Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, June 28, 2010

SaLuSa, June 28, 2010

Laika skaitīšana ir sākusies un tādā vai citādā veidā tiks radītas iespējas, lai process uz priekšu virzītos ātrāk. Uz priekšu mēs dosimies kopā ar pamatīgām- monumentālām pārmaiņām, tās atbalsta aizvien lielāks cilvēku skaits. Ļoti pieaugusi ir cilvēku apjēga par pagātnes notikumiem, jo tālu visapkārt cirkulē patiesība. To nevar noslēpt tāpat kā agrāk, jūs esat kļuvuši daudz gudrāki un jūs vairs nevar tā maldināt. Pārāk ilgu laiku jums pietrūka uzticēšanās, bet parādoties jauniem līderiem, arī uzticēšanās pamazām atgriezīsies. Jūs iepazīstat jaunus cilvēkus, kas atbilst tieši šim laikam, tie ir gatavi izvest jūs no vecā ceļa. Mēs stāvam aiz šiem cilvēkiem un arī mūsu sabiedrotie pēc iespējas atbalsta šādus cilvēkus. Pārmaiņas ir jāvada, laiks skrien ātri, bet rīcības virziens un lēmumi jāpieņem ir tagad. Jūs sajūtat aizvien spēcīgāku atbalstu, bet tai pašā laikā pieaug spiediens pret tiem, kam ir jāpieņem lēmumi.

Mūsu lūgums- turiet prātu, acis un koncentrēšanos uz vēlamo iznākumu. Jūsu masu apziņas enerģijas spēks ir tik varens, ka tas var iezīmēt un ietekmēt nākotni, un tas jau notiek. Šis spēks jau kopš tūkstošgades sākuma ir nesis jūs uz priekšu, un tagad jūs redzat izpaužamies pārmaiņas, kuras paši jūs- cilvēki- esat palīdzējuši radīt. Jūs esat cīnījušies ar tumsas spēkiem un to viltīgajiem plāniem, un esat apstādinājuši tumsas uzvaras gājienu. Viss virmo tepat gaisā, jūs visu pavisam drīz paši saskatīsit. Ieklausieties tajos, kas izstaro Gaismu, jo Baltie Bruņinieki jūs ved uz Jauno Laikmetu. Tā ir viņu spēcīgā Gaisma, kas attīra ceļu uz Augšāmcelšanos, jūs tos atpazīsiet pēc viņu darāmā darba. Daudzas dvēseles ir gatavas palīdzēt tiem, kas atrodas pārmaiņu priekšgalā, tas arī tiks darīts.

Joprojām ļoti svarīgs moments ir īstā brīža izvēle, te nu pats galvenais faktors ir jūsu apziņas stāvoklis. Tumsa joprojām plāno radīt miesas bojājumus, jums jābūt sardzē modriem, tumsas aktivitātes paredzētas baiļu radīšanai jūsu vidū. Mēs jums palīdzam ļoti daudzos veidos, tikai jūs par tiem neko nezināt, bet rezultātā „toni uzdodat” jūs. Jūsu Pavadoņi- Gidi un Skolotāji ir lieliski sagatavojušies šim laikam. Jūs esat mainījuši savus uzskatus, tie kļuvuši daudz elastīgāki, esat daudz atvērtāki patiesībai un droši dodaties uz priekšu. Pagātnē jūs klausījāt valdošajai hierarhijai, kas vilka jūs atpakaļ, lai tikai saglabātu savu varu un labumus. Nu paši sākat veidot savas dzīves. Esat pietiekoši zinoši darbam ar sevi un sarunai ar savu personīgo Dievu. Regulāri atvēliet laiku meditācijai, tā sniegs vēlamo rezultātu, un vismaz jutīsities mierīgi, atbrīvoti un būsit izturīgi pret slimībām. Stress ir bijis jūsu vislielākais ienaidnieks daudzu eonu gadu garumā, bet tagad ieejat miera un laimes laikā.

Mēs atkārtojam, jūs esat neatkarīgas Būtnes un jums pieder Dieva dotas tiesības, šīs tiesības tiks ievērotas, un mēs no Galaktiskās Federācijas vedīsim jūs uz Apsolīto Zemi. Jūs dažkārt runājat par Debesīm uz Zemes, un attīstoties tālākām pārmaiņām jūs tās arī pieredzēsiet uz Zemes. Debesis uz Zemes ir jūsu, tikai tās ir jāpieprasa, tur jums arī ir jāatrodas, jo dualitāte nav jūsu īstās mājas, bet tikai pieredzes cikls, kas nekad netika paredzēts kā kaut kas pastāvīgs. Dualitāte savu ir nokalpojusi, pacēlusi jūsu apziņas līmeņus un apziņa tagad jūs aizvedīs uz pacelšanos. Radītāja plāns ir perfekts, tas joprojām respektē jūsu brīvo gribu, un tā ir vedusi jūs tajā virzienā, kuru paši esat izvēlējušies. Pienācis laiks aizvērt šo periodu, tādēļ arī notiek tīrīšanās, lai viss tiktu atkal atjaunots.

Ap citplanētiešiem, kas apmeklē Zemi, joprojām riņķo zināms samulsums. Šis apjukums eksistē pat tajos cilvēkos, kas ir informēti par šādām lietām, bet samulsumu rada valdību dezinformējošā rīcība. Šis apstāklis arī tiek ņemts vērā saistībā ar Pirmo Kontaktu. Mēs esam uzsvēruši, ka tam ir jābūt oficiālam kontaktam, bet obligāti tam nav jābūt vienīgajam veidam kā var notikt mūsu satikšanās. Pēc Visuma Likumiem neviena civilizācija nedrīkst iejaukties citas civilizācijas attīstībā, bet civilizācijas var saņemt Galaktiskās Federācijas pilnvarojumu apmeklēt Zemi, ievērojot un izpildot noteiktas pamācības un rīkojumus. Ja arī notiek šādas tikšanās, tad pamanītās Visuma Būtnes ātri dodas prom. Agrāk ir bijuši arī izņēmumi, kas attiecas uz aktuālajiem kontaktiem, bet tiem ir bijušas visas vajadzīgās atļaujas un piekrišanas.

Vai patiešām uz Zemes atrodas citplanētiešu bāzes? Šīs bāzes neiejaucas cilvēku dzīvē, tiem ir vajadzīgās atļaujas, arī mums tādas ir. Parasti tās ir novietotas dziļi zemē, vai zem jūras dibena, pavisam drošās vietās. Bāzes tiek aizsargātas ar ļoti augsti attīstītu tehnoloģiju palīdzību, tām jābūt drošām un pasargātām no tumšajiem, kas cenšas tur piekļūt un iznīcināt tās. Ir bijuši arī tādi gadījumi, kad izredzēti Zemes cilvēki ir saņēmuši atļaujas pieejai šīm mūsu bāzēm, bet tie ir īpaši gadījumi. Vislielākā nesaprašana ir saistīta ar Pelēkajiem, kuriem jau daudzu gadu garumā ir bāzes uz Zemes saskaņā ar ASV valdības atļaujām. Jau esam jums teikuši, tā kā Pelēkajiem ir dotas atļaujas te uzturēties no jūsu pašu puses, tad mēs te nevaram iejaukties, ja vien tie nerada kādus īpašus pārkāpumus. Pat cilvēku nolaupīšanas un liellopu sakropļojumi tika apstiprināti, šos aspektus radīja ASV militārie spēki, kas arī bija iejaukti šajos notikumos. Tālāk tika mākslīgi radītas sadursmes, kas risinājās starp divām grupējumiem.

Ceram, ka esam ieviesuši kādu skaidrību šajā lietā, mēs atgādinām jums, ka Paziņojums un Pirmais Kontakts ir nepieciešami notikumi, lai dotu mums skaidrību un atļauju oficiāli nosēsties uz Zemes, lai mēs varētu tūlītēji uzsākt rīcību. Radītājam vienīgajam ir spēks un vara šādos apstākļos; kad tiks sasniegts noteikts brīdis, mums ir atļauja pašiem organizēt Pirmo Kontaktu. Šie notikumi tuvojas, kļūst aktuālāki un steidzamāki, jo apstākļi uz Zemes pasliktinās. Bailēm nav pamata, jo Gaisma visu laiku ir kopā ar jums.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.