Home > > Montague Keen - September 2, 2012

Montague Keen - September 2, 2012

مونتاگ کین ۱۲ شهریور ۱۳۹۱

جهان در حال بیدار شدن است و حاکمان جهانخوار (Cabal) در حال از کف دادن آنچه که در دست دارند بواسطه گسترش نور راستی و حقیقت. اینک مردم آماده اند تا تحقیقات جدی و عمیقی در مورد تاریخ راستین خود در جهان شما ، قبل از اینکه حاکمان جهانخوار (Cabal) انرا ۲۰۰۰ سال پیش تحریف کنند ، انجام دهند. آنها سیاستهای خود را از طریق خونریزیهای فراوان کشور به کشور اعمال کردند. آنها بخشهای متفاوتی از طریق ساختن و گسترش باورهای (دروغین) مختلف (مذهبی ، قومی و اجتماعی) ایجاد و با اختلاف انداختن بین مردم به حکومت خود تداوم می بخشیدند. آگر شما آنچه را که تا کنون اتفاق افتاده نه بینید ، هرگز نخواهید فهمید چه تغییراتی مورد نیاز است. وقتی که حقایق درک شد همه کارها نیز درست خواهند شد. شما هیچ تغییری نمی توانید بدهید مگر آنکه بدانید چه تغییری مورد نیاز است و چه کسانی مسٌول بوجود آمدن شرایط موجود جهان. شما باید از خود بپرسید ، به چه کسانی می توانید اعتماد کنید؟ به عروسکهایی که شما مکرر رای داده اید بنگرید. شما را با شیرین زبانیهای پوچ اغفال کرده اند. بدون تردید اکنون شما متوجه شده اید آنچه که آنها گفته اند فقط حرفهای بدون عمل و توخالی بوده. آنها به آنچه که می گویند معتقد نیستند. نیت آنها اینست که شما را تحت کنترل خود داشته باشند و با وضع قوانین لازم شما را چون بردگان در خدمت خود گیرند. وقت آنست که بندهای بردگی را از هم بگسلید.

(خطاب به همسرش) ، افراد بسیار جالبی برای ملاقات با تو آمده و نتیجه تحقیقات خود را با تو درمیان خواهند گذاشت. این اطلاعات تصویری را که در ذهن داری تکمیل خواهند کرد. آنچه را که در مورد خطوط لی (Ley lines) طی این هفته آموختی بخاطر داشته باش که خیلی مهم هستند. محلی که خطوط لی یکدیگر را قطع می کنند انرژی مقدسی ایجاد می کنند. این خطوط در زمانهای باستان همیشه مورد احترام و تکریم بودند. حاکمان جهانخوار (Cabal) جنایتکارانه روی این نقاط فرودگاه ، نیروگاه برق و غیره ساخته که قدرت نور را خنثی کند. این یک جنایت است. مارک (Mark) در این مورد درست می گوید که ارتباط شما با جهان روحها ، حقیقت اینکه شما در واقع چه کسانی (و با چه تواناییهایی) هستید به عمد نابود شده بوسیله آنانی که به آنها اعتماد کردید که نهایت خیرخواهی را در مورد شما در قلب خود دارند. نسل به نسل شما را گمراه کرده اند. به کسانی اعتماد کرده اید که نباید. شبکه ای از مدارها که حاکمان جهانخوار (Cabal) اطراف کره زمین بنا کرده اند اینک در حال از هم گسستن است. تحت کنترل داشتن (جهان شما) هر روز برای آنها گرانتر و مشکلتر می شود. بنابر این از خود بپرسید چه کسی قدرت و نیروی بیشتری دارد؟

ماشین جنگ و کشتار آنها هم با مشکل روبرو شده. بزودی باید با حقیقت روبرو شوند. وقتی که حقیقت بر همگان عیان شد ، به آنها اجازه پی گیری و اجرای نقشه ای که در سر دارند داده نخواهد شد. آنها فکر کردند در کنترل کامل کره زمین و آنچه که روی آنست هستند. اکنون چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. کره زمین بار دیگر به آزادی خود باز خواهد گشت.

همچنین آگاه باشید آنها در حال تولید هرچه بیشتر *دارو* هستند ، همه داروها طراحی شده اند که شما را بعنوان یک انسان نابود کنند. برخی در درون میکروچیپسها (Microchips) هستند و بسیاری کاملا خطرناکند. شرایط ناامیدی اقدامات ناامیدانه می طلبد. آنها در حال از کف دادن کنترل و در پی یافتن راه حلی برای این اوضاع خود هستند. شما باید مسٌولیت کودکان و فرزندان خود را بدست خود گیرید. از طبیعت و داروهای طبیعی استفاده کنید. به قضاوتهای درونی و غرایز ذاتی خود اطمینان کنید. بشما آموزش داده شده که همیشه از دیگران بپرسید. این امر باید تغییر کند ، شما دارا و حامل همه دانشها و اطلاعات هر یک از زندگانیهایی (تناسخها) که داشته اید هستید و همه را در وجود خود دارید.

مردمی چون مایکل تساریون (Michael Tsarion) بدرون خود نگریسته و همه را بخاطر آورده اند. درک او از اینکه چگونه حاکمان جهانخوار (Cabal) همه چیز را تغییر داده بسیار برجسته است. او در واقع مرد بزرگی است. مایکل (Michael) از موقع شروع زمان روی زمین حاضر بوده و حالا شما را بطرف حقیقت راهنمایی می کند. او بدین منظور در این زمان به ایرلند بازگشته. حاکمان جهانخوار (Cabal) برای مدت ۲۰۰۰ سال تلاش کردند که مردم ایرلند را نابود کنند. آنها مسٌول مرگ وحشیانه میلیونها ایرلندی هستند. مدارک مربوطه برای کسانی که علاقمندند به تحقیق در این واقعیت هستند موجود است. حاکمان جهانخوار (Cabal) می خواستند DNA ایرلندی را در مسیر تاریخ نابود کنند. ایرلندیها هم سفرها کرده در کشورهای مختلف اقامت گزیدند. بنابر این شما DNA ایرلندی را در همه جهان خواهید یافت. چرا حاکمان جهانخوار (Cabal) اینهمه از DNA ایرلندی وحشت دارد؟ چه خواهد شد اگر ایرلندیها در سراسر جهان بیدار شده حقایق را دریابند؟

وقت آن رسیده که قید و بندهای (اسارت) خود را نسبت به حاکمان جهانخوار (Cabal) بگسلید. وقتی شما آکاه شدید که ترسی که آنها ایجاد کرده اند برای ببردگی کشیدن شماست و حقیقت آن را درک کردید ، دیگر اثری در زندگی شما نخواهد داشت. هیچ کس نخواهد توانست بشما آسیبی برساند مگر اینکه شما به او اجازه دهید. وقتی که ساختار جدید بر قرار شد ، شما مساوات را در انسانها خواهید دید. گرسنگی و بی خانمانی موجود نتیجه حرص و آز حاکمان جهانخوار (Cabal) است. چنین چیزی دیگر هرگز رخ نخواهد داد. همه چیز بوفور برای همگان موجود است. احتمال دارد کمی طول بکشد که بتوان سازماندهی لازم را برای تامین و تدارک فراوانی برای همه کرد ولی هرگز دوباره مردم بصورت همشهریهای درجه دو دیده نخواهند شد.

نفرات و نمایندگان سیاهکاران در همه رنگ و لباسی فعالند ، و همیشه آماده اند که حقیقت و حقیقت طلبان را نفی کنند. اصلا مهم نیست آنها چه عناوینی برای خود تراشیده و یا چه اجتماعاتی سر هم کرده اند که هدف نهایی آنها نفی حقیقت است. قبلا بشما گفته بودم که بسیار تعجب کردم وقتی که به جهان روجها آمدم و بروشنی دیدم آنهایی را که مدعی تحقیق دروغین درباره حقایق و مدارک آن بودند. هیچ چیزی برتر از راستی نیست. آنها (جهانخواران) همه جا هستند ، درست مثل سرطان ، همه جا با هدف جلوگیری از افشاٌ حقیقت ریشه می دوانند. البته تعدادی از آنها معاف از نفی کردنها هستند. تو ممکن است بپرسی عزیزم (خطاب به همسرش) چگونه چنین کسانی می توانند با خودشان کنار بیایند و من بپرسم ، چگونه آنها خواهند توانست به جهان ارواح بیایند ، با علم به آنچه که دانسته انجام داده اند ، چون همه کارشان جنایت بر علیه انسانیت است.

اکنون شما وارد سپتامبر شده اید ، ماه قولها و وعده ها ، وقتی که رخدادهای غیر منتظره روی خواهند داد ، اگر زمانش مناسب باشد. همانگونه که می دانی ، عزیزم (خطاب به همسرش) ، برای هر رویدادی همیشه باید زمانی مناسب باشد تا نتیجه مورد نظر حاصل شود. ما پیوسته در حال پیشرفت بسوی اهداف خود هستیم. (تو هم) برای حرکت به جلو آماده باش.

اطلاعات از تمامی جهات و جوانب بسوی تو روان است. بخاطر سپردن همه آنها کاری مشکل است. من هیجان ترا وقتی که پاسخ پرسشهایت را در شرایط بفید دریافت می کنی احساس می کنم. مردم کارآمد برای کمک به تو پا پیش می گذارند. در انتظار دیدارهای تعجب انگبز و اوقات مهیج باش ، عزیزم (خطاب به همسرش).

عاشقانه درستت دارم.

مونتیWebsite: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.comShare |