Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Mike Quinsey - SaLuSa, July 30, 2012

SaLuSa, July 30, 2012

سالوسا ۹ مرداد ۱۳۹۱


عزیزان ، همانگونه که تعداد دیگری از منابع نیز باطلاع شما می رسانند ، زمان فرمان الهی مبنی بر اعلام سریع حضور ما رسیده است.ما تحمل بسیار زیادی از خود نشان داده و به رهبران (کشورهای) شما شانسهای فراوانی داده ایم که گامهای (اساسی) برای آزادی شما اززیر کنترل مفسدان جهانخوار (Illuminati) بردارند ، ما می دانیم که آنها (رهبران شما) نیز مانند بسیاری از مردم از ایشان (مفسدانجهانخوار) می ترسند ، ولی باید این (ترس) کنار گذاشته شود تا حقایق آشکار شوند. المپیک توجه همه جهان را بخود جلب خواهد کرد ، وما راه بهتری برای آشکار کردن موضوع بفکرمان نمی رسد. زمان بسرعت می گذرد و ما باید شانس انرا داشته باشیم که حضور خود رابشما اعلام کنیم.

بعضی ها هنوز تصمیم به عدم باور یا قبول پیامهای ما دارند ، ولی این (حق) انتخاب آزاد آنهاست و ما بدان حرمت می گذاریم. اگر چه این امری مهم در زمینه عروج (Ascension) است و در روزهای نهایی کاربردهای زیادی خواهد داشت. ما بیش از این نمی توانیم منتظر بمانیم. متحدان ما تا آنجا که انتظار معقول می توان داشت پیش رفته اند. آنها یه اختیارات تام بمنظور پیشرفت فزاینده ای در جهت اتمامماموریتها و مسولیتهای خود دارند. بنابراین ، بزودی روشنگریها بدون پنهانکاری از طرف سیاهکاران (Dark Ones) باجرا در خواهندآمد. زندگی شما (در این دوران) تا حدی وارونه شده ، اگرچه بسیاری از مردم خود را برای آن آماده کرده اند. امیدواریم که برخی ازرهبران (کشورها) به درخواستهای ما توجه کرده و منتظر نباشند که ما مجبور به دخالت قهر آمیز شویم ، گرچه اگر لازم باشد ، ما آماده ایم.

آینده نزدیک نشان خواهد داد آنهایی که از نور (راستی و حقیقت) هستند با حمایت ما پا پیش گذاشته اختیار را از کسانی که از نور نیستند خواهند گرفت. ما خواستار توقف کامل همه عملیاتی که در دست اجرا و یا پیشنهاد شده (بوسیله سیاهکاران) و بطور عمدی متوجه شما مردم کرده اند تا آزادی قلیلی هم که دارید از شما بگیرند ، هستیم. شما افراد زیادی در مقامات بالا داشتید که فاسد شده اند و نمی دانید به چه کسی می توانید اعتماد کنید. این باید تغییر یابد و ما همان کسانی هستیم که در این باب به شما کمک می کنیم. چرا که ما دقیقا می دانیم مردم در چه سطحی از نور بوده و آیا علاقمندی به خدمت به دیگران را در قلب خود دارند یا خیر.

ما می دانیم که شما سهم خود را از ناراحتیها و غمها طی چند سال گذشته داشته اید، وقتی انتظاراتتان بدلایل مختلف نقش بر آب شدند. خداوند بما قدرت و توان اعطاٌ کرده و ما دلیلی بر اینکه چرا المپیک نباید موقعیت مناسبی برای اعلام رسمی وجود ما و کمکمان به تعالی شما باشد ، نداریم. پایان این دوره زمانی خود به تنهایی یک رویداد تاریخی است که مدتها درباره آن در سرتاسر جهان هستی صحبت خواهد شد. همانگونه که بارها گفته ایم این یک رویداد منحصر بفرد است که شما بهمراه مادرمان کره زمین عروج می کنید. پیروزی بدون تردید شما ، اطمینان بخش آینده جهان هستی (Universe) است. بسیاری از تمدنهای (آسمانی) به عروج قریب الوقوع شما با حیرت و احترام آمیخته به ترس می نگرند.

هرچند شما خود را برای این زمان آماده نموده اید ، ولی ما می دانیم که نفس شما به شماره افتاده (خسته شده اید) چه این یک روند عظیم در مقیاس جهان هستی است. بهر شکل و طریق همه روحها در این امر دخیل بوده اند. تا آنجا که به خداوند مربوط می شود هیچ اشتباهی در کار نبوده و همه چیز در حد اعلای درجه کمال است ، بنابراین شما می توانید اطمینان داشته باشد که در نهایت ، هرکسی در جایی که خودش در نظر دارد ، قرار خواهد گرفت. شما سفری طولانی (در راه تکامل و تعالی خود) پیموده اید که شما را به اینجایی که امروز هستید(از دیدگاه عرفانی) رسانده ، و آینده شما در تداوم آن در فاز بعدی تکامل شماست. وقتی که بدان می اندیشید ، از اینکه این حرف چه مفهومی دارد ترسی بخود راه ندهید ، چه بموقع خود بشما گفته خواهد شد. اطمینان داشته باشید که بسیاری از موجودات عرفانی ، همراه شما در این سفر (عرفانی) بوده شما را بهتر از خودتان می شناسند و پیشرفت شما بشیوه ای که دقیقا مناسب شماست انجام خواهد شد.

کاربران نور می توانند بعضی مسولیتها را عهده دار شده به مردم اطراف خود اطمینان داده ، آرامشان نمایند تا از اتفاقاتی که در شرف وقوعند نهراسند. ما امکان این عمل را طی چند روز اولیه نخواهیم داشت ولی خیلی زود آزادی و امکان آنرا خواهیم داشت که با شما بطور مستقیم صحبت کنیم. ما از روشهای شما که برای ما بسیار کهنه و قدیمی هستند استفاده نخواهیم کرد ، چه آنچه گه ما داریم چنان است که هیچ عضو باقی مانده (حاکمان جهانخوار) قادر به جلوگیری از ارتباط ما با شما نخواهد بود. ما شما را بخوبی می شناسیم و تعداد زیادی اطلاعیه ضبط کرده آماده داریم که بطور دقیق بشما رله خواهیم کرد بنحوی که شما خواهید فهمید. ما هم باندازه شما از اینکه بالاخره شما را ملاقات خواهیم کرد در هیجان هستیم. ولی اول باید اولین کار را انجام داد و اعتراف به وجود ما مهمترین آنهاست.

این بما اجازه خواهد داد که بواسطه کمکهای زیادی که از طرق مختلف به تمدن شما کرده ایم شناسایی شویم ، که چقدر کار کرده ایم بدون کوچکترین تبلیغ (و چشم داشتی). این کمکها از هزاران سال پیش شروع می شود وقتی که شما در نژادهای مختلف زیادی روی کره زمین تناسخ یافتید. اینها بخشی از تجربیات شما در تعالی و رشد عرفانی شماست در راه بازگشتتان به طبقات بالاتر (عرفانی) که از آنجا آمده اید. بخاطر داشته باشید که شما برای زندگی روی کره زمین داوطلب شده اید که بشما شانسهای زیادی درباره شناخت دوگانگیها(Duality) داده است. شما همه قدرت اینرا دارید و می شود گفت که بشدت سختی کشیدید ولی بنحو احسن کارتان را انجام دادید. شما دیگر بار در این شرایط زندگی نخواهید کرد مگر اینکه بنا به دلایلی خودتان تمایل به آن داشته باشید.

شما هنوز باید عملکرد خطوط مختلف زمانی را فرا گیرید و نیز طبقات (عرفانی) مختلف بسیار زیادی را که همه را بموقع مناسب و وقتی برای شما ارزشمند (کارآمد) باشند بشما گفته خواهد شد. با این حال بشما یادآور می شویم هرچه که (در گذشته) وجود داشت ، هنوز در سطوحی وجود دارند ، بهمین دلیل است که شما می توانید در زمان به عقب رفته و زندگی گذشته خود را درباره زندگی کنید. البته شما همچنان می توانید به آینده سفر و همه احتمالات را به بینید. این همان روشی است که بسیاری از پیش گویان استفاده کرده و آینده را پیش بینی می کنند. ولی البته این در حال تغییر است. بهمین سبب است که بشما توصیه می شود اصلح اینست که به پیش بینیهای قدیمی مذهبی زیاد محکم نچسبید ، چه زمان می تواند نتیجه رویدادها را تغییر دهد. بعنوان مثال زمان حال شما بهیچ وجه بشکل فاجعه باری که پیش بینی شده بود نخواهد شد. شما خودتان و مادرمان کره زمین را (بسیار از نور ضعیف) بالا کشیده اید و نور (راستی و حقیقت) بشدت رشد کرده بنحوی که راه را برای تغییرات بشدت صلح آمیز آماده نموده است.

من سالوسا و از کره سایروس (Sirius) و شما خواهید دانست که هفته آینده ، آخرین شانس رهبران شماست که در مقابل خواستهای ما واکنش نشان دهند. اگر ما دگرباره نادیده گرفته شویم ، ما خود اقدام خواهیم کرد و خودمان را بنحوی معرفی خواهیم کرد که بیش از این نادیده گرفته شده و یا پنهانمان نتوانند کرد. بلی ، ما (به آنها) مهلت داده ایم تا روز شنبه چهارم آگوست و نه بیشتر ، قبل از اینگه ما اختیارکار را بدست خود گیریم.

با سپاس - سالوسا


Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge