Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - 10. srpnja 2020


Mike Quinsey - kanalizira svoje Više Ja - 10. srpnja 2020

Mike Quinsey

Možete nagađati kako je to postignuto, ali koronavirus glavnom su širili dronovi. Njegovi učinci neće trajati tako dugo, ali džepovi virusa težit će da nastavi dalje. Lijek za njega je na putu pronalaska i to će jasno pomoći da se smanji njegov potencijal daljnjeg širenja. Shvatite da, gdje su neke duše imale loše iskustvo zbog virusa, to je kao i uvijek uglavnom karmička situacija i poput ranijih slučajeva takve prirode je njihovo uklanjanje.

Dugoročno gledano osvrnut ćete se na ovo razdoblje i vidjet ćete da je to bilo sredstvo koje je omogućilo čovječanstvo pauzu koja je omogućila preispitivanje života. Rezultat toga je da su uvedene korisne promjene koje će vas odvesti u novo doba. Bez većih promjena u vašem razumijevanju, trebalo bi znatno duže vremena da se napreduje iz situacije koja sve koči, ali budite sigurni da sve što se događa na Zemlji mi pomno pratimo i upozorili bismo vas ako bi stvari izmakle iz ruke. Međutim, imate slobodnu volju i to u konačnici znači da vi odlučujete o tome kako će se stvari razvijati. U tu svrhu imate mnogo pomagača koji se trude da vas vode putem koji će na kraju dovesti do vašeg uzašašća.

Morate biti pohvaljeni zbog vašeg napretka jer nije bilo lako ukloniti poteškoće s kojima ste se susreli. Prolazak markera bio je vaše najveće postignuće i sada će to postati lakše, a kako vrijeme prolazi mračni će gubiti sve više i više snage da ometaju vaše planove. Sve je vidljivije da zatvarate njihove podzemne baze i oslobađate one koji su u njima zatvoreni. Pred vama je veliki zadatak da očistite sve baze koje pripadaju Iluminatima i to ima pozitivan učinak, jer je moć protivljenja vašem "čišćenju" u opadanju. Sada nema šanse da mračni mogu obnoviti svoju moć, a njihove pristalice postupno se hvataju kako bi se suočili sa suđenjem za svoja nedjela.

Prisustvujete posljednjim danima moći Iluminata, iako će se njihova prisutnost možda osjećati još dugo vremena. Uskoro mora doći trenutak kada će Snage svjetla postati dominantna sila na Zemlji koja će im omogućiti da poguraju naprijed svoje promjene koje će čovječanstvu donijeti korist. Već su izrađeni planovi i oni od Svjetla koji su čekali na krilima spremni su krenuti naprijed i pomoći u uspostavljanju novog načina života koji će donijeti mir i sreću ljudima na Zemlji. Znamo da su neke duše nestrpljive da vide neke pozitivne znakove da se stvari okreću na bolje i to će zasigurno doći, ali kao i uvijek od vas tražimo da u međuvremenu budete strpljivi.

Sve duše su bile informirane prije nego što su se inkarnirale o tome što bi mogle očekivati u ovom razdoblju velikih promjena, kojih se možda ne sjećate, ali barem biste trebali intuitivno imati pojma. To je dobra prilika, jer sve duše su privilegirane biti na Zemlji u tom vrijemenu i biti dio iskustva s kojim se malo tko prije susretao. To je vrhunac vaših života i kada pogledate unatrag bit ćete toliko zadovoljni da ste bili dio toga. Bilo je potrebno mnogo života da biste došli do ovog završetka, a onima koji su spremni da uzađu treba čestitati na njihovom uspjehu. Iako ste tijekom mnogih života dobili veliku podršku, uspjeh se u konačnici svodio na vaše napore i željom za uspjehom.

Stari problemi su izbili na površinu kako bi se razriješili, a trenutno se bavite svojim rasnim problemima. Još od kraja posljednjeg rata, kada je u vaše zemlje stiglo mnogo imigranata, mnogi su se borili s problemom integracije i nikad nisu u potpunosti nadvladali predrasude prema ljudima koji su drugačiji od onih u vašoj domovini. Dolazite tamo s mnogo duševne potrage, a mi bismo ponovili ono što smo vam nedavno rekli da ste svi imali inkarnacije u različitim zemljama kao dio širenja vašeg razumijevanja raznih i različitih načina na koji ljudi žive i prakticiraju svoja vjerovanja.

Jedno često ponavljano pitanje koje se odnosi na uzašašće odnosi se na razinu evolucije koju ljudi moraju dostići da bi bili sigurni da će uzaći. Ako mislite u postocima, to je 51% i više, drugim riječima, sve dok ste na pozitivnoj strani smatra se da ste već na putu. Ne možete izračunati gdje se točno nalazite, ali ako se dobro poznajete, imat ćete prilično dobru predodžbu o tome gdje ste. Idealna situacija bi bila kad prakticirate svoja uvjerenja s ciljem da se uvijek poboljšavate i kao što smo već spomenuli, potrebno je težiti razini na kojoj možete podjednako tretirati sve ljude, kao duše koje uče dok prolaze kroz život i vide samo njihovu dobrotu i potencijal da postanu oni koji mogu prakticirati univerzalnu ljubav. Kako bićima koja imaju emocije uvijek postoji šansa da mogu napustiti svog čuvara i spustiti razinu vibracija, ali se možete udaljiti od diskusija ili bilo koje situacije koja bi mogla nepovoljno utjecati na vas. Ponekad možete izgubili raspoloženje, ali s praksom i odlučnošću nadvladat ćete takvu mogućnost.

Duh želi vidjeti kako što je moguće više duša uzlazi i svaka pomoć se daje onima koji napreduju u tom smjeru. Ako se osjećate spremnim da uspijete i posvetite svoje vrijeme da se pripremite, nema sumnje da ćete uzaći. Ne brinite se previše o drugim ljudima jer u konačnici svaka duša mora proći svoj put do uspjeha i doći će dan kada će svi uspjeti. Ljudi moraju krenuti putem koji najbolje odgovara njihovim potrebama a to neizbježno znači razdvajanje putova za neke od njih.

Ostavljam vas s ljubavlju i blagoslovima i neka vam svjetlo osvijetli dane i put do završetka. Ova poruka dolazi kroz moje Više Ja, moje Božje Ja, a svaka duša ima istu vezu s Bogom.

U ljubavi i svjetlu.

Mike Quinsey
Web stranica: Tree of the Golden Light

Preveo: Fredi


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge