Home > Latviešu > Matthew Ward - January 11, 2010

Matthew Ward - January 11, 2010

1. Mīloši sveicieni visiem, te Metjū, kas runā visas mūsu stacijas vārdā. Ieejot otrajā šī gadsimta dekādē, globālā ekonomika joprojām ir jūsu domu pirmajā vietā, un pavisam netālu atrodas tā, ko saucat par "globālo sasilšanu". šis strīdīgais jautājums ir svarīga iestigušās ekonomiskās situācijas sastāvdaļa. Tas ir piemērs tam, kā dualitāte joprojām ietekmē jūsu pasauli- sevi apkalpojošās egoistiskās intereses pretnostatot masu un Zemes interesēm.

2. Zinātnieki, kuri apgalvo, ka klimata pārmaiņas ir dabīgs ciklisks notikums un nevis cilvēces radīts, ignorē faktu, ka nekad agrāk planēta nav tikusi tā nomocīta ar cilvēka radītajiem atkritumiem. Protams, arī agrāk ir notikušas klimata izmaiņas, kad Zemei vajadzēja atbrīvot sevi no cilvēkveidīgo iedzīvotāju negatīvās uzvedības, bet neviens jūsu zinātnieks, lai kādu viedokli pārstāvētu, nezina patiesos cēloņus un sekas. Vieni, kas ceļ trauksmi sakarā ar ledāju kušanu un reģistrē krītošās temperatūras, dara to pilnīgā pārliecībā, ka domā par nākotnes paaudzēm, tikmēr otri saka fui-fui un atbalsta vajadzību samazināt piesārņojumu, bet vienlaicīgi atbalsta par sevi domājošos un iespaidīgi pelnošos piesārņotājus. Kad pievienojat šiem avotiem ķīmisko toksīnu lietu, toksisko vielu mētāšanos uz zemes, un nedroši uzglabātos radioaktīvos materiālus, ir nepārprotami skaidrs, ka nekas jūsu pasaulē nav paglābies no cilvēces nolaidības un nevīžības.

3. Jūs, kas tagad esat pazīstami ar mūsu vēstījumiem, zināt, ka Zemes atjaunošana par kādreizējo Ēdeni ietver polāro un tropisko temperatūru izlīdzināšanu, dodot ceļu mērenākam klimatam visā pasaulē. Arī tas ir nezināms jūsu zinātniekiem un lielākajam iedzīvotāju vairumam; bet pat, ja ikviens cilvēks zinātu par notiekošo uz planētas, tas nevienu neatbrīvotu no kolektīvās atbildības apstādināt Zemes apgānīšanu un atjaunot tai nodarītos plašos bojājumus. Citas civilizācijas alkst palīdzēt gigantiskajā uzdevumā, bet tā ir jūsu planēta- mājas un jums ir jāvada šis process.

4. Un jūs rīkojaties! Lai arī Kopenhāgenas konference neko īpaši svarīgu nepaveica, gaisma daudzos un dažādos veidos sākusi iedvesmot dvēseles aizsargāšanai un atjaunotnei. Tagad indivīdos sāk parādīties ne tikai agresīvo augu, kas nedomājot iekultivēti pretēji dabā augošajiem likumiem, attīrīšanas tendences, bet arī izmaiņas, kas saistītas ar likumiem, kas pieprasa kalnrūpniecības kompānijām atdzīvināt viņu pašu izvaroto zemi, rūdas ieguves kompanijām atindēt ūdeni, un mežizstrādes kompānijām aizsargāt tajos mītošos dzīvniekus. Daudzi indivīdi ir iedvesmojušies ievainoto un bāreņu meža dzīvnieku glābšanā un rehabilitācijā, radīt dabai ļoti pietuvinātus apstākļus zooloģisko dārzu iemītniekiem, mazināt apdrautēto dzīvnieku skaitu, apmācīt malumedniekus un maluzvejniekus citos veidos gūt ienākumus, un kastrēt mājas mīluļus.

5. Nemitīgi pieaugošā gaisma savai iedarbībai pakļauj egoistiskās intereses, kas tik ilgi apspiedušas jūsu attīstību un piekļuvi brīvās enerģijas avotiem un citām tehnoloģijām. Drīz tās nāks "gaismā", un kopā ar jūsu Visuma ģimeņu attīstītajām tehnoloģijām, tās tiks lietotas lai attīrītu augsni, ūdeni un gaisu; un pārveidotu jūsu transporta, medicīnas sistēmas, pārtikas ražošanas, būvniecības, ražošanas un komunikāciju nozares. Īsumā, dzīve tādu kā to zināt tagad, tā radikāli un brīnumaini mainīsies, kad Zeme būs pilnībā izgājusi no trešā blīvuma.

6. Tas ir trešā blīvuma cilvēces dualites ievedums, kas aizkavējis daudzu jaunumu ieviešanu, kas būtu nesuši jūsu pasaulē labumu visai dzīvei. Tagad, kad Zeme sasniegusi augstākas vibrācijas, kurās koruptīvās un ilgstoši kontrolējošās sistēmas nenovēršami sabrūk, "tautas spēks" uzplaukst pār visu planētu. Vienlaikus ar dažādajiem vides aizsardzības pasākumiem Zemes veselībai un skaistumam, sāk parādīties jaunas biznesa vadības metodes; pārstrāde- reciklēšana un "zaļā domāšana" kļūst parasta lieta; uzplaukst individuālie un sabiedriskie dārzi; daudzi labprāt izvēlas preces apmainīt pret pakalpojumiem; pieaug kustība, kas aizvieto un nomaina neefektīvos vai korumpētos varas pārstāvjus. Mums ir prieks redzēt cilvēkus visos zemeslodes "kaktos" atklājam sevī spēku BŪT par viņu vēlmju izmaiņām pasaulē!

7. Parunāsim mazliet vairāk par dualitāti, par nolūkiem to saprast un, kādēļ dualitāte ir bijusi Zemes cilvēces sastāvdaļa tik ilgā laika periodā. Gadu simtiem ejot, cilvēce, paaudze pēc paaudzes, centās formulēt "cilvēka dabu"; dualitāte tikusi interpretēta kā dievbijīgu cilvēku nostādīšana pret reliģiju grēciniekiem, mākslā un literatūrā dēmonu nostatīšana pret eņģeļiem, rakstura spēka pret filozofisku vājumu un vides radītu rīcību sabiedriskajā skatuvē. Senāki apraksti sauc personas vai nu par "dievbijīgām" vai "velnišķām", un jaunākā atziņas pakāpe- abas dabas atrodamas it visos cilvēkos. Patiešām, cilvēkos ir abu veidu rīcības potences, bet ne viens, ne otrs gals no tā "labs-slikts" dualitēs spektrā nav iepriekš nolemts.

8.Tumsa zeļ trešajā blīvumā, kur enerģijas straumes ir pilnas ar vardarbību, dusmām, alkatību, iekāri, greizsirdību, negodīgumu, netaisnību, varaskāri un valdīšanu. Pirms piedzimšanas dvēseles izvēlas pārvarēt kādas savas iepriekšējo dzīvju negatīvās iezīmes; tomēr, tas tiek aizmirsts tiklīdz dvēseles ienāk blīvajā fiziskajā ķermenī un rīcība attīstās saskaņā ar brīvās gribas izvēlēm apkārtējās vides ietekmē, ko arī dvēseles izvēlas pašas. Lai sasniegtu līdzsvarotu pieredzi, kas vajadzīga garīgajai izaugsmei, dvēsele par pavadīt vairāk par 100 dzīvēm, lai atbrīvotos no dualitātes negatīvajām iezīmēm un pārvietotos uz spektra pozitīvo galu, kur dominē mīlestības, miera, cēlsirdības, harmonijas, goda un laipnības enerģijas.

9. šajā Visumam unikālajā laikā, kad paātrinās viss notiekošais, dvēselēm tiek dota vēl nebijusi iespēja izkļūt no 3 blīvuma zemajām vibrācijām un fiziski pavadīt Zemi uz augstākiem enerģētiskajiem plāniem. Bēdīgi, ka ne visi izmanto šo iespēju, un tāpēc dualitāte vēl joprojām ir tik stipra. Tas neietekmēs Zemes augšāmcelšanos ne par matu, tāpēc, ka tas ir apstiprināts, bet tiek pakļauti briesmām "labo" dvēseļu mērķi, kas vēlas izbeigt negatīvo rīcību un uzsūkt sevī gaismu, kas ļaus tām uz mūžiem atstāt trešā blīvuma izaugsmes ierobežojumus garīgajā apziņā un sapratnē.

10. Indivīdi no Iluminātu aprindām darbojas dziļi trešās dimensijas vibrācijās, piemēram, tas attiecas uz globālo ekonomiku. Tie joprojām manipulē ar bankām un komercdarījumiem, ar negodīgu rīcību un pārvaldīšanas metodēm, un visu to veic ļoti lielā mērogā. Tie pārvērtuši savas bankas par briesmoņiem, kas tikai uzkrāj tā vietā, lai dalītu uzkrāto un nodrošinātu biznesa izaugsmi. Tas, kas tiek inscenēts, lai izskatītos kā tirgus atsitiens, ir vienkārši datoros pārvirzītas iluminātu milzīgās bagātības šurp un turp pa pasauli, un to daudznacionālās korporācijas norij vai iznīcina konkurējošās kompānijas. Viņu "pazemes" seksa verdzības industrijas un nelegālās narkotikas arī pievieno biljonus viņu naudas koferos.

11. Bet tagad šis mānīgais globālā tīkla audums irst jūsu acu priekšā! Caur valdošajiem medijiem žurnālisti runā par nelegālām banku un korporatīvajām operācijām, un tiek intervēti dauzu nozaru ievērojami un respektabli pētnieki, kas atklāj savas zināšanas par satriecoši sliktām darbībām. Tādējādi apkopojas enerģija, kas attīrīs jūsu pasauli no Iluminātu bāzētām aktivitātēm, un indivīdi, kuri cenšas apvienot savas šļūcoši brūkošās sistēmas drīz būs spiesti atzīt nožēlojamu sakāvi.

12. Lūdzu, tikai neceriet jau rīt izdzirdēt, ka Federālā Rezervju Sistēma tiek likvidēta kā piemērs visām pasaules reformām, bet federāļu gals tuvojas kopā ar visām bezkaunīgajām tumšo aktivitātēm, kas izsaukušas trūkumu, karus, netaisnības, brutalitāti un apspiešanu. Tādi apstākļi un tādi prāti, kas visu to radīja, nevar un nedrīkst eksistēt tajos Zemes enerģētiskajos plānos, kas ātri tuvojas. Visu laiku atcerieties to, ka jūsu lineārais laiks paātrinās mūžīgajā laika plūsmā, kur Zemes Zelta laikmets jau ir sācies!

13. Pēdējā laikā uzdodat jautājumus par strīdīgo informāciju, kas saistīta ar Norvēģijā pie debesīm redzētā fenomena izcelsmi: Vai to radījuši no kādas citas civilizācijas, kā mēs un citi avoti jau teicām, vai no netālās HAARP instalācijas, no kuras tika novērots spēka avots? Mēs varētu teikt, ka var nonākt pie dažādiem secinājumiem, kas atkarīgi no lietas apskatīšanas ļoti dažādajiem redzespunktiem. Atceroties to, ka enerģija ir viss, tādējādi arī viss ir saistīts, ļauj vieglāk saprast- Visuma ģimeņu tehnoloģiju radītais milzīgais spēks izsaucis salīdzinoši maigu reakciju jūsu cilvēku radītajās tehnoloģijās, citi attiecas uz pēdējo kā uz grandiozu izrādi. Tomēr loģiski interpretējot, tam pietrūkst absolūtas spirāles zīmējuma simbolisma un tās norises laiks un atrašanās vieta arī netrāpa mērķī.

14. Mēs zinām, ka tie, kas zina par nenovēršami tuvo oficiālo citu civilizāciju eksistences atzīšanu alkst dzirdēt vismaz dažus vārdus šajā lietā, tās attīstībā un mēs lūdzām Hatonu mums par to pastāstīt.

15. HATONS: Paldies, Metjū. Gribētu jau teikt, ka sasniegts liels progress, bet nevaru. Mēs zinājām, ka būs lejupslīdes moments uz Zemes svētku un brīvdienu laikā, un mēs paredzējām diversiju taktikas iespējas mūsu plānā. Notikušais mūs nepievīla, bet šī diversija izsauc vairāk ķīviņu un aizķeršanos nekā gaidījām.

16. Ziemassvētku dienā notikušais lidmašīnas teroristu uzbrukuma mēģinājums bija kas līdzīgs CIP tumšajām operācijām, ko nevarējām novērst. Tas bija perfekts triks, lai atkal mēģinātu satvert pasauli savās rokās ar "globālo teroru" un tam bija veltīta prezidenta Obamas primārā koncentrēšanās. Varētu domāt, ka pēdējo mēnešu koncentrēšanās uz valstī esošo bezdarbu un veselības aprūpes problēmām jau nebūtu pietiekoši! Obama bija pārrunu virzošais spēks, un kamēr viņš atkal nevarēs izveidot attiecīgo momentumu, turpināsies vairāk ķildīgas nekā konstruktīvas runas.

17. Vismaz labi ir tas, ka nekādi lēmumi netiek pieņemti bez Obamas iesaistīšanas. Prezidents stingri aizstāv ātru un spēcīgu patiesības atklāšanu un lielākais vairums jūsu principiālo pretinieku kļūst pārāk jūtīgi šajā jautājumā. Mēs varam ieteikt un rekomendēt nevis uztiept mūsu vērtējumu jūsu pārstāvjiem, vēl mazāk varam rīkoties, jo faktam ir jābūt redzami atzītam labākajā gadījumā vai vienpusēji sliktākajā gadījumā. Un mēs esam pacietīgi. Tas ir vienīgais, ko varam darīt līdz brīdim, kad vai nu pārstāvji sasniedz vienošanos visos svarīgajos jautājumos, kas attiecas uz TV izziņošanu, vai arī Dievs Savā viedumā nolemj kas un kad darāms.

18. Saprotiet, ka Zemes kurss ir noteikts, un tie ir tās cilvēki, kam ir jāpagūst vai arī tie atpaliek. Tiem nepieciešams modinātāj-zvans, kaut kas tāds kā stāstīšana par to, ka visumā kopā ar jums ir daudz dažādu būtņu.

19. Paldies, ka uzaicināji mani, Metjū. Es ceru- gaismas būtnes visā visumā cer!- ka drīz te būs vienprātība un visas "sistēmas darbosies".

20. Metjū: Haton, paldies par ziņojumu. Arī mēs pacietīgi gaidām šo notikumu, kas būs izšķirīgais pagrieziena punkts Zemes cilvēkiem. Ne tikai valdības beidzot atklās patiesību par "saprātīgu dzīvi" vēl kaut kur, bet šis atzinums radīs pamatotus tālākos jautājumus par vēl citu slēpto no publiskās aprites informāciju- Pandoras lādes atvēršanu, tā teikt.

21. Atgriežamies uz brīdi dualitātē, lai izskaidrotu Hatona komentāru: "Saprotiet, ka Zemes kurss ir noteikts, un tie ir tās cilvēki, kam ir jāpagūst vai arī tie atpaliek". Savienošanās "logs" Zemei ar Visumu, lai pilnīgi atstātu trešo dimensiju sašaurinās un indivīdi, kas vēlas ar to doties kopā fiziski, tiem jābūt pietiekoši daudz gaismai, lai derētu šiem izejas vārtiem. Zemes pāreja uz tās gala mērķi ir nodrošināta. Jautājums ir par tās cilvēkveidīgajiem iedzīvotājiem: vai tie uzsūks to gaismu, kas maina oglekļa šūnas uz kristāliskajām un, kas padara iespējamas izturēt 4.dimensijas vibrācijas?

22. Gaismas uzņemšana liek visam negatīvajam dualitātes noslēgumā mainīties no vardarbības uz mieru, no alkatības uz devību, no pagrimuma uz pagodinājumu, no netaisnības uz taisnību, no dusmām uz cēloni, no apspiestības uz brīvību. To ķermeņi, kas nepārtrauks negatīvo rīcību- mirs, un to dvēseles dosies uz pasaulēm, kur ir tādas pašas enerģijas, kādas šie cilvēki ir saražojuši savas fiziskās dzīves laikā.

23. Bet tikai nedomājiet, ka visi, kas tagad atstāj planētu to dara šī iemesla dēļ! Dvēseles, kas nākušas no attīstītām civilizācijām, dažas kā ienācējas, citas, savukārt, ir iedzimušas Zemes ģimenēs, tāpēc, lai palīdzētu jums šajā juceklīgajā laikā, tās atgriezīsies savās pasaulēs, kad beigs savu misiju. Daudzi Zemes iedzīvotāji izpildīs savas dvēseles kontraktus un pabeigs trešā blīvuma karmisko pieredzi, un pēc kāda laika gara pasaulē, tās reinkarnēsies 4.dimensijā, ja ne atpakaļ uz Zemes, tad kādā attīstītākā pasaulē. Citas dvēseles līmenī lūgs aiziet ātrāk, jo to dzīves apstākļi ir daudz bargāki nekā viņu kontrakts paredz; pabeidzot pildīt savu kontraktu gara dzīvē, to nākamā fiziskā dzīve arī būs 4.dimensijas pasaulē. Kad atklātībā parādīsies patiesība par reliģiju dogmām, daudzi dvēseles līmenī izvēlēsies aiziet; vēlāk tie iemiesosies trešā blīvuma pasaulē, kur to uzskati var palikt neskarti līdz atkal uzpeldēs patiesība par reliģiju viltus mācībām, un tiem būs vēl viena iespēja atvērt savu prātu un pieņemt šo patiesību.

24. Kāds lasītājs, kam patīk vardarbīgas izklaides jautāja:"Vai ir nepieciešams to pasaulē atcelt līdz 2012. gadam un vēlāk" un "Un kā tad, lai tādi kā es, izklaidējamies?" Īsā atbilde pirmajam jautājumam: Jā. Paplašinātā- jebkāda veida varmācība pret jebkuru dzīves formu bija Zemes sodība, kas aizsākās sen, sen pirms jūsu dokumentētās vēstures- tas arī izsauca jūsu planētu nokrist pa spirāli no 5.blīvuma uz trešo blīvumu, kur valda dualitāte kā kolektīvā apziņa.

25. 70 vai apmēram tik gadus atpakaļ, kāda tāla civilizācija sāka intensīvi sūtīt gaismu, lai glābtu Zemes planetāro dzīvi; un gaismu- uztverošu cilvēku domas, sajūtas un rīcība guva savienojumu ar šo gaismu. Varmācīgā pasaule bija kļuvusi neciešama, un cilvēkiem sākot pieprasīt tās galu, kolektīvā apziņa attiecīgi mainījās.

26. Varmācības izskaušanai ir jātiek īstenotai jūsu lineārajā laikā, bet nepārtrauktībā tā ir fait accompli (noticis fakts); tāpēc mēs varam teikt, ka varmācīgu izklaides veidu atcelšana nenāks kā dekrēts, bet kā apvienota jūsu vēlēšanās. Jums turpinot uzsūkt gaismu, dabīgi pieaugs arī cieņa pret visu dzīvi, dzīvnieku nogalināšana "sporta" pēc, un dzīvnieku rīdīšana vienam pret otru un buļļu cīņas samazināsies tā paša iemesla dēļ. Prieks mierīgā un harmoniskā dzīvē dabīgi pieliks punktu interesei par jebkādu vardarbību, ieskaitot populārajās elektroniskajās izklaides ierīcēs.

27. Ja runājam par 2012. un tālāko gadu izklaidēm, saglabāsies visi tie sporta veidi, kas sevī neuztur vardarbīgas enerģijas, bet tagadējais "uzvara par jebkuru cenu" un "sit tos" attieksme nebūs ne individuālo, ne komandu sacensībās. Kājāmgājēji, tūristi, kalnos kāpēji un nirēji apgūs un apskatīs vēl skaistākas teritorijas nekā līdz šim. Dominējošās vibrācijas paaugstinās smadzeņu pielietojumu, un daudzus piesaistīs spēles, kas prasa mentālu spēles asumu. Lasīšana, kas pēdējos gados aizstāta ar TV skatīšanos, atgriezīsies agrākajā līmenī; vēstures grāmatās būs rakstīts tas, kas patiešām ir noticis un zinātnes grāmatas saturēs visuma zināšanas. Pat bez šodien filmās redzamās varmācības, TV un kinoteātru filmas būs lieliskas, un tikpat aizraujošas būs rokās turamu instrumentu spēles. Saglabāsies visi tagadējie radošie hobiji, daudzi savu aizraušanos saskatīs ziedu un augļu/dārzeņu audzēšanā. Kultūras piedāvājums sniegs atjaunojošu palīdzību, mākslas nozares tiks apbrīnotas daudz vairāk nekā šobrīd. Visi, kas vēlēsies varēs ceļot pa pasauli. Jūs būsiet tik tuvi Dabai, ka lielākā daļa novērtēs vientulību kā labāko atpūtu. Nedomājiet par to, ko jūsu "vardarbīgie izklaidēties gribētāji" atradīs sava brīvā laika aizpildīšanai Zemes Zelta Laikmetā!

28. Lasītāji ir jautājuši vai aizraušanās ar "šad un tad" pornogrāfiju, azartspēlēm, seksuālajāmās izklaidēm, "sociālajām narkotikām" ārlaulības attiecībām, un melnās maģijas apgūšana var aizkavēt garīgo evolūciju vai novērst fizisko augšāmcelšanos kopā ar Zemi. Ja jūs visas šīs aktivitātes ievietojat mūsu dotajā un piedāvātajā kontekstā kā garīgu izaugsmi, tad atbilde būs "jā". Neatkarīgi no iemesliem, kas liek jums iedziļināties tādās aktivitātēs, tie visi ģenerē ļoti zemas vibrācijas, kas formē barjeru starp apziņu un dvēseli, un slāpē tajā esošo gaismu.

29. Mēs apsveicam jautājumu par smadzeņu un dvēseles savstarpējo saistību un atbildei izvēlēšos Imakas izklāstījumu manai mātei drīz pēc tam, kad pirms 16 gadiem uzsākās mūsu telepātiskā savienošanās.

___________________________________

IMAKA: doma ir redzama, jo tai ir substances forma un tā pulsē, tas piesaista mūsu uzmanību. Pats nodoms rodas vienā acumirklī, bet doma ieņem formu un kļūst redzama.

S:Vai iesaistās tikai manas smadzenes vai arī tas ir kas raksturīgs pašā dvēselē?

IMAKA: šī mentālā aktivitāte ir dvēseles province, kas lieto smadzenes kā instrumentu tāpat kā jūs lietojat datoru, lai pierakstītu kādus vārdus. Smadzenes ir tikai darbarīks. Tāpat kā dators, kas nestrādā pats no sevis, bet tikai tad, kad jūs to vadāt, un tad tas jums kalpo. Dvēselei un smadzenēm ir tādas pašas savstarpējas attiecības. Dvēsele "ieslēdz" smadzenes, kas tad stimulē dvēseles dziļās zināšanas un ieliek to derīgā rīcībā prātā. Zināšanas netrodas smadzenēs izņemot, ja vien tur neieiet dvēsele, un tad tās lieto prāts pēc vajadzības. Tiek uzkrātas zināšanas, bet tas nav viegli sasniedzams tagadējās dzīvēs uz Zemes kā tas bija planētas vēstures iepriekšējos periodos. Barjeras tika uzliktas sen,sen atpakaļ no negatīvi noskaņotiem subjektiem, kas veiksmīgi noslēpa lielāko informācijas daļu no jūsu apziņas zināšanām.

_______________________

30. Paldies, māt, un nu turpinām: Kur investēt mūsu laiku un naudu, lai paātrinātu jaunās ekonomiskās un finansiālās sistēmas ieviešanu? Globālā ekonomika ir tas pats, kas viss cits jūsu pasaulē- milzīgi daudzu domformu produkts par šo tēmu. Tāpat kā pozitīvas domas un darbība labdabīgi ietekmē jebkuras situācijas iznākumu, tās tāpat ir efektīvas, lai palīdzētu īstenot ekonomiskās reformas.

31. Garīgi un pragmatiski- labākā vieta jūsu naudas investīcijām- ir palīdzēt tiem, kas šobrīd cīnās ar darba, ienākumu vai māju zaudēšanu vai slimībām, vai citām šausmīgām grūtībām. Visuma Pievilkšanās likums dos jums atpakaļ desmitkārtīgi, ja dosiet no sirds.

32. Ja runājam par laika investēšanu, tad paralēli aktīvai palīdzības sniegšanai cilvēkiem kam tā nepieciešama, mēs piedāvājam divus ieteikumus enerģētiskajā virzienā. Ticiet, ka šodienas situācija tiks sakārtota no viedu cilvēku puses un garīgā saplūšana tiks atalgota ar apmierinātību par to, ka zināt,- tie bijāt jūs, kas palīdzējāt radīt atrisinājumu. Pārpilnība bieži tiek saistīta ar naudas daudzumu un stāvokli. šie viltus vērtējumi par personas vērtību mainīsies un tāpat arī jūsu pārpilnības koncepcija. Lai palīdzētu radīt patiesi pārpilnu pasauli visiem, vizualizējiet cilvēku pūļus, kas izstaro veselību un laimi, un jūsu pasauli ar tīrām debesīm, tīriem upju ūdeņiem, dīķiem, okeāniem; zeltītu druvu platības; kokus slīgstošus augļos; plašus dārzus, kuros aug dārzeņi, zaļojošas ganības, un parkus ar skaistiem ziediem; visdažādākos dzīvniekus ganoties un staigājot starp cilvēkiem. Un ZINIET, ka brīnumaino vīziju pārpilnības pasaule jau IR!

______________________________

LOVE and PEACE       MĪLESTĪBA un MIERS

Suzanne Ward       Sjūzena Varda

Website: The Matthew Books


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.