Home > Latviešu > Matthew Ward - June 2, 2010

Matthew Ward - June 2, 2010

Pašreizējie notikumi Zemes pacelšanās kontekstā

1. Te Metjū ar mīlošiem sveicieniem no visām šīs stacijas dvēselēm un gribam teikt, ka skumstam kopā ar jums par tagadējiem notikumiem, kas izraisa bēdas, raizes, bailes, dusmas un nopietnas bažas par to, kas notiek jūsu pasaulē. Mēs zinām tā visa mērķi un varam saskatīt tuvojošos varenību, bet visu dvēseļu savstarpējā saistībā mēs jūtam jūsu ļoti dziļās skumjas, drosmes zaudēšanu un pesimismu. Tāpēc esam nākuši šajā reizē.

2. Izraēliešu uzbrukums humānās misijas kuģim; citas bez- iemesla vardarbības; atkal atjaunotie konflikti starp Korejiešu nācijām; šaubīgs progress Irākas stabilizācijā vai kauju aprimšanā Afganistānā; bažas par iespējamo Irākas kodolieroču izstrādāšanu un to, kas kurinās Pakistānā; pieaugošās laikapstākļu anomālijas un seismiskie notikumi; naftas izplūde Meksikas līcī; ekonomiskais sabrukums Eiropā; haoss valdībās- tās viss patiešām ir nožēlojami un drausmīgi, kas nāk no jūsu pasaules.

3. Šajās traģēdijās iesaistīto tautu un nāciju milzīgās ciešanas ir grūti aptveramas pat visstiprākajam gaismasdarbiniekam. Līdzjūtība ir dabīgas apgaismotas dvēseles jūtas un kopā ar lūgšanām, fizisko un finansiālo atbalstu, kad tas iespējams, līdzjūtības augstās vibrācijas palīdz cietušajiem. Iesaistītās populācijas dabīgi reaģē izsakot pārmetumus par nežēlībām un tīši radītajām grūtībām, dažkārt veicot arī smagus pārkāpumus, un par to parunāsim nedaudz vēlāk.

4. Tas būtu lāča pakalpojums tagad jums teikt, ka visas šīs problēmas laimīgi atrisināsies bez jebkādām nopietnām sekām, jo tādas būs, bet ne tik bargas kā daudzi domā. Mēs vēlamies šajā īsajā vēstījumā padarīt gaišākas smagās un nomāktās sirdis, sakot, ka visu svārstīgo, nomācošo un sirdi žņaudzošo situāciju augstākais mērķis ir cieši savīts kontekstā ar Zemes pacelšanos.

5. Mūsu pēdējā vēstījumā atzīmējām to, ka vairs nav atlicis daudz laika un visam ir jābūt- un viss būs!- pabeigts pirms Zeme sasniegs visuma „logu”, lai izietu no trešās dimensijas un to, ka tumsas prātu un siržu sīkstums ir mainījuši Zelta Laikmeta plānu. Tajā oriģināli bija paredzēta pakāpeniska patiesības atklāšana un pakāpeniskas rezultatīvas pārmaiņas, bet tagadējās enerģijas straumēs pēdējo tumsas palieku biezumi, ilgstošie konflikti starp indivīdiem, grupām un valstīm, tam visam ir jāsasniedz kulminācija salīdzinoši īsā un ātrā laika intervālā. Planētas vibrāciju plāni ir sasnieguši lineārā laika „izzušanas” robežu ,viss jūsu pasaulē ir paātrinājies ne tikai ikdienā, bet katrā minūtē.

6. Valdošās vibrācijas, kas palielina gan pozitīvas, gan negatīvās sajūtas un rīcību, transformē negatīvo gaismā, kas apriņķojot jūsu planētu ceļ to ārā no tumsas gaismā- to arī nozīmē augšāmcelšanās katrai dvēselei. Lielo apjomu transformācijas, nāve, destrukcija un izmisums ir tikpat neizbēgamas parādības kā mantkārība, beztiesiskums, varaskāre, kas posta Zemi un tās iedzīvotājus; tūkstošiem cilvēku šobrīd piedalās fināla skrējienā, bet tumsa satrakota metas tiem virsū bailēs zaudēt kaut mazumiņu pēc tās kādreizējā globālās kontroles. Mīlestībā pret visām dvēselēm mēs vēlamies, lai pārejas process būtu mierīgāks; tomēr, tas nekādi nevar būt savādāks, ja šobrīd risinās kādas civilizācijas sabrukuma pēdējās stadijas, kad notiek cīņa par sevis pacelšanu no dziļā trešā blīvuma un ieiešanu ceturtajā.

7. Tieši tāpēc te esat ieradušies. No ļoti daudzām dvēselēm, kas vēlējās piedalīties šajā nebijušajā notikumā ne tikai uz planētas, bet visā Visumā, jūs esat to izredzēto vidū tāpēc, ka jums piemīt sensens viedums, garīgais spēks un iedzimtas spējas realizēt pamatīgas pārmaiņas. Ne mirkli neapšaubiet savu spēku un spējas!

8. Ziniet to, ka gaismas piepildītu cilvēku ir daudz, daudz vairāk nekā tumsas pārņemtu, un dvēseles līmenī tie alkst izspēlēt savas lomas kopā ar Zemes ceļu prom no vardarbības, nemiera, krāpšanas un korupcijas. Apziņas līmenī tomēr, salīdzinoši daži no tiem zina ko darāt jūs- to, ka visi jūs esat dievi un dievietes ar bezgalīgām spējām izpaust visu uz ko vien koncentrējaties.

9. Lai cik dīvaini tas nebūtu, bet šo zināšanu trūkums galu galā būs jauks ieguldījums Zemes Zelta Laikmeta pieteikumā. Nezinot to patiesos Sākumus vai ko citu par Zelta Laikmetu- par gadu desmitiem ilgušo palīdzību no citām civilizācijām vai to, ka ārpus zemes civilizācijas dzīvo jūsu vidū vai arī to, ka daudzi citi pavisam drīz jums pievienosies, lai palīdzētu visā jaunajā- šīs nezinošās dvēseles iztur pārbaudījumu Zemes dziedināšanā un pasargā to nākotnes paaudzēm. Tās virza „varmācības un atbildības” enerģijas uz zīmīgām un ievērojamām pārmaiņām, kas, kaut gan, vēl nav realizētas, tieši šajā brīdī kop-rada harmoniskas visas cilvēces, Zemes un to dvēseļu, kas atrodas citās pasaulēs, Dabas kop-eksistences pasauli. Var teikt, ka pieaug kustība uz visas zemeslodes tagad pagriezties un vērsties arī pret debesīm, jo jūs gatavojaties ieņemt savu vietu mūsu visuma ģimenē.

10. Visi nevar atrasties jaunas attīstības vai ilgi aizturētu tehnoloģiju ieviešanas priekšplānā, vai arī kļūt par līderiem citās reformu nozarēs, un nav arī tādas vajadzības visiem ieņemt šādus stāvokļus. Vienkārši ESOT tai gaismai, kas esat, arī jau spēcinās un palīdzēs cilvēkiem saskatīt pašiem savu gaismu un pieaugošais izstarojums to tikai vēl izplatīs tālāk. Gaisma un mīlestība ir viena un tā pati enerģija, tikai dažādi izteiktas, Radītāja tīrā būtība/esence ir visspēcīgākā enerģija visā kosmosā, tāpēc varat secināt, ka MĪLESTĪBA ir atslēga haosa atstāšanai un pāreja uz prieku un līksmību.

11. Pamatīgās un plašās jūsu pasaules pārmaiņas, kas beigušās laika plūsmā (kontinuumā), atnāks pie jums salīdzinoši mierīgi pat pēc jūsu lineārā laika kalkulācijām. Šis pārejas periods uz Zelta Laikmetu visiem stingri stāvošajiem gaismā, ir divkārtējs ieguvums un reizē atalgojums, tas ir- prieks par Zemes atbrīvošanu no dziļajiem tumsas taustekļiem un šķēršļiem, un dvēseles izaugsmē- prieks par piedalīšanos šajā milzīgajā, grandiozajā pasākumā, kas ārkārtīgi veicina dvēseles attīstību.

12. Mūsu mīļie brāļi un māsas, turpiniet savās vīzijās skatīt vēlamo pasauli un ziniet, ka jūs kop-radāt to ar katru savu domu un darbu. Neskaitāms gaismas būtņu daudzums, kas atrodas garīgajā un fiziskajā pasaulē, palīdz jums šajā triumfa ceļojumā.

13. Bezgalīgā visuma mīlestībā un svētībā mēs šajā brīdī atvadāmies no jums.

                             _________________________

MĪLESTĪBA un MIERS

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Mara


23.jūnijs/2010- vēsts no Sjūzenas Vardas (Metjū mātes)

Metjū vēstījumi uz kādu laiku tiks pārtraukti, jo Sjūzī laiks un enerģija šobrīd ir vajadzīgi Boba aprūpēšanai un citām mājas lietām.

Liels paldies par lūgšanām un aizlūgumiem, bet, lūdzu, nesūtiet e-pastu. Paldies.
Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.