Home > > Sheldan Nidle - 30. maj 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 30. maj 2017

6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Som tidligere bevæger pengene sig gradvist fremad. Da denne bevægelse foregår på den mest forsigtige måde, er det svært for alt dette at udfolde sig så hurtigt, som vi foretrækker. Der er sandelig slyngler og kæltringer overalt. Men husk, at der er dem, der er ganske i stand til at sikre den garanterede sikkerhed for hver sending. De nuværende procedurer er derfor ganske unødvendige. Derfor beder vi om, at de metoder, vi så venligt har foreslået, bliver effektivt anvendt.

Når dette finder sted, tror vi fuldt og fast på, at den nuværende situation hurtigt kan afhjælpes. På nuværende tidspunkt strækker de anvendte måder dette betalingssystem til en metode, der er endnu langsommere, end man kan forestille sig. Vi erkender, som tidligere nævnt, at den mørke klike stadig er i stand til at fastholde den sidste rest af magt. Hvad der nu kræves, er at fremskynde arrestationerne af kliken og simpelthen fjerne dem og deres ulovlige USA, INC fra magten. Der er i sandhed store mængder af guld og andre ædle metaller til at sikre en hurtig indvilligelse om at gøre en ende på denne triste virkelighed og i stedet indsætte NESARA og dens vidunderlige flag!

Lad os gøre det så hurtigt som muligt, så vi kan ophæve alle de mærkelige aftaler, der for tiden "stikker en kæp i hjulet". Hovedformålet med alt det, der er gået forud for dette øjeblik, var simpelthen at sikre, at mørket blev overvundet på en ordentlig måde og det Gode forsigtigt blev genoprettet. Det er rigtigt, at mørket var overalt. Lad os så hurtigt fange og isolere dem fra offentligheden. Vi står klar som før for at gennemføre denne proces så hurtigt, som vores teknologi tillader det.

Hvad vi siger, gælder alle, der er involveret i hurtigt at etablere NESARA og dens fantastiske Republik. Som vi har nævnt tidligere, tager det for lang tid at gennemføre den første del af denne guddommelige mission. Vi er til jeres tjeneste for at opnå en meget hurtigere afvikling af det nuværende leveringssystem. Det er afgørende, som den gamle talemåde siger, at "komme videre med det". Lad os arbejde sammen, i sikkerhed og i den bevidste glæde om, at alt dette virkelig kan gennemføres på en hurtigere og mere sikker måde. I begyndelsen var formålet med alt dette at isolere mørket med succes. Lad os i denne ånd af nyfundet troskab fortsætte og gøre det hurtigere færdigt!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Himlens store gaver bliver endelig gjort klar til velsignelse for jer. Modtag denne velstand og forfølg jeres drømme, så hver eneste af jer er i stand til at leve jeres passioner. I skal lære meget om jer selv og meget mere om, hvordan I bedst hurtigt kan manifestere jeres inderste passioner. Når I gør det, skal I huske, hvorfor I gør det og hjælpe hinanden med at nå jeres hellige mål.

Det, I gør guddommeligt, er et fuldt mål for, hvordan I kan realisere jeres potentiale. Vi er sikre på, at I lavede en overordnet skitse af, hvordan I i sandhed agter at opnå den drøm, I længe har båret på. Det er vores hensigt at gøre det lettere for alle, der har arbejdet på dette projekt med gode tanker og handlinger. Det er ikke nemt at arbejde i dette rige, især hvis I ikke har en velskitseret plan, der sidder dybt og beskyttet i jeres sinds øje. Udvikl dette sæt af fornuftige tanker og vid i jeres hjerter, at, hvor det er muligt, kan Vi Mestre tilkaldes for at hjælpe jer med at manifestere det, der skal hjælpe menneskeheden og dette evigt foranderlige rige.

Som nævnt i starten, er I meget tæt på at modtage jeres himmelske velsignelser. Brug denne tid nu til oprigtigt at formulere det, der virkelig er nødvendigt at gøre. Start med den behørige begyndelse i jeres sind for at se, hvad I først har brug for, så I kan starte på jeres projekt. Vær åben for alle muligheder. Som nævnt, kan vi hjælpe jer. Påkald os, når det er nødvendigt og fortsæt med dette velsignede projekt for at hjælpe menneskeheden. På den måde kan I lære mere om jer selv i processen. Vi velsigner hver og en af jer og beder jer blot om at lytte omhyggeligt til den indre stemme, der guider jer. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med at rapportere om, hvad der sker på denne yderst smukke klode. Før I handler, gå indad og begynd med et godt hjerte og et velplanlagt sæt af handlinger. På grund af jer kan denne verden snart ændre sig til en ny vidunderlig virkelighed! Vid, I Kære, at den ubegrænsede og uendelige forsyning i Himlen er jeres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |