Home > > Mike Quinsey - SaLuSa - 13. veljače 2015

SaLuSa - 13. veljače 2015

Iluzija da živite dok ste na Zemlji je vaša stvar, jer vam je bila dopuštena sloboda izbora kada se doživljava odvajanje od cjeline. Naravno da oni u duhu koji vas prate kroz mnoge živote su vas pokušali voditi prema svjetlu. Ova faza ciklusa u kojoj ste sada završava, a vama se daje posljednja prilika da dođete na pozornicu u svojoj evoluciji kad više nemate potrebu da živite u nižim vibracijama. Jer dokle god ste bili u ovom ciklusu, a većini vas će biti od početka 26.500 godina, postojale su prilike za rast kroz iskustvo. Međutim, neke duše su postale toliko bez svjetla i vezane za niže vibracije, tako da imaju malo ili nikakvog pojma o tome kako se podići, odnosno o svojoj pravoj prirodi. Zajedno s vašim duhovnim vodičima, također smo ih pokušali prosvijetliti, ali mnogi su to odbili. Pa tako na kraju ciklusa možete biti sigurni da su iskorištene sve prilike i dana je pomoć da se probude duše na svoje pravo sebstvo.

Postoje međutim mnoge prilike da se "izgubljene" duše probude, a one nikad nisu ostavljene da same napreduju. Nadalje, one imaju na raspolaganju sve vrijeme koje im je potrebno da započnu svoje putovanje natrag u svjetlo. Za one koji nisu dovoljno evoluirali da zauzmu svoje mjesto u višim vibracijama, čeka ih novi početak u novom ciklusu. Nije nikakva sramota za te duše koje su još uvijek u ranijim fazama evolucije, niti su bez pomoći da im se pomogne da se vrate na put svjetla. Za duše koje su na kraju svojih potreba za budućim inkarnacijama u nižim vibracijama, doživjet će buđenje i veće razumijevanje istine. Jednostavna istina je da vi niste vaše tijelo, i kad se vratite u mentalna područja nećete imati potrebu za njim, nego možete "zamisliti" sebe u bilo kom obliku želite.

Pravi duhovni život toliko se razlikuje od onoga na što ste navikli, iako će vam pomoći u višim fazama vaše evolucije. U razinama koje posjećujete između inkarnacija koje su još uvijek uglavnom nižih vibracija, vi ćete zadržati svoj zemaljski oblik sve dok ne budete imali potrebu da se ponovno inkarnirate. Svaki put vi ste vođeni u tome koju promjenu trebate napraviti u svom izboru, koga izabrati za svoje roditelje. U nekim slučajevima oni su izabrali umjesto vas kako bi osigurali da steknete iskustvo u skladu s vašim potrebama, a vi ste na to pristali. Dakle, čak i ako ste trenutno nezadovoljni s vašim roditeljima, imajte na umu da ste izabrali one koji vam mogu dati iskustva koja trebate da bi evoluirali. Naravno da vaši roditelji imaju svoj najveći utjecaj na vas kad ste mladi, i to razdoblje je najvažnije za ostatak vašeg života.

Neka se zna da bi moglo biti prethodnih prilika kad su vaši sadašnji roditelji bili zajedno u drugom odnosu jedan prema drugom. Zato nemojte nužno pretpostaviti da su oni novi za vas, iako je to najčešće slučaj. Blagoslovite duše koje su pristale biti dio vašeg života, jer svatko daje sebe za vaše iskustvo. To je, naravno, više za njihovo iskustvo nego za vaše. Doista, sve duše koje dolaze u vaš život igraju svoj životni plan, tako da svatko od vas ima odgovornost jednih prema drugima. Duše će dolaziti u vaš život i odlaziti po potrebi, zato uvijek postupajte s novim prijateljima brižljivo jer oni mogu biti važni za vas. Kad postanu važan dio vašeg života, možete biti sigurni da ćete zadržati tu vezu s njima. Ako su oni jednostavno prilika za susret, možda oni uopće ne igraju nikakvu daljnju ulogu u vašem životu.

Širom svijeta su previranja, jer stari načini više ne vrijede, a oni na vlasti drže do svog autoriteta, ali bez uspjeha. Ponekad to rezultira s nasiljem jer nijedna strana ne priznaje poraz, ali ne zadugo vidjet ćete da oni koji predstavljaju svjetlo preuzimaju odgovornost. Oni nužno ne moraju odmah donijeti promjene, nego poput predsjednika Obame moraju čekati svoje vrijeme da učine što mogu, dok su na poziciji vlasti. Budite uvjereni da će svjetlo osvojiti dan, i dok će još uvijek biti prepreka za to, one ne mogu zaustaviti neminovnu pobjedu prema kojoj snage svjetla teže. Znajući to, trebalo bi vam to pomoći da prebrodite oluju, jer bez obzira što se događa, konačna pobjeda se osigurana. Sve što možemo tražiti od vas je da nastavite biti jaki u svojoj odlučnosti da se držite svog puta, i pomognete svjetlu da u potpunosti nadvlada tamne energije.

Putovanje je bilo dugo i naporno, da bi dostigli ovu fazu vaše evolucije. Međutim, svjetlo je uvijek bilo prisutno i oprezno radilo da zastupa istinu koja je postupno dovedena u svjetlo. Nekima je to bilo previše da bi shvatili, ali istina će uvijek stajati čvrsto i trajno i neće ni najmanje izblijediti. Sada je vrijeme buđenja i snage svjetla će biti aktivne u pomaganju dušama da se uzdignu i prihvate da je njihovo pravo sebstvo također i od svjetla. Vi ste moćne duše bez pravog shvaćanja svog potencijala, a što dublje odete u svjetlo, tim više ćete imati nevjerojatna iskustva i otkrića.

Naši skorašnji susreti s vama će otvoriti vrata istini kako bi to shvatili, i omogućiti vam da odbacite sve drugo. Ponekad je teško to izraziti riječima koje koristite jer one imaju svoja ograničenja, ali ništa drugo nego svjetlo će osjetiti da nije pravo i vi ćete to moći odbaciti. Predugo ste bili hranjeni sa svakojakim lažnim informacijama, ali sada ste mudriji i iskusniji i u stanju da razlučite istinu od svega drugog. Vjerujte svojoj intuiciji, a ako ste još uvijek u nedoumici, počekajte dok vas vaše iskustvo ne dovede na pravi put. Imate mnogo duša u duhu koje ne samo da pozorno prate vaš napredak, nego će vam se češće približiti da vas impresioniraju istinom.

Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i uživajte u većem stupnju slobode koja će vam promijeniti mnoge istine koje će vam omogućiti da vaš napredak bude mnogo lakši. Samo u posljednje vrijeme vaša svijest je dovoljno narasla da vam možemo dati više informacija za razmatranje. Sada je to postalo vrijedno, jer toliko se duša budi za istinu. Ostavljam vam svoje blagoslove i ljubav.

Hvala ti, SaLuSa.

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Preveo: Fredi< previous message | next message >


Share |