ud. Vi forventer, at de resterende nødvendige opgaver bliver gennemført og eventuelle yderligere skjulte faser i denne proces i hemmelighed imødekommes. Det er disse tilsyneladende modstridende fakta, der virker både forbløffende og alligevel helt virkelige.

På denne tilfældige måde skrider dette projekt støt fremad og klikens rænkespil bliver stort set ikke ført ud i livet. Vi gentager, at vi fortsat er overbeviste om, at de lovede leveringer sandelig finder sted. Disse fakta fører os til en stor velstand, der til stadighed vil rulle sig ud. Således er mirakler kombineret med guddommelig handling undervejs. Nåde giver os følelsen af, at en række storslåede handlinger er klar til at udfolde sig. Vær derfor klar til at modtage og i tide få det, I så længe har ventet på skulle manifestere sig for jer! Vær til stadighed indstillet på en fantastisk række af underværker. Mirakler sker sandelig!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre. Vi har set en vis modvilje mod i fællesskab at gennemføre tildelte opgaver, sandsynligvis på grund af det store omfang af de procedurer, der endnu mangler at blive gennemført. Løsningen bliver gradvist tydeligere og forventes at løse dette nødvendige dilemma og gennemføre de ønskede leveringer i ubemærkethed. Mærkværdighederne i denne proces har simpelthen været for komplekse til, at den let kan gennemføres. Vi forventer dog fuldt ud, at de nødvendige procedurer bliver gennemført rettidigt.

I dette guddommelige lys kan de nødvendige udbetalinger afsluttes, sammen med de resterende tiltag, der er nødvendige for, at den nye NESARA Republik hurtigt kan manifestere sig. Vær klar til de guddommelige udbetalinger. Disse skal, som allerede nævnt, hurtigt gøre det muligt for den nye republik at erstatte den gamle ulovlige! På det tidspunkt kan de procedurer, der er nødvendige for at gennemføre RV, gå i gang. Dette kan så føre til indførelse af NESARA Republikken. Disse begivenheder kan yderligere sprede velstanden og opfylde mange af Himlens grundlæggende dekreter. Halleluja! Halleluja!

På denne yderst hellige måde kan de guddommelige dekreter, som Himlen har bedt os om, imødekommes med nåde. Disse guddommelige visioner muliggør også, at jeres humanitære projekter kan udføres. I dette Hellige Lys kan den guddommelige plan blive opfyldt. Vi ønsker ikke andet end, at Himlens ønsker troligt realiseres. Vi kan så takke Himlen og dem, der så vidunderligt realiserede disse yderst hellige ønsker. Dette kan kun føre til det, Himlen så inderligt ønsker for alle! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi med at omtale de mange begivenheder, der finder sted rundt omkring på denne hellige blågrønne klode. Bare oprethold jeres storslåede vision og spejd efter mirakler, der pludselig vil ske! Vid, I Kære, at den ubegrænsede og uendelige forsyning i Himlen sandelig er jeres! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |