Home > > Montague Keen - April 28, 2013

Montague Keen - April 28, 2013

مونتاگ کین ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

برترین آرزو و خواست قلبی شما باید صلح و آشتی و بازگشت به عشق باشد ، همانگونه که بیداری عظیم در حال گسترش بوده بوجود آورنده نیرومندی بی نظیری است. هریک از شما به تنهایی در این روند بسیار مهم بوده نقشی حیاتی به عهده دارید. آینده شما و سیاره شما بستگی کامل به آنچه که شما در این برهه از زمان انجام می دهید ، دارد. سیاره شما در حال پاکسازی شدن از انرژیهای تاریک که حاکم بر شما بود ، است. دوران آنها بسر آمده.

هستند آنهایی که در آرزوی فاصله گرفتن از سیاهکارانند. آنها خواستار افشای همه آنچه که از شما پنهان داشته شده هستند ، ولی بسیاری از آنها درگیر مشکلاتی هستند که مانع سخن گفتنشان می شود. بدانید که سیاهکاران بیش از این قادر به کنترل همگان نبوده ، تنها کسانی را زیر یوغ خود دارند که زندگیشان تحت تاثیر تلویزیون و دیگر رسانه های گروهی است. چه ساده لوح مردمی که بی هیچ پرسش و درنگی می پذیرند آنچه که بوسیله تلویزیونها و رسانه ها عرضه می شود.

شما متعهد و مسوٌل آنچه که بعنوان واقعیت می پذیرید هستید. شما عروسکهای خیمه شب بازی نیستید. شما دارای مغز و اندیشه هستید ، پس از آنها بخوبی استفاده کنید. به جنگ بگویید "نه" ، به اشغال دیگر کشورها بگویید "نه". شما نژاد بشر نیازمند حفاظت هستید. پیش از این نیز به شما گفته ام که همه این اعمال (سیاهکاران) بخشی از نقشه آنها برای تصرف کامل زمین است. چه ساده لوح مردمی هستند که عذرها و بهانه های حاکمان جهانخوار (Cabal) را پذیرفته ، به آنها کمک می کنند که کشورها را یکی پس از دیگری نابود کنند. بدون تردید ، شما باندازه کافی هوشمند هستید که خودتان این مهم را دریابید. این امری بسیار واضح و روشن است. هنگامی که این موضوع را فهمیدید ، کشتارها متوقف شده و صلح و آشتی باز خواهد گشت. امروزه مردم بطریقی تحت کنترل هستند که پیش از این هرگز نبوده اند. شما تحت هیچ شرایطی هیچ گونه آزادی ندارید. شما با سکوت و رضایت خود اجازه دادید که این امر پدید آید. آیا براستی مایلید که در خواب و خواب آلوده بسوی انقراض و نابودی بروید؟

صدای خود را بلند کرده سخن بگویید. عروسکهای بدون مغز را بیش از این نپذیرید. شما موجودات توانمندی از نورید. اجازه دهید که نور حقیقت وجود شما بروشنی بدرخشد ، تا همچون فانوس دریایی ، دیگران را برای راهنمایی بسوی شما جلب نماید. شما همه کمکهای مورد نیاز را خواهید داشت. تنها باید بخواهید و بشما عرضه خواهد شد. بخودتان ایمان داشته باشید. شما توان انجام آنرا دارید.

خود را آنگونه که هستید به بینید ، نه بدانگونه که بشما گفته شده. هنگامی که باور داشته باشید که شما توان انجام آنرا دارید ، آنگاه آنرا انجام خواهید داد. همه اینها بستگی به باور شما به توان ذاتی خودتان و علم باینکه چه کسانی هستید ، دارد. تبلیغات را که اینک (در نور حقیقت) بوضوح بسیار مضحک می نماید ، نپذیرید. به تلاشهایی که برای ایجاد وحشت و هراس در افکار و اندیشه های شما می شود بخندید و با چشمان باز بنگرید به آنچه که در این مورد به شما عرضه می شود. آنگاه و تنها آن زمان شما قادر خواهید بود که پابندهایی که جسم و روح شما را به بند کشیده پاره کنید. اینک زمان آن رسیده که آزادی خود را باز پس گیرید. کنترل خود را بدست گرفته و به موجودات عرفانی که براستی هستید ، بدل شوید.

قلبهای خود را بروی یاوران و راهنمایان (نادیده خود) بگشایید. آنها مشتاقانه در انتظارند که بیاریشان بطلبید. قلبهای شما رهنمونتان خواهند بود. پس تنها به قلب و روح خود اطمینان کنید که در این صورت راه شما باز خواهد شد. این برهه ای بسیار مهم از زندگانی شماست. نباید اشتباه کنید. انسانها بسان پیکری واحد به یکدیگر خواهند پیوست ، چنین است و همیشه نیز چنین بوده ، تا زمانی که تسخیر بوقوع پیوست.

آن موجودات بدون روح شما را ترک خواهند کرد ، شما خودتان را بازیافته ، صلح و آشتی و هماهنگی بین همه مردم ایجاد و برقرار خواهد شد. بنگرید به آنچه که از آن برای کنترل زندگی انسانها بهره گرفته شده بود. "پول". چه کسانی سیستم پولی را اختراع کردند؟ چه در اندیشه خود داشتند؟ بدون تردید این به نفع نژاد بشر نبود ، چرا که تنها برای نابودی زندگی انسانها مورد استفاده قرار گرفته. بیش از این نوع بشر نباید که در اسارت و بردگی آن باشد. دلیل اختراع آن به بردگی کشیدن انسانها بود. اطمینان حاصل کنید که کودکان شما در آزادی از این بردگی رشد کنند. هنگام آن رسیده که این کنترلها را به چالش گرفته و دلیل وجود آنها را دریافت.

به چشمان دولتمردان بنگرید ، به حرکاتشان توجه کنید ، بصراحت متوجه خواهید شد که "حقیقت را نمی گویند". بزودی آنها درک خواهند کرد که دروغ بیش از این کارایی ندارد ، آنها آنچنان خود را بواسطه فاش شدن دروغها و فریبهایشان ، خواهند باخت که قادر به هیچ حرکتی نخواهند بود. قضیه بهمین سادگی است. به داستانهایی که برای فشار در پذیرفتن جنگی دیگر ، برایتان می سرایند ، بخندید. آنها هوشمندی شما را باور ندارند ، چرا که گمان می برند که شما هنوز همان عروسکهای خیمه شب بازی بوده ، گوش بفرمان اربابان خود هستید. به آنها نشان دهید که چنین نیست . بخودتان ایمان داشته باشید.

کتابهایی با مباحث عرفانی بخوانید که شما را به برقراری ارتباط با خویشتن برتر خودتان راهنمایی می کنند. شما تنها باید راه درست را بیابید و مابقی کاری است بس ساده و دلپذیر. چنین کتابهایی بشما کمک خواهند کرد که به الهامهای درونی خود اطمینان کنید. آنگاه شما آنچه که در حقیقت هستید ، خواهید شد. زمان بدانگونه که امروز می شناسید ، دیگر وجود نخواهد داشت. این مهم شما را رهایی خواهد بخشید تا جهان اطراف خود را کشف کرده از آن لذت ببرید. پیر شدن نیز بخشی از برنامه کنترل مغزهاست. شما آنچه انتظار می رود که باشید ، خواهید شد ، بی آنکه بیاندیشید چگونه می توانید چنان شوید.

زمانی که من روی زمین بودم ، هرگز خود را پیر و فرتوت ندیدم. پیر شدن ناشی از شیوه تفکر است ، چیزی که من آرزوی آنرا نداشته ام. بنابراین من زندگی کاملی داشتم (جوان ماندم) درست تا لحظه فوت. وقتی شما فرا گرفتید که زندگی خود را کنترل کنید ، این هم امر ساده ای برای شما خواهد شد. وقتی شما کنترل زندگی خود را بازپس گرفتید ، همه چیز بهتر و بهتر خواهد شد. برای انجام این کار جنگی در میان نخواهد بود ، تنها عشق را در قلبهای خود جای داده ، به خود اطمینان داشته و بدانید که این همه آنچیزی است که شما باید انجامش دهید.

همسرم و من مایلیم از این فرصت استفاده کرده از همه کسانی که روز تولد وی را تبریک گفتند ، تشکر کنیم. به یکدیگر عشق گسیل دارید ، این همان کاری است که باید انجام شود. بگذارید که عشق بدرخشد و نور باران نماید هر روز زندگی را و منور کند زندگی همه آنهایی که ساکنان روی زمین هستند.

عزیزم (خطاب به همسرش) ، همه چیز به زیبایی جا خواهد افتاد. ما در زمان مناسب رهنمون تو خواهیم بود. آنچه که باید انجام شود ، انجام خواهد شد.

برای همیشه با تو هستم ، عزیزم.
عاشقانه دوستت دارم.
مونتی

یادداشتی از طرف ورونیکا:
از من خواسته شده که اطلاعاتی درباره آنچه که مردم ایرلند انجام داده اند ، بدهم. برخی از این دانسته ها را در وب سایت ما به آدرس زیر می توان یافت:
Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |