Home > Ellenika > Sheldan Nidle - January 8, 2013

 8 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση από τον Sheldan Nidle για την Πνευματική Ιεραρχία και την Γαλαξιακή Ομοσπονδία

http://paoweb.com/uf010813.htm

Selamat Balik! Επιστρέφουμε! Πολλά γεγονότα στον κόσμο σας περιμένουν για τη σωστή θεία στιγμή, που ο Ουρανός θα δώσει το επίσημο παράγγελμα «προχωρήστε». Εμείς, επίσης, δεσμευόμαστε από αυτόν τον περιορισμό. Το Θείον έχει φθάσει σε ένα σημείο, όπου τα διατάγματα του Δημιουργού απαιτούν να εκπληρωθεί μια σειρά από νέα σημεία αλλαγής. Μέχρι τότε, το σκότος κρατείται υπό έλεγχο από ειδικά Σεραφείμ εντεταλμένα σε αυτό το ιερό καθήκον. Ως εκ τούτου είμαστε τώρα απασχολημένοι σε διαβουλεύσεις με τους ιερούς συνεργάτες μας στη Γη και στον Ουρανό, για να συντονίσουμε το τι θα επακολουθήσει. Έχουμε λάβει εντολή να μεταφέρουμε τα πράγματα σε πέρας με μια συγκεκριμένη αλληλουχία, ώστε να είναι βέβαιοι όλοι, ότι τα επόμενα βήματα θα συμβούν χωρίς καθυστέρηση. Οι σύνδεσμοί μας έχουν πραγματοποιήσει επαφές με όλους εκείνους στον κόσμο σας που εμπλέκονται σ’ αυτό και έδωσαν τη διαβεβαίωση, ότι ένα ισχυρό δίκτυο επικοινωνίας υπάρχει μεταξύ όλων των μερών. Το σκότος είναι εξαιρετικά θορυβημένο από το πόσο λίγα πράγματα είναι σε θέση να κάνει και έχουμε την πρόθεση να τους θέσουμε εντελώς εκτός δραστηριοτήτων, κατά τη στιγμή που θα επιλεγεί για δράση. Οι πολυάριθμες συλλήψεις και οι διαδικασίες που θα επιταχύνουν και θα εξομαλύνουν τις επιπτώσεις κατά την πραγματική ημερομηνία έναρξης της δράσης, είναι σε αναμονή. Η προβλεπόμενη στιγμή είναι πολύ κοντά. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε όταν φτάσει αυτή η στιγμή, γι’ αυτό να είστε υπομονετικοί και να ξέρετε, ότι όλα είναι έτοιμα!
Ο πλανήτης σας ολοκληρώνει τα προκαταρκτικά για μια μετατόπιση των μαγνητικών πόλων, που θα αλλάξει τον κόσμο σας από ένα διπολικό πεδίο σε ένα πραγματικά μονοπολικό. Οι αλλαγές αυτές θα συγχρονίσουν τα ενεργειακά πεδία της Έσω Γης με εκείνα της εξωτερικής. Η Γαία είναι πολύ ανακουφισμένη από το γεγονός ότι αυτοί οι μετασχηματισμοί του ηλεκτρικού, μαγνητικού και βαρυτικού πεδίου της μπορούν να συμβούν σύντομα, καθώς αυτοί αποτελούν τις τελικές προετοιμασίες για την επανένωση του εξωτερικού και του εσωτερικού βασιλείου της. Επιπλέον, οι αλλαγές αυτές θα επιτρέψουν στο πεμπτοδιάστατο πεδίο της Αγκάρθα να επεκταθεί σε όλο το ηλιακό σύστημα. Οι παράξενες εξελίξεις που πρόσφατα παρατηρήθηκαν σε όλο το ηλιακό σύστημα είναι απλώς ενδείξεις για το τι πρόκειται σύντομα να εκδηλωθεί, καθώς εκείνο θα επιστρέψει στην πρώην πεμπτοδιάστατη κατάστασή του. Ο Ήλιος θα αλλάξει επίσης το χρώμα και την ένταση της ενέργειάς του. Αυτές οι αλλαγές σημαίνουν, ότι το ηλιακό σύστημά σας προετοιμάζεται για τη διαστασιακή μεταβολή του, καθώς επιστρέφει για να αναλάβει τη θέση του στο πολυαστρικό σύστημα του Σείριου. Αυτές οι αλλαγές είχαν προβλεφθεί από τους Μάγιας, καθώς και μια σειρά από άλλα συστήματα ημερολογίου, όπως εκείνο της αρχαίας Αιγύπτου*.
Η Γαλαξιακή Ομοσπονδία έχει τοποθετήσει διάφορα ολογραφικά όντα στους οικονομικούς και κυβερνητικούς κύκλους, των οποίων οι αρμοδιότητες θα διασφαλίσουν, ότι όλα συνεχίζουν να κινούνται προς τα εμπρός. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ένα βαθμό ομαλότητας στις κοινωνίες σας και να κάνουμε να φανεί σαν να μην αλλάζει κάτι πολύ. Αυτό προορίζεται να είναι μια προσωρινή πρόσοψη, καθώς στην πραγματικότητα πολλά έχουν αλλάξει και είναι σχεδόν έτοιμα να εκδηλωθούν. Αυτό γίνεται για χάρη της σταθερότητας, διότι πίσω στη δεκαετία του 1990, μάθαμε ότι ο κόσμος σας δεν ήταν σε θέση να χειριστεί γεγονότα, που συνιστούσαν μια τεράστια έκπληξη, ή ακόμη και μεγάλη αλλαγή σε μια σταδιακή κλίμακα. Έχουμε ως εκ τούτου θεσπίσει μια σειρά από μέτρα προσωρινής εφαρμογής, που θα εξασφαλίσουν την φαινομενική ομαλότητα και θα διατηρήσουν σε μεγάλο βαθμό στην αφάνεια ό,τι πρόκειται να συμβεί. Μέχρι να φτάσουμε στην ώρα της δράσης, να γνωρίζετε ότι μια μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στο εγγύς μέλλον, που θα ανθίσει φυσικά και οργανικά, όταν φτάσει η μαγική στιγμή. Μια σημαντική πτυχή όλων αυτών είναι η φυσική, νοητική, συναισθηματική και πνευματική αλλαγή, που ο Ουρανός τώρα επιταχύνει, καθώς αυτές πρέπει να συγχρονιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, για να υλοποιηθεί το επόμενο βήμα.
Το Κεντρικό Συμβούλιο της Αγκάρθα και οι Ανελθόντες Κύριοι συντονίζουν το σύνολο των ανακοινώσεων, που πρόκειται να ακολουθήσουν τις αρχικές, αυτές που θα γίνουν από τη νέα διακυβέρνηση. Οι διάφορες αυτές εκπομπές θα εξαγγείλουν επίσημα την καλοπροαίρετη παρουσία μας και τη φύση της αποστολής μας. Αυτή θα είναι η στιγμή, που οι Ανελθόντες Κύριοι θα αρχίσουν να σας εκπαιδεύουν σχετικά με την αληθινή, πνευματική και εξωπλανητική καταγωγή σας. Στη διάρκεια των αιώνων το σκότος κατασκεύασε ένα σύνολο από εσκεμμένα ψευδείς ερμηνείες των διδασκαλιών των Ανελθόντων Κυρίων και έχει έρθει η ώρα να διορθώσουν αυτές τις στρεβλές έννοιες και να σας επιτρέψουν να αποκτήσετε ορισμένες στοιχειώδεις, ιερές αλήθειες. Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τη φύση του υλικού κόσμου και τη σχέση του με τον Ουρανό. Πλησιάζετε τη στιγμή για την ολοκλήρωση της μεταμόρφωσής σας σε πλήρως συνειδητά Όντα του Φωτός μέσω των εξατομικευμένων Φωτοθαλάμων σας, που σας περιμένουν στην Αγκάρθα. Αυτή θα είναι η στιγμή, που θα γίνετε οι αληθινοί πνευματικοί και φυσικοί Συνεργάτες μας! Θα είναι μια στιγμή μεγάλης γιορτής και απόλυτης χαράς! Και θα είναι η αρχή του θεϊκά παραχωρημένου έργου σας, να φέρετε τη διαρκή ειρήνη στον Γαλαξία!

Ανελθόντες Κύριοι

Ευλογίες! Είμαστε οι Ανελθόντες Κύριοί σας! Πολλά θαυμαστά γεγονότα έχουν συμβεί από την χρονική κατάρρευση του Δεκεμβρίου. Αυτές οι μεγάλες μεταβολές στην πραγματικότητά σας ήσαν αποτέλεσμα των ευλογημένων προφητειών του Δημιουργού και εμείς έχουμε τώρα επιδοθεί στο να επεκταθούμε πάνω σ’ αυτές. Οι οδηγίες προς εκείνους που αποτελούν τις πολλές μυστικές ιερές κοινότητες του πλανήτη περιλαμβάνουν δύο κύρια μέρη: το τεράστιο δίκτυο των αποθετηρίων πολύτιμων μετάλλων, που βρίσκονται στον πυρήνα του νέου οικονομικού συστήματός σας και ένα διαρκώς διευρυνόμενο αριθμό εθνών, που έχουν επίσημα υπογράψει την κύρια συνθήκη του Παρισιού και την συνακόλουθη έγγραφη πράξη, που υπογράφηκε ύστερα στο Μονακό. Τα έγγραφα αυτά βασίζονται σε συμφωνίες νομικά πιστοποιημένες από διεθνή δικαστήρια και από διάφορα αρχαία, αυτόχθονα συμβούλια του πλανήτη. Αυτά τα συμβούλια των ισχυρών Γερόντων έχουν επικροτήσει την άνοδο της νέας de jure διακυβέρνησης και αυτή είναι έτοιμη να αντικαταστήσει τα σημερινά de facto καθεστώτα, ώστε να ξεκινήσει έτσι μια πραγματικά καταπληκτική νέα εποχή για όλη την ανθρωπότητα.
Αυτό που επίκειται είναι η επιστροφή της πνευματικής και της διαστημικής οικογένειάς μας. Οι Αγκαρθινοί είναι οι Λεμούριοι πρόγονοί μας. Διάφορα μεγάλα μητρικά σκάφη από τα αστρικά έθνη που αποίκησαν την Λεμουρία, είναι έτοιμα να μεταφέρουν τους πολίτες τους πίσω στους αρχικούς πατρώους κόσμους τους. Πολλοί από εσάς έχουν ενσαρκωθεί σε αυτόν τον κόσμο για να προετοιμάσουν την ανθρωπότητα για την επιστροφή της στην πλήρη συνείδηση. Τώρα, με αυτό ολοκληρωμένο, οι πλήρως συνειδητοί εαυτοί σας πρόκειται να επιστρέψουν και να βοηθήσουν στο να εξηγηθεί τους συνανθρώπους τους αυτό που μόλις συνέβη στη Γη! Οι περισσότεροι από εμάς είναι να παραμείνουμε και με χαρά να αναμιχθούμε με τους ομολόγους μας στην Λεμουρία και στη συνέχεια να εξαπλωθούμε μαζί σε όλο το ηλιακό σύστημα, δημιουργώντας με αγάπη ένα νέο αστρικό έθνος. Αυτή η γενναιόδωρη περίσταση είναι η απαρχή της δόξας που σχεδιάστηκε για μας από τον Δημιουργό. Εμείς θα παραμείνουμε ως καθοδηγητές σας και θα σας οδηγήσουμε με Αγάπη και Φως στην εκπλήρωση των ιερών αποστολών μας.
Όπως μπορείτε να δείτε, πολλά είναι μπροστά για όλους μας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια νέα σειρά καθηκόντων, που πρόκειται να αποφέρει μια μόνιμη ειρήνη γι’ αυτόν τον γαλαξία και μια ιδιαίτερη θέση σε αυτή την Γαλαξιακή Ομοσπονδία για το νέο αστρικό έθνος σας. Είμαστε εκστατικοί από το γεγονός, ότι οι πολλές χιλιετίες της πνευματικής εργασίας μας θα γίνουν ο πρόδρομος μιας εξαιρετικά μεγαλειώδους αποστολής. Ολόκληρη η ανθρωπότητα, ενωμένη και πάλι, θα σφυρηλατήσει τα μέσα για την ειρήνη και, προοδευτικά, θα γίνει ο κύριος τόπος συνάντησης για πολλούς γαλαξίες, για να συζητήσουν την διεξαγωγή του θεϊκού σχεδίου σε όλον αυτόν τον τομέα της φυσικής δημιουργίας. Πολύν καιρό πριν, όταν ο καθένας από εμάς έφτασε στο σημείο της φώτισής του, πήραμε τη διαβεβαίωση, ότι οι ειδικές εργασίες μας επρόκειτο να οδηγήσουν σε αυτή την λαμπρότατη στιγμή στην ιστορία μας. Ύψιστη ευλογία στον ουρανό και ειδικά στην ανθρωπότητα, που υπερέβη όλα τα εμπόδια που στήθηκαν από το σκότος!

Σήμερα, συνεχίσαμε τη συζήτησή μας για το τι συμβαίνει σε όλον τον κόσμο σας. Εκείνοι που ζουν και εργάζονται στον κόσμο σας εκδηλώνουν τα διάφορα γεγονότα, στα οποία αναφερόμαστε. Έχετε φτάσει σε ένα σημείο, όπου επί τέλους θα δείτε να συμβαίνει μια θεϊκή παρέμβαση, η οποία προορίζεται να μεταμορφώσει θετικά την πραγματικότητά σας και να εγκαθιδρύσει μια νέα εποχή ειρήνης, ευημερίας, και της πρώτης επαφής! Να ξέρετε, αγαπητοί, ότι ο άπειρος πλούτος και η διηνεκής ευημερία του Ουρανού είναι όντως δικά σας! Έτσι είναι! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Σειριανές φράσεις, που σημαίνουν «να είστε ένα» και «να είστε μέσα στη χαρά»).

*Στο σημείο αυτό, υπάρχει στο πρωτότυπο η προσθήκη (the land of Kimi). Έχει ζητηθεί πληροφόρηση από την πηγή του μηνύματος σχετικά με την έννοια αυτής της φράσης. Μετά τη λήψη αυτής της πληροφόρησης θα συμπληρωθεί κατάλληλα το μεταφρασμένο κείμενο και θα ενημερωθεί ανάλογα η ανάρτησή του στο Διαδίκτυο.

Website: Planetary Activation Organization
Μεταφραστής: Νίκος

Share |