Home > > Matthew Ward - September 1, 2012

Matthew Ward - September 1, 2012

متیو ۱۱ شهریور ۱۳۹۱

با درودی مملو از عشق از طرف همه روحهای حاضر در این ایستگاه ، من متیو هستم. هیجان بزرگی در فضا برای همه روحهای منور وجود دارد. شمارش معکوس برای رسیدن به نقطه عطف عصر زرین کره زمین از زمان شروع روند عروج (Ascension) به ماه و هفته رسیده ، نه دهه ها و سالها.

در بین روحهایی که بتازگی بیدار شده اند و برخی از کاربران نور (Lightworkers) با تعهدات و تجربیات دراز مدت ، تفاوتهایی در ادراک دو جنبه مختلف عملی شدن عروج (Ascension) و اعلام وجود و حضور ما (Disclosure) که در جهان هستی منحصر بفردند وجود دارد. بعضی آنها را مستقل از یکدیگر و دو مورد جداگانه می دانند در حالیکه برداشت دیگران عروج (Ascension) را یک روند و اعلام وجود و حضور ما (Disclosure) را یک رویداد (در تداوم آن روند) می دانند. اینک ما نظرات خود را در مورد هر در موضوع بعنوان دو روی یک سکه بیان می کنیم:

در اواخر سالهای ۱۹۳۰ اوضاع وخیم اقتصادی عوارض سنگینی بر جامعه شما بر جای گذاشت و رایش سوم آلمان نیز اقدام به تهاجم به کشورهای اطرافش کرد. گایا (Gaia) ، روح کره زمین ، می دانست که بدن سیاره ای (Planetary Body) او تقریبا فاقد نور کافی و ضعیف تر از آنست که بتواند جنگ جهانی دوم را که اجتناب ناپذیر می نمود و نیز دیگر وحشیگریهای ناشی از هوشیاری پایین نوع بشر را که مملو از تاریکیها بود ، تحمل کند.

بهمین دلیل - عاجزانه درخواست کمک کرد. واکنش سریع از طرف تمدنهایی در فواصل دور بود که با تزریق مقادیر عظیم نور ، کره زمین را قادر ساخت که از قعر طبقه سوم (نور و عرفان که بسیار ضعیف است) به آهستگی خود را بالا بکشد ، در حالیکه هنوز سطح انرژی بسیار سنگین و متراکم بود. این آغاز عروج (Ascension) کره زمین بود.

اینک بیایید بسرعت بازگردیم به امسال. طی روزهای آخر امسال و روزهای اول سال ۲۰۱۳ کره زمین از دروازه بین طبقات سوم و چهارم که حلقه های انرژی آن کمی در هم مخلوطند عبور و وارد طبقه چهارم (نور و عرفان با انرژی بسی بیشتر) خواهد شد ، که آغازیست بر عصر زرین کره زمین.

ولی این نقطه عطف شکوهمند پایان سفر او نیست. عروج (Ascendion) او همچنان ادامه خواهد داشت تا اینکه در امنیت کامل در طبقه پنجم (نور و عرفان) ، جایی که او (گایا) و بدن سیاره ای اش (Planetary Body) در آنجا نشاٌت و سرچشمه گرفته اند ، قرار گیرد. پس از میلیونها سال ، بودن در طبقات پایین ، متناسب با هوشیاری جمعی تمدنهای پی در پی مردمی که روی آن زندگی می کردند ، بدن گایا (Gaia) به خانه باز خواهد گشت.

در واقع ، خروج زمین از طبقه سوم به سرتاسر جهان هستی نور اعلام خواهد شد. این روند درخشان برای سالهای طولانی آینده تداوم داشته مانع دلسردی و سقوط آنهایی که انتظار یک رویداد ناگهانی و عظیم در ۲۱ دسامبر دارند خواهد شد. اگر در این محدوده زمانی کوتاه (مذکور در بالا) هیچ اتفاق عظیمی روی نداد ، جای بسی تاٌثر خواهد بود آنهایی که روی وقوع چیزی دیدنی و جذاب حساب می کردند از فرط افسردگی ، در سطح روح خود ، تصمیم گیرند به روحهای دیگری که بنا به دلایل دیگری خواستار ماندن روی زمین نیستند ، به پیوندند.

اکنون ، بیایید درباره اعلامیه وجود و حضور ما (Disclosure) صحبت کنیم. این قضیه به یک اعلامیه سیاسی مبنی بر حضور خانواده جهانی شما ، گره خورده است. بسیاری از کاربران نور (Lightworkers) از اینکه اینهمه به پایان سال ۲۰۱۲ نزدیک شده ایم و هنوز این امر صورت نگرفته ، احساس دلسردی می کنند.

اگر چه ، مرکزیت نیروی مفسدان جهانخوار (Illuminati) در هم شکسته ، ولی هنوز نفوذ بالایی در برخی نواحی از جمله رسانه های گروهی دارند. آنها با سانسور اخباری که نمی خواهند فاش شود ، از رسیدن خبرهای مربوط به تمدنهای پیشرفته عرفانی و فکری که با هزاران سفینه خود کره زمین را احاطه کرده یا دوش بدوش شما کار و یا در بخشهای درونی زمین زندگی می کنند ، به اکثریت مردم (جهان شما) جلوگیری می کنند. بنابراین اغلب مردم اصلا در انتظار ملاقات اعضاٌ خانواده جهانی خود نیستند. در نتیجه ، در هوشیاری جمعی ، کمبود اطلاعات حقیقی درباره آنها محسوس بوده ، افکار بسیار کمی (در مقایسه با جمعیت کره زمین) آماده خوش آمد گویی هستند.

ترکیب این قضیه با سرسختی سیاهکاران (Dark Ones) در حفظ برخی از بخشهای نظامی ، برای شما و آنانی که قصد فرود روی زمین را دارند ، خطرآفرین بوده ، در انتشار اعلامیه ها و انجام فرودها کمی تاٌخیر ایجاد کرده است. ولی با نهایت اطمینان باید یادآور شد که این امر حتی ذره ای کاهش در کمک و یاری برادران و خواهران شما ایجاد نکرده است.

پیشرفت عملیات ما با برداشتن گامهای بلند و مخفیانه ای روی زمین و نیز توسط نفرات ما در سفینه ها با بهره گیری از تکنولوژی برتر خود در کاهش سموم آلودگیها و از کار انداختن سلاحهای قدرتمند سیاهکاران همچنان ادامه دارد. آنها اثرات زمین لرزه ها را تقلیل و سرعت توفانهای بزرگ را کاهش داده از مناطق پر جمعیت ، بدون اینکه در میزان انرژی منفی که آزاد می کنند اثری داشته باشد ، دور می کنند. هماهنگی و همکاری پیوسته بین واحدهای هوشمند زمین و آسمان (سفینه ها) عملیات سیاه (Black ops) مفسدان جهانخوار (Illuminati) را همچون ترورهای برنامه ریزی شده و قطع دراز مدت برق و یا اخلال در سیستمهای ارتباطی را خنثی می کنند.

بنابراین شما بواسطه احساسات منفی ناشی از عدم اعلام وجود و حضور ما تا به امروز ، در نور شخصی خود (که ساطع از قلب شماست) نقصان نخواهید داشت. خواسته ما اینست که این موضوع را بست و گسترش داده به همگان عرضه کنید. نظرات خود درباره این افشاگریها و اخبار را نیز بدان بیافزایید. و بدانید این همان چیزی است که از زمانی که کره زمین عروج (Ascension) خود را آغاز کرد ، روی می دهد.

در آن روزهای اولیه ، مدرکی حاکی بر اینکه اتفاقات غیرمعمولی بوقوع می پیوندند وجود نداشت ، ولی وقتی که زمین به سفر خود (بسوی طبقات بالاتر) ادامه داده شدت تابش نور افزایش یافت ، اقدامات منفور سیاهکاران که پیش از آن فقط بوسیله بدخواهان مردم و آنهایی که بطور مستقیم تحت تاثیر آنان بودند شناخته شده بود شروع به نمایان شدن کردند. با گذشت زمان درازی سیاهیهای تثبیت شده روی زمین نیز بسوی نور کشیده شده به ارتعاشات نور واکنش نشان دادند و در نتیجه مردم شروع به باز نمودن قلبها و مغزهای خود کردند بدون آنکه سیاهکاران متوجه باشند.

تغییر جهانی نگرش به جنگ را در نظر بگیرید. باور نیروهای متفقین طی جنگ دوم جهانی ، در کشتن دشمن و کشته شدن افتخارآمیز و وطن پرستانه در تظاهرات بین المللی و مدیتیشن برای صلح تکامل و تعالی یافته. در نظر بگیرید که چقدر اطلاعات افشاٌ شده در مورد فساد دولتها از سطوح کوچک محلی گرفته تا ملی ، شرکتهای بزرگ چند ملیتی و نیز موٌسسات مالی. آنانی که در لباس روحانیت و در سازمانهایی که زمانی بهشتی برای کودکان محسوب می شدند ، به کودکان تجاوز می کردند و نیز افرادی که فکر می شد مربیان و بتهایی هستند ، همگی سقوط کرده و ویژگیهای تاریک آنان فاش شده (در ایرلند ، کانادا و برخی دیگر کشورها).

اینک این افشاگریها و دیگر موضوعات را کنار هم بگذارید - جنبه های مهمی از عروج (Asdcension) زمین را تشکیل می دهند. هرچه بیشتر کره زمین بسوی انرژیهای بالاتر سفر کند ، بیشتر از اعمال جنایتکارانه و شرایط شنیعی که روزی مخفی بودند به پهنه افتاب کشیده خواهند شد. این امری ضروری است چون مردم خواهند توانست به بینند که چگونه سیاهیها (Darkness) زندگی آنها را کنترل می کرده ، آنگاه انگیزه ای برای ایجاد تغییرات مثبت پیدا خواهند کرد.

انرژی سبک و نورانی رشد آگاهی ، آرمانها و تحرکات تمدن شما ، هوشیاری همگانی را بموازات عروج (Ascension) کره زمین افزایش داده است. فقط هفتاد و چند سال پیش کره زمین در تلاطم مرگ بود! انتقال کره زمین از اعماق طبقه سوم (نور و عرفان با انرژی بسیار پایین و سنگین) به نقطه قریب الوقوع ورود به طبقه چهارم (نور و عرفان با انرژی بالاتر و سبکتری) یک پیروزی بی سابقه در سرعت و وسعت برای جهان هستی محسوب می شود!

با دیدن اعلامیه وجود و حضور ما (Disclosure) بعنوان بخش مهم و جدایی ناپذیر روند عروج (Ascension) که البته چنین نیز هست ، هیچ ناامیدی و دلسردی نباید در میان باشد اگر به رسمیت شناختن رسمی خانواده جهانی ما هنوز اتفاق نیافتاده. اطمینان داشته باشید که این مهم روی خواهد داد. استقبال عمومی از ما بوسیله رهبران خاص جهان نقطه اوج روند اعلامیه وجود و حضور ما (Disclosure) خواهد بود ، و چون شما ، ما هم مشتاقانه در انتظار آن روز هستیم.

ما درک می کنیم که دانستن زمان وقوع آن برای شما بسیار مهم است و من اینجا از هاتون (Hatonn) خواهش کرده ام اگر ممکن است اخبار جدیدی در این باب بما بدهد.

متشکرم از دعوت شما ، متیو Matthew . قبل از هر چیز باید بگویم با آنچه که شما در مورد اعلامیه وجود و حضور ما (Disclosure) گفتید و دلیل اینکه استقبال رسمی از ما هنوز صورت نگرفته موافقم. و نیز تشکر می کنم برای توضیحاتی که درباره خدمه سفینه ها دادید مبنی بر اینکه آنها هر کاری که از عهده آن برآیند انجام داده در عین حال در انتظار فرود روی زمین هستند و نیروی زمینی ما نیز صبورانه منتظرند. ما برای ده ها سال است آماده ایم که عملیات خود را شروع کنیم.

ولی اینکه ما *چه وقتی اعلام* خواهیم شد ، باید گفت که امنیت هنوز مسٌله ایست و کلید گشودن این مشکل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر است. تداوم ریاست جمهوری اوباما ضروری است. این مهم هیچ ربطی به موارد سیاسی در آن کشور و یا دیگر کشورها ندارد! همه ارتباط این موضوع با نقشه اصلی و نهایی عصر زرین (زمین) است.

نقشه بر مبنای خواست گایا (Gaia) ، روح کره زمین است. او می خواهد جهانی صلح آمیز با سهمی مناسب برای همه و احترام همگانی بر قلمرو طبیعت داشته باشد. عالی ترین شورای جهان هستی نیز برای تحقق این خواسته ، یک بازیگر عمده ، روحی با وضعیت عرفانی فوق العاده تکامل یافته ، با عقل و درایتی کهن و تجربه کافی در امر رهبری جهان در بسیاری از زندگانیهایش (تناسخها) را برگزیده است. آن روح برک اوباما (Barak Obama) است.

او با علم و دانستن خواستهای گایا (Gaia) متولد شده و صلاحیت و الهامات لازم برای دستیابی به آنرا دارد. انتخاب مجدد او بمنظور تداوم اجرای نقشه عروج (Ascension) ضروری است ، چون رقبای او توانمندی و یا علاقه به تغییرات مورد لزوم را ندارند.

ما بطور کامل غیر سیاسی بوده و میت رومنی (Mitt Romney) - رقیب اوباما - را بهیچ وجه تحقیر نمی کنیم! موضوع اینجاست که رومنی (Romney) و همفکران او انگیزه ای برای تغییر وضعیت موجود وقتی صحبت از پول می شود ندارند ، و این بی عدالتی عظیم و ناخوشایند که عده کمی با میلیاردها موجودی و در قبال میلیاردها نفر با کمی موجودی و یا واقعا با هیچ ، نمی تواند و نخواهد توانست همچنان ادامه داشته باشد. کره زمین اجازه نخواهد داد این عدم تعادل دوام یابد.

من فکر می کنم ما به برنامه عظیم تری در اینجا نیاز داریم. برنامه اصلی چنین بود که تعدادی از افراد موجب درد و رنجهای متفاوتی شده ، به بسیاری از روحها ، بسیاری شانسها دهند تا کارمای (Karma) طبقه سومی خود را پاک نموده ، تجربیات دیگر زندگانیهای (تناسخها) خود را تعادل بخشیده ، همراه زمین عروج کنند. ده سال پیش ، با تکمیل این بخش از برنامه ، بنا بود که این اشخاص به نیروی نور به پیوندند. اما آنها چنین نکردند و بدین سبب است که جنگها ، بی عدالتیها ، فساد ، حرص و آز ، نفاق ، تروریسم و دیگر شرایط مخرب طبقه سوم هنوز ادامه دارد.

بر مبنای برنامه اصلی ، همه این مشکلات باید مدتها پیش رفع می شد. هدف این بود وقتی که اوباما رییس جمهور شد ، حمایت جهانی را برای اتحاد مردم تمام کشورها و ملتها داشته و جهان را بسوی عصر زرین راهبری کند. ما و شما هم باید ده سال پیش بهم می پیوستیم تا آلودگیهایی که بوسیله این زورمداران بی توجه و حریص بوجود آمده از روی زمین پاک کنیم.

خوب ، ما هنوز منتظریم و تلاشهای اوباما برای اجرای تغییرات بوسیله دشمنانش در کنگره و افراد ثروتمندی که بیشتر اعضاٌ آنرا در کنترل خود دارند متوقف شده. اوباما بدلیل تهدید به قتل اعضاٌ خانواده اش و یا راٌی گیریهای مخالفت آمیز ، مجبور به اتخاذ تصمیماتی برخلاف وجدان و دیدگاههای جهانی خود شده است. ولی بعد از اینکه فهمید که خود و خانواده اش تحت حمایت و حفاظت ما هستند از نگرانیهای عمیقی که داشت رهایی یافت. ولی او هنوز باید با حزبیهای رشوه خوار ، دروغهای آشکار و تحریف حقایق روبرو شود.

این چیزی است که در صحنه مرکزی آمریکا هم اکنون روی پرده است و اینکه چگونه باید باشد بستگی به آن ملت (آمریکا) دارد که چگونه با دیگر کشورها در ترمیم شرایط تاٌسف باری که جهان شما در آن است همکاری و همگامی کنند! اگر نیاز مبرم به حضور و ظهور ما بمنظور حفظ موقعیت اوباما باشد ، ما اینکار را در زمانی مناسب و قبل از انتخابات انجام خواهیم داد. ولی اگر به بینیم که انتخابات مجدد او قطعی است ، در مدت کوتاهی پس از آن خود را نشان خواهیم داد.

دیگربار یادآور می شوم ، این موضوع اصلا سیاسی نیست. وقتی که ما آنجا باشیم ، تفاوتهای سیاسی در هیچ کشوری موضوع مهمی نخواهد بود. حقایق درباره ما و بسیاری وضعیتهای دیگر بیان و عیان خواهند شد و البته چنین خواهد شد.

متیو (Matthew) این نزدیکترین و واقعیترین زمانی است که می توان درباره روزی که ما از پرده بدر خواهیم آمد گفت. از شما برای دادن شانس صحبت متشکرم.

هاتون (Hatonn) ، ما از شما برای توضیح روشن وضعیت سپاسگزاریم و برای اطمینانی که دادید که مدت کوتاهی قبل یا بعد از روز انتخابات ، استقبال رسمی از خانواده جهانی ما صورت خواهد گرفت. زمان کوتاهی بیش نمانده! این امر به نگرانیهای ما از اینکه روحها ممکن است تصمیم بگیرند (کره زمین را) ترک کنند ، اگر رویداد پویایی در ۲۱ دسامبر رخ ندهد ، خاتمه می دهد - حادثه و داستان تماشایی معرفی خانواده *فضایی* ما خواهد بود!

کاربران نور (Lightworkers) عزیز ، ما می دانیم احساس شتاب شما برای اعلام همگانی وجود تمدنهای دیگر (کرات) بسی بیش از یک کنجکاوی ساده است. این خواست قلبی شما برای خاتمه دادن به جنگها ، رنجها و عذابهای گسترده و تحرکات خشونت بار پراکنده است.

همانگونه که در پیامهای قبلی گفته شده ، بخش عمده تداوم چنین شرایطی بدلیل افزایش ارتعاشات است که موجب بزرگنمایی ویژگیها و رفتار در طبقه دوگانگیها (Duality) شده - *خوب* بهتر می شود و *بد* بدتر. و با توجه به بیانات هاتون (Hatonn) درباب نقشه اصلی (Master Plan) ، هدف فقط *بهتر شدن خوب* است و بس.

چند سال اضافی سیاهیها موجب بروز سختیهای وحشتناک در بسیاری از مردم شده ، ولی مهمتر از آن ، باید دید این قضیه چگونه و به چه میزان به روح آنان اثر کرده. اگر عمر کسی کوتاه شود یا ضربات شدید روحی به بیند و یا با مشکلات بزرگی روبرو شود که در تفاهم اولیه روح او نبوده ، فضل الهی روح آنان را تکامل می بخشد ، و وقتی مرتکبین شدتی بخرج می دهند که خارج از تفاهم اولیه روح آنان باشد ، از تکامل و تعالی روحشان کاسته می شود. روند زندگی ابدی روحی نیز که تحت تاٌثیرات منفی آن سالهای اضافی سیاهیها و سیاهکاریها قرار گرفته اند و البته این شامل میلیونها روح می شود ، جهشی بجلو و در جهت تعالی و ترقی عرفانی و فکری بوده است.

ما اهمیت تکرار گفتارمان درباره نترسیدن از هیچ چیزی را حس می کنیم. شما دیدید همه نگرانیها درمورد حملات تروریستی در جریان بازیهای المپیک بی فایده بودند. ما اصرار می کنیم که همه ادعاها ، پیش گوییها و گزارشهای ترسناک را هم در همین ردیف قرار دهید - هیچ یک از آنها اتفاق نخواهند افتاد! البته این بدان معنی نیست که مفسدان جهانخوار (Illuminati) قصد ایجاد ترس و وحشت ندارند. مفهوم گفتار ما اینست همانگونه که تلاشهای قبلی آنها بواسطه دخالت خانواده فضایی ما از بالا و روی زمین ، بی اثر شده اند ، همه دیگر تحرکاتشان نیز بهمین سرنوشت دچار خواهند شد تا اینکه تمام سیاهیها از میان بروند … و البته چنین خواهد شد!

با توجه به پیشرفت عظیمی که در عروج (Ascension) کره زمین صورت گرفته ، احساس ترسهای فردی باعث کاهش در سرعت و یا تغییر مسیر آن نخواهد شد ، ولی می تواند این اثر را در رشد عرفانی ، آگاهی و بیداری خود آن فرد داشته باشد. ما همه شما را با عشق بی قید و شرط خود به آغوش می گیریم که این قوی ترین انرژی در جهان هستی است. اگر شما مایلید و بپذیرید، بدون ترس و واهمه از آنچه که در پیش است ، شادمانه و با هیجان در انتظار سپری شدن روزهای باقیمانده امسال و همه سالهای آینده باشید. آه … اجازه دهید گفتار خودمان را اصلاح کنیم - هیچ زمان بندی خاصی در زنجیره آنچه که شما بسرعت بدان نزدیک می شوید طراحی نشده ، پس بهتر است بجای کلمه *سالها* بگوییم زندگانیهای (تناسخها) آینده باشید.

در سرتاسر سفر طولانی شما در این زندگی فعلی ، روحهای ما همیشه همراه شما بودند و ما شادیم همانند شما با هر گامی که بر می دارید به ورود موفقیت آمیز کره زمین به عصر زرین نزدیکتر می شوید.

______________________________________

با عشق و صلح

سوزان وارد


Website: The Matthew Books
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |