Home > > Sheldan Nidle - 26. januar 2016

Sheldan Nidle - 26. januar 2016

1 Batz, 4 Yax, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Et stort skift finder nu sted for Lyset og hendes allierede. Den fornyede indsats skal bringe menneskeheden dens frihed og en vidunderlig velstand. På nuværende tidspunkt erkender mørket sin frygtelige knibe. Særlige ordrer er udgået for at færdiggøre en række centrale projekter ved udgangen af ??den første gregorianske januar måned. Denne tid er traditionelt en tid for afslutninger såvel som for begyndelser. I dens kølvand er et særligt projekt med at fjerne de ansvarsløse oligarker i dette rige. Det skal først blive kendt, når det er lykkedes at befri verden for ??de forbryderiske personer, der har holdt landet på randen af ruin i det sidste halve årtusinde. Dengang gav deres Anunnaki mestre disse slyngler en stor grad af magt over menneskeheden på Jordens overflade. Den pludselige nyfundne følelse af magt førte til århundreders ubeskrivelige moralske fordærv. Ikke-frigivet teknologi drev jeres rige frem mod den verden, der endelig skulle være den, der blev indtaget af Lyset. I realiteten lagde håndlangerne uforsigtigt op til deres egen undergang.

Det sidste århundrede har I oplevet ??situationer, der fuldendte scenen for deres heldige exit fra scenen. Deres handlinger var designet til at forvise hver enkelt af jer til en permanent tilstand af slaveri for disse tankeløse monstre af mørket. I stedet var hvert strøg et kort præludium til en sonate, hvis ukendte formål var at give jer jeres frihed og et bestemt herredømme over de mørke. Mens det på overfladen så ud til, at en vis grad af nødvendige fremskridt mod deres store plan blev taget; i virkeligheden løsnedes deres greb i jer langsomt. De mørke narrehatte indførte apparater, der var væsentlige for udviklingen af den digitale elektroniks tidsalder og den nye æra med globale sociale medier. Den nuværende tid indeholdt åbninger, der gjordet det muligt for Himlen at begynde at accelerere en march mod højere og højere bevidsthedsniveauer. Fænomenet var nøglen til deres nuværende undergang. Det har ført til data, der har gjort det muligt for vores jordiske allierede at samle en sand historie.

Det er denne tid, der gjorde det muligt for vore allierede at samle kraften, der nu hurtigt ændrer jeres verden. Det kan ses i dannelsen af ??BRICS og i de forskellige nye unioner, der er i færd med at vælte et virkelig lusket finansielt systems onde bane af pinden. Et nyt og mere gennemsigtigt system realiseres i øjeblikket i jeres rige. Det er et system, der skal støtte velstanden og humanitære midlers globale distribution. Det er midlerne, der skal skabe en valuta, der hviler på "sand værdi". Den verdensomspændende valutaomstilling skal rense jeres rige for mørkets værdiløse regeringstid med fiat valuta. Det skal også sætte scenen for ny forvaltning og frem for alt for NESARA! Det er den manifesterende nye æra for menneskeheden, der skal gøre det muligt for os at stå åbent frem på verdens scene. Det er det guddommelige vendepunkt, der skal fuldende indledningen af de skridt, som skal drive jer frem mod fuld bevidsthed. De gamle mørke måder skal permanent være efterladt.

I den nye tid skal I blive entydigt bevidste om jeres oprindelse og fuldt ud genopdage den hellige mission, som førte jer til denne vidunderlige klode for ca. 900.000 år siden! Det er den genskabte vision, der skal føre jer hen imod en hurtig tilbagevenden til fuld bevidsthed. I er i virkeligheden et storartet folk, som blev valgt af de Himmelske hierarkier til at komme her og hjælpe Gaia og hendes søsterverdener. I skal udforme en stjernenation. Det er den manifesterende stjernenation, som skal sikre galaktisk fred og forsikre, at Lysets vidundere fuldt ud vises i den vide galakse. Således har I en hellig mission, der midlertidigt blev passet op af mørket. Vi er her nu for at genindsætte Himlens guddommelige mandat og gøre det muligt for jer at genopdage, hvem og hvad I virkelig er. Som fysiske engle har I fået en hellig rolle at spille, mens Lysets kraft hurtigt folder sig ud i denne særlige galakse. I er et symbol på, hvordan de, der er fanget af mørket, fuldt ud kan gendannes til Lysets hellige energier!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi er ret stolte af dem, der er i vores forskellige hemmelige selskaber. Mørket har længe tænkt det umuligt at fjerne dem. Under den store økonomiske nedgang i slutningen af det ??første årti i dette århundrede blev ikke én af ?mørkets førende bankchefer berørt, på trods af den grad af kriminel svindel, der var involveret. Deres arrogance hører nu fortiden til. Lyset har nået et punkt, hvor enhver stor hændelse vil blive behandlet med arrestationer, beslaglæggelse af midler og en generel grad af moralsk foragt. Det er ligeledes det øjeblik, hvor en række centrale pengeoverførsler omsider kan ske. Det er derfor, vi beder jer om at være positivt fokuserede og klar, når det bliver passende at gå videre og opfylde jeres drømme. Tiden for vores storslåede triumf er omsider nær! Hav derfor tillid til den simple kendsgerning, at jeres tid er kommet. Himlen er med os og de mørke fjerne allierede er ikke længere en trussel for denne hellige bestræbelse. Hosianna! Hosianna!

Mens den yderst glorværdige tid nærmer sig, er det vigtigt, at I forbliver positive i jeres livssyn og i jeres daglige handlinger. Forbered jer på at blive et lysende fyr for de fantastiske begivenheder, der vil skylle ind over dette land. Det har taget længere tid at udrydde de mange lumske elementer, der udgør oligarkernes enorme netværk af håndlangere. Denne opgave er næsten afsluttet og den kendsgerning har gjort det muligt for dem, der dirigerer de enorme globale pengemidler, endelig at begynde at frigive dem. Processen tager i øjeblikket fart og vi står på tærsklen til ?en ny virkelighed. Vi Mestre overvåger omhyggeligt den enorme og komplekse operation. Den mørke klikes tid er ovre. Dens sidste planer bliver ikke til noget og gør det muligt for den nye bank-, finans- og velfærdsverden at dukke frem af dens lange hemmeligholdelse.

Den nye tid vil medføre en lang række nye ansvarsområder. De nye opgaver kræver, at vi underviser jer i en sand historie. Det skal gøres til passende tid, når den nye forvaltning er etableret på verdensplan. Disse fakta vedrørende jeres oprindelse og jeres livshistorier på denne dyrebare klode skal bringes på en måde, der både begejstrer og inspirerer jer. Det er her, hvor den lære og de opfattelser, I fik fra mørket, kan fordrives og flere sande realiteter kan lægges frem. Ingen kan kvæle jeres voksende bevidsthed. I skal kræve sandheden og den skal gives af Himlen. Operationen er en naturlig udløber af jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed. Vi velsigner Himlens veje og gør os klar til at være jeres tjenere og guider i Lysets nye tidsalder! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores mission med at give jer en meddelelse, der forklarer, hvad der sker nu over hele verden. I løbet af den næste korte tidsperiode kommer I til at se virkeliggørelsen af nogle virkelig fantastiske operationer, der skal ændre riget for evigt! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |