Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, July 2, 2010

SaLuSa, July 2, 2010

Sākot ar šīs tūkstošgades iestāšanos jūs visu laiku esat šādā vai citādā veidā, bet piespiedu kārtā bijuši pakļauti aizvien pieaugošai kontrolei. Mākslīgi tikuši radīti tādi apstākļi, kas skāruši jūsu nākotni un tie ģenerēti nevis lai jūs atbrīvotu no varmācības un spaidiem, sniedzot vairāk brīvības, bet gluži pretēji- atņēmuši jums pēdējās brīvības paliekas. Kad jau šķita, ka tūlīt pat paši savā zemē kļūsit par cietumniekiem, tad sākās prātu revolūcija un varenā atmoda. Tā nepārtraukti pieauga līdz pārmaiņu enerģija kļuva tik stipra, ka nostiprināja progresu. Attiecīgi pieauga arī apziņas līmeņi un pamanāmāka kļuva opozīcija pret tumšajiem spēkiem. Šodien stāvat uzvaras durvīs pār tumšajiem, jūsu izturība un nepakļāvība tumsas plāniem ir samīdījusi viņu ambīcijas par noturēšanu jūs ieslodzījumā.

Jūsu iedzimtās un dabīgās noslieces uz mieru plus attiecīga rīcība valdības līmeņos ļaus sasniegt šo mērķi. Šāda veida pārmaiņām vajadzētu notikt bez kavēšanās. Kopā ar mūsu sabiedrotajiem mēs plānojam daudzu korumpēto grupu krišanu un viņu aizstāšanai tiek izvēlēti tādi, kas godam sevi pierādījuši. Jūs esat raidījuši aizvien pieaugošus lūgumus atbrīvoties no Tumšajiem, un tas ir iedrošinājis mūs atbildes rīcībai. Jūs pilnīgi noteikti iepriecinās pārmaiņu pēkšņums, un tās turpināsies līdz tiks atjaunota jūsu brīvība.

Vai kādreiz esat aizdomājušies par to, kādēļ Cilvēku Rase saņem tādu uzmanību, īpaši vēl šajā laikā, un kāpēc katrai dvēselei ir tik daudz Gidu un Pavadoņu, neatkarīgi, vai jūs par tiem zināt vai nē? Pirmkārt, jūsu evolūcija ir īpaši svarīga un tai pēc iespējas ir jāsasniedz tāds līmenis, kas padara iespējamu Augšāmcelšanos. Tāpat, jums ir vajadzīga aizsardzība, jo zemākajos astrālajos plānos eksistē Būtnes, un pat Zemes plānā dzīvo tādas radības, kas ar prieku jums „uzbruktu” un iejauktos jūsu dzīves plānā, ja vien tos neaizkavētu. Tādēļ jums ir piešķirti eņģeliskās pasaules „durvju sargi”, un normālā režīmā dzīvojot jūs par tiem neko nezināt. Ik pa brīdim notiek apsēstības gadījumi un fiziski uzbrukumi par spīti visām pūlēm un aizsardzībai pret tiem, bet ļoti iespējams, ka tā ir daļa no jūsu pašu plānotās pieredzes uz Zemes. Neskaitāmi cilvēki var paļauties uz eņģeļu klātbūtni, daudzas no šīm klātbūtnes izpausmēm jūs saucat par brīnumiem. Ļoti bieži laimīgās sagadīšanās un izsprukšana no briesmām notiek tieši pateicoties viņu rīcībai un jūsu „veiksme” nav nekādi savādāk izskaidrojama. Runājiet ar tiem, piesauciet, kad ir vajadzība, tie ļoti vēlas jums palīdzēt arī pasaulīgās dzīves lūgumos. Viņu kalpošana jums ir viņu mīlestība pret jums, un tā ir absolūti bez nosacījumiem.

Dualitātes dzīve ir pilnīgi savādāka nekā augstāko dimensiju eksistence. Katrs jūsu spertais solis uz Zemes var atnest atkal jaunu pārbaudījumu, ļoti daudzi no jums atrodas tiešā ‘strīdā’ ar Tumšajiem. Jums nepārtraukti jāatrodas sardzē par sevi pašiem, jo nekad nevarat zināt, kad varētu paklupt par spīti jūsu Pavadoņu nepagurstošai palīdzībai. Nepareizs lēmums var uz laiku atlikt jūsu evolūciju, bet, par laimi, ļoti bieži nepareizi lēmumi jau tās pašas dzīves laikā tiek izlaboti. Dzīve sastāv no mācību stundu apgūšanas, un to nolūks ir- ar izietajām un apgūtajām mācībām vairs nesastapties. Tas arī nozīmē jūsu atmodu savam patiesajam Es kā Mīlestības un Gaismas Būtnei, apzināt sevī Dievišķo dzirksti. Apzināt, ka jums patiesībā ir neierobežots spēks izlemt pašiem savu nākotni. Šie vēstījumi tiek nepārtraukti raidīti cilvēkiem un kopā jūs radāt ceļu ārā no tumsas un ieejat Visa Kas Ir Gaismā.

Dievs auklē jūs kā Māte savu bērnu, pieskatot jūs un palīdzot katrā jūsu solīti uz mājām. Dievs jūs pieceļ, kad pakrītat, klāt būdams visur, kur ejat. Ja vien klausītos, tad dzirdētu Dieva čukstus jūsu ausīs, un arī atbildes jūsu lūgšanām. Mēs bieži esam jums teikuši, ka esat īpaši un nesakām to tāpēc, lai piebarotu jūsu ego, bet tāpēc, ka tas tā ir. Pirmkārt un galvenokārt, jūs esat Garīgas Būtnes; Dieva Dēli un Meitas, un mēs neesam izņēmumi. Visai dzīvei un dzīvībai ir pastāvīga un patstāvīga saite ar Dievu, neatkarīgi kādu formu tā ieņem. Viss attīstās uz priekšu un uz augšu tāpat kā jūs tagad. Šādai sapratnei vajadzētu jūsu spēcināt pārvarēt šaubas un aizspriedumus par Būtnēm no citām planētām, kas pēc ārējā izskata ir savādākas nekā jūs. Jūs uz Zemes spēj apmeklēt tikai tādas būtnes, kas ir pacēlušas jau augstākos līmeņos un jūs šīs Būtnes pieņemsit un atzīsit tad, kad būsit izjutuši viņu mierpilno starojumu.

Mēs jau esam teikuši, ka pirmām kārtām vēlētos jūs iepazīstināt ar tādām Galaktiskās Federācijas būtnēm, kas ir līdzīgas jums pašiem. Tās ir Būtnes, kas palīdzējušas jūsu evolūcijai un ir jūsu patiesās ģimenes. Ar laiku atgriezīsies atmiņas par jūsu savstarpējām saitēm, kas bija pagaisušas tikai tāpēc, lai izietu cauri dualitātei bez novirzīšanās no ceļa. Mēs zinām, ka daudzi no jums ir saviļņoti par faktu, ka esat Visuma Būtnes, ar laiku jūs mūs sastapsit. Mēs atkal satiksimies, un svinēsim šo notikumu prieka asarām mirdzot mūsu sejās.

Vai viss tas par ko runājam jūs nepaceļ, un neapliecina jūsu nākotnes drošību, vai nepiešķir lielāku spēku doties tālāk pārpalikušajā dualitātes ciklā. Jau tagad atrodaties pārmaiņu beigu fāzē, tā aizvedīs jūs uz Augšāmcelšanos. Līča naftas izplūde joprojām jūsu prātos atrodas pirmajā vietā, un vēl kādu laiku tā tas arī paliks. Garš ceļš ejams, lai jūs atbrīvotos no fosilo kurināmo atkarības, tiek gatavotas paziņošanai un ieviešanai alternatīvās enerģijas veidi. Tie salīdzinoši ātri lielos vilcienos ienāks jūsu dzīvēs un izplatīsies visā pasaulē. Vajadzīga šāda mēroga nelaime, lai pamodinātu cilvēkus laikā, kad ir zināmi tīri un droši alternatīvās enerģijas veidi un slepeni tie tiek jau pielietoti. Lūdzu, mīļie, nešaubieties, pārmainām ir jānotiek un jūsu skaistā Zeme tiks atjaunota.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un saku, ka šajā laikā mēs darbojamies īpaši aktīvi. Pavisam reālas šobrīd ir vairākas iespējas, kas pavērs mūsu sabiedrotajiem ceļu rīcībai. Mēs esam gatavi rīkoties pēc vajadzības, vēlamais iznākums tiks sasniegts pavisam drīz. Jūs veicat lielu gājienu uz priekšu, tas izdosies. Atcerieties, nekas nevar apstādināt vai atturēt jūsu galīgo Augšāmcelšanos.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.