Home > > Blossom Goodchild, August 28, 2012

Blossom Goodchild, August 28, 2012

بلاسم ۷ شهریور ۱۳۹۱

من اینجا هستم! امروز مستقیم می رویم سر مطلب … چون چندتایی سوال دارم که بپرسم.اول … بگویید آیا شما اینجا هستید؟

بطور قطع و یقین ما (اینجا) هستیم … و خوشحال خواهیم شد اگر شما سٌوالات خود را شروع کنید.

متشکرم … خوب من می دانم وقتی خواهد رسید که من ستونهای نور را دوباره برپا کنم. تعدادی ستون بزرگ (تقریبا مشابه آنچه که شما در افکارم بمن نشان دادید وقتی که برای اولین بار درمورد آنها صحبت می کردیم) دیده ام ، یکی در ژاپن و صادقانه بگویم … اطمینان ندارم بقیه کجا بودند … اما فکر می کردم چه خوب می شد اگر شما در این باب صحبت می کردید. آیا این ستونها همانهایی هستند که شما به آنها اشاره می کردید؟

ما از اینکه شما این سوال را خواهید کرد آگاه بودیم ، حقیقت امر اینست که این ستونها آنهایی نیستند که منظور ما بود.

آه … پس آنها چه هستند؟

آنها طیفهای بین المللی هستند که بواسطه پدیده ای که از طریق جریان الکتریکی است ظهور می کنند. البته منظور ما جریان برق شما نیست … می شود گفت … بیشتر از سمت ماست.

پس منظور شما اینست که آنها برخلاف روند طبیعی هستند؟

ممکن است شما کمی گیج شوید ، اگر بگوییم مخلوطی از هر دو. پس آنها ستونهای نور نیستند … با این حال بشما مربوطند؟

ما اینطور فکر می کنیم که مدارات الکتریکی (کیهانی) با الکتریسیته کره زمین برخورد نموده چنین صحنه ای را پدید آورده است.

اجازه دهید این موضوع را بزبان سواهیلی (Swahili) بازگو کنیم ( نوعی شوخی است بدین مفهوم که موضوع را بنحوی برای من که هیچ معلوماتی ندارم بگویید که بفهمم) ، پس در بوجود آمدن چنین پدیده ای قصد و نیتی هم هست؟

آه … در واقع بلی. جریانی که آنها در این برخورد از بالا به پایین بوجود می اورند ، تولید جرقه و نوعی انرژی درخشنده می کند که بر اطراف خود و نیز فرسنگها دورتر از آن اثر می کند.

بزبان من ، اثر می کند یعنی؟

رفع احتمالات محلی و در واقع جلوگیری از وقوع رویدادهایی که برای بهبود وضع نژاد شما مناسب نیستند.

شکر خداوند شکوهمند را! من در انتظار چنین پاسخی نبودم. آیا شما یقین دارید؟ منظورم اینست … اگر آن ستون نوری که شما حرفش را می زدید نبود … پس ترفند نور و طبیعت بود که کار خود را انجام داده.

با این حال ، اینطور بنظر می رسد که شما زندگی مادرتان زمین را نادیده می گیرید. زندگی … و همه آنچه که در آن هست می توانند ارتباط برقرار کنند و ترکیب تلاشها بمنظور ایجاد چنین پدیده ای ضروری بود … در هر حال همانگونه که ما می گوییم … دلایل (وقوع این پدیده) بسی بیش از آنست که فقط بتوان آنرا *ستونی زیبا* نامید.

پس ممکن است با جسارت سوال کنم … این پدیده خوب شما از چه چیزی جلوگیری کرده است؟

ما قویا بشما توصیه می کنیم این سوال را نکنید.

آخ … ولی من پرسیدم …

دوباره … موضوع فاش نکردن مطالبی است که دانستن آنها سودی برای شما ندارد. ما ترجیح می دهیم که موضوع را به این نحو به بینیم … و با سپری شدن زمان … همانطور که شما می دانید … در واقع این قضیه را در صلح و آرامش درک خواهید کرد.

منصفانه است. من عاقلانه پاسخ شما را باور و قبول دارم. بدین سبب که می دانم موارد بسیاری وجود دارند که در این لحظه برای من قابل فهم نیستند. از پاسخ شما سپاسگزارم … حتی اگر آن تعجب آور بود چون فکر می کردم شما خواهید گفت * بله حتما … اینها همان ستونهای نوری هستند که ما حرفشان را می زدیم*پس من همچنان در انتظار دیدنشان خواهم بود. بنا براین برویم سراغ سوال دوم من. اطمینان دارم شما می دانید مرد محترمی نوشت و سوال کرد چرا من موضوع دایره های مزارع (Corp Circles) را در شروع گفتگوی هفته گذشته پیش کشیدم و هنگام پاسخ دادن احساس کردم که بهتر است اگر او خود سوالی درباره آنها بکند … چرا که او در این زمینه یک متخصص است. احساس می کنم که شما هم دستی در این (چیزها) دارید ، با توجه به دایره های مزارع (Corp Circles) در Hackpen Hillانگلستان … و پیام سال ۲۰۰۹ شما (آن پیام را در دنباله این گفتگو بخوانید … شاید فقط زمان کوتاهی برای روشن شدن همه چیز باقی مانده باشد).سوال اینست:مناسبترین و نزدیکترین موضوعی که شما می توانید درباره پدیده دایرهای مزارع (CoprCircles) و چگونگی ارتباط آنها با بیداری و هوشیاری آنسانها بیان کنید چیست؟

ما با بیان این مطلب شروع می کنیم که همه آنچه که در مقابل شما قرار داده می شوند ، از طرف ما *جهان خارجیها* که برخی ما را بدین نام می خوانند نیست. با این حال تفکیک گندم از کاه بسادگی خوردن پای (نوعی غذا) است.

چه خوب

قبلا به شما گفته شده که رمزگذاریهای این دایره های واقعی ( و نه نوع قلابی آن که بوسیله دولتهای زمینی و برای گمراهی مردم درست می شوند) لزوما فقط برای شما نیست. در حقیقت می شود گفت که بسیاری از آنها برای کسانی است که زمینی نیستند و بسادگی می توانند آنها را رمزگشایی و پیامی که برایشان ارسال شده خوانده و درک نمایند.

پس شما می فرمایید که آنها واقعا برای ما زمینیها نیستند؟

نه ، ما چنین چیزی نمی گوییم. در واقع این هنگامه و جارو جنجالی است که آنها بپا می کنند و بسیار افکار و ایده های نادرست را با تفکر و اندیشه *خارج از چارچوبها* و دادن مهلتی بمنظور ایجاد معادلات جدیدی در درون و بیرون آنها!

و معنی دقیق آن چیست؟

معنی آن اینست که هستند برخی از انسانها که در واقع چنین می اندیشند که این اشکال برای حل و رفع ناهنجاریهای خاصی رمزگذاری شده اند … در عین حال … چه تعداد از این کشفیات مختلف شنیده شده و روی همه آنها اقدام شده. باید گفت که هدفی از ترسیم چنین اشکالی در مزارع شما وجود دارد ، و باید ادامه داده بگویم که دولتها بطور مداوم در تلاش کشف رمزها و معنی آنها هستند … با این حال ما کاملا می دانیم چه می کنیم و اینقدر احمق نیستیم که (پیامهای ما) بسادگی آشکار باشند. البته برای نفرات خودی فاش و آشکار خواهند بود.

پس چه نیازی برای *گزاردن پیام روی خاک ما* برای موجودات کرات دیگر هست؟ بدون تردید شما امکانات پیام رسانی سریعتری در اختیار دارید؟

سیستم ارتباطی ما بسی فراتر از توان درک مغز انسانهاست. در عین حال … ما آن اشکال را بمنظور سرگرمی و یا از سر بی کاری روی زمینهای شما نمی گذاریم. اشکالی درون اشکال هستند که فقط انرژی موجود آنها اثر بسیار زیادی در آن منطقه دارند. کسی نمی تواند دقیقا دلیل شادی کسانی که از آن مزارع بازدید می کنند توضیح دهد ولی ما بسادگی می گوییم … عشق ماست که وجود آنها را آکنده می کند.

پس … این قضیه … چگونه در بیداری انسانها عمل می کند … اگر اصلا اثری داشته باشند؟

از جنبه های متعددی … در عین حال … آشکارترین شکل آن ، وجود خود این پدیده است. آنهایی که تصمیم می گیرند نگاه عمیقتری به این اشکال پیام آورانه داشته باشند ، متوجه می شوند که غیر ممکن است اغلب آنها ساخته دست بشر باشد. بنابراین باید (از خود)سوال کنند ، پس چه کسی این کار را کرده؟جستجوی پاسخ چنین سوالی خود بر بیداری انسانها می انجامد.

متشکرم ، گرچه بنظر می رسد کمی پراکندگی در این امر هست.

ما توصیه می کنیم توضیحاتی که ابرسفید داده دقیقتر و مناسبتر است و خواهش می کنیم آنرا پیوست کنید. چرا که در آن مطالبی بیان شده که ما درباره آنها صحبت می کنیم … به ویژه در مورد اطلاع رسانیهای لازم به دیگران. این دایره های مزارع (Corp Circles)جنبه های تعالی بخشی متعددی ، بخصوص برای آنهایی که قصد دارند روی آنها کار کنند ، دارند.

بسیار خوب. چه بسیارند این اشکال که زمینی و غیرزمینی هستند ، در عجبم که چه دلیل و نتیجه ای می توانند داشته باشند وقتی که اغلب ما از معنی آنها بی اطلاعیم.

آه … دلیل بسیار مهمی در آنهاست … باید اضافه کرد که وقتی کسی روی زمین ایستاده و به آنها نگاه می کند ، همه تصویر را نمی تولند به بیند … در عین حال … نگریستن از بالا … اشکال بسیار واضح تر دیده می شوند.

برای من معما طرح می کنید!

خیر چنین نیست … معما نیست … موضوع خیلی سر راست است … به بین بلاسم … پیامهایی که ما از طریق تو می فرستیم برای خیلی ها مناسب است. این پیامها هم برای کسانی که نبوغی دارند و هم برای آنانی که مسایل ساده تری را درک می کنند خوبند.

مثل خودم.

آنچه که تو (با برداشت از گفتگوی) ما در اینجا می نویسی ممکن است کس دیگری برداشتی دیگر داشته باشد. در این مورد هیچ نوع قضاوتی در کار نیست. این (گفتار) بدین طریق طراحی شده و این بسیار شبیه دایره های مزارع (Corp Circles) است. رمزهایی درون رمزها وجود دارند که بوسیله کسانی که برای شرکت در همان بخش از نقشه ها که نیاز دارند خوانده می شوند. در عین حال ، برای کسانی که نقشه های دیگری دارند نیز اطلاعات لازم را دارند.

من هیچ ایده ای در مورد هیچ یک از اینها ندارم. حالا می توانم احساس می کنم که چرا شما این حرفها را به آدم ساده ای مثل من می زنید. اگر کسی با کمی نبوغ و یا نکته سنجی بود ، می خواست هر جمله را تجزیه و تحلیل کند و این در جریان گفتگوها اخلال ایجاد می کرد. هورا … دلیل دیگری که *چرا من* انتخاب شده ام.خوب … صدای زنگ را شنیدم … نه به معنی واقعی کلمه … برای امروز کافی است. متشکرم ، با عشق و نور و میلیاردها جرقه اشعه طلایی.

هریک از شما را منور می کند … عشق ما (بر شما باد) و متشکریم.

تا جلسه بعدی.

به پیرو … خلاصه ای است از پیام روح ابر سفید که از من خواسته شده بود که پیوست کنم:

سوال: ابرسفید ، بتازگی اینجا در کویینزلند (Queensland) استرالیا دایره های مزارع(Corp Circles) دیده شده اند. فقط می خواهم بپرسم آنها چه تاٌثیری بر زمینهای ما در اینجا دارند و آیا این یکی واقعی است (یا ساخت دست بشر و قلابی)؟

ابرسفید: درست است (حقیقی است). حتی شروع به صحبت در این باب موضوع پیچیده ای است. دوستان من ، چون بسیاری از آنها به میکروکاسموس (Microcosmoc) مربوطند که خارج از ارتعاشات (درک) جهان شماست. من به بلاسم یک مغناطیس بسیار بزرگ نعل اسبی را بصورت تصویری در ذهنش نشان می دهم. همانطور که همه می دانند آن می تواند سنجاق و برخی فلزات را بخود جلب کند. مجسم کنید یک مغناطیس بسیار بزرگ را و تپه های عظیمی از سنجاق را نیز که در اطراف آن پراکنده اند. در اینجا سوالی پیش می آید که چگونه این مغناطیس عمل و با چه الگویی این سنجاقها را بخود جلب خواهد کرد؟ اگر شما روی صفحه مونیتور خود و یا در کتابی تصویر لایه ها و اشکال مختلف علف و یا محوطه سبزی را به بینید. من در نهایت راستی باید بگویم که این غیر ممکن است که کسی بتواند روی کره شما آنرا تقلید کند (علف بسازد) و تفاوت آنها بسادگی قابل تشخیص خواهد بود. تشکیل این اشکال برخلاف آنچه که برخی از مردم استنباط می کنند جای رد فرود سفینه های خارج از جهان شما نیستند ، چه اگر شما با دقت بیشتری به بعضی از این اشکال بنگرید (با خود خواهید گفت) چه سفینه های عجیب و غریبی بوده اند! دلیل تشکیل این اشکال نیروی مغناظیس است. نیروی مغناطیسی است که همیشه در ارتعاشات کره زمین وجود دارد. نیروی جاذبه خاصی وجود دارد که ارتباط انرژیهای خارجی و زمینی را بمنظور تشکیل این اشکال تسهیل می کند. این پدیده در روزهای خاصی ظاهر می شود. اگر شرایط در زمین نا مناسب باشد ، این قضیه عملی نخواهد شد و باید گفت این مورد بارها اتفاق افتاده. بسیاری از این علامتها را باید یک وقتی نابود کرد ، چون با انچه که فکرش می شد مغایرت داشته نادرست هستند. این کاری است که شما زمینیها بطور مداوم کرده و درباره این پدیده می اندیشید ، چون هستند بسیار کسان که به این موضوع خاص علاقمند بوده آنها را مطالعه می کنند. آنها سعی می کنند شاید کشف کنند معانی اینها را. رمزگشایی این اشکال کار آنها نیست چون این اشکال برای کسان دیگری است و آن کسان نیز نیاز به رمزگشایی ندارند چه دانش خواندن آنها را دارند. این امر بخشی از طرح و نقشه موجود است. اگر ما گروههایی از پسران پیش اهنگ را در نظر بگیریم و هر گروه اردوگاه خود را برپا کند در حالیکه تمرینات خاص خود را مبنی بر انجام سفر و یا مشابه داشته و اطلاعات لازم را درباره تمرینات خود نیز دریافت کرده اند. حال اگر گروه کوچکی از پیش آهنگان دیگر از کنار اردوگاه آنها گذشته بخواهد بگروه اول به پیوندد ، ممکن است بسیار متعجب شوند اگر دریابند که نحوه برپایی اردوگاه مناسب آنها نیست. بنابر این آنها باید همچنان براه خود ادامه دهند تا اردوگاه مناسبی بیابند. اینک گفته من به بلاسم این است که این اردوگاه مملو از اطلاعاتی برای کسانی است که در آن مستقر هستند و آنها قادر خواهند بود اطلاعات مورد نیاز خود را از این نحوه برپایی اردوگاه بدست آورند. همه اینها بخشی از نقشه و برنامه هستند. البته با توجه به محل استقرار آنها (اردوگاهها و نیز اشکال مزارع) . هرچند یکپارچگی در کارها وجود دارد و چنین نیست که یک روز روی زمین و روزی دیگر بین طبقات (Dimensions) مختلف ، که چنین چیزی باعث نابودی همه نقشه ها خواهد شد. این امر یک پیشرفت تدریجی دارد و برای گروههای خاصی ضروری است. مستقر کردن انرژیها در محلهای خاصی از جهان شما لازم است چون وقتی جهان جدید (پس از عروج کره زمین به طبقه بالاتر نور و عرفان) شما نیاز به تعادل داشت ، بدلیل شدت تغییرات درارتعاشات جوی ، از محور خود خارج نشود. حالا متوجه همه چیز شدید؟

اطلاعات مربوط به آخرین دایره های مزارع (Corp Circles) : http://www.cropcircleconnector.com/2012/hackpenhill3/hackpenhill2012c.html


Website: Blossom Goodchild
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.com


< previous message | next message >


Share |