Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, February 1, 2010

SaLuSa, February 1, 2010

Jau atkal pagājis viens mēnesis un tieši tāpat kā notiek gadalaiku maiņa, tā dualitāte tagad paver ceļu Augšāmcelšanās procesam. Jūsu atmoda augstākajiem plāniem, faktiski, jau ilgusi labu laiciņu, jūs esat sapratuši, ka tā paceļ jūsu vibrācijas, un esat brīnumaini reaģējuši uz šo pārbaudījumu. Jūs esat saņēmuši lielu palīdzību no Gaismas Brālības, un iezemējuši uz Zemes Gaismu. Kas attiecas uz jūsu kolektīvo apziņu, tad relatīvi īsā laikā, esat diezgan ievērojami pacēluši vibrācijas. Tieši šis sasniegums ļāva pieņemt lēmumu atļaut jūsu ciklam iet pilnā gaitā. Jau tika paredzēts, ka uz 2012. gada beigām daudz lielāks dvēseļu skaits sasniegs līmeni, kas ļaus tiem pacelties, nekā tad, ja tas būtu noticis tūkstošgades mijā kā pagrieziena punktā.

Mīļie, mērķis ir sagatavot pēc iespējas lielāku jūsu skaitu uz Augšāmcelšanos tajā laikā, kas vēl atlicis līdz procesam būs jānotiek. Jūsu atmodas līmenis šobrīd pieaug ļoti strauji, un Gaismas spēks uz Zemes palīdz transmutēt tumšās enerģijas. Jūsu progress ir ļoti apmierinošs un dažos jautājumos pat ievērojams, ņemot vērā to, kādā līmenī atradāties pagājušajā gadsimtā. Tad vibrācijas bija izteikti zemas, un cieši saaugušas tumšajās enerģijās, kas izsauca divus milzīgus pasaules karus. Kari atbrīvoja daudz karmas, bet tai pat laikā atstāja tādas nogulsnes, kas turpināja spēcināt karot gribošās tautas. Nav bijis tāda gadsimta ar tik lieliem postījumiem un bojā gājušajiem. Iespējamie rezultāti varēja būt vēl sliktāki, ja nebūtu iejaukušies mēs, kas novērsa pasauli no tās iznīcināšanas. Šī bija viena no tām reizēm, kad mums tika ļauts nostāties pret jūsu brīvās gribas iznākumu. Šāda destrukcija cilvēkam nav sveša, ja vien atsauksiet atmiņā to, ka jūsu civilizācija jau divas reizes ir tikusi iznīcināta.

Jūs sākat saprast, ka dualitāte nav tikai garīgs pārbaudījums, bet arī eksperiments, kuram piekritāt, lai redzētu kā jūs varētu izdzīvot atrautībā no Dieva. Vismaz jūs dzīvojāt pārliecībā, ka esat atdalīti no Dieva, kaut arī tas nekad tā nav bijis. Viss Kas Ir, dzīvo Radītāja perfektajā enerģijā bez kuras nekas nespēj eksistēt. Tieši otrādi, neko nevar pilnīgi iznīcināt, var tikai mainīt tā formu. Pirmkārt jau to pieredzēsiet izejot cauri Augšāmcelšanai, lai ieņemtu savu vietu augstākās dimensijās. Drīz jūs tiksiet atbrīvoti no pagaidu karantīnas uz Zemes, un jums tiks ļauts izbaudīt Kosmosa brīvību. Uz to brīdi jums jābūt sasniegušiem Kristus apziņu, un jāizpauž sevi Beznosacījuma Mīlestībā. Tas bija iemesls Kristus Būtnēm, tādiem kā Jēzus, nākt uz Zemi, lai jums parādītu to, kas sasniedzams dzīvojot Mīlestībā un Gaismā. Zeme ir liels izmēģinājumu lauks tiem, kas vēlas sasniegt šādus līmeņus.

Jūsu pasaulē, mēs zinām, tas ir ļoti grūti. Nav dienas bez pārbaudījumiem, jums visu laiku jābūt formā. Saskatīt savas vājības- ir pirmais solis lai tās pārvarētu, un jūs varat mainīties, ja darāt to ar prātu. Daudzi šobrīd nes smagas nastas, jo esat nolēmuši attīrīt zirnekļu tīklus un jucekli, kas uzkrājies daudzās, daudzās dzīvēs. Jūsu rīcība- ir turpināt visu pacelt virspusē, atvērt, lai spētu pārveidot. Gribasspēks un spēcīgais nolūks kļūt par paceltu Būtni, protams, arī palīdzēs jūs tuvināt panākumiem. Ja jums ir mērķis gūt panākumus, tad nekas nevar nostāties jūsu ceļā, un sasniegsiet to vieglāk nekā sākumā pat domājāt. Ticiet sev, jo jūs esat gājuši šo ceļu jau agrāk un atrisinājums meklējams tikai jūsu iekšienē un nekur citur.

Ikviens, kas atradis sevī Gaismu, spēj palīdzēt citiem izdarīt to pašu. Jūsu pārbaudījums ir izdzīvot to ko runājiet dzīvē, un ar savu piemēru parādīt citiem, kā sasniegt līdzsvarotu un laimīgu dzīvi. Haosa vidū ir iespējams palikt Gaismas bākai, un vēl piesaistīt sev citus. Jūsu enerģija apskaus visus tos, kas ienāks jūsu aurā, un tie tiks pacelti. Jums būs spēks dziedēt ar rokas pieskārienu vai tikai ar laipnu vārdu, jo abi sevī nes jūsu enerģiju. Skatieties uz citiem kā uz sevi un redziet viņu skatienā mīlestības enerģiju, tā izkausēs viscietākās sirdis.

Viss, kas eksistē ir enerģija un ietekmē pilnīgi visu, kas eksistē. Pastāv nepārtraukta apmaiņa visu dzīves formu starpā, bet, ja dvēselei ir zemākas vibrācijas nekā jūsējās, tā tiks novirzīta vai atgriezta uz turieni no kurienes nākusi. Tā ir jūsu aizsardzība pret tumšajiem, un viņu nepārtrauktais spiediens baiļu un nesaskaņu radīšanai. Tie joprojām meklē veidus kā iegrūst jūs tumsā un haosā, bet tas var notikt tikai tad, ja to pieļaujat. Ja iesācies šāds nepatīkams process, stingri palieciet mierīgi un centrēti sevī, jo jebkurai dvēselei, kas rīkojas tumsas un haosa iespaidā, ir vajadzīga miera sajūtu ap sevi.

Mēs no Galaktiskās Federācijas redzam daudzas iespējas atklāties nākamo mēnešu laikā, kas varētu uzsākt veselu pārmaiņu sēriju. Paziņošana par mūsu eksistenci joprojām ir tagadējā brīža prioritāte un aizvien tuvojas, lai tas notiktu. Kā vienmēr, mēs esam pilnīgi gatavi izpildīt sava darba daļu, un palīdzam saviem sabiedrotajiem kā vien spējam. Kopš 9/11 cilvēki ir sākuši saskatīt patiesību, liels skaits dažādu citu notikumu, kas eļļojuši terorisma draudus, nav tādi kā izskatās. Rezultātā ir radusies vēl lielāka neticība oficiālajiem valdību ziņojumiem, un mēs redzam piesardzību kā šībrīža nepieciešamo soli, lai izvairītos no nepareiza priekšstata un rīcības. Tomēr, tā diena pienāks tad, kad tai jāpienāk un tad arī godināsiet un uzticēsieties tiem, kas tiks virzīti vadīt, un zināsiet, ka tie ir godīgi un patiesi ļaudis.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un man jums jāsaka, ka jūsu reakcija, kas saistīta ar Haiti traģēdiju mūs turpina pārsteigt, jo esat sevi parādījuši kā ļoti līdzjūtīgus un cēlsirdīgus tādās ļoti nožēlojamās situācijās, kurās iesaistīti jūsu līdzgaitnieki. Rezultātā uz Zemes ir iezemēts liels Gaismas daudzums un spēcina un tuvina to dienu, kad Gaismasdarbinieki piecelsies un vedīs jūs uz mierīgu eksistenci. Dažkārt jums nepieciešamas lielas traģēdijas, lai pamodinātu jūsos mīlestību pret citiem, tas pierāda, ka savās sirdīs esat brīnišķīgas dvēseles, kas nav aizmirsušas savas saites vienam ar otru. Mūsu mīlestība pievienojas jūsējai un kopā mēs esam kļuvuši par varenu spēku visam labajam.

Paldies SaLuSa
Maiks Kvinsijs
Website: Tree of the Golden Light

< previous message | next message >


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.