Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, November 16, 2009

SaLuSa, November 16, 2009

Skaistums ir visapkārt jums, tas ir dabas darbs. Jūs redziet ziedus un kokus, dzīvniekus un putnus to Vienotībā, Veselumā jūsu Radītāja radītajā fiziskajā formējošajā enerģijā. Jūs iegrimstiet savās jūrās un paceliet galvas uz debesīm, un viss kustas brīnumainā harmonijā un piepilda jūsu vajadzības. Tomēr tas ir Cilvēks, kas sajaucis šo skaisto līdzsvaru visa radītā starpā, un eonu ilgumā laupījis Zemi, lai barotu savu negausīgo mantkārību. Zemei nav neierobežoti resursi, un tikai pēdējos laikos esiet sapratuši, ka tas, kas jums ir- to ir nepieciešams aizsargāt. Jums tika dots, lai apmierinātu savas ikdienas vajadzības, līdz jūs resursus sākāt lietot kā līdzekļus, kas nes bagātību tiem, kas ar tiem tirgojas. Nu šī pārdozētā lietošana novedusi pie nopietniem sarežģījumiem, un jūsu planētas līdzsvars atrodas uz riska robežas. Ir izskanējuši centieni veidot kādus glābšanas plānus, bet jūsu lielie industriālie giganti dod priekšroku peļņai nevis planētas labklājībai un labsajūtai.

Kādēļ par to runājam tagad, mīļie? Tāpēc, ka nepieciešama kāda rīcība, un starpvalstu līmenī kādas izmaiņas ir pavisam grūti šobrīd sasniedzamas. Kā izturieties pret Zemi, tā izturieties arī viens pret otru, un tas norāda uz jūsu garīgā progresa līmeni. Jums ir jāspēj paļauties vienam uz otru, jūs esiet zemes sargi un visas Zemes dzīvības formu sargi, kamēr to nesapratīsiet, turpināsies disharmonija jūsu starpā. Tomēr rūpes un dalīšanās ir lietas, kas atgriezīsies tuvojoties šī cikla noslēgumam, un tas notiks diezgan ātri. Tās nāks kopā ar atziņu, kamēr turpināsiet savu postošo rīcību, jūs nespēsiet pārvarēt netaisnību, kas eksistē tagad. Jūs esat viena ģimene uz Zemes, kas strādā savas dvēseles vadībā un jums jāsaprot, ka jābūt uzticamiem vienam pret otru- lai sasniegtu panākumus.

Jūs kļūstiet apgaismotāki par tām lietām, kas jādara, lai palīdzētu cilvēcei augšāmcelšanās procesā. Kad sāciet atvērt savu apziņu patiesībai, tad sāciet saprast- dievišķā atzīšana ir īpaši svarīga. Jūs neceļaties augšup izolācijā vieni, enerģijas ceļ augšup visu saules sistēmu. Eksistējošais Veselums izplešas it visur un visos virzienos, un tas ir vēl kāds iemesls, kāpēc, mēs no Galaktiskās Federācijas, esam te, un palīdzam. Mēs skaidri redzam, kur vajadzīga mūsu palīdzība, un bez tās, uzdevumi ar kuriem saskaraties, kļūtu nesasniedzani un pāri jūsu spējām un spēkiem. Zemes atjaunošanā mēs varam jums palīdzēt un tā ietaupīt ļoti daudz laika. Mēs varam palīdzēt tikt pāri problēmām ar kurām saskaraties daudzajos projektos. Mūsu pakalpojumi jums nemaksās absolūti it neko, jo mēs nākam pēc Visuma Virskungu dievišķajām pavēlēm un mēs no sirds laimīgi dalāmies visā kas mums ir.

Saprotiet, mēs nākam ne kā svešinieki, bet kā jūsu garīgā ģimene ar vislielāko mīlestību mūsu sirdīs. Jo daudzi no jums ir mūsu tiešie radinieki un mēs nākam meklēt savējos, lai atkal taptu apvienoti. Jūsu atmiņas- par to no kurienes oriģināli esiet nākuši- ir bijušas pārklātas ar tumšām enerģijām, bet tagad tās ar spēcīgas, caurvijošas jūsu zemi, Gaismas palīdzību tiek pārvērstas. Tā kā daži jūs esiet jau pamodušies, mēs dzirdam jūs sakām, ka jums ir sajūta, ka Zeme nav jūsu īstās mājas, un jūs raugāties debesīs meklējot vietu, no kurienes esiet. Nenogurstošās sajūtas par piederību citurienei virza jūs tālāk uz priekšu meklēt patiesību.

Mīļie, ilgi vairs nebūs jāgaida, mēs ieradīsiemies pēc ielūguma un tad klajā nāks vispasaules ziņojumi par mūsu eksistenci. Ar laiku mūsu saistība ar jums un mūsu loma vēsturē tiks atklāta. Mēs cieši esam vērojuši jūsu ceļojumu cauri dualitātei, un ir bijuši laiki, kad mums ļāva kontaktēties ar indivīdiem un grupām, kas parādīja garīgu progresu. Jūsu tagadējā situācija ir ļoti iedrošinoša un daudzsološa, jo tik daudzas dvēseles mūs sasniedz. Un atkal, jāsaka, ka mūsu klātbūtne ir pieļaujama tikai ar Pievilkšanās (piesaistīšanas) Likumu. Augšāmcelšanās process notiks ar vai bez cilvēkiem kā Visuma notikums, kas ir daļa no Kosmiskā Cikla.

Mēs jums esam pierādījums par augstāku Būtņu eksistenci, un mēs nākam apstiprināt, ka eksistē Augstākais Radītājs neatkarīgi kādā vārdā to sauciet. Pastāv Viens no Visa Kas Ir, un to vajadzētu spēt dažādām baznīcām pieņemt- savu Dievu nākošu no tik vienkārša avota. Ir Viena Patiesība, un kad esiet atvērti apgūt tālākas un lielākas patiesības, tās jums tiks dotas. Cilvēki noliks dažādās reliģiskās atšķirības malā, lai atrastu patiesību, kas tos apvienos. Tas nāks ar laiku, un šo procesu nedrīkst sasteigt, jo tā ir jūsu brīvā griba- ticēt tam, kam vēlieties. Jā, brīvā griba ir radījusi jūsu realitāti, un tā ir brīvā griba, kas pacels jūs augšup, lai atrastu īsto patieso garīgās brīvības ceļu.

Tā kā jūs, bez šaubām, jau apjaušat, ir pamatīgs darbs jāizdara, lai dabūtu jūs uz augšāmcelšanās lielceļa. Mēs nākam nevis lai atjaunotu veco, bet palīdzētu jums pārradīt to perfekto pasauli, kas reiz eksistēja tajos laikos, kad jūs pirmo reizi ‘izcēlāties Zemes krastos’. Jūs esiet aizmirsuši, kā tas ir dzīvot pilnīgā brīvībā un harmonijā un doties turp kurp jūsu iztēle ved jūs bez jebkādām bailēm. Cik daudz prieka pilnu brīžu ir jūsu priekšā un tie visi tikai progresējoši vairosies, kad pacelsieties augstāk jaunajās vibrācijās. Sāciet tagad skicēt savos prātos nākotni, ko tas varētu nozīmēt un kā tas varētu būt- būt brīviem no zemajām vibrācijām kādās dzīvojiet tagad, kas tik smagi guļ pāri jums.

Es esmu SaLuSa no Siriusa, un pat es ļoti sapriecājos, kad domāju par priekšā stāvošajiem varenajiem notikumiem. Es jūtu jūsu atvieglojumu un lielo laimi, kad jūs sapratīsiet, ka tieciet atbrīvoti no pārdzimšanas riteņa. Tas ir kalpojis savam mērķim, atvedot jūs līdz cikla noslēguma punktam. Šī iespēja tika nolikta visu dvēseļu priekšā, un tiek ņemti vērā tie, kas vēl nav gatavi to atstāt. Sūtiet tiem viņu ceļā mīlestību un svētību, un tie celsies kādu citu dienu kādos nākotnes ciklos. Daži no jums varbūt vēlēsies atgriezties pie tiem, lai pildītu līdzīgu lomu tai, ko tagad darām mēs. Augstākas dimensijas dzīve ir kalpošana Mīlestībā un Gaismā citiem un tā ir brīnisķīgi piepildoša pieredze.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.