Home > > Metjū par eņģeļiem

Metjū par eņģeļiem

No Džīnas Hudonas EarthRainbowNetwork.com:

PIEZĪME no Džīnas:
gatavojoties kārtējam Meditāciju Fokusam, es lūdzu caur Sjūzanu Vardu pajautāt Metjū, vai viņš būtu ar mieru sniegt kādu sīkāku informāciju par eņģeļiem. Zemāk lasāms vēstījums, ko Metjū sniedza Sjūzenai 2010. gada 22.novembrī:

"Džīna, mīļā dvēsele, ar lielu prieku es pieņemu tavu uzaicinājumu runāt par eņģeļu valstību tavā meditāciju fokusā- kāds brīnišķīgs veids cieņā un pateicībā uzzināt un apzināt šīs skaistās dvēseles! Kaut gan tikai ASV kalendārā ir atzīmēta īpaša Pateicības diena, tomēr pastāv daudzi pamatoti iemesli, lai ik dienas ikviens izteiktu pateicību par eņģeļu izrādīto svētību un īpaši piemēroti šajā pateicības laikā būtu runāt tieši par eņģeļiem.

Guardian Angel
Ļaujiet mazliet par tiem pastāstīt. Eņģeļi tika kop-radīti, piedaloties ercenģeļiem un Radītājam, un eņģeļi ir vienīgās dvēseles, kuras nekad nav garīgi atdalījušās no Vienotā. Kā gaismas kolektīvās enerģijas, kuru misija ir sargāšana, palīdzēšana, mierināšana un iepriecināšana, tie vienmēr ir modri, lai vajadzības gadījumā nekavējoties reaģētu. Lai arī sargeņģeļi vai vārtsargi ir piesaistīti katrai personai pašos pamatos kā neredzama un klusa aizsargātāju vienība un darbojas kā palīgi un gidi, lielākā eņģeļu daļa ir brīvi aģenti, vienmēr pieejami kā palīgspēki sargeņģeļiem, kad vien parādās tāda vajadzība.

Protams, jūs varat piesaukt eņģeļu valstības palīdzību jebkurā brīdī, bet pat tad, ja jūs to apzināti neizdarāt, tad paredzamās vajadzības enerģija izšaujas gaisā- dievišķajā sakaru sistēmā un Dieva emisāri nekavējoties atbilstoši reaģē. Eņģeļi izglābuši daudzus jo daudzus cilvēkus dzīvībai bīstamās situācijās saskaņā ar dvēseles noslēgtajiem līgumiem, bet, ja drausmīgi apstākļi ar atbilstošām sekām ir paredzēti dvēseles izvēlētās pieredzes gūšanai, tad eņģeļi nedrīkst iejaukties. Tiem ir atļauja atvieglot ekstrēmus mentālos vai emocionālos satraukumus un ciešanas. Ja nebūtu šīs eņģeliskās aizsardzības starp tīru domu un izmisumu, viedu rīcību un neracionālu darbību vai kļūdainu aprēķinu un tās rezultātiem, daudzas fiziskās dzīves būtu bijušas daudz īsākās nekā to paredz dvēseles līgums.

Pretstatā ierastajam viedoklim un mākslas zīmējumiem, eņģeļiem nav spārnu. Tie var tos radīt, ja vēlas, bet dzīvībai bīstamās situācijās enerģija ir tik spēcīga un intensīva, ka daži cilvēki redz eņģeļus viņu ēteriskajos ķermeņos un uztver spārnus, kuru patiesībā nav. Reizēm eņģeļi var parādīties tikpat viengabalaini kā jūsu ķermenis. Tie var strādāt caur būtnēm, kas atrodas cilvēka formā, tiem var piemist pārcilvēciskas īpašības, un daži no zemākajiem eņģeļiem var pavadīt dzīvi arī Zemes blīvumā. Tie rada cilvēka formu un ar lielu cītību un labsirdību kalpo visam, kam vien vajadzīga palīdzība, un, ja jūs domājat, ka kāds cilvēks ir eņģelis, tad, ļoti iespējams, tieši tā tas arī ir.

Kāds pavisam cits eņģeļu kalpošanas veids ir mūzikas radīšana, kas attiecināms uz „sfēru skaņām” vai „eņģeļu kori”. Šo majestātisko skaņu vibrācijas sasniedz jūs dvēseles līmenī, paceļ pagurušu garu un dziedina salauztas sirdis.

Eņģeļi nav vienīgie neredzamie gari- palīgi un dvēseles garā vai fiziskajā realitātē, kas ir arī Dieva emisāri un ierodas pēc jūsu aicinājuma un sauciena, eņģeļus cildina arī visi citi un tas ir pelnīti. Kā gaismas būtnes, tie ir tik tīri un nāk no tādas tīrības, kas ir reti sastopama ārpus viņu pasaules, viņu mīlestība pret cilvēci ir bez nosacījumiem. Pilnīgi noteikti, šīs cildenās un varenās dvēseles pelna meditatīvu pateicību par savu ieguldījumu jūsu dzīvēs."Website: The Matthew Books
Tulkoja: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.