Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > SaLuSa - מיום 26 בנובמבר 2013

SaLuSa - מיום 26 בנובמבר 2013

SaLuSa - מיום 26 בנובמבר 2013

אנו יודעים שההאזנה לליבכם נעשית נוחה מאוד לכם, ולמרות כמה ספקות בהתחלה, ההרגשה של אמון במידע זה גדלה כיוון שכל פעם שאתם מחפשים איזושהי הוכחה על מידע כלשהוא המתקבל בדרך זו, אתם תמיד מקבלים אותו. זה לא שאתם כנשמה נצחית צריכים זאת, אבל המיינד שלכם מבקש הוכחה ברורה כפי שהוא תוכנת לעשות זאת. המיינד שלכם משחרר את כל הדפוסים הישנים אשר פשוט לא יכולים להתמיד עם מהירות האור שנעה בחופשיות בתוככם וזורמת דרך כל המערכת של גופכם. לפעמים, זה עשוי להיות לא כל כך קל לראות דרך אשליה זו, אבל רגשותיכם והאהבה שאתם שוב מחוברים, לא תעזוב אתכם בספקות כלשהן לגבי האמת. האמת נושאת רגשות אנרגטיים מעורבים מאד עבור רבים מכם כיוון שכה הרבה פעמים אתם הקשבתם למשהו שהתברר להיות בדיוק ההיפך.

כל אחד נושא את גרסת האמת שלו, כיוון שאנו רואים אותה כחבילה מורכבת של מידע וחוויות ורגשות שמדריכים אותנו להגשמת תשוקותינו. תשוקה היא מילה נוספת אשר עשויה ליצור בלבול בתוך המיינד המשתנה שלכם, ואנו מבינים זאת כביטוי של הנשמה שמחברת כל אחד לחוויות הדרושות. אנו יודעים שחברתכם כשהיא קיימת במשך כה הרבה מאות שנים, מנסה לדחוף ולהגביל תשוקות של אנשים, אבל עכשיו אתם חופשיים לצאת ממגבלות אלה אשר עדיין קיימות ולאפשר לתשוקותיכם לגדול באופן מלא ולהוביל אתכם אל האמת על העצמי. ידיעת האמת על העצמי יוצרת יותר כוח בתוככם ונותנת לכם כה הרבה אפשרויות שונות ומראה לכם איזו מהן לבחור, כדי שתעשה את מסעכם ולימודכם שלמים. ובבקשה זכרו, אף אחד אחר יכול לאפשר לכם לדעת את האמת אלא אתם, כשכל המידע צריך להדהד איתכם על מנת להפוך לאמת. מצד שני, אם איזשהו מידע לא מהדהד באופן מושלם איתכם, ומישהו מספר לכם שהם מרגישים שזו האמת, אין סיבה לספקות כפי שהם מייצגים את האמת עבורם ומדריכים אותם לידיעה נוספת.

ככל שאתם יותר מכווננים לתוך הרטטים הגבוהים יותר, כך אתם יכולים להרגיש יותר את התהודה של כל מידע שאתם שומעים או קוראים. יש כה הרבה מידע לגבי הגעתנו ולגבי כל מה שצריך לקרות לפני ואחרי, ולפעמים הוא מבלבל, לפעמים הוא מופץ בכוונה כדי ליצור בלבול, אבל אנו מבקשים מכם לאפשר לו באמצעות ליבכם להרגיש בברור אם הוא נושא את אנרגית האהבה ומהדהד איתכם. אתם כולכם יכולים להרגיש תהודה זו, אבל לפעמים המיינד מנסה להיות חזק יותר ולספר לכם משהו שהוא לא יכול להכיר בכלל. המיינד מסייע לכם לתת ביטוי לבחירותיכם, וזוהי מטרתו של הקיום.  ליבכם הוא שם עבורכם לראות את האמת שלכם,  וכאשר שניהם עובדים בהרמוניה וכל אחד עושה את אותה פעולה שהוא נוצר עבורה, אתם רואים את הפלאות האמיתיים של החיים. עזרו למיינד שלכם להירגע בדרך הטובה ביותר שכל אחד מכם כבר בוודאי גילה עבור עצמו, והמיינד ייכנע לתפקיד שהוא נוצר עבורו ואתם בוודאי תרגישו זאת.

אני SaLuSa מסיריוס ורוצה שתבטאו את תשוקותיכם כה בחופשיות כיוון שהן גורמות  לכם שמחה, כיוון שהן נושאות את דפוס האנרגיה המושלם עבור תנועתכם לתוך עולם הגבוה יותר של קיום, בו יש תמיכה והבנה בהצגת התשוקות האמיתיות שלכם וזה נבנה ביסודותיהן של החברות שלנו בהן אנו חיים.


מתקשרת: MADAD
אתר באינטרנט : SaLuSa in Love and Light
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge