Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, July 5, 2010

SaLuSa, July 5, 2010

Mūsu pašreizējā apgaismības misija šādā komunikācijas formā jeb izpildījumā acīmredzot drīz vien noslēgsies un tiks aizstāta ar daudz piemērotāku sazināšanās veidu. Sākotnējā periodā mēs runāsim caur eksistējošajiem saziņas līdzekļiem- TV. Tomēr ar laiku veidosies daudz personīgāku formu kontakti, līdzīgi jūsu mobilajiem telefoniem, vienīgi tie būs balstīti uz pilnīgi citām tehnoloģijām. Jaunās tehnoloģijas dos iespēju sarunāties ar ikvienu neatkarīgi no atrašanās vietas un attāluma. Jūsu tagadējā sistēma izstaro kaitīgu radiāciju, tāpat arī daudzas citas ikdienā lietojamās ierīces. Pilnīgi mainīsies tie enerģiju tipi vai veidi, kādus jūs pielietosit, līdz visi kļūs par brīvās enerģijas avotiem, drošiem un vidi nepiesārņojošiem.

Pārmaiņas skars arī transporta veidus, tie rada pamatīgu piesārņojumu un bojājumus visām dzīvības formām. Daudzas jūsu slimības ir transporta kaitīgā piesārņojuma sekas, jau nerunājot par Zemi, kas ir nopietni saindēta. Jūsu zinātnieki un speciālisti šajos jautājumos ļoti labi zina par briesmām, bet viņu ieteikumi tiek ignorēti, lai pasargātu ieinteresētās kompānijas. Jūs esat tikuši nevajadzīgi bremzēti attīstībā un dabīgajā progresā, tādēļ nav uzsākts masveida tīrās enerģijas pielietojums. Jau esam teikuši, ka šie atklājumi tiek pielietoti valdību aprindās. Pazemes militārās bāzes izmanto jebkuru jauno tehnoloģiju, kas tieši tāpat uzlabotu arī jūsu ikdienas dzīves.

Mūsu misija joprojām ir pavadīt jūs uz Augšāmcelšanos, bet tā arī pieprasa ievest jūs modernajā brīvās enerģijas laikmetā ar visiem tās labumiem. Mēs būsim kopā ar jums ilgu laiku, lai apmierinātu jūsu tūlītējās vajadzības un ar laiku kļūsim kā Viens. Jūsu liktenis ir ceļot Kosmosā, tas jums pavērsies tajā brīdī, kad pacelsities un sāksit dzīvot no savas paaugstinātās apziņas. Daudzi jau esat sasnieguši tādu līmeni, jūsu klātbūtne uz Zemes modina citus Gaismas un Mīlestības spēkam. Tas ir mērķis pēc kā tiekties, tas ir sasniedzams, tāpēc arī jums tiek sniegta tāda palīdzība un iedrošinājums. Faktiski jūsu apziņas līmeņi turpina paaugstināties ļoti ātrā tempā, un ja vien jūs nodosities Augšāmcelšanai, tad gūsit arī sekmes. Nenovēršami mainās jūsu ķermeņi, ar katru brīdi jūs sajutīsit aizvien maigākas un liegākas enerģijas, būsit daudz veselīgāki. Augstākajās dimensijās nekas nav dzirdēts par slimībām un kaitēm, tās eksistē tikai zemākajās, tādā kā jūsējā.

Jūsu nākotne ir nodrošināta, pat ja neatrodaties to vidū, kas tiecas pacelties. Tie, kas uzrauga un pārskata Cilvēces progresu, plāno jūsu evolūciju, daudzas reizes jūs esat krituši zemākās dimensijās. Un katru reizi, jums ir dotas iespējas atkal pacelties, pielietojot ļoti saudzīgus pacelšanās plānus. Cikls, ko tagad noslēdzat, ir kārtējais piemērs un, lai gan jums ir bijis jāmeklē katram pašam savs atpakaļceļš, jums palīdz ik uz soļa. Tikko jūsu būtībās sāk atgriezties Gaisma, jūs piesaistāt to Skolotāju uzmanību, kas jums kalpo. Tie inkarnējas garīgi visaugstāk attīstītajās zemēs un veido apstākļus lielākam jūsu progresam.

Varētu šķist, ka esat atstāti nekontrolējamu notikumu pašplūsmā, bet jums kolektīvi ir spēks tos mainīt. Piemērs tam ir tagadējās pārmaiņas, kas ir mainījušas cilvēka vecos uzskatus, pārvēršot tos jaunās, brīvību un mieru nesošās vīzijās. Jā, tas prasa zināmu laiku, bet kad sēkla ir iesēta, tā arī uzdīgst un nes augļus, jūs tikai tagad sākat izjust jaunās idejas, tās nesīs ilgi gaidītās pārmaiņas. Jums ir daudz lielāka ietekme pār notiekošo nekā domājat, jo viss sākas no apakšas un ceļas uz augšu. Par katru cenu izvairieties no bailēm, jo tās baro to pašu avotu, kas jau kontrolējis jūs eonu ilgumā. Tā ir Mīlestība un Gaisma, kas transmutē bailes, pret Mīlestību un Gaismu tumšie nevar nostāties, tiem nav varas šajās enerģijās.

Jau pašā tuvākajā nākotnē tiks ļoti pārbaudīta jūsu pacietība, jo lietas kļūs tikai vēl nopietnākas. Tomēr risinājumi nāks kopā ar mums un mūsu sabiedrotajiem, mēs pagriezīsim un apgriezīsim pretējā virzienā baiļpilnās šībrīža tendences. Mēs vēlamies satikties ar jums atbilstošā šim gadījumam ceremonijā, un nevaram tā vienkārši ierasties vispirms neaprunājoties ar jūsu līderiem. Vienīgais izņēmums ir tie gadījumi, kad mums tiek dota Dievišķā atļauja rīkoties. Domāju, esat sapratuši, ka Galaktiskā Federācija nav kāda marodieru Zvaigžņu Būtņu grupa, mēs esam organizēti un uzturam kārtību Visumā, palīdzot jaunām civilizācijām attīstīties neiejaucoties to procesos. Mēs realizējam Dieva rīkojumus un pavēles, īstenojam viņa evolūcijas plānus.

Pat viszemāko un dziļāko izmisuma brīžos Gaismas Būtnes ir ar jums un cenšas mazināt jūsu bēdas un raizes. Gaismas spēki palīdz jums savākties un ieceļ jūs atpakaļ Gaismā, lai atkal jūsos atgrieztos cerības un iedvesmas. Jūs nekad neesat vieni, neskatoties uz to, kur un kādā stāvoklī atrodaties, jūsu Gidi ietekmē jūsu dzīvi un uzvedību jūsu augstākajam labumam, ja vien jūs ieklausītos. Dažkārt jums jārada kluss brīdis, lai tie varētu tikt līdz jums. Bieži vien iedvesmojošas domas ir tieši šāda kontakta rezultāts, gidi jūs nevedīs maldu ceļos kā to dara ego. Patiešām, tas ir jūsu ego, kas bieži kontrolē jūsu dzīvi, un uztiepj jums to imidžu, ko esat pats sev izveidojis. Ieejiet sevī, mīļie, un ieklausieties savā Augstākajā Es, lai saprastu, kas patiesībā esat un ko spējat. Jūsu ego dažkārt ierobežo jūsu spējas mainīt to prāta stāvokli, kādu paši esat radījuši.

Mēs te neesam vienīgie, kas palīdz jums atvērt acis tām brīnumainajām iespējām, kas atrodas jūsu priekšā. Skolotāji un palīgi atrodas katrā līmenī. Tie nāk uz Zemi kopā ar dažādām prasmēm un pieredzi un ļoti bieži specializējas vienā virzienā, kuram tie nododas ar pilnu atdevi. Tie nāk no dažādām planētām, tāpat kā mēs un brīvprātīgi pilda tos uzdevumus, kas pieprasa pilnu atdevi un sadarbību. Viņu dzīves nav vienkāršas inkarnācijas, jo tie jau ir pacēlušies un tiem nebūtu vairs vajadzības iziet tālākas pieredzes. Tie nāk uz Zemi mīlestībā pret jums, redzot jūsu dieva dzirksti un apzinot jūsu fināla posmu dualitātē.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un atstāju jūs manā Mīlestībā un Svētībā.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.