Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Matthew Ward - May 30, 2017

מסר מ- Matthew Ward מיום 30 במאי 2017

עם ברכות אוהבות מכול הנשמות בתחנה זו, זהו Matthew. פעולות לא הגיוניות של טרוריזם  וממשלות המדכאות באלימות הפגנות של אזרחים הן בלתי נמנעות כיוון שהציביליזציה מהדחיסות השלישית  משלימה את החוויה הקרמתית כך שתוכל להתפתח. אל תתמקדו בבקשה על ההיבטים העצובים של אירועים מעין אלה, אלא במקום זאת הקרינו ביציבות את האור שלכם, המשימה שבחרתם כדי לעזור לאנשי כדור הארץ להתעורר באופן רוחני ובמודעות ולהיות השראה כדי להתמיר את עולמכם לתוך עידן הזהב.

נשאלנו איך "רק בהקרנת האור" זה יכול לעזור לכדור הארץ, ואחרים שאלו איך ספיגת האור על ידי תאי הגוף מסייעת לצמיחה במודעות הרוחנית והמודעת.  נאמר מאוד בפשטות, אור הואתודעה, המידע נמצא ב-DNA בתאים, וה- DNA הוא מי שמעצב את כול החיים ביקום זה. לפני כמה שנים דברתי על נושא זה ובקשתי מאמי להעתיק את אותו החלק של המסר.

לא רק התודעה הקולקטיבית גורמת לפלנטה לרדת לתוך הדחיסות השלישית העמוקה ושומרת אותה שקועה בבוץ שם במשך אלף שנים, אלא יותר לאחרונה ניתן סיוע לה להתרומם מחוץ לשם. וכיוון שכדור הארץ אוהב את כול צורות החיים של תושביו, הוא משתוקק כי הנשמות תקרנה ביציבות את האור שלהן לתוך התודעה הקולקטיבית, שם היא יכולה להעניק לנשמות ישנות את "ההתרוממות" לתוך המודעות הרוחנית ואת השינויים התאיים שהם צריכים כדי לנוע פיסית לתוך עידן הזהב.

נשאלתי מדוע שינויים תאיים אלה הכרחיים, ואני מאמין שתשובתי תראה מדוע עזרתכם יוצרת את אותו עידן נהדר בניצחון גדול מעין זה.  היספגות האור משקמת את ה- DNA בגוף למצבו לפני  שכוחות האופל שינו את המבנה התאי של המין האנושי בכדור הארץ כדי "להטביע אותם" באופן אינטלקטואלי, רוחני ופיזי. אם משהו יכול להיקרא "חטא", זה מפריע בצמיחתה של הנשמה, ובהפרה של החוקים האוניברסאליים, שזה בדיוק מה שכוחות האופל עשו לכול הציביליזציה.

בדחיסויות גבוהות יותר, התאים הם גבישיים(קריסטליים) והרכבם כולל אופי של טוהר, בהירות רוחנית, ותוחלת חיים פיזית ארוכה ללא כול המחלות. לעומת זאת, תאי הפחמן של צורות החיים בדחיסות השלישית מזמינים את המאפיינים הבסיסיים הקשורים עם רוע כמו גם מפחיתים מאוד את כוחה של הנפש, הרצון נחלש באופן חמור, ונוצרות מחלות רבות מבחינה פיזית, רגשית ומנטאלית. תקופות החיים עם מאפיינים אלה וחולשה שולטים בגופם של האנשים ומשתקפים במחשבותיהם, הרגשותיהם והתנהגותם שאוחסנו בזיכרונות התאיים והועברו מדור אחד לבא אחריו.

שינוי שטני זה של מבנה המין האנושי לפני עידנים גרם לאישיות של הנשמות להתפתל כלפי מטה ממישורי האור לתוך הדחיסות השלישית העמוקה, במקום בו הבובות הפלנטריות של כוחות האופל יכלו לשמור בקלות על ההמונים בבורות לגבי מקורותיהם באור, לגבי הפוטנציאל שלהם הבלתי מוגבל הבא לידי ביטוי ולגבי אי ניתנות להפרדה של כול הנשמות מאלוהים ומאחד את השני. התעוררות מרמת המגבלות, מקום בו כוחות האופל שולטים באמצעות הכלי והדלק העוצמתי שלהם – פחד! -  דרשה מאמץ נועז מצדן של הנשמות אשר שוב ושוב התגלמו עם הכוונה להתגבר על השפעת האופל, אבל נכשלו. מרביתכם בילו מאות רבות של מחזורי חיים באותו מחזור של ניסוי/כישלון, והפעם הצלחתם לפרוץ זאת! באמצעות ספיגתו של האור, אתם דורשים את העצמי האלוהי והאילתי שלכם ותופסים את מקומכם הלגיטימי במשפחתנו האוניברסאלית [10 במרץ, 2009].

כמו כן בקשתי מאמי להעתיק את החלק מאחד מהספרים שנותן תובנה נוספת. [בסוף שנת 1995, כאשר   Matthewהיה עדיין בנירוונה, קווי התקשורת הטלפתית תוגברו כדי למנוע את פלישתם של כוחות האופל לתוך המסרים של ישויות האור, והקטע הבא מתוך ההארות עבור התקופה החדשה הועבר על ידי מה שהוא כינה "הנפש הקבוצתית"].

האם יכול אתה לומר לי משהו לגבי 12 גדילי ה- DNA?

אמא סוזן, נשמח להתייחס לכך. 12 גדילי ה- DNAהקיימים עד כה בבני אדם של כדור הארץ הוקמו מחדש כדי להכינכם להטמעת האור שהוקרן כדי לרומם את חיבוריכם הרוחניים והמודעים עם שיעורי רטט דחיסות גבוהים יותר. בצלילה כלפי מטה מתחילתה של הבריאה, 30 גדילי DNA המקוריים של צורות חיים אינטליגנטיות צומצמו עד שהגיעו לרמה הנוכחית בדחיסות השלישית.

DNA הינו מהות של אור בתוך הגוף הפיזי ברמת התא. כאשר התרחשה לראשונה הפיזיות, בתקופה כה רחוקה בימי קדם כך שברמה זו אין אנו יכולים להבין מתי התאימות מוחלטת עם חומרי הבניה המקוריים של הבורא שלטו בלי שאלה או חריגה. כול חומרי הבריאה היו עשויים מאור.

כשהחומרים נעשו דחוסים יותר לצורך מתן ביטוי בצורה במקום רק באור ובמודעות, נדרשו שינויים במבנה של יסודות ה- DNA.  הם הפכו לצרים יותר בהרכב כשגוף דחוס יותר ומהויות לבניה דומיינו לידי ביטוי. בסופו של דבר הדחיסות הפכה למעין זו כך שהמספר המקורי של 30 גדילי DNA הוקטן לרק גדיל אחד בצורת החיים הפרימיטיבית ביותר האפשרית לייצור, לה אתם עשויים לקרוא תת-חיים (sub-life). אין אתם יודעים עליהם, כיוון שברמת כדור הארץ נדרשים לפחות שני גדילים.

ירידה בדחיסות היתה המיקוד של חיי בני האדם של כדור הארץ במשך תקופה ארוכה, ולכן הפלנטה שלכם הפכה למאוכלסת עם אנשים אשר המספר היורד של גדילי DNA היה התוצאה הטבעית של כוונת בריאתם. פשוט כמו הכוונה לייצר חיים עם מספר גדיליDNA מינימלי בוצעה, אותו הדבר נכון לעליות במקביל בגדילים כשהנשמות מחפשות צורות גבוהות יותר של מתן ביטוי. זה עכשיו מתרחש על כדור הארץ  כיוון שכוונתן של חלק מהנשמות היא להתרומם במקום להישאר סטטיים.

אמא, תודה לך. אם את מהרהרת כמה פעמים אמרנו כי אור ואהבה הם אותה אנרגיה ואנרגיה זו היא כוח עוצמתי מאוד ביקום, את יודעת שכאשר האור מוקטן באופן חמור בתאי האנשים, אותו הדבר נכון לגבי יכולותיהם לאהוב - ואהבה היא המפתח להתפתחות עצמית ולהתמרת עולמות.

ועכשיו, משפחה יקרה, אתם גם יודעים, מדוע "רק הקרנת האור שלכם" עוזרת לאין ערוך לכדור הארץ ולכול צורות החיים שלו. כמו כן, בכך שאתם עושים זאת, תאיכם משתנים למבנה גבישי (קריסטלי) שמאפשר ל-DNA להתרחב, לכן אתם מקדמים את המצב האבולוציוני שלכם. אין זה הופך את סיועכם לשירות עצמי - במהלך התקופות תרבויות חזקות יותר עזרו לחלשות וזה האופן בו צורות החיים עשו צעדים ארוכים ברכישה מחדש של ה-DNA שניתן להם במקור. במהלך תהליך ההתעלות של כדור הארץ, מה שהביא אותו לתוך מישורים של שיעורי רטט גבוה גוברים, חלק מהנשמות שהתגלמו  שם תכננו את תאיהם האישיים עם 4 גדיליDNA, ומספריהם של הנשמות שעושות זאת גדל.

"בבקשה שאלי את Matthew אם הוא יכול לעזור לנו להבין איך הכלכלה העולמית יכולה להתארגן מחדש באופן שיהיה הוגן וצודק יותר". אנו יכולים להציע רק מידע כללי כיוון שתוכניות מפורטות עדיין  מנוסחות כך שהמערכת הכלכלית הגלובלית החדשה יכולה להתחיל עם ההפרעה האפשרית הקטנה ביותר בבנקאות ובשירותי ההשקעה עבור הציבור ובהקצאה מחדש ההוגנת של כספים. ובכן נאמר לנו, שיהיו שתי נקודות עיקריות, כל אחת מהן מצריכה צעדים רבים לאחר זרוע הציד של האילומינאטי מחוסלת.

נקודה אחת היא פירוקה של מערכת הבנק המרכזי בארצות-הברית (the Federal Reserve System), איחוד בנקאי בבעלות האילומינאטי המשפיע על הכלכלה הגלובלית, יחד עם זרוע הגבייה שלו, שירות מס הכנסה (the Internal Revenue Service)- מס הכנסה ששולם על ידי תושבי ארצות הברית לא מוצא על פרויקטים המיועדים לשרתם, אלא במקום זאת הולך לתוך כספות האילומינאטי. חוב אומה זו וחובות של כל המדינות לקרן המוניטארית הבינלאומית יותאם כדי לחסל סכומי הלוואה שנוצרו  משום מקום, אתם יכולים לומר - סוכני הממשלה הפדראלית (the Feds) שלמו כמה סנטים עבור כול שטר שהם הדפיסו, לא חשוב מה הכינוי שלהם, והלוו כסף זה לממשלות בערך נקוב של השטרות בתוספת ריבית.

המערכת המוניטארית החדשה תהיה מבוססת על מתכות יקרות וזאת כדי לשים את כל המטבעות הארציות על אותו בסיס ולחסל את הקניה והמכירה המזיקות לכלכלת המדינות אשר הערכים המוניטאריים שלהן מנופחים. האילומינאטי הרוויח בצורה נאה מהמסחר במטבע כמו גם באמצעות השליטה על שווקי ניירות הערך וקביעת שיעורי מס הכנסה ושיעורי ריבית, ולכן לשים את אותם היבטים של כלכלות לאומיות תחת ניהול חכם וישר זה חלק וחבילה של הארגון מחדש. מחילת חוב שאתם עשויים הייתם לשמור עליה תיעשה על בסיס אינדיבידואלי, אין זה מתייחס לכולם.

הנקודה האחרת היא להשיג את ההון העצום של האילומינאטי, אשר נאגר באופן בלתי חוקי ובלתי מוסרי, ולהשתמש באותם כספים כדי לחסל את העוני. הכספים יופצו לארגונים אמינים אשר יפקחו על השימוש בהם לצורך תברואה, דיור, בתי ספר, מרכזי בריאות, כבישים וגשרים, חקלאות, חברות הזנק קטנות - כול דבר הדרוש כדי להעלות משמעותית את סטנדרט החיים של העניים הנואשים מסביב לעולם. גם המקורות הטבעיים של האומות הנמצאים נכון לעכשיו בידי האילומינאטי יוחזרו לציבור האזרחים.

יחידים עם מוסר ויושרה רוחנית, חוכמה וניסיון ינהלו מאמץ ענק בעל שתי נקודות זה אשר ייקח זמן ליישמו באופן מלא לאחר שהאילומינאטי יוצאים מהתמונה.

"מה Matthew אומר לגבי ההבדל בין אמונות וידיעה?" אמונות נוצרות כאשר אותו מידע חוזר על עצמו על ידי אחד או יותר מקורות חיצוניים - הורים, עמיתים, מורים, מנהיגים דתיים, מדענים, פקידי ממשלה, כלי תקשורת מרכזיים - וכאשר אתם לומדים שמידע זה אינו שלם או מדויק, אמונותיהם משתנות בהתאם. ידיעה היא בתוך "צדק" יציב, מחלחל, שאין עליו עוררין - המיזוג של האמת ברמת הנשמה ובתודעתכם.

אחים ואחיות אהובים, ישויות אור לאורך יקום זה מכבדות את שירותכם המסור לרומם את משפחת כדור הארץ ותומכות בכם עם כוחה של אהבה ללא תנאי.

______________________________________

אהבה ושלום

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Translation: Gili Weizman


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge