Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, June 25, 2010

SaLuSa, June 25, 2010

Šobrīd visapkārt ir tāda rosība, ka pilnīgi pamatoti jūs varētu „pazaudēties”. Cilvēki cenšas rast jūsu un mūsu problēmu risinājumus, bet tie ne vienmēr saskan. Mūsu redzes leņķis ir daudz plašāks un aptverošāks, nekā jūs varētu pat tikai stādīties priekšā. Mēs pārzinām notiekošo valdībās, mēs zinām par katru personu atsevišķi, kura ir iesaistīta kādu lēmumu pieņemšanā. Mēs esam klāt pie jebkuras izšķirošas rīcības un plānošanas. Tā mēs jūs pasargājam no liela mēroga akcijām, kas vērstas pret jums. Jau paši zināt, ka nav nekā labāka par labu zināšanu, izglītības un informētības sistēmu. Mūs nevar apmuļķot, jo mums ir līdzekļi, kas nosaka, vai cilvēki saka patiesību. Kad esam aci pret aci ar jums, tad to varam nolasīt jūsu aurā vai izlasīt jūsu prātā. No mūsu skata punkta- mēs lasām jūs kā grāmatu. Mēs redzam, vai esat garīgi attīstīti, jo tādas dvēseles izstaro ļoti spēcīgu Gaismu. To sajūtat arī jūs paši, kad nonākat ar garīgi attīstītiem cilvēkiem ciešā kontaktā.

Cilvēks ir jūtīgs pret apkārtējām vibrācijām, bet lielākais cilvēku vairums izstaro tādu enerģiju sajaukumu- mikstūru, ka jūs uztverat šīs apkārtējo izstarotās enerģijas tikai to izpausmju galējībās. Vai esat pagājuši garām cilvēkam un sajutuši skudriņas pārskrienam pāri mugurai, sajūtot, ka tās nozīmē jums kaut ko ne pārāk patīkamu? Kas cits gan jūs piesaista vienu otram ja ne jūsu pašu izstarotās enerģijas? Līdzīgais pievelk līdzīgo, dažkārt jūs piesaistāties cilvēkiem ar kuriem izjūtat labas attiecības un tieši tāpat, protams, piesaistāties arī tādiem, kas jums izraisa nepatiku. Kad pacelsities, tad jums piemitīs izpratnes spēks, bet augstākās dimensijās satiktās dvēseles jau būs pacēlušās un tur nebūs zemo vibrāciju. Jūs skaidri redzēsit viens otra Gaismu, un tad arī varēsit „nolasīt” kādā starā tie atrodas un strādā. Arī tagad jūs jau strādājat ar Septiņiem stariem, tie ietekmē jūsu Es rīcību.

Jau esam teikuši, ka dzīve augstākajās dimensijās ir pavisam savādāka nekā patreizējā jūsu dzīve uz Zemes. Iesākumā jūs esat vairāk apzinoši un zinoši par Sevi un saprotiet, ka jums piemīt neierobežots spēks, bet vēlāk sasniegsit arī sapratnes līmeni par jūsu atbildību un rīcību. Tieši tāpēc jūs nespējat ieiet tādos līmeņos, kamēr jums nepiemīt līdzīgas vibrācijas. Kā sasniegt vispārēju harmoniju, ja uz Zemes ir tik dažādu cilvēku sajaukums? Daļa esat apgaismoti un turpat līdzās arī neapgaismoti, bet pārmaiņas, kas saistītas ar Augšāmcelšanos nodrošinās jums atbilstošā līmeņa atrašanu. Dualitāte ir nogrūdusi jūs līdz pat galējībām, un ja tomēr spējat pacelties no tumsas, tad esat viens no tiem, kas atradis savu patieso es. Ciklam raksturīgās iezīmes jums ļoti bieži piedāvā iespējas pacelties. Tās atkārtosies līdz pilnīgi ikviena un katra dvēsele atgriezīsies Gaismā.

Tāds ir jūsu liktenis, un tādēļ jums nav jāuztraucas par citu dvēseļu progresu. Katrs pats izvēlas savu progresēšanas veidu garīgajā ceļā atpakaļ uz Gaismu. s jūsu pieredzes būtības pamats ir attīstība, jums nekas netiek uzspiests ātrāk nekā paši to vēlaties. Jāuzsver vēl kāda lieta- jūsu ieņemamajam stāvoklim sabiedrībā nav nekā kopēja ar jūsu Gaismas attīstības pakāpi. Cilvēki no zemākajiem slāņiem vai mazizglītoti ļaudis nav mazākas Būtnes, tie ir izvēlējušies izspēlēt šādu lomu, lai iegūtu pašu izvēlēto pieredzi. Ļoti bieži šie cilvēki dzīvo vietās, kur atrodas ciešā kontaktā ar Māti zemi, tik daudz ko var iemācīties no tiem. Vienkārša dzīve jūs daudz vieglāk tuvina patiesībai nekā pārticība un bagātība, kas var jūs nogādāt jebkurā vēlamā vietā un izpildīt visas jūsu iegribas, bet ne ar ko nav aizstājama paša rokām gūtā pieredze.

Uz šo brīdi jau esat nodzīvojuši tik daudzas dzīves, ka atlicis vēl pavisam maz nepieredzētā. Ļoti daudziem tas nozīmē pēdējo dienu nodzīvošanu gatavojoties Augšāmcelšanai. Jums jājūt vai esat piepildījuši savu dzīves plānu, jo tad vairs neizjutīsit pret sevi vērstu spiedienu, un spēsit atpūsties/būt mierīgs pat šajā nemiera pilnajā laikā. Jūs esat ceļā uz augstākiem līmeņiem un sajūtat un atpazīstat šo vietu dvesmu un vēja pūsmu. Jūsu mierpilnā izturēšanās un atbrīvotā dzīves pieeja palīdz citiem nomierināties un meklēt pašiem savu drošo miera ostu. Ja neatradīsit vietu atpūtai un klusumu meditēšanai, tad dzīves stresi un satraukumi ņems savu nodevas daļu.

Mīļie, mēs varam viegli un zinoši runāt par visu notiekošo uz Zemes, tikai tāpēc, ka mēs saprotam jūsu problēmas visā pilnībā. Mēs tās esam izdzīvojuši kopā ar jums, un varam saprast jūsu pārciestās sāpes un ciešanas. Mēs esam centušies tās mazināt sūtot jums Mīlestību un Gaismu, uzmundrinot jūs depresiju vai bēdu brīžos. Mēs pilnīgi noteikti apbrīnojam jūs visus par dualitātes pārbaudījumu iziešanu, jo bija zināms cik bargs tas varētu būt. Fakts, ka visu laiku esat saņēmuši palīdzību nemazina jūsu pašu drosmi un izturību visu grūtību priekšā. Jūs esat izcīnījuši savai dvēselei kauju un esat izturējuši visus pārbaudījumus, tagad lepni stāvot pie Augšāmcelšanās portāla.

Galaktiskā Federācija ir gatava rīkoties un nekad agrāk nav tik ļoti pietuvojies tas brīdis, lai nonāktu atklātībā paziņojums par mums, kas vienreiz par visiem laikiem izšķīdinātu šaubas par mūsu esamību. Lai mēs varētu uzsākt vissvarīgāko problēmu risinājumu šobrīd ir nepieciešams apstiprinošs mūsu esamības paziņojums un informācija par mūsu mierpilnajiem nolūkiem. Daži jūsu līderi ir gatavi mūs pieņemt visu augstākajam labumam, bet citi nevēlas atdot savu varu un iegūtās bagātības. Vienalga, beigu beigās, tiks izdarītas vajadzīgās pārmaiņas, lai atstādinātu visus tos, kuru sirdīs nevaldīs interese par apkārtējiem. Mums jāpievienojas jums tiklīdz būs gatavs līgums par mūsu atnākšanu, jau tagad liels cilvēku skaits ļoti gaida mūsu kopdarba uzsākšanos. Visādi citādi kopskats uz jūsu dzīvi ir diezgan nepievilcīgs un sagaidāma ir absolūta sabiedriskās kārtības un sabiedrības sabrukumus, ja vien nestāsities ceļā eksistējošajiem draudiem.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un nespēju slēpt pārsteigumu un skumjas, kas pārņēmušas mūs pēc draudzīgās palīdzības piedāvājuma noraidīšanas. Tomēr mēs zinām, ka šāds atteikums reāli nepārstāv cilvēku lielākās daļas noskaņojumu. Tie laipni uzņemtu mūs un ir gatavi pārmaiņu spiedienam, lai tikai tiktu galā ar saviem pārstāvjiem.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.