Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, January 29, 2010

SaLuSa, January 29, 2010

Mīļie, mēs tuvojamies laikiem, kas nes noslēgumu daudzām lietām, kas jūs atturējušas no patiesā ceļa. Drīz jums būs brīvība, kas ļaus piepildīt jebkuru vēlmi, kas būs dievišķa. Daudz ir tādu, kas meklē iespējas kalpot citiem, bet nevar atrast savu vēlmju piepildījumu. Jums visiem ir plāns pieredzēt beigu laikus, un ne visiem būs jāspēlē galvenās lomas. Tomēr, visi dos savu ieguldījumu, un ir vienādi svarīgi. Nekad sevi nenovērtējiet par zemu, un ziniet, ka esiet šajos īpašajos laikos te tāpēc, ka jums ir kas tāds ko varat dot un piedāvāt. Jūs esat privileģēts piedzīvot fināla skrējienu uz Augšāmcelšanos, bet tas nav svarīgi, vai jūs to patiešām izdarīsiet. Tā kā jūs nevarat augšāmcelšanos piedzīvot bez zināmas garīgās bagāžas sasniegšanas, un sasniegtā garīgā bagāža jums palīdzēs nākamajās dzīvēs.

Jūs dzirdēsit vārdus un lasīsit tekstus, kam sakars gan ar tumsu, gan Gaismu, un ja mācēsiet izšķirt, jūs iegūsiet sapratni par to, kas patiešām notiek. Par jūsu uzmanību cīnās patiesība un dezinformācija, bet, ja esat intuitīvs, tad atnāks „sajūtas” ko pieņemt, ko noliegt. Šie ir vislielāko pārbaužu laiki un ļoti svarīga ir jūsu pacietība, arī mēs zinām, cilvēka dzīves laiks var būt diezgan īss. Tas, kā jūs gaidāt Paziņošanu, mūs sajūsmina, bet vēl joprojām ir saskatāms arī baiļu un bažu elements. Mēs zinām, bailes nav saistītas ar mums, ar mūsu atklāšanos uz Zemes, bet tās saistītas ar tām izmaiņām, kas neizbēgami ienāk jūsu dzīvēs. Paturiet prātā, ka visas darbības, ko mēs veiksim ir tikai jūsu pacelšanai un laimei, un mēs strādāsim ar jūsu līderiem un nepārklājot tos. Šajā virzienā, protams, ir jābūt pārmaiņām, jo dažas valdības patiesi nepārstāv savas tautas- kā tam vajadzētu būt. Nākotnē tie līderi, kas vēlēsies jums kalpot, dos savu goda zvērestu un tieši tādēļ tos ievēlēs.

Un tā jūs sapratīsiet, ka atgriešanās plānos uz savu neatkarību ierakstīti tie indivīdi, kas atspoguļo pārmaiņas un jaunos paraugus. Mīlestība, godīgums un patiesība valdīs tur, kur agrāk tikāt naidoti un jums tika melots, uzskatot to par pieņemamu. No dualitātes pelniem pacelsies brīnumains laiks, kas nogādās tur, kur jums jau bija jābūt. Nabadzība un trūkums tika mākslīgi, ar nodomu radīti, bet tiks aizstāti ar pārpilnību un labklājību. Jūs pakāpeniski iepazīsieties ar nākotnes tehnoloģijām, būsiet gatavi nākamo pieredžu gūšanai augstākajās dimensijās. Jums ir jāsasniedz mūsu līmeņi, un gala sasniegums būs jūsu pilnais apziņas stāvoklis un apjēga, ka esat Kosmiskas Būtnes.

Mēs redzam kā jūs smagi pūlaties un bieži vien ar grūtībām savelkat kopā galus, bet tas viss mainīsies. Kas kādreiz būtu prasījis veselu dzīvi, lai to nopelnītu un iegūtu, tagad tiks automātiski piešķirts, un jūs pats izvēlēsieties kā aizpildīt savu laiku. Brīvajā laikā pavērsies milzum daudz iespēju, jūsu prasmes un zināšanas tiks pielietotas visu labumam. Jums grūti saprast, cik šīs lietas jūs visus tuvina mums un mūsu dzīves veidam. Mēs esam te, lai dalītos tajā un jūs zinātu par kādām apgaismotām dvēselēm kļūsiet. Atmoda izplatās kopā ar jauna virziena vēlmi uz Mīlestību un Gaismu. Jūs kļūstat par to, kas vienmēr esat bijuši, par Būtnēm, kas ir dievi savās pašu tiesībās, un tas nozīmē, jums ir lielāks radīšanas spēks.

Nedienās jūs atradāt stiprību, un lielais gribasspēks jūs ievedīs tālu nākamajā dzīvē. Tagad jūs iztīrāt būvgružus, kas uzkrājušies tūkstošgadu laikā. Tādas ir jūsu fināla rīcības, lai attīrītu ceļu zelta nākotnei. Neko nevarat zaudēt, varat tikai iegūt nostājoties uz Augšāmcelšanās ceļa. To varētu nosaukt par atbrīvošanos no dzīves apcietinājuma, kas arī patiesībā ir bijis viss notikušais. Tik lielas brīvības iegūšana atvērs jūsu pilnīgi jaunam priekam. Tik saudzējama ir tā laime, kas jums ir tagad, un ziniet, jums jāpiedzīvo un jāizbauda absolūta laime nākotnē.

No cilvēkiem, kas uz Zemes apmeklējuši mūsu kuģus, esam uzzinājuši, cik brīnumaini un aizraujoši tiem tie likušies. Kā mēs gribētu jūs vairāk ar to iepazīstināt, bet tas vēl kādu laiku jāgaida. Varbūt Mātes kuģis jūdzes platumā, varētu likties kā pilsēta visumā, bet, kā jūs justos tādā, kas ir simtiem jūdžu platumā? Tas jums sniegs atbildi- kā mēs varam pavadīt daudzus laika gadus uz kuģa borta, pēc savām ērtībām tas ir māja mājās. Viegli var visu nokopēt un jums vairāk absolūti nekas nav vajadzīgs. Ja nezināsiet, tad domāsiet, ka esat uz citas planētas- tik gudri radīta visa apkārtne.

Galaktiskā Federācija ir ļoti liela organizācija, tomēr, neskatoties uz visu, tā ir augsti organizēta, pateicoties mūsu datoru sistēmām, kas spēj pašas sevi pilnvarot. Tām ir apziņas līmenis, kas dod tām spējas domāt ļoti augstas sapratnes līmenī. Datoru sistēmu gudrība ir lielāka nekā tagadējam cilvēkam un tajās ir ieprogrammēts lielāks informācijas daudzums nekā jūs spējat uztvert. Tagad sapratīsiet kā mēs varam zināt visu notiekošo uz Zemes. Nav svarīgi, cik dziļos pazemes bunkuros cilvēks būtu noslēpies, mēs to joprojām „dzirdam un redzam”, zinām, kas notiek. Iepriekš sacītajam vajadzētu jūs pārliecināt par jūsu drošību, par jebkuriem plāniem, kas varētu būt vērsti pret jums, jo mēs esam jūsu pusē. Mēs, patiešām, kontrolējam jūsu planētu, bet mums jāņem vērā jūsu brīvās gribas lēmuma atļauja un karma.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa, visskaistākās un spožākās zvaigznes, kas visiem redzama spīd no debesīm. Gaisma pielīdzināma mīlestībai, un, kur ir spēcīga Gaisma, tur jūs atradīsiet arī lielas mīlestības vibrācijas. Iedomājieties Gaismu citos un sevī, ikdienā viens otram ejot garām un apmainoties ar enerģijām, dariet to kopā ar smaidu vai laipnu vārdu. Pavērojiet mazu bērnu kontaktā ar jums, un tad zināsiet, ka tie pilnīgi skaidri redz jūsu Gaismu. Dalieties savās mīlestības enerģijās ar tiem, kam nepieciešama dziedināšana, un ziniet, ka nevarat nodarīt ļaunu un nostāties pretim kāda brīvajai gribai, ja tie izvēlas nepieņemt jūsu dziedināšanu. Dziedināšanai ir jābūt div- virzienu procesam, bet pat, ja to noraida, tā nāk atpakaļ uz karmu. Dažkārt dziedināšana tiek atteikta, jo tāds ir dvēseles kontrakts, bet vienalga, mīlošais nodoms tiek augstu novērtēts.

Paldies SaLuSa
Maiks Kvinsijs
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.