Home > > Blossom Goodchild, November 12, 2012

Blossom Goodchild, November 12, 2012

بلاسم ۲۲ آبان ۱۳۹۱

سلام. من برگشتم و باید بگویم بسیار شاد شدم از اینکه شما از طریق من در آخرین کنفرانس سدونا(Sedona) در آمریکا سخن گفتید. واقعا" خیلی خوب بود. متشکرم … خوب ، امروز درباره چه موضوعی صحبت کنیم؟

درباره مکانی در درون وجود خودتان که روح را جلا می دهد. درباره حرکت بسوی همبستگی با همه آنچه که از ناب ترین ارتعاشات عشق است. که در این حالت ، شما بخود آزادی را هدیه می کنید که می تواند نوعی قدردانی باشد ، بواسطه تصمیم راسخ شما بر حصول اطمینان از اینکه"موضوع را درک کرده اید". شما تا کنون بر مبنای ایمان خود حرکت می کردید ، در حالیکه سخن ما اینست که در روزهای آینده … ایمان دیگر موضوع روز نخواهد بود … بلکه "اثبات" است.

اثبات چه چیزی دقیقا"؟

اثبات اینکه نه فقط آنچه را که شما با چشمهای باز می بینید … بلکه "اثبات" آنچه را که در درونخود "حس" می کنید. شما پرسشهای فراوانی از ما داشته اید ، در حالیکه می دانید که همه پاسخهارضایت بخش خواهند بود. بخودتان اجازه دهید در هر لحظه از "زمان حال در شادی باشید". وقتی که شما مصمم به انجام آن شدید ، "موج تازه ای از عشق" را تجربه خواهید کرد که با ورودبه آن ، بشما در درک آنچه که در شرف روبرویی با آن هستید کمک خواهد کرد. ای عزیزترینروحها … ما بمنظور یاری در روند این انتقال آمده ایم ، اکنون در انتظار چراغ سبز هستیم تاکارمان را آغاز کنیم.

بلی … ولی شروع به چه کار کنید؟

کاری که برای انجامش آمده ایم.

و آن کار جیست؟

یاری کنیم. ارتباط و تفاهم کامل را با شما حفظ کنیم تا "شما بدانید که براستی چه کسانی هستید"… همانگونه که ما بارها یادآور شما بوده ایم.

پس باید بگویم … که شما کارتان را بخوبی انجام می دهید ، چون اطمینان دارم از عشقی که بین همه ما ، در روزهایی که من دور از اینجا بودم ، تبادل و تجربه شد آگاهید (اشاره به گردهم آیی در سدونای آمریکاست).

و خیلی ها نگفتند که باید همیشه چنین باشد؟ در عین حال ، چه کسی چنین سطحی از عشق را بوجود آورد؟ فرد فرد شما ، همه آنچه که باید کرد اینست که همیشه در همان سطح عشق باشید.

باید گفت این احتمالا" کار ساده ای نیست ، مخصوصا" اگر در چنان محیط و اتمسفری نباشید.

با این حال ، این کار وظیفه شماست ، مگر نه چنین است؟

شما می دانید و می توانید … بسادگی بخود اجازه دهید که در همان شرایط عشق باقی بمانید.

شما در وجود خود گلی در حال شکفتن هستید. بذر آنرا پرورش داده و رشد آنرا حس کرده اید. اکنون تابستان رشد شماست. زیبایی گلی که شما هستید ، به شکوفایی کامل می رسد. شما باید تفاوت را در درون خود احساس کنید. در عین حال … می توان گفت … اگر چه در حداکثر شکوفایی است … ولی در انتظار نور خورشید نیز هست که ترسیم کننده همه زیبایی آنست. هنگامی که نور بر آن بتابد … به رنگی کاملا" متفاوت نمایان خواهد شد.

بدانید.

و احساس کنید آنرا در درون قلب خود.

ما حداکثر تلاش خود را می کنیم … مثل بسیاری از مردم … هنوز در اندیشه آن هستم که در پایان امسال چه روی خواهد داد. البته وقتی دیدیم خواهیم فهمید. من بسیاری از مردم را دیده ام که"اطمینان" دارند که در ۲۱ دسامبر امسال رویداد خیلی بزرگی پدید خواهد آمد … آنها فقط "می دانند". من نمی دانم! من براستی امیدوارم که انرژی نور عشق متعالی کره ما را در بر گرفته و تفاوتی برای همه و در همه چیز ایجاد نماید.

با این حال هنوز تردید دارید.

شما هم؟

ما انرژی تردید را احساس و تجربه نمی کنیم. با این حال می توانیم بگوییم که راه درازی در سفرپیموده ایم. ما متعهد به کمک به حصول این تغییرات بوده ۱۰۰٪ دانسته ها و عشق خود را در این پروژه بکار گرفته ایم چون می دانیم که ارزش آنرا دارد. هیچ مورد نگران کننده ای بیش از این ، درباره پیشرفت آن وجود ندارد. اگر چه باید بگوییم … عاقلانه تر است که هیچ انتظاری نداشته باشید … درباره آنچه که روی خواهد داد … و به شیوه ای که روی خواهد داد … شما توان تصورش را ندارید.

چرا؟

بواسطه عظمت اثری که خواهد داشت. درک آن در این زمان در حد آگاهیهای شما نمی گنجد. ولی هنگامی که روی دهد ، همگان را در بر خواهد گرفت … ولی هر کسی را براه خودش … و با سرعت مطلوب خودش … و کره را سوق خواهد داد به موقعیت برحقی که در انتظارش بود.

می دانم که نباید همچنان بپرسم … چنین کاری موجب کاهش ارتعاشات موضوع می شود … با این حال … آیا نمی توانید بگویید که زندگی چونان همیشه ولی با احساس نور و سبکی بیشتری ادامه خواهد داشت … اگر متوجه منظورم می شوید؟

زندگی نمی تواند مثل همیشه باشد و نخواهد بود.

پس … آیا بعنوان مثال … ما موفق به انجام آنچه که برای سال آینده در نظر داریم خواهیم بود؟

آه بلی … چه روند زندگی متوقف نخواهد شد. چیزی ناگهان "محو" نخواهد شد. در عین حال ، دگرگونیهای گسترده ای در شیوه رفتار و نگرش خود شما پدید خواهد آمد که ممکن است برنامه های سال آینده خود را تغییر دهید!

بسی آسانتر بود اگر ما می توانستیم بدانیم. با این حال موضوع را همینجا پایان می دهم ، چون دلیلی ندارد که موارد گذشته را تکرار کنیم. هر چند باید بگویم … بنظر می رسد بسیاری از مقامات بلند پایه طی هفته گذشته استعفا کرده اند ، اگرچه من هنوز دلایل آنرا نمی دانم … ولی بنظر درست می آید ، چه اگر بالاخره همه چیز در حال آماده شدن است ، پس آنچه که نادرست است باید حذف و پاکسازی شود!

با به نزد شما آمده ایم با علم به آنچه که روی خواهد داد. ما ماهرانه در سکوت پشت پرده نشسته و تغییرات را بنحوی برنامه ریزی و اجرا می کنیم که نه تنها غیر قابل انکار باشند ، بلکه در عین حال توجه ها را نیز بخود جلب نکنند. این روشی است که همیشه بوده و باید باشد. در حالیکه در آینده نزدیک ما زیاد هم خود را از دید شما پنهان نخواهیم کرد. عملکرد ما در نقشه الهی باید بر همگان روشن شود. کشف و تشخیص حقایق موجب هیجان و غلغله فراوانی شده بسیاری از شما را برآن خواهد داشت که مسیرهای دیگری برای زندگی خود انتخاب کنید.

در عین حال … دیرکردها نمی توانند بیش از این تاٌخیر داشته باشند! ورود به این فضای جدید خویشتن ، این شانس را بوجود خواهد آورد که شخص برای هماهنگی با عالم وجود پای پیش گذارد. این تصمیم از آن شما خواهد بود. بنابراین بسیاری از شما در آمادگی کامل درک و دریافت این امواج جدید خواهید بود … که البته در قبال ، آغازی نوین … ادراکی تازه و سطوح جدیدی از فهم به همراه خواهد آورد.

با این تعالی عظیم روح و آنچه که وجود دارد … شخص می تواند با انرژی که روزی غیر قابل دسترسی بود در هم آمیخته و ادغام شود. و از طریق چشمهای باز جدیدی که می یابد همه آنچه را که تا آنجا که بیاد دارد برای دیدنش اشتیاق داشت ، به بیند.

گمان می کنم که دیگر زمان زیادی برای انتظار کشیده باقی نمانده. آیا در این صورت من خواهم توانست همچنان بهمین روش با شما ارتباط داشته باشم؟

تا حدی. در عین حال ارتباط ما به روشی ساده تر خواهد بود. این امر به شیوه دیگری از ارتباطات ترقی خواهد کرد ، چون انرژی شما در سطوح بالاتر قرار کرفته و با یکدیگر بودن (یگانگی)مسایل را ساده می کند.

می دانم بسیاری هستند که مشتاقانه در انتظارند با شما بصورت دست اول ارتباط برقرار کنند. آیا این هم عملی خواهد شد؟

برای آنهایی که ما را در قلبهای خود می شناسند … البته در آینده نزدیک دوش به دوش ما خواهند بود. گفته شده که بسیاری از ما در جمع شما خواهیم بود … ما می گوییم … بهمان طریق ، بسیاری از شما هم قادر خواهند بود که در جمع ما باشید.

ولی چنین نخواهد شد … مثل ماه مارس (فروردین ماه) و همان مواقع؟ گمان می کنم تجلی چنینادغامی به کمی زمان بیشتر نیاز دارد.

این مهم بستگی کامل به "دانش جهان" دارد! هرچه جمعیت بیشتری "حقیقت" را بپذیرد ، تغییرات سریعتر انجام خواهد شد. بستگی به این دارد که پس از تابش این "انرژی نوین" ، چه سطحی از انرژی بصورت مداوم بوجود خواهد آمد. هنگامی که این سطح از انرژی با روح خویشتن اشخاص به یکپارچگی و همگنی رسید ، تغییرات بزرگ قابل توجهی در درون شما روی خواهد داد … که اجازه خواهد داد که تغییرات بزرگی نیز در خارج از وجود شما روی دهد. بسیار جالب است … بسختی می توان در انتظار "چنان شدن" بود. در عین حال ، هنوز بخشی از وجود من چنین می اندیشد که شاید به خیالات واهی دچار شده ام … چه تصور آنچه که شما می گویید برای من بسیار مشکل است. البته چیزهایی از آنچه که می گویید درک می کنم و در عین حال … من هنوز اینجا نشسته ام ، خیلی عادی ، بهمان اندازه هفته های قبل ، پیش از اینکه این تغییرات پدید آیند و در واقع چیزی بگونه ای متفاوت "احساس" نمی کنم.

ما خواهش می کنیم آخرین جمله خود را مرور کنید … آیا می توانید صادقانه بگویید که احساس شما همان است که سال پیش در همین زمان داشتید؟

سال گذشته در این روز ، به شما گفتم که بروید پی کارتان!!

و حالا ، نگاه کنید به سطح اعتماد خود درباره همه چیز. بیاد داشته باشید که از دیدگاه ما ، زمان وجود ندارد. ما فقط گسترش را در نظر می گیریم … پیشرفتی که حاصل شده … میزان دستاوردها در روند نقشه عظیم الهی.

از دید ما ، ما تقریبا" موفق شده ایم … و همچنین شما.

ولی با احترام کامل … چند سال پیش بود که شما گفتید که همه "سیستمها نابود می شوند" و همگی ما بشدت به هیجان آمدیم … و …

و آنچه که کفتیم درست بود. با همه احترام به تو ، بلاسم عزیز . همانگونه که پیش از این نیز بارها گفته ایم … هنگامی که تو در موقعیتی باشی که دارای … ارتعاشی که موجب ادراک کامل ما شود ، از اینکه ما هرگز ترا به تمسخر نگرفته ایم قدردانی خواهی کرد. همه سفر ما بهمراه تو ، در حقیقت و درستی کامل بود چون ما خود بخشی از آن حقیقت هستیم. به آنچه که به اشتباه برداشت کرده ای ، همراه ما خواهی خندید ، هنگامی که بگوییم "حالا دیدی"؟

در انتظار آن لحظه هستم. یک خنده طولانی بهمراهی شما ، خود یک درمان است. گاهی تعجب می کنم چگونه نادانیهای مرا تحمل می کنید.

ما آنها را نادانی نمی دانیم … شاید کمی سادگی باشد. در عین حال ، تو همانگونه هستی … بسیاری از شما نیز چنین هستند … در عین حال بسان شکوفه گلی در درون شما … در حداکثر شکوفایی خود … و همه چیز را می داند … و شما فقط نیازمندید که "بدانید که همه چیز را می دانید".

پس ما آنرا "خواهیم دانست" … بمجرد اینکه این انرژی نورانی به ما برسد … بلافاصله؟

پاسخ آن یک آره و یا نه ساده نیست. چه همه چیز بستگی به هر فرد دارد. همانگونه که می دانی تعداد بسیار زیادی روح "هم اکنون" روی زمین زندگی می کنند … و هر یک از آنها سطح ادراک مختص به خود را دارند. این شیوه ای است که آنها برگزیده اند و به آن ادامه خواهند داد. بنابراین … چنین نخواهد شد که ناگهان "همه چیز را درک کنند" … بعضیها … شاید. در عین حال ، برخی ممکن است ، درک زیادی بدست آورند … ولی بهیچ وجه نخواهند توانست بسان آنهایی که ماهها پیش از آن بیدار شده اند ، باشند.

سخن ما ناشی از قضاوت نیست. اصولا" چنین نمی تواند باشد … چه هر یک از روحها در مسیر تکامل خود بسیار شاد و خرسند بوده ، هشیار و آماده به سطحی از تعالی که وارد می شوند … همچنین با دانستن اینکه ، این روند همچنان تداوم خواهد داشت.

من در مورد خود می اندیشم … فقط می توانم این کار را در روشنی و وضوح آنچه که روی می دهد انجام دهم … چه فرقی خواهد داشت اگر شما قبل از رویدادها بگویید که چه خواهد شد؟

براستی چقدر فرق خواهد داشت … بهمین دلیل ما نمی توانیم بگوییم.

ای عزیزترینها به قلبهای خود رجوع کنید. "احساس کنید آنچه را که در درون وجود خود می دانید". هنگامی که آنرا احساس کردید … خواهید فهمید که هیچ تردیدی وجود ندارد. فقط وقتی که اجازه دخالت به افکار خود دهید ، تردید و سردرگمی بوجود خواهد آمد. کنترل افکار خود را بدست گرفته ، آنرا به فضای درون قلب خود بفرستید تا در آنجا تحلیل رفته "حقیقتی" را که نشاٌت گرفته از قلبتان است تشخیص دهند. هیچ کلمه ای برای برخورد با افکارتان نیاز نیست … فقط صلح وآرامش. صلحی صلح آمیز که فقط می تواند آنرا در سکوت و آرامش دانسته های روح احساس کرد و این همه آن چیزی است که مورد نیاز است و در این صورت مبارزات و رنجها بزودی پایان یافته ، همبستگی و همگنی در عشق و با عشق جایگزین آن می شود.

چون همیشه از وقت شما سپاسگزارم … اطمینان ندارم از این گفتگو چه چیز تازه ای فرا گرفته امتا اینکه آنرا دوباره بخوانم. در عین حال از صمیم قلب از شما سپاسگزارم برای شکیبایی و درکشما … و نیز رهنمودهای و تعالی شما.

با عشق و سپاس

Website: Blossom Goodchild
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |