Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 20, 2012

SaLuSa, June 20, 2012

سالوسا ۳۱/۳/۱۳۹۱

تعدادی از تحرکات واقعی ما در شرف وقوع است و این قضیه بشما اطمینان خواهد داد که پایان کار سیاهکاران (Dark Ones) بسیار نزدیک است. همه کارها بخوبی آماده شده و تاخیر بیش از این ممکن نیست. در هر حال شما از آنچه که در شرف وقوع است بشدت متعجب خواهید شد و نیز مبهوت از چگونگی اجرای عملیاتی به این عظمت. برنامه ریزیهای لازم برای دستگیریها بدقت انجام شده بنحوی که در حداقل زمان لازم پایان پذیرد. اطمینان داشته باشید که پرونده مدارک اعمال جنایتکارانه هر یک از آنها بدقت تهیه و تکمیل شده و برای رای دادگاهها کاملا کفایت می کند.

مفسدان جهانخوار (Illuminati) مبهوت از سرعت تغییر در روند شانس و خوشبختی خودند، چه هرگز فکر نمی کردند که مجبور به پاسخگویی درباره جنایاتشان به انسانها و انسانیت باشند . البته آنها هم در تلاش برای پرهیز از محاکمه هستند ولی فهمیده اند که ما همه راهها را مسدود کرده ایم. ما ردپای همه آنها را داریم و متفقان ما می توانند همه آنها را تحت نظارت ما دستگیر کنند. زمان موعود و اجتناب ناپذیر برای پاسخگویی سیاهکاران فرا رسیده و در مورد خاص آنها ، بجای اینکه اعمالشان پس از مرگشان (در جهان روحی) بررسی شود ، آنها باید با شما مردم که آرزوی اجرای عدالت را دارید روبرو شوند. همچنین برای شما (انسانها) مهم است بدانید چگونه برای قرنها عقب نگاهداشته شده اید و بدانید نقش آنها را پشت تقریبا تمام حوادثی که تلفات جانی زیادی داشته. جنگها طراحی و اجرا شدند بمنظور پر کردن جیبهایشان و کاستن از جمعیت جهان که همیشه در راس اهدافشان قرار داشت.

اگر چه ما علاقمندیم که شما فکرتان را روی آینده متمرکز و تلاشتان برای حفظ نور (راستی و حقیقت) روی کره زمین باشد ، بی آنکه انرژی خود را بیهوده صرف خشم و عصبانیت بر علیه مفسدان جهانخوار و عزیز کرده هایشان کنید .البته این امر مشکلاتی برای کسانی که اخیرا عزیزی را بواسطه اعمال آنها از دست داده اند در بر خواهد داشت. نا گفته نماند که این خود آزمایش توانمندی شما در حغظ آرامش و ماندن در نور و قدرت شما در بخشش مرتکبین آن اعمال است. اگر شما بجای فرستادن نور و ماندن در آن بدنبال انتقام باشید ، احساساتتان کمی بهتر از خطاکاران خواهد بود ولی در واقع انرژی شما بدانها متصل خواهد شد. آنها احتمالا سزاوار همدردی زیادی نیستند ولی بهتر است آنها را بدینگونه بنگرید که راه گم کرده و جرقه های نور (راستی و حقیقت) خود را از دست داده اند. نور بسیار زیادی برای برخاستن آنها مورد نیاز است ولی این امر عملی است. شما بخوبی درک خواهید کرد دست افتاده ای را گرفتن بهتر از غرق کردنشان در انرژیهای بیشتر منفی (تاریکی) است.

همه شما دورانی را که مخالف نور (راستی و حقیقت) بوده اید تجربه کرده اید (در زندگیهای قبلی) . بجز تعداد اندکی از شما ، بقیه متوجه شده اید که شما بعنوان نمونه های آنهایی هستید که موفق شده اند سربلند از چالشهای دوگانگیها (Duality) بیرون آیند. شما قدرت آنرا دارید و بهمین دلیل انتخاب شده اید که تعدادی از زندگیهایتان (تناسخها) را در سطوح پایین تر (تاریکتر) روحی تجربه کنید . اکنون ما زیباترین روحها را در میان شما می بینیم که به سطح استادی و نور افشانی رسیده اند و هر کجا که می روند بسان چراغ روشن و درخشانی به بیداری دیگران کمک می کنند (روشنگر راه دیگرانند). ما همچنین شاهدیم که سطح هوشیاری عمومی در حال رشد سریع است و این خود تضمین کننده عروج (Ascension) قطعی شماست.

صرف نظر از هر اتفاقی که در اطراف شما و یا برای شما می افتد ، خونسردی و استقامت خود را حفظ نمایید که همه مشکلات به سرعت حل خواهند شد ، چه شما در حال بالا رفتن و پشت سر گذاشتن انرژیهای تاریکتر هستید. براستی که تعداد بیشماری از شما در حال کشیدن خطی میان خود و انرژیهای قدیمی و کهنه هستند که بیش از این برآورنده خواستهای ناب و خالص شما در زندگی نیستند. این امر ممکن است مشکلاتی بین شما و افراد خانواده و دوستانتان (که احتمالا هنوز بیدار نشده اند) پدید آورد ولی در هر حال شما باید نیازهای روحی خود را دنبال کنید. اکنون شما در برهه شناخت واقعیت وجود خود هستید و نباید بیش از این تحت سلطه عقاید دیگران باشید. اگر ضرورت ایجاب کرد مسیر خود را برای عروج تعیین و مشخص (آنچه که برای عروج خود صلاح می دانید) و بگذارید دیگران هم براه خود بروند. عزیزان شما هم ممکن است در اندیشه عروج خود باشند ولی آنها هم باید به افکار و احساسات خود عمل کنند. البته پیوند عشق بین شما و ایشان برای همیشه پای بر جا باقی خواهد ماند.

در آینده نزدیکی ، اگر علاقمند باشید ، قادر خواهید بود که با بهره گیری از افکارتان سفر کنید ، این امر در چشم بر هم زدنی میسر خواهد شد. بنابراین عزیزان شما هرگز خارج از دسترس شما نخواهند بود. روابط انسانی شما در هر یک از زندگیهایتان در روی کره زمین بشدت محدود است بویژه اگر قصد زندگی دوباره با همان روحها را داشته باشید ، گرچه روابط بسیار عمیق و خوبی را برای مدتهای طولانی بوجود آورده اید که پس از عروج همه آنها را دوباره بخاطر خواهید آورد. بسیاری (از کسانی که قبلا و در زندگیهای قبلی روابط بسیار خوبی با آنها داشته اید و پیش از شما به عروج نایل آمده اند) در انتظارند که دوباره آن دوستیها را تجدید کنند. حداقل آنهایی که افراد واقعی خانواده شما هستند و شما بلافاصله آنها را خواهید شناخت و البته دلایل بسیار بیشتر دیگری برای جشن و سرور در سطحی وسیع خواهید داشت.

شما پس از عروج احساس بهتری در قلب خود خواهید داشت و این همان چیزی است که به شما وعده اش داده شده است و شما از اینکه زنده اید لذت خواهید برد. (زندگی پس از عروج شما) با آنچه که فعلا در حال تجربه آنید قدری مغایر خواهد بود ، چه شما هنوز به آن زندگی که در نظر داشتید دست نیافته اید (روی کره زمین) . مزه شادی و خوشحالی را در تمام مدت خواهید چشید ولی نه برای لحظات زودگذر . چه سعادتی است بودن در انرژی طبقات بالا (ی روحی) و شما عشق را (به معنی واقعی آن) در همه جوانب خود حس خواهید کرد. (آن شرایط) بقدری هیجان انگیز و صلح آمیز است که شما هرگز تمایل به ترک آن نداشته آرزومند ماندن دایمی در آن خواهید بود.

حتی در سفینه های (فضایی) ما انرژی بنحوی تنظیم شده که شما را بدرون عشق و نور ببرد و شما عشق و همرنگی را که در همه جا (در سفینه های ما) حاکم است احساس خواهید کرد. این احساس شبیه تجربه ایست که برخی از شما ، وقتی روحتان به سفر رفته وارد فضای روحانی می شود (گفتنی است این امر مرگ نبوده و روح پس از سفر دوباره به بدن بازمی گردد). انرژیها در اینجا و در مقایسه با انرژیهای روی کره زمین بنحو محسوسی بالاتر است و جای شگفتی نیست که بسیاری از روحها بجای بازگشت به بدن خود سعی در ماندن دارند. اگرچه شما آمده اید که عشق خود را به مادر زمین (Mother Earth) بهر طریقی که خود می دانید عرضه کنید ، اما در قبال همه آنچه که مادر زمین می تواند بکند به شیوه ای تحمل شماست در مقابل شناخت و عشق بیشتر. تمام خواسته او از شما اینست که سهم خود را در پاکسازی آلودگیهایی که از خود باقی گذاشته اید ایفا نمایید و او مابقی کار را خود انجام خواهد داد. همانگونه که شما عزیزان می دانید ، ما ، فدراسیون کهکشانی نور(Galactic Federation of Light) از تکنولوژی خود برای کوتاه کردن زمان پاکسازی آلودگیها ، از جمله مناطق آلوده به ذباله های اتمی و نیز محلهایی که انفجارات اتمی در آنها صورت گرفته بهره خواهیم جست . شما هم می توانید با برقراری تعادل بین خود و طبیعت و دیگر موجودات زنده به این امر کمک کنید. آنها (طبیعت و حیوانات) بواسطه حرص و آز و مال اندوزی نسلهای پی در پی بشر رنج وافری برده اند.

من سالوسا و از کره سایروس ، اطمینان دارم که ما موفق در تعالی قلبها و افکار شما شده ایم ، عشق و بهترین آرزوهای ما مثل همیشه بر شما باد.

با تشکر - سالوسا


Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: BehiShare |