Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 18, 2012

SaLuSa, June 18, 2012 (29.03.1391)

پیش بینی می شود که کره زمین بواسطه بحرانهای مالی در شرف هرج و مرج است اگر چه ما پشت قضیه بمنظور تقلیل و تخفیف پی آمدهای فروپاشی نهایی (مالی) هستیم. البته متفقین زمینی ما توان ارایه راهکارهای مناسب را دارند. بازگشت به شرایط و روشهای قبلی مه شما را بدین وضع مشانده بهیچ وجه مقدور (و قابل قبول) نیست. آنها (مفسدان جهانخوار) هر حرکتی در جهت افزایش مدت حضورشان انجام دهند نتیجه ای بجز تداوم عذاب (و خفت) خود نخواهند داشت. چاره کار باید بسرعت اتخاذ شود. سیستم جدیدی برای کنترل آنچه که بانکها اعمال می کنند کاملا ضروری است. پول بدون پشتوانه (که دولتها بی مهابا چاپ می کنند) بیش از این مجاز نخواهد بود. سالیان دراز فساد و فریبکاری در بازار پولی جهان هیولایی را آفریده که باید هرچه زودتر از بین برود. (شرکتهای) کوچک به زیبایی عمل کرده شرکتهای عظیم چند ملیتی قطعه قطعه خواهند شد. بخشش دیون مالی ، مشکلات موجود را که بوسیله بی مبالاتی بانکها بوجود آمده برطرف و اعتماد شما را باز خواهد گرداند چرا که نسل جدید روشن (New Age) قول داده که آن (شرایط) مجددا تکرار نخواهد شد.

درهای عروج (Ascension) بطور کامل بازند ولی هیچ چیزی مجاز به ورود به آن نخواهد شد مگر در درجات بالاتر نورانیت (higher vibration) باشد. برچیدن ماشین جنگی (ارتشهای کشورها) خود گامی مهم به جلو در این زمینه است ، چه با بالا رفتن میزان درک و آگاهی مردم (ارتشها) دیگر محلی در زندگی آینده شما نخواهد داشت. هزینه و نیروی گزاف و باورنکردنی صرف (ارتشها) شده که می توانست برای ایجاد زندگی در سطحی قابل قبول و مطلوب برای شما بکار رود. گذشته از اینکه تلفات جانی آن نیز از ارقام نجومی است ، مقادیر بسیار زیادی انرژی (موج) منفی ایجاد کرده که قرنها مانع پیشرفت شما شده . البته زیستن در مسیر دوگانگی (duality) تجربه سختی بود و شما درسهای فراوانی از آن گرفته ایدو یدون تردید این امر در پیشرفت و تکامل (روحی) شما تاثیر به سزایی داشته. هنوز برخی از روحها بواسطه تاریکیهایی که خود ایجاد کرده اند (از روند تکامل) عقب مانده اند ، اما اطمینان داشته باشید که کمکهای لازم بمنظور غلبه (بر وصع فعلیشان بر آنان) خواهد شد. توجه داشته باشید این کار هر کسی نیست هرچند موجب سعود شما به درجات بالاتر روحی شده در تبدیل انرژیهای ضعیف به شما کمک می کند.

اکنون بخوبی دیده می شود که هشیاری و بیداری شگفت آور شما چکونه مقدار زیادی نور (راستی و حقیقت) را به کره زمین جذب می کند و چگونه تعداد زیادی از روحها نقش چراغهای راهنما را برای دیگران بازی می کنند. در حقیقت بسیاری از شما از سطوح و طبقات بالاتر روحی برای کمک به (در بیدار شدن) دیگران به این زمان آمده اید. این روحها از دوران کودکی می دانستند که برای اجرای ماموریت خاصی آمده اند و اینک بعنوان پیشگامان و راهنمایان شما در لحظات نهایی عروج عمل می کنند. پیشرفت روحی و عرفانی شما موجب می شود که بسادگی درک کرده بپذیرید که ما همه یکسان بوده مساعدت در ترقی و تعالی دیگران یکی از طبیعی ترین خواستهاست. جدایی ساخته و پرداخته سیاهکاران (Dark ones) است و بیش از این اثر ندارد با وجود تمام تلاشی که برای به جان یکدیگر انداختن شما می کنند. شما بوضوح می بینید که چگونه (سیاهکاران و مفسدان جهانخوار) با ایجاد جو وحشت تلاش در جدایی انداختن در میان شما هستند که البته مذهب هم در این باب نقش سرزنش آمیز خود را داراست.

انرژیها (موجهای) نورانی هم اینک در حال تحلیل و تبدیل امواج تاریکتر هستند و نور (راستی و حقیقت) شروع به رسوخ در بخشهایی از جهان که قرنها تحت سلطه سیاهکاران بود نموده است. خونهای ریخته و اشکهای جاری شده آنهایی که در این میان گرفتار آمده بودند میراثی از حود بجای گزارده که فقط در شرایط فعلی قابل ترمیم و پاک کردن است. این پاکسازیها تا وقتیکه مادر ما ، زمین (Mother Earth) بار دیگر به شرایط شکوفایی خود باز گردد ادامه خواهد داشت. این مهم پیش از دوران عروج آغاز و سپس به مجرد اینکه شرایط بهتر شد تداوم خواهد یافت. کارهای زیادی هنوز باید انجام شود که با پیوستن ما (ما و شما) بیکدیگر در مورد آنها اقدام خواهد شد. زمان زیادی نیز به اعلام رسمی ورود (حضور) ما نمانده است.

در همین اوقات که نیروهای نور (راستی و حقیقت) که بالغ بر هزاران نفر می شود خود را برای اجرای عملیات اولین تغییرات بزرگ آماده می کنند به شما توصیه می کنیم تمرکز فکری خود را بر تابش نور قرار داده و دودلی و تردید بخود راه ندهید هرچند زمان قطعی تحرکات ما هنوز تعیین نشده است ، چه بهر شکل و طریقی ما به اهداف خود خواهیم رسید. تعدادی از شما بطور مستقیم در عملیات ما مشارکت دارند و مابقی شما می توانید با توصیه هایی مبنی بر حفظ آرامش و خونسردی به دیگران اطمینان دهید که همه چیز بخوبی پیش خواهد رفت. هیچ یک از ما این راه طولانی را نیامده ایم که بواسطه سدهایی که باید از جلوی پایمان برداشته شوند ناموفق بازگردیم. در صورت نیاز کاینات (Divine)در این امر دخالت خواهد کرد ، بنابر این ما کاملا بر حصول نتایج موفقیت آمیز عملیات خود آکاه هستیم.

ما در فدراسیون کهکشانی (Galactic Federation) امکانات فراوانی را برای پیشرفت ، توسعه (جمیع جهات زندگی شما) داریم و تنها در انتظار بوجود آمدن شرایط مناسب برای عرضه آنها هستیم. صرف نظر از آنچه که مخالفین حضور ما مطرح می کنند ، ما اطمینان داریم که ماموریت ما تا حصول نتیجه نهایی بدون توقف ادامه خواهد داشت. تکنولوژی نیروهای ما بسی پیشرفته تر از آنچه که شما روی زمین دارید می باشد ولی ما قصد بکارگیری آنها را نداریم اگر چه حتی در نهایت بنفع شما باشد. البته در صورت نیاز و دستور مقامات بالاترمان که از نور (راستی و حقیقت) بیشتری برخوردار و برنامه ریز آخر (این) زمان هستند ، از آن نیروها استفاده خواهد شد و بهمین جهت است که ما بر پیروزی خود یقین کامل داریم که شما را به عروج (Ascension) و بالاتر از آن خواهد رساند.

عزیزان ، در ذهن داشته باشید که ما قادریم حتی در داخل محلهای محرمانه ای مه سیاهکاران (Dark Ones) برنامه ریزیهای خود را انجام می دهند نیز آنان دا زیر نظر داشته باشیم. بنا براین بندرت اتفاق می افتد که آنها بتوانند نقشه ای پنهان از ما طراحی کنند. ما می توانیم در چگونگی مقابله با آنان (سیاهکاران) و به حداقل رساندن نتایج تحرکاتشان متفقان زمینی خود را راهنمایی کنیم . همانگونه که مدتی پیش ، پیش بینی شده بود و بی تردید شما نیز متوجه آن شده اید که حقایق پشت پرده عملیات سیاهکاران در حال درز کردن به خارج است. اطمینان داشته باشید که سطح ارتعاشات (نورانیت) روی زمین بشکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته بنحوی که نور (راستی و حقیقت) قادر به افشا کردن همه آنچه که قبلا از شما پنهان بوده ، است . ما پی گسر جمع آوری مدارک بر علیه مفسدان جهانخوار (Illuminati) بواسطه جنایتهایی که بر علیه شما کرده اند هسنیم.

خواسته ما اینست که فکرتان را متمرکز بر دعوت از ما برای ملاقات با شما منید. این امر انرژی لازم را برای تحقق یافتن (این ملاقات) فراهم می کند. نگرانی ما (از پذیرشمان بوسیله شما) خیلی کمتر از سابق شده ، چه سفرهای فضایی شما دلیلی است که بپذیرید که دیگر موجودات فضایی نیز قادر به سفر هستند. ما مشتاقانه در انتظار امکان معرفی خودمان به شما هستیم با علم به اینکه شما با شادی تعجب خواهید کرد که چقدر ما شبیه شما هستیم. در حقیقت بیشتر وحشت ما از نژاد بشر بواسطه جنگ طلبی و تلاش برای بدست آوردن قدرت و کنترل بوده است. اگر چه می دانیم که این برهه از زمان ، بخشی از مسیر شما در جهت تعالی است که البته در شرف اتمام است با خاتمه دوران دوگانگیها (Duality).

من سالوسا از کره سایروس و می توانم بگویم که هیجان ما در حال افزایش است چه قضایا روی کره زمین در حال افشا شدن و سرآمدن است. توصیه می کنم که شما نیز در آن تلاش کرده و از لحظه بلحظه این بخش از تاریخ خود لذت برید.

با تشکر
سالوسا


Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: BehiShare |