Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 18, 2012

SaLuSa, July 18, 2012

سالوسا ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۱

مدتی است که ما دخالت سیاهکاران (Dark Ones) را در امور عروج (Ascension) شما محدود کرده ایم. با همکاری با متحدی خود به آنها همه گونه شانس بمنظور پذیرفتن تغییرات داده ایم. اگرچه هنوز تردیدهایی در بخشهایی از آنان وجود دارد ، اما علاقمندیم باطلاع برسانیم که وقت آن رسیده که شما اقدامات خود را شروع کنید. ما می دانیم که شما موفق خواهید شد و ما نظاره گر همه اتفاقات خواهیم بود. تمامی نیروهای نور (راستی و حقیقت) بر علیه سیاهکاران صف کشیده اند و (با یاری دادن) به شما اطمینان می دهند که شما به هدفتان در از سر راه برداشتن کسانی که مقابلتان ایستاده اند خواهید رسید. با این اقدامات شما شادمانه بسوی عصر جدید (New Age) گام بر خواهید داشت. آنچه که اتفاق می افتد بخشی از نبرد شما بر علیه آنانی است گه طرح مرگ شما را ریخته اند و دیدن پیروزی شما امری بسیار مهم است. هر راهی را که انتخاب کنید پیروزی با شما خواهد بود ولی ما مایلیم که شما مقرراتی را در این باب بپذیرید. شما نیاز به شلیک گلوله و آتش نخواهید داشت ، بدین سبب که شما قانونی در میان خود دارید که که ما هم جزیی از آنیم و نیز بسیاری موجودات قدرتمند عرفانی دیگر.

ما می بینیم که سطح هوشیاری شما در نتیجه نور زیادی که به شما می تابد ، بالاتر رفته و عده زیادی نیز (از خواب غفلت) بیدار شده اند. این خبر بسیار خوب و بدان معنی است که نیروهای نور بطور مستمر در حال افزایشند که البته نابود کننده انرژیهای ضعیفتری است که سیاهکاران (Dark Ones) از آن تغذیه می کنند. شما حتما در ملاقاتتان با کاربران نور (Lightworkers) متوجه شده اید که آنان هوای آرامش که بسیار هم نشاط آفرین است همواره با خود دارند. عزیزان شما نیز در نهایت ، خود را دریافته خواهید دانست صلح و آرامشی را که بدنبالش بودید یافته اید. هیچ کس نخواهد توانست آنرا از شما بگیرد چه صلح و آرامش شما بخش قدرتمندی از شما خواهد می شود که در ضمن محافظ وجودتان نبز خواهد شد. با خویشتن متعالی (Higher Self) خود راستگو بوده حداکثر تلاشتان را برای زندگی بشیوه کسانی که عروج کرده اند بکنید.

قدرت فکرتان را دیگر بار بشما یادآور می شویم و اینکه این خود شمایید که آینده خود را می سازید. بخصوص کنترل احساسات خود را در مقابله به شرایط و موقعیتهای چالشگر و نامطلوب حفظ کنید. انسانها علاقمندند در گرماگرم لحظات خونسردی خود را از کف بدهند و دست آخر حرفهایی که می زنند و یا کارهایی که می کنند که موجب تاسف می شود. عکس العملهای منفی به هاله (Aura) شما صدمه زده میدان نورتان را کاهش می دهد ، که البته بحالت نخست بازگردانیدنش وقت گیر است. در برخی موارد بهتر اینست که زیاد درگیر اختلافات شخصی نشوید یا حداقل بدانید که چه موقع خود را کنار بکشید. اغلب اوقات و در چنین مواردی هیچ یک از طرفین پیروز نشده و فقط غرورتان جریحه دار می شود. در مواقعی که بشدت کنترل خود را از دست می دهید ، ناگزیر به پذیرش دروسی خواهید شد که در آینده بصورت سرنوشت و بازگشت اعمال (Karma) بشما باز خواهد گشت. در واقع همه معنی زندگی همین است که در مسیر تکامل و تعالی بشما کمک می کند.

اینک مراقبت از خودتان بیش از هر وقت دیگری اهمیت دارد ، بنابراین با حداکثر نور خود زندگی کرده نمونه خوبی برای دیگران باشید. شما متوجه خواهید شد کسانی که سطح نوری مشابهی دارند بسوی شما جلب خواهند شد. آنهایی هم که بطرف عواملی با انرژی ضعیف گرایش دارند نسبت به شما تمایلی نشان نخواهند داد. و شما از زندگی در میان افرادی با خلوص نیت بیشتر لذت خواهید برد. بعنوان مثال ممکن است علاقه شما نسبت به موسیقی وقتی که شما در پی شادی و نشاط هستید ، تغییر کند. شما نسبت به سرگرمیهای عادی و روزمره بی علاقه شده بیشتر بدنبال شادی عرفانی خود خواهید بود. بعنوان یک مطالعه کننده ، بدون تردید شما بدنبال یافتن آثار نویسندگان بی شمار نورانی خواهید بود که چنین امکانی را بشما مبدهد.

همیشه روحهایی هستند که به آهستگی بیدار می شوند ، اما با توجه به سرعت گذشت زمان آنها نیاز به کمک دارند تا خود را (بموقع) برسانند. مردم چشم به همه جا برای نجات خود دارند ، هر چند راهنمایی کمک خوبی است ولی ما توصیه خود را بار دیگر تکرار می کنیم که همه دانشها در وجود خود شخص نهفته است. این امر (در شرایط فعلی) موضوع دانستن است بدون اینکه امکان توضیحی در موردش باشد. بنابراین بینش و آگاهی درونی خود را دنبال کنید که زیاد شما را به بیراهه نخواهد کشاند ، چه فقط هوای نفس و غرور شماست که در این امر دخالت می کند که آنهم بخشی از وجود شماست و بدین سبب طراحی (خلق) شده که موجب شود شما از منافع خود دفاع کنید. بنابراین قبل از هر اقدامی درباره اش فکر کنید که این مهم بشما امکان می دهد که زندگی بسیار آرامتری بدون پستی و بلندیهای غیر معمول داشته باشید.
ما معمولا اخباری از تحرکات سیاهکاران (Dark Ones) بشما می رسانیم ، چه در غیر این صورت خبری بگوش شما نخواهد رسید. اگرچه بزودی وقت آن خواهد رسید که ما بیشتر متمرکز روی رشد و گسترش نور باشد. سیاهکاران بیش از این چون گذشته تهدیدی محسوب نمی شوند و باید رهایشان کرد تا با نتایج اعمال خود روبرو شوند. شما هم تمرکز روی عروج خود نموده بدانید که راه باز است و هیچ کس از تکمیل این دوره بوسیله شما ، ممانعت نخواهد کرد. سوال اینجاست که چه چیزی مهمتر از آخر (این) زمان است که بچشم دیده می شود. روزی که بالاخره شما دوگانگیها (Duality) را که در آن زندگانیهای (تناسخها) متعددی را تجربه کرده اید پشت سر بگذارید ، در حال نزدیک شدن است. از این اندیشه ها لذت ببرید بسبب آینده ای شگفت انگیز که پیش رو دارید که تماما حق شماست.

زندگی خود را مثل هر روز ادامه دهید و هر وقت شما نیاز به تغییری داشته باشید ما خبرش را بشما می دهیم. پول برای مدت زیادی اهمیت خود را حفظ نخواهد کرد ، بخاطر بیاورید ثروتهای جهان که در حال حاضر بوسیله سیصد (۳۰۰) خانواده جمع آوری شده (بین همه) تقسیم خواهد شد. بیشتر آن ثروتها از طرق غیر قانونی بدست آمده و ما می دانیم چگونه باز پس بگیریم چرا که محلی برای پنهان کردن وجود ندارد که ما ندانیم. اضافه بر بخشش بدهیها ، هرکسی شانس آنرا خواهد داشت که سهمی از آنچه که روی کره زمین ساخته می شود داشته باشد. همچنین دستگاههای متعددی بمنظور افزایش سطح زندگی شما مجانی در اختیارتان قرار خواهد گرفت. بدیهی است در وحله اول تمرکز روی آنهایی خواهد بود که نیاز بیشتری دارند. هر روزی که می گذرد شما به اعلامیه حکومت مبنی بر آغاز دریافت منافعی که شامل شما خواهد بود نزدیکتر می شوید. هیچ دزدی و ناراستی در این طرح صورت نخواهد گرفت و مسولین آن از میان افراد مورد اعتماد و امین ما انتخاب خواهند شد. این کار باید هرچه زودتر شروع شود و که تا پس از زمان عروج هم ادامه خواهد داشت. ما همه کارها را برای شروع حرکت ردیف کرده ایم ولی البته پیش از خارج کردن کسانی که با ما مخالف هستند از سر راهمان ، حرکتی میسر نخواهد بود. چند روزی بیشتر صبر کردن بخاطر اینکه همه چیز طبق برنامه پیش برود ارزشش را دارد.

من سالوسا از کره سایروس هستم و خوشحالم که شانس اینرا دارم که به بینم آنچه که در جریان است بسی بیش از تصور مقامات شماست. فدراسیون کهکشانی نور (Galactic Federation of Light) تکنولوژی لازم برای ردیابی اعمال همه کس و ضبط گفتارشان را اگر لازم باشد دارد. بنابراین اطمینان داشته باشید که ما امنیت و حفاظت شما را تامین خواهیم کرد.
با سپاس سالوسا


Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.comShare |