Home > > Sheldan Nidle - 28. juni 2016

Sheldan Nidle - 28. juni 2016 for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation

11 Kan, 17 Kayab, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Noget vidunderligt er ved at være klar til at ske! Den mørke klikes årtusinder gamle verden falder fra hinanden. Afstemningen i Storbritannien om at forlade Den Europæiske Union er en synlig del af det, der sker rundt omkring i verden. Mørket har i hemmelighed vaklet de seneste par måneder, idet de, der ønsker, at et nyt rige opstår, har lavet udkast til aftaler og organisationer for at "bringe det nye ind". Dette har skabt mulighed for en ny global omstilling af verdens valutaer, som universelt skal bakkes op af guld eller sølv. Mørkets aktiemarkeder og -børser falder i værdi, efterhånden som de nye finansielle instrumenter, som CIPS (Cross-Borders Inter-Bank Payment System), BRICS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) og AAIB (Asian Infrastructure Investment Bank), gør deres virkning. Disse skal erstatte gamle organisationer som SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) og IMF (International Monetary Fund). Tiden for et formel opgør er omsider kommet! Snart skal I se kernen af ledere i de gamle finansielle og regeringsmæssige systemer blive offentligt arresteret og sendt afsted til en velfortjent isolation. På den måde kan de ikke længere forstyrre eller på en eller anden mærkelig måde forsinke det nye system, når det globalt træder i forgrunden. Det er på forunderlig vis blot begyndelsen på endnu flere begivenheder, som er bestemt til radikalt at omforme jeres rige!

Disse ting kræver ny forvaltning. For årtier siden blev NESARA født og isoleret, indtil verden virkelig var parat til transformation. Det nye banksystem har brug for en række velkomne reguleringer for at være klar til ændringer til det bedre. Denne struktur har også brug for et nyt internationalt middel til at føre dens daglige forretninger og til frit at overføre enorme summer fra en del af verden til en anden. Denne struktur er CIPS. Det virker nu sideløbende med SWIFT og tilbyder et internationalt system, der er designet til at gøre en ende på fortidens plumpe forstyrrelser, der forårsagede unødige forsinkelser og tvivlsomme forhalinger af større finansielle transaktioner. Den nye organisation, der erstatter efterkrigstidens IMF, skal være både BRICS gruppen og AIIB. På denne måde kan de byrdefulde lån, der tidligere blev påtvunget verden af IMF, omsider blive omlagt. Disse ting er i virkeligheden en begyndelse på oprettelsen af et finansielt system, hvorved velstand spredes internationalt og nye forvaltninger kan vokse op som vilde blomster.

Denne velstand skal opnås på flere måder. Den vigtigste er den nytte, der er udvirket af dem, der har brugt tid på at forberede kommet af den nye valutaomstilling. Det skal også spredes ved at gøre en ende på de store byrder, som regeringer og banker har pålagt befolkningerne i verdens forskellige nationer. Disse ulige skatter, lån og pålæg skal både ophæves og tilbagebetales af mange regeringer og banker. Desuden skal alle de ulige gebyrer, der længe har været anvendt af banker, enten bortfalde eller begrænses til et mere fornuftigt niveau i transaktioner. I skal snart leve i et rige, der tillader jer frit at administrere og bruge disse penge, som I vil besidde. Brug denne tid til at lære om den magt, der er skabt af penge og se samtidig, hvordan en række tidligere tilbageholdte teknologier er i stand til at afskaffe det gamle behov for nogen form for penge. Denne lære er en lære, vi føler, jeres voksende bevidsthed uden videre vil bibringe. Med jeres nye velstand skal I se, hvordan et anderledes struktureret samfund kan skabes.

Det nye rige skal være overgangen mellem en verden fyldt med begrænsede ressourcer og en verden baseret på uendelige muligheder. Den nye overgangs virkelighed skal modtage de meget nødvendige lektioner fra de Opstegne Mestre og være en virkelighed, hvori begyndelsen på massive tilfælde af første kontakt med os bliver en forunderlig virkelighed. Disse begivenheder er nødvendige, før vi kan flytte jer ind i mentorernes tid. Mentorerne har allieret sig med jeres lægehold for at sørge for en personlig journal, så hver enkelt person starter på "lige vilkår". I befinder jer i denne proces for at blive klar til det, der venter forude, Krystal Lys Kammeret. Det endelige mål med denne operation er, at I vender tilbage til at være et fuldt bevidst galaktisk menneske. Når I gør det, bliver atlantidernes uoverlagte processer rettet og alle folk på denne storslåede klode skal blive genforenet. Når det er gjort, skal I hurtigt trænes i passende etikette og snarligt få lov til at samles og skabe jeres nye stjerne nation. En fantastisk skæbne venter forude!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! I har lige hørt, hvad de kinesiske ældste og kongelige, sammen med deres partnere i Vesteuropa, udretter. Disse mange faciliteter, der er planlagt for jeres klode af vores hellige samarbejdspartnere, er blot begyndelsen på, hvordan Himlen arbejder med os for at skabe en ny, bedre virkelighed for jer. Den mørke klike havde længe denne virkelighed under deres kontrol og ønskede inderligt at udvide mere end rimeligt sit begrænsede mandat og gøre det, som Himlen strengt havde forbudt. Med jeres hjælp har vi udformet en ny plan, som er en plan, som Himlen havde planer om, at I skulle have. Vi vinder med denne plan og har til hensigt at begynde at manifestere de første faser af denne vidunderlige vision! Det er tid at se, hvordan vores fælles partnerskab skal blomstre, fyldt med ynde og ydmyghed, hvilket skal være den nye æras signatur for Gaias menneskehed. Må jeres fortsatte Kærlighed og Lys bringe selve begyndelsen på en ny tid for jeres voksende frihed og velstand til alle!

Efterhånden som denne Kærlighed og dette Lys vokser, åbnes vejen for at vokse i bevidsthed og for at føle, hvordan hver enkelt af jer i sandhed er forbundet med hinanden. Dette øgede Lysfællesskab kan udrette mirakler. I skal bruge jeres tidligere tilbageholdte teknologi til at opfylde Himlens ædle mål. I plejede at ignorere denne hellige klodes naturlige ebbe og flod og det skal nu være jeres sande drivkraft, når I forvandler denne verdens store forurening og vækker alle økosystemer til live igen! I skal gøre dette guddommelige arbejde med glæde og vise, hvad Himlen vidste. I er i virkeligheden et helligt og Kærligt folk. Der skal rettes op på fortidens ødelæggelser og vogterskabet, som I længe forsømte at acceptere, skal påtages med en hellig medfølelse. Det skal kombineres med de begreber, som vi Opstegne Mestre om kort tid skal lære jer.

Alt dette skal vise, at jeres storslåethed skal skinne igennem. Lige siden I første gang hørte vores budskaber og derefter længtes efter at kunne følge dem, har I været prisgivet de mørke. Disse uhævnede Sjæle bliver gjort klar af vores samarbejdspartnere til ikke længere at kunne forårsage skade på jer. Vær retfærdige og venlige i disse nye udviklinger. Forstå, at I er midt i en overgangstid, der unægteligt skal ændre jer til det bedre. Overlad alle de nødvendige detaljer til Himlen. Lad de mørkes skæbne hvile i de kærlige hænder hos dem, der ved, hvem de virkelig er. Se kun positivt på det, der så nådigt gives jer. Talrige fantastiske begivenheder finder sted! Glæd jer over det og brug jeres nye evner til at skabe, hvad Himlen så guddommeligt ønsker. Vi er alle sammen og på en hellig vej, der så smukt er dekreteret af Himlen. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag i denne rapport har I set, hvor tæt vi alle er på begyndelsen til en ny og forvandlet virkelighed. Vær gode ved jer selv og søg indad for at finde ud af, hvordan I bedst kan bidrage til disse nye tider. Det skal være en tid med i sandhed vidunderlige mirakler. Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |