Home > > Blossom Goodchild, November 20, 2012

Blossom Goodchild, November 20, 2012

بلاسم ۳۰ آبان ۱۳۹۱

صبح بخیر! برخی اوقات می اندیشم … اگر شما ناظرین نظار هستید … آیا هستند آنهایی که ناظرینبر ناظرین بر ناظرین باشند و اگر چنین است … چه کسانی هستند … چه می کنند … و آیا امکانشنیدن پیامی از طرف آنها هست؟

خوش آمد به تو ای عزیزترین بانو و آنچه که افکار تو تصمیم گرفته اند که درباره اش با ما گفتگو کنند … که هم مورد علاقه ماست و هم شما. براستی که رتبه های بالاتر از ما وجود دارند. در واقع بسیار هم زیاد هستند. ممکن است مبهوت شوید اگر درجات و سلسله مراتبی که در مسیر "نقشه عظیم الهی" وجود دارد بدانید. چون موضوع به سادگی که شما گمان می کنید مانند اسباب کشی از خانه ای به خانه ای دیگر نیست. این "نقشه" درباره تعالی کامل یک سیاره و همه موجودات آنست!

درباره سلسله مراتب بزودی سخن خواهیم گفت. ولی نکته ای که می خواهم بگویم … شما گفتید"همه موجودات آن". هستند کسانی که احساس می کنند یا باور دارند که آنهایی که بیدار نشده اند"همراه زمین عروج نخواهند کرد" … در حالیکه آنها روی این کره و بخشی از آنند. آیا ممکن است آنچه که درباره همه این موارد احساس می کنید به روشنی بیان کنید؟ همه آنها "احتمالات" ضد و نقیض بوده می توانند بسیار گیج کننده باشند.

ما با همه "راستی و درستی" خود اذعان می داریم که این "نقشه الهی" نیست که کسی جا بماند. و چنین است … که هر که خود تصمیم کرفته در طول سفر (عرفانی) خود در این دوران تند و تلخ باشد … دقیقا" خود شخص و بدون دخالت دیگری چنین تصمیمی گرفته است. چون روی کره زمین شما روش خوب آزادی راٌی و در نتیجه آزادی انتخاب برقرار است. و این مهم به نوع بشر اعطاٌ شده. چگونه ممکن است درباره عقیده کسی قضاوت شود که می تواند و یا نمی تواند بر ترقی و تعالی خود در طبقات بالاتر و یا پایین تر ادامه دهد؟

هیچ کس در "نقشه بزرگ الهی" جا نخواهد ماند.

ما همگی یکی بوده در یگانگی کامل هستیم. چکونه ممکن است بخشی از کسی عروج نکند؟ آیا شما آنرا عادلانه می دانید که در سرعت کسانی که این سفر (عرفانی) را برگزیده اند تبعیضی قایل شد؟

پس لطفا" این موضوع را هم روشن کنید … گفته شده که ما بسوی بعد پنجم در حرکتیم … بصورت فیزیکی و همراه جسم خود … بنابراین … ما در حال حرکت بسوی جای دیگری هستیم؟

نه. در عین حال … بطور قطع در درون خود در حال حرکت هستید. توضیح آن کمی مشکل است.

لطفا" حداکثر تلاش خود را بکنید … "احساس" می کنم ، این موضوع بسیار مهمی است.

هنگامی که دختر خردسالی در رویاهایش ، خود را در جشن ازدواج خود دیده آن روز خاص و همه حواشی آنرا تصور می کند … بخود اجازه می دهد که تمام ماجرا را با چشم فکر خود "به بیند". او خود را همانند آن شاهزاده خیالی در "افکار" خود "احساس" می کند … چه در آن لحظه ، هنگامی که او آن مراسم را مجسم می کند ، در واقع او در آن حضور دارد … در حالیکه این امر در آینده اوست … و نه در "اکنون" او. هنگامی که آینده او به "اکنون" او برسد ، احتمال دارد که او همان لباسی را که همیشه در روٌیاهایش دیده بپوشد و شاید هم نه … البته بستگی دارد که چقدر رویاهای او در جریان ورود او به "آن آینده" تغییر کرده باشند. بدیهی است او مناسب ترین لباس را در آن لحظه از زندگی خود خواهد پوشید. وقتی او رویاهای زمان کودکی خود را مرور کند … احساس خواهد کرد روحی که او … در گذشته های دور بود … نمی تواند در ارتباط با روحی باشد که هم اکنون او پس از رشد خود است. البته او هنوز همان روح است … درحالیکه ، همانگونه که گفتیم … "او در روح خود رشد نموده" . این امر مستلزم "داشتن ارتعاشی" است مناسب با سطح رشد روح.

بسیاری از شما درک کرده اید که نمی توانید بیش از این موافق کارهایی که زمانی می کردید باشید. نه تنها بیش از این موافق آنها نیستید … بلکه حتی نمی توانید تحمل بودن در چنان ارتعاشی را کنید. چون … ارتعاشات شما همراه با سطح ادراک و فرکانس "عشق" که شما بخود اجازه داده اید که در آن باشید ، افزایش یافته است. حتی در روزهای ناخوشایند خود … شما دوباره به سطحی که پیش از آن در آن بودید "غرق" نخواهید شد. شما فقط روزی "بدون سطح عرفانی" خواهید داشت.

برای ما … در حقیقتی که در آن هستیم … این بهترین توضیحی است که می توانیم بدهیم …"عروج شما".

عروج هر کسی مختص خودش بوده مشابه دیگران نمی تواند باشد و نخواهد بود.

چون شما همه منفرد هستید … و فقط می توانید عروج را بصورت فردی تجربه کنید. تفاوتها بر مبنای سطح ، فرکانس و ارتعاشات هر کسی است که در آن زمان بدان دست یافته است.

منظور از آن زمان چیست؟

وقتی که قلب خود را بسادگی گشودید … انتقال صورت خواهد گرفت. "نقطه عطف در فرکانسها". هیچ کس … هیچ کس این "تجربه را از دست نخواهد داد" … در حالیکه برای برخی بسی هیجان انگیز تر خواهد بود ، بستگی دارد به سطح "عشق" و درکی که خود را بدان رسانده اند.

احساس می کنم ، کمی بیدار شده ام که اینرا می گویم … با توجه به اینکه من کانال ارتباطی شما هستم … ولی بخش بزرگی از من "صرفا" امیدوار" است … "نمی داند" … فقط "امید دارد" که ۲۱ دسامبر ( اول دی ماه) فرخنده برسد … و ما تجربه ای کنیم که واقعا بما اجازه دهد که "بدانیم آن پدیده" روی داده است … در عین حال بخش بزرگتری از من چنین احساس می کند که "چه می شود اگر فقط بما گفته شده که اتفاقی خواهد افتاد … تابش بزرگتری از انرژی که البته کره زمین با آن همگن شده و ما هم تفاوت را در درون خود با گذشت زمان حس کردیم" و غیره … بعبارتی دیگر … با همه احترام ، چه می شود اگر همه این پدیده ها مثل همیشه باشد؟ … و البته این گفته من با همه احترامی است که برای شما قایلم.

آن زمان چه خواهی کرد بلاسم؟ زندگی را رها خواهی کرد؟ ما تردید داریم که چنین شود. ما لبخندی زده خواهیم گفت: "آه آری … کمی هم ایمان".

شما پیش از این هم این مطلب را گفته اید و درست است اگر دوباره بگویید! منظور من هم همین است … آیا من نباید؟ … مثل همه مردم "متعاقد" شوم که همه چیز در آن روز و حوالی آن تغییر خواهد کرد؟

چرا نباید باشی؟ ما هرگز از تو یا هر کس دیگری نخواستیم که ما را کورکورانه پیروی کنند. چه ما از ژرف ترین جای درون روح خود ، از شما خواسته ایم که "با خودتان صادق باشید".

ما همچنین می فهمیم که تو نمی توانی … در این لحظه … مواضع و دیدگاههای ما را در این باره … با دیگران در میان بگذاری. در عین حال می گوییم …

(انرژی شدت بسیاری یافت).

خودت سعی در دانستن آن بکن.

خودت باش.

آنچه که در شرف آمدن به کره شماست ، شما را قادر خواهد کرد که پادشاهی بهشت روی زمین را به آسانی خلق کنید.

شما توان این کار را دارید … چون این قدرت در وجود شماست.

به برترین و عالیترین بخش روح خود متصل شده افکار خود را متعهد کنید به بیشترین وفور در عشق و راستی.

ما که از اهالی زمین نیستیم … نقش خود را ایفا خواهیم کرد. انرژی و فکر (ایده) بسوی شما می فرستیم تا شما هم به وظایف خود عمل کنید.

آن چیزی که از مکنونات قلبی شماست … و در وجود شماست.

همچنانکه انرژی پادشاهی متعال نور بر شما می تابد … شما دیگر بار با آن پادشاهی که در وجود خود شماست متحد خواهید شد.

ادغام جهانها همانگونه که گفته ایم … از آنجا شروع خواهد شد. چرا که جهانی که در وجود شماست … دیگر بار متصل خواهد شد با جهانی که برای شما می فرستیم و با پیوند با یکدیگر جهانی نوین خلق خواهد شد.

و آن زمان بسیار نزدیک است.

ما انرژی برای آنهایی که قلبی خسته دارند ، می فرستیم تا آخرین فرسنگها را نیز به پیمایند.

سطح روح خود را در تعادل نگاهدارید (دچار ضعف و ناتوانی نشوید).

در این ساعات آخرین تسلیم نشوید. ما تزلزل شما را در مراحلی دیده ایم و آرزو داریم پشتیبانی و حمایت ما را "احساس" کنید.

مرجع همه مخلوقات (خداوند) شما را در دفاع از خود تنها نخواهد گذاشت و نمی تواند که چنین کند.

این "نقشه ای الهی" است.

همه وجود ، الهی است.

از آنجاییکه همه عالم وجود … از خداست … چیزی که نتواند باشد وجود ندارد.

بنابراین … همه چیز بخشی است از الوهیت و ما دست در دست یکدیکر بر خواهیم خاست و برای همیشه عروج خواهیم کرد.

از آنجاییکه آغاز و پایانی وجود ندارد (همه روند خلقت ابدی و ازلی است) … پس فقط پیشرفت است. حتی در مرجع یگانه … جایی که از آن آمده و بدان باز خواهید گشت.

شما وقتی به خانه (سر منزل مقصود) باز می گردید مشابه یکدیگر نخواهید بود و نمی توانید باشید.

چرا که … هرگاه هریک از شما خود را تغییر داده ، در واقع مقصد خود را نیز تغییر داده. شما همه چیز را تغییر داده اید … از آغاز که هرگز شروعی ندارد تا انتها که هرگز پایانی ندارد.

به شما آزادی رای و عقیده داده شده که عشق را بگونه ای که وجود دارد تجربه و عرضه کنید.

شما انرژی همه چیز را که از عشق است تبدیل می کنید … همه چیز عشق است … در بالاترین شکل وجود خود ، همچنانکه شما وجود بالاتر خود در درون خود می شوید. بنابراین نمی تواند پایانی بر آن باشد … چرا که شما بگونه ای یگانه … همیشه در حال رسیدن به سطح بالاتری از وجود خود … وجود آن عشق ابدی … هستید.

سپاسگزارم. احساس می کنم که شاید این ناظرین بر ناظرین بر ناظرین بود! بدون تردید شدت انرژی احساس شده شبیه آن بود.

ما این امر را می توانیم تایید کنیم … در عین حال باید اعلام کنیم که بطریقی ما با آنها در یک سطح قرار داریم … سه سطح (درجه) در این مرحله وجود دارد و ما جایی در این وسطها هستیم.

دوباره سپاسگزارم در واقع بواسطه دخالت و کمک شما. پس خلاصه کنیم … اساسا" … شما می گویید که "رویدادی" خواهد بود … ولی تاریخی نداده اید … و این رویداد هریک از ما را به سطح بالاتری از وجود خودمان سوق خواهد داد … بدون در نظر گرفتن سطحی که هم اکنون و در آن زمان … در آن هستیم.

ما همچنان علاقمندیم برای برخی از شما اضافه کنیم … آنهایی که تصمیم به خوابیدن گرفته اند … برایشان "کشف حجاب بزرگی" خواهد بود. بستگی دارد به راه (عرفانی) که حقیقت روح آنها پیموده است … می تواند چنین باشد که آنها ناگهان کاملا" بیدار شده بصورت اتوماتیک به سطح بالایی که کسی سالها در مسیر تعالی عرفانی خود مطالعه کرده برسند. هیچ کس نباید درباره دیگری قضاوت کند ، بواسطه موقعیت آنها در این روند عظیم … چه شما آگاهی از سفر (عرفانی) آنها و آنچه که در مسیر خود آموخته اند ندارید.

بسیاری از شما هستند که تصمیم گرفته اند در راههای بسیار زیادی در خدمت الهی باشند. بسیاری از شما هستند که آرزو دارند کاش چنین راههایی را انتخاب کرده بودند.

ای عزیزترین روحها … برادران و خواهران … "ما همگی اعضا یک خانواده عشق هستیم" … بزودی راه جدیدی بروی شما گشوده خواهد شد. تاریخ تکرار نخواهد شد. ترتیب این مهم داده شده است.

آنها که برای خدمت آمده اند بزودی خود را در حال ارایه خدمت خواهند یافت. قلبهای چنان خدمتگزارانی مالامال از عشق و تعهد به آن خدمت خواهد بود.

نیروی خود را جمع و متمرکز کنید … از دورن قلب خود آواز بخوانید و براهی نو سپاسگزار باشید.

اصل خود سپاسگزاری باشید.

سپاسگزاری ژرف بر آنکه شمایید … و در حال خدمت در شرایطی که هستید.

از اینجا رو به جلو و بالا ما با یکدیگر خدمت خواهیم کرد … بسان واحد و یگانه … در عشقی بهشتی.

بسیار سپاسگزارم. من واقعا" به این تقویت درونی نیاز داشتم. دوباره احساس می کنم … کمی خارج از بعد و طبقه هستم … و این خود مرا بر این می دارد که احساس کنم حتی بیشتر خارج از بعد و طبقه هستم … آیا منظور مرا درک می کنید؟

بگونه ای.

عاشقانه دوستتان دارم. سپاس و برکات بر این خدمتی که من ارایه می دهم. با عشق و سپاس


Website: Blossom Goodchild
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |