Home > > Sheldan Nidle - 13 Αυγούστου 2013

Sheldan Nidle - 13 Αυγούστου 2013

Ενημέρωση από Sheldan Nidle για την Πνευματική Ιεραρχία και τη Γαλαξιακή Ομοσπονδία

http://paoweb.com/uf081313.htm

Dratzo! Ερχόμαστε! Πολλά προχωρούν σε όλον τον κόσμο σας. Πρώτον, εκείνοι που είναι απασχολημένοι με το ξερίζωμα του σκότους έχουν επιτυχώς αποκτήσει τα μέσα, για να απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον των ηγετών των μεγάλων κυβερνήσεων του κόσμου σας και αυτό βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις διάφορες νομικές αδικοπραξίες (το δικαίωμα της αγωγής αποζημιώσεως), που διαμορφώνουν ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα και καταργούν το διαμορφωμένο με βάση το χρέος ψεύτικο σύστημα. Παρά την έντονη εναντίωση του σκότους στα δικαστήρια, αυτά τα νομικά εργαλεία έχουν υπερκεράσει τα πολλά, σκοπίμως επινοημένα εμπόδια, που τέθηκαν στον δρόμο τους από το ελεγχόμενο από το σκότος δικαστικό σύστημα. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα επιτρέπει στη νέα πραγματικότητά σας να αρχίσει να παίρνει μορφή, με τη βοήθεια διαφόρων νέων οργανισμών, που έχουν δημιουργηθεί για να διευκολύνουν ένα νέο νομισματικό και κυβερνητικό σύστημα. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους νομικούς και οικονομικούς ελιγμούς είναι πλούσιοι, κατέχουν τα υλικοτεχνικά μέσα και, πάνω απ' όλα, είναι οπλισμένοι με ένα εξαιρετικά μελετημένο και ολοκληρωμένο σχέδιο. Όσοι είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν κάποια μέρη του, είναι βαθιά εντυπωσιασμένοι με το όραμά του και το εξαντλητικά λεπτομερές σχέδιο εκτέλεσής του. Ωστόσο, η πρόκληση σε όλη την πορεία ήταν το πώς θα ξεπεραστούν οι τεράστιοι, παγιωμένοι μηχανισμοί ελέγχου, με τους οποίους το σκότος κυβερνά τον πλανήτη σας, και οι οποίοι δεν μπορούν να εξουδετερωθούν χωρίς την υποστήριξη των δυνάμεων του Φωτός. Αυτή η υποστήριξη είναι τώρα σε λειτουργία.

Το σχέδιο των γήινων συμμάχων για την εκδίωξη του σκότους και των υποτακτικών του από την εξουσία έχει πάρει καιρό για να φτάσει στην σημερινή κατάσταση της βιώσιμης λειτουργίας και χρωστά ευγνωμοσύνη στους πολλούς γενναίους, που ήσαν πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τα ανά τον κόσμο, ελεγχόμενα από το σκότος καθεστώτα, που τότε φαίνονταν να είναι αήττητα. Χρειάστηκαν τρεις μεγάλες νομικές προσπάθειες πριν η τρέχουσα καταλήξει σε επιτυχία. Τα ελεγχόμενα από το σκότος έκτακτα δικαστήρια (που είχαν αρχικά συσταθεί μόνο για επείγουσες περιπτώσεις στη διάρκεια του πολέμου, αλλά ποτέ δεν καταργήθηκαν) απέρριψαν τις εκδικάσεις των πρώτων αδικοπραξιών. Η δεύτερη αγωγή, που περιελάμβανε ενδελεχή διερεύνηση του υλικού, απορρίφθηκε και πάλι, λόγω μη συμμόρφωσης προς ορισμένες χαλκευμένες διαδικαστικές απαιτήσεις. Μόνο πρόσφατα ο Ουρανός μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη και την επιρροή μας για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στα δικαστήρια και να δώσουμε στους συμμάχους μας μια πιθανότητα επιτυχίας στον αγώνα τους. Αυτή η υποστήριξη πέτυχε τον σκοπό της και επιτέλους μπήκε σε κίνηση μια γενική νομική διαδικασία. Μετά από χρόνια ανέντιμων αποφάσεων για την προστασία των πλουσίων και ισχυρών, άρχισε να πραγματοποιείται πρόοδος και, μετά από περισσότερα χρόνια δικής μας βοήθειας, φτάσαμε στα σημερινά επιτυχή αποτελέσματα.

Αυτές οι νομικές επιτυχίες στηρίζουν την πρόοδο που σημειώνεται με τα νέα σκληρά νομίσματα και τους νέους κανόνες για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Επίσης, η στήριξή μας επέτρεψε σ’ εκείνους, που έχουν δικαιοδοσία πάνω στα τεράστια αποθετήρια των πολυτίμων μετάλλων και λίθων, που απαιτούνται για την υποστήριξη του νέου συστήματος, να ενεργοποιηθούν και να διαμορφώσουν, με την πιο αυστηρή μυστικότητα, ένα σχέδιο για τη μετατροπή του βασισμένου στο χρέος οικονομικού συστήματός σας. Ο σχεδιασμός αυτός έχει τώρα ολοκληρωθεί. Επιπλέον, νέοι, δημιουργικοί τρόποι για να εισαχθούν τα σκληρά νομίσματα και να εφαρμοστεί το νέο σύστημα γίνονται ακόμη και τώρα νόμοι σε όλον τον πλανήτη σας. Η φαινομενική επιβράδυνση προκαλείται από την τεράστια πολυπλοκότητα της μετακίνησης της λειτουργίας ενός ολόκληρου πλανήτη σε ένα νέο μηχανισμό, με την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση στις γραμμές διακίνησης αγαθών και στις υποδομές. Τόσα πολλά πρόκειται να συμβούν σχεδόν ταυτόχρονα! Εν όψει αυτού, ωστόσο, οι πολλές ομάδες που έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση αυτών των αλλαγών έρχονται σε συνεργασία στη βάση χρονοδιαγραμμάτων και είναι τώρα οπλισμένες με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για να πραγματοποιήσουν μια ταχεία οικονομική και κυβερνητική μετάβαση. Με μας πίσω τους, ένας νέος κόσμος έχει αρχίσει να παίρνει μορφή σ’ αυτήν την πολυτιμότατη σφαίρα!

Οι διάφορες αυτές λειτουργίες προετοιμάζονται να γίνουν το καθοριστικό πρώτο ντόμινο, που πολύ σύντομα θα οδηγήσει στην πρώτη επαφή και όλα όσα αυτή συνεπάγεται. Τα επί του πλανήτη και εντός του πλανήτη αδέλφια μας είναι στα τελικά στάδια της ολοκλήρωσης εκείνου που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως ένα επιτακτικά αναγκαίο θαύμα. Σκεφτείτε ότι οι ελέγχουσες σκοτεινές ελίτ πίστευαν για αιώνες, ότι αυτό που κοντεύει να συμβεί ήταν αδύνατο, δεδομένου ότι αυτές ήλεγχαν τα δικαστήρια, τις κυβερνήσεις και το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Μόνο πρόσφατα ο Ουρανός μας επέτρεψε να αναμιχθούμε σημαντικά με το σκοτεινό κατεστημένο, για να αντιστρέψουμε την παλίρροια των γήινων υποθέσεων. Ως αποτέλεσμα, έχουμε αποκόψει το σκότος από τους μεγάλους πόρους του και τα μέσα του για την ανενδοίαστη καταστροφή των αντιπάλων του. Αυτές οι επιδράσεις στις τεράστιες άμυνές του το έχουν επίσης αναγκάσει να αντιμετωπίσει το γεγονός, ότι η ασυλία του από τη λογοδοσία δεν είναι πλέον στο παιχνίδι και οι δοκιμασμένοι από παλιά ελιγμοί του δεν λειτουργούν πλέον. Ακόμα και τα νέα σχέδια αποτυγχάνουν να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το φάντασμα της αποτυχίας γίνεται όλο και πιο ανησυχητικό πάνω από τα πανικόβλητα κεφάλια τους, καθώς το Φως συνεχίζει όλο και πιο σθεναρά να διεκδικεί εκ νέου τη νόμιμη εξουσία του!

Αναληφθέντες Διδάσκαλοι

Namaste! Είμαστε οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοί σας και ερχόμαστε με καλές ειδήσεις! Οι τελικές φάσεις της εκδήλωσης του νέου νομισματικού συστήματός σας γίνονται ορατές. Την ίδια στιγμή που οι οικονομικές δομές σας φαίνονται να καταρρέουν, γίνεται αντιληπτό, επίσης, ότι η νομιμότητα των ανά τον κόσμο κυβερνήσεων δεν είναι πλήρης και τίθεται υπό αναθεώρηση. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, το σκότος δημιούργησε «ειδικές περιστάσεις», για να επικυρώσουν τη σύσταση de facto κυβερνήσεων, ανοιχτών στη χειραγώγηση από ειδικά συμφέροντα, όπως μεγάλες τράπεζες, πλούσιους ιδιώτες και πολυεθνικές εταιρείες. Αυτή η de facto διακυβέρνηση ήταν, επομένως, βαθιά ελαττωματική στη σύλληψη και στην πρόθεση, και δεν είχε την ηθική και πνευματική ουσία, για να υπηρετήσει τους ανθρώπους της χώρας της. Μοναδικός της στόχος επιδίωξης ήταν η προώθηση των ιδιωτικών συμφερόντων των πλουσίων και ισχυρών. Αυτή η παρωδία κυβέρνησης πρέπει να αντικατασταθεί από κάποια που θα προωθεί την αυξανόμενη συνείδηση και το πνεύμα της εποχής, και θα υποστηρίζει την εισερχόμενη Εποχή του Φωτός και τους λαούς αυτής της πραγματικότητας.
Ο ρόλος μας αυτή τη στιγμή είναι να παράσχουμε την ηθική και πνευματική καθοδήγηση για την διαδικασία της ανέλιξής σας. Δυστυχώς, εκείνοι που σήμερα κυβερνούν τον κόσμο σας είναι αφιερωμένοι στο να εμποδίσουν κάτι τέτοιο με κάθε κόστος και διαθέτουν πολλούς πόρους για να υλοποιήσουν αυτή την πολύ ανέντιμη ατζέντα. Ωστόσο, κι εμείς διαθέτουμε έναν πολύ ευλογημένο πόρο: την διαστημική οικογένειά μας. Ο Ουρανός τους έφερε εδώ για να παράσχουν την ισχυρή υποστήριξη που απαιτείται για την εξουδετέρωση αυτής της μη διαχειρίσιμης σκοτεινής δύναμης. Αυτή η υποστήριξη μας δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας για να εκδιώξουμε τα σκοτεινά τσιράκια και να δημιουργήσουμε έναν νέο κόσμο για όλη την ανθρωπότητα. Αυτό το γαλαξιακό στοιχείο μας επιτρέπει να θέσουμε σε λειτουργία το νέο οικονομικό και κυβερνητικό σύστημά μας, που θα μεταβάλλει άμεσα το πολιτικό και οικονομικό τοπίο σε ολόκληρο τον πλανήτη σας και θα κάνει την τυραννία, που στραγγάλιζε την ανθρωπότητα για δεκατρείς χιλιετίες, να σβήσει σαν ένας εφιάλτης. Ο νέος κόσμος που θα εμφανιστεί θα είναι ο πρόδρομος για τον υπέροχο κόσμο σας της πλήρους συνείδησης.

Σε αυτόν τον μετά τον εφιάλτη κόσμο θα μπορούμε να βγούμε στο προσκήνιο και να αρχίσουμε να διορθώνουμε τα τόσα πολλά ψεύδη, που σας είχαν επιβληθεί από το σκότος, και να εξηγήσουμε τα πολλά κρυμμένα γεγονότα και αλήθειες για το ποιοι πραγματικά είστε και πού πηγαίνετε. Ο δρόμος προς την πλήρη συνείδηση, στον οποίο σήμερα πορεύεστε, στην πραγματικότητα απλά σας πάει πίσω στο αρχικό θεϊκό σας πρότυπο. Καθώς θα συμμετέχετε όλο και περισσότερο στο Φως, θα βρείτε πολλές χαμένες αναμνήσεις προηγούμενων ζωών να επιστρέφουν σ’ εσάς. Ικανότητες και φυσικά ταλέντα, που δεν γνωρίζατε ότι διαθέτατε, επίσης θα έρθουν στο προσκήνιο, και εδώ είναι που θα μπορέσουμε επίσης να βοηθήσουμε, καθώς θα σας οδηγούμε μέσα από αυτές τις εκπλήξεις με ασφάλεια και ευκολία. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα αφαιρέσουμε τα πνευματικά και υλικά «οδοφράγματα» σε αυτή τη θεία διεργασία της αλλαγής και θα συναντήσετε τις οικογένειές σας του Πνεύματος, της Έσω Γης και του διαστήματος. Θα μάθετε για μια ιστορική μεγάλη εικόνα, που θα «σας αφήσει άναυδους», όπως λέτε. Όλα αυτά τα πράγματα θα σας φέρουν μεγάλη χαρά και ένα αίσθημα βαθιάς ευφορίας.

Σήμερα, σας δώσαμε μια έκθεση από το επιτελείο μας της πρώτης επαφής για τις πρόσφατες εξελίξεις στον κόσμο σας, καθώς και μια συζήτηση από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους σας. Να είστε έτοιμοι για μια σειρά γεγονότων, που έχουν σχεδιαστεί για να αλλάξουν για πάντα την παγκόσμια πραγματικότητά σας και να θέσουν τις βάσεις για μια πολύ διαφορετική! Να ξέρετε, αγαπητοί, ότι ο άπειρος πλούτος και η διηνεκής ευημερία του Ουρανού είναι όντως δικά σας! Έτσι είναι! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Σειριανές φράσεις, που σημαίνουν «να είστε ένα» και «να είστε μέσα στη χαρά»).

Website: Planetary Activation Organization
Μεταφραστής: Νίκος


Share |