Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, February 5, 2010

SaLuSa, February 5, 2010

Kur ir jūsu domas, tur plūst jūsu enerģija, un jo vairāk uz to koncentrējaties, jo spēcīgāks veidojas savienojums. Tādēļ, mīļie, varat redzēt, kāpēc ir tik svarīgi turēt savā redzeslokā labvēlīgas pārmaiņas un iznākumus. Tā jūs palīdzat tām ātrāk realizēties. Jūsu tagadējā realitāte tapusi šādā veidā un tādēļ jau mēs arī sakām, ka paši to esat radījuši. Tas nav Dievs, kurš pār jums veļ dusmas vai nicinājumu, pār jums plūst milzīgas sapratnes mīlestība, kas jūs apsveic ar atgriešanos atpakaļ Gaismā, kad jūsu pieredzes gūšana dualitātē ir noslēgusies. Pastāv fundamentāls uzskats, ka Dievs pieprasa padevību, kā arī sevis šaustīšanu. Būtu daudz pareizāk, ja traktētu to kā pašanalīzi tajās situācijās, kad pieņemat sevi par vainīgu pārkāpumā, kas tiek uzskatīts par grēku.

Kā esam informējuši jau arī iepriekš, jūsu dzīve ir tā iekārtota, lai ļautu jums piedzīvot dualitāti un mācīties no tās. Skaidrāk izsakoties- jūs nevarat cerēt, ka viss vienmēr noritēs gludi, un šajos laikos pārbaudījumi tiek doti ar mērķi- vai spēsit noturēties Gaismā. Kļūdas vai nepareizi pieņemtie lēmumi netiek krāti pret jums, bet no jūsu personīgā redzes punkta raugoties, citas dvēseles sāpināšana nesīs jums mācību stundas. Patiešām. Tikai jūsu pašu vērtējums būs tas, kas nolems kā jūs reaģēsiet. Ar vienu lietu jums jārēķinās- ar cilvēku likumiem, kas soda par pārkāpumu. Tomēr garīgie likumi, kas ir Dieva noteikti, un attiecas uz visām dzīvojošajām formām apveltītajām ar brīvo gribu, un, ja šiem likumiem neseko un tos neievēro, tad nākas iziet atkārtotus pārbaudījumus līdz jūs tos sākat ievērot. Tā ir garīgā evolūcija un jūsu apziņa netiks pacelta uz augstāku līmeni līdz nebūs apgūtas attiecīgās stundas.

Pateicoties ortodoksālās reliģijas mācībām, ļoti daudzi sevī nes un glabā vainas apziņu, un tā nav vienkārša nasta, bet smagums, kas karājas kaklā un kavē jūsu progresu. Domas par „bezvērtību” ieķeras cilvēku prātos un neļauj tiem saskatīt savu patieso būtību. Lai ko jūs būtu pastrādājuši un sev sagādājuši šādas sajūtas, atcerieties, ka tiekat mīlēti tieši tikpat stipri kā citas dvēseles un jūs netiekat diskriminēti. Faktiski, dažkārt jūs esat pat svarīgāki, tāpēc, ka Cilvēku rases panākumi atkarīgi no katras dvēseles, kas sasniedz pilnības stāvokli. Jums ik uz soļa palīdz eņģeļi un gidi, tie pavada katru dvēseli tās ceļojumā. Un tas nekas, ka par tiem neko nezināt vai nesajūtat to klātbūtni. Protams, būtu labāk, ja pieņemtu tos un tie būtu ļoti iepriecināti, ja jūs „sarunātos” un lūgtu palīdzību. Ja šī doma jums nav pieņemama, tad piesauciet Dievu pa taisno un palīdzība tiks sniegta tādā veidā, kas kalpos tieši jūsu interesēm.

Pieaugot jūsu apziņai, jūs apjautīsiet sev apkārt Garīgos Palīgus, redzēsiet tos un pilnīgi dabīgā veidā ar tiem sarunāsieties. Daži jau tā dara, un tā jau ir augstāku vibrāciju piesaistīšanas zīme pie jums. Līdzīgs pievelk līdzīgu, un atkal jums jābūt uzmanīgiem par to- kur koncentrējaties. Jūsu palīgi ir ar jums, lai nodrošinātu jebkuras pieredzes pabeigšanu saskaņā ar jūsu dzīves plānu, un tie realizē Dieva Gribu. Viss, ko tie dara, tiek darīts lielā mīlestībā un sapratnē, jo zina, cik svarīga ir viņu loma jūsu izaugsmē. Dažas dvēseles, patiešām, domā, ka tiek sodītas, bet tās varētu būt pārsteigtas uzzinot, ka pašas ir piekritušas tādas dzīves pieredzei. Mēģiniet izprast citas dvēseles skatoties pēc tā, kāds ir to mērķis vai saistība ar jums. Kad spēsiet to izprast, dzīve kļūst panesama nevis bezjēdzīga.

Jūs varētu jautāt, vai arī mums ir bijusi līdzīga pieredze kā jums. Atbilde- ne visiem, jo eksistē daudzi ceļi, kas ved uz Augšāmcelšanos, ne visi iekļauj sevī dualitātes ciklu. Tomēr, kopš jūs atrodaties dualitātes pabeigšanas stadijā, mums jāsaka, ka šis ir viens no ātrākajiem rīcības veidiem. Tas arī būs bijis noteicošais faktors jūsu vēlmei gūt dualitātes pieredzi. Iespēja, kas jums tagad tiek piedāvāta ir paredzēta masveida Augšāmcelšanai, un tas ir ļoti īpašs gadījums, kas pienāk tikai vienu reizi katrā saules ciklā. Pat vēl vairāk, jau bieži esam teikuši, ka šajā reizē jūs pacelsieties ar jūsu fiziskajiem ķermeņiem. Tas nenozīmē vecā ķermeņa nāvi, bet attiecīgas izmaiņas, kas padarīs iespējamu to lietot augstākās vibrācijās. Skatieties uz mums, jo viss, kas saistīts ar jūsu evolūciju, acīmredzami, saistīts arī ar mums. Mēs tiekam uzskatīti par piemēru ķermeņa perfektumam. Faktiski mēs varam būt 100 gadus veci bez jebkādām vecuma redzamām pazīmēm, tāpēc, ka tā nav mūsu pieredzes gūšanas mācība.

Jums tik daudz kas priekšā, mēs lūdzam paciesties vēl dažus gadus. Jūs redzat, ka beigu laiki ir klāt, arī pārmaiņas jau iet pilnā sparā. Esiet mentāli stipri un meklējiet sevī pārmaiņas, jo būsiet taču pamanījuši, ka jau tagad daudz labāk spējat koncentrēties uz nākotni. Arī to, ka spējat saglabāt mieru, lai kas notiktu jums apkārt. Tā jūs nomierinoši ietekmējat arī citus ap sevi, un jūsos nostiprinās paplašinātās apziņas viedums. Vēl daudz jādara, bet Augšāmcelšanās process paātrināsies tajā brīdī, kad mēs varēsim jūs atklāti sastapt. Mēs izglītosim jūsu dvēseles, tās paplašināsies, un mēs palīdzēsim jūsu ķermeņa pacelšanā līdz tā šūnas kļūs par kristāliskajām. Noslēgumā jūs sasniegsiet savu pilnu apziņu un arī tad mēs sniegsim savu palīdzīgo roku jūsu pilnveidē.

Varbūt, ka pārmaiņas dažiem izklausās biedējošas, tiem, kuri tik labi visu nebija zinājuši. Vienmēr atcerieties mūsu solījumu- būt ar jums kopā šajā ceļā, un katrs nākamais solis tiks izskaidrots tā, lai jūs to veiktu ar pilnīgām zināšanām un sapratni. Mūsu lielākā vēlme ir jūsu panākumi, lai jūs spētu mums pievienoties varenajā grandiozajā ceļojumā, kas nesīs mūs tālumā un plašajā Kosmosā. Tas ir bezgalīgs un brīnišķīgs, un dzīve tajā rit it visur. Vai spējat sajust to, kas jūs sagaida un to sajūsmu, ko nesīs nākotne, un dualitāte izbalēs fonā kopā ar visām tām atmiņām, kas izraisījušas sāpes vai ciešanas. Nāciet kopā ar mums uz Gaismu un Mīlestību, un mēs, lai kurp dotos, būsim jaunas miera kustības pionieri.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa, un ceru, ka esmu devis vielu pārdomām, kas ļaus jums pabeigt šo ciklu pilnā laimē.

Paldies SaLuSa
Maiks Kvinsijs
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.