Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 31, 2011

SaLuSa, October 31, 2011Atklāšana kā tāda ir svarīga mums, bet ne tā kā tās turpmākā attīstība un Tumšie ik ar katru iespēju mēģina nobremzēt paziņošanu, jo tā nozīmētu visu viņu slepeno darbību beigas. Tas tāpat būs mūsu tuvo attiecību sākums, kas novedīs pie grandiozas Gaismas Brālības satuvināšanās. Tāpēc mēs steidzinām mūsu sabiedrotos sākt Atklāšanu pēc iespējas ātrāk, bet ja tas būs nepieciešams, tad mēs to īstenosim paši. Mēs jau sen atsaucamies uz šo dievišķo datumu un tas jau rēgojas virs horizonta, tāpēc ikviena aizture nebūs ilgstoša.

Jautājums nav tajā, būsiet jūs gatavi Debesbraukšanai vai nē, jo tā notiek jau ļoti ilgu laiku. Tāpat, kad mēs varēsim ar jums atklāti strādāt, mēs darīsim jūs zinošus par visām šī procesa būtībām. Dotajā brīdī, tie no jums, kas izlēma pacelties, rūpīgi sekoja padomam, kas bija dots. Jūs atradāt savu ceļu, un tagad dzīvojat savas dzīves ejot pa Gaismas taciņu. Pastāv dažādi uzskati par to, kā norisināsies laiku gals, bet tas tiek pieņemts tā, ka jums pašiem ir jāizvēlas kādu ceļu iet. Atcerieties, ka 21.12.12. datums ir grandiozas pacelšanās laiks, bet tai pat laikā, tas ir tikai cits dzīves pieredzes cikla sākums. Lai nu kā, jūsu civilizācijai ir iespēja pamest dualitātes ciklu un pārstāt reinkarnēties zemākā dimensijā.

Jums var būt patīkamas atmiņas par Zemi, bet neaizmirstiet, ka lielākā daļa no jums, pacelsies līdz ar viņu, lai baidītu augstāko dimensiju skaistumu un harmoniju. Jūsos nebūs nekādas nožēlas par to, ka atstājat īsto Zemi, patiesībā jūs jutīsieties pilnīgi pagodināti, daloties savā ceļojumā ar viņu. Jūs pārvietosieties no nereālā uz Dievišķu izpratni par to, kādai ir jābūt īstai dzīvei. Dualitāte jums tika dota, lai jūs spētu izjust to, ko jūs vēlaties un jums bija absolūta izvēles brīvība. Tagad jūs ieejat debesu valstībā, kurā izpaudīsies Radītāja Likumi un kur jūs tiekat apveltīti ar radīšanas spējām. Līdz tam laikam jūs kļūsiet par Kosmiskām Būtnēm, bez jebkādiem ierobežojumiem. Tomēr joprojām pastāvēs Visuma Likumi, bet jūsu augstākajā sasniegumu un izpratnes līmenī, jūs nebūsiet spējīgi darīt jebko, kas ir pretrunā ar tiem.

Dzīvojot dzīvi tumsas dziļumos un pastāvīgā jūsu tiesību apspiešanā, tas bija gaidāms, ka jūs vērsīsieties pret tiem, kas to visu ieviesa pret jums. Tā dēļ, ka daudzi no jums vērsās pret Gaismu un sāka meklēt atbrīvošanos no saviem apspiedējiem, tas Gaismas Brālībai ļāva atļaut mūsu pastāvēšanu jūsu dzīvēs. Ar mūsu palīdzību, jūs modāties ļoti ātri un līdz ar to pacēlāt savu apziņas līmeni uz citiem augstumiem. Tas tāpat deva iespēju mosties arī jūsu sekotājiem un impulss bija tik spēcīgs, ka nekas nespēs apturēt tā dabīgo nobeigumu. Tas ir tieši tas, kā dēļ jūs strādājāt tik ilgu laiku un mūsu klātbūtne ir kā garantija tās beigām.

Zinot to, ka jūsu dzīve ir vienkārši viena no daudzajām, kas sekos bezgalībā, jūs sapratīsiet, ka viss tas tika radīts, lai jūs gūtu pieredzi savas evolūcijas procesā. Jūsu apziņa paplašināsies līdz tam brīdim, kamēr neapņems visu planētu un nākotnē daži no jums spēs izvēlēties pieredzi, esot kā planētas logos. Tas dod jums iespēju iztēloties, kāda varena būtne ir iekļauta jūsu Mātē Zemē, kura evolucionē tāpat kā jūs visi. Tagad jūs pacelsieties kopā un ja vien jūs iedomāsieties par to, tad tas patiesi ir pārsteidzošs fakts. Kurš gan to būtu domājis, ka Zeme-tā ir pilnīgi apzinīga Būtne. Tieši tāpēc jums tiek lūgts, aiz savas mīlestības pret cilvēci, atzīt visu to, ko viņa jūsu labā ir darījusi. Viņa jūt jūsu mīlestību un saņem jūsu lūgsnas un viņa atkārtoti jums apliecina, ka viņa virzās tālāk planētas attīrīšanā.

Jo vairāk jūs saprotat patiesību par sevi pašu un jūsu atnākšanas mērķi, jo vieglāk jūs pieņemsiet tās izmaiņas, kuras notiek. Mēs jums ieteiksim plūst pa straumi, zinot, ka viss noritēs veiksmīgi, neatkarīgi no tā, kā tas izskatās uz doto brīdi. Padomājiet, cik maz laika ir atlicis Debesbraukšanai un izjūtiet sajūsmu no domām, ka esat daļa no tā visa. Tieši tā iemesla dēļ jūs iemiesojāties attiecīgajā laika periodā un jūs pilnībā apzinājāties, kāda būs jūsu pieredze. Vēlreiz padomājiet par tām viedajā dvēselēm, kuras pievienojās jums pēdējos gados, atnesot augstāku apziņas līmeni, kas nepieciešams, lai uzturētu atmodas procesu. Jūs tās sauciet par indigo bērniem, zvaigžņu sēklām vai kā savādāk, identificējot tos par īpašām būtnēm, kas dāvā jums tik nepieciešamās zināšanas. Viņi atstāja komfortu un harmoniju augstākos līmeņos, lai kalpotu jums, tai laikā, kad viņu klātbūtne ir tik nepieciešama.

Vērsieties pret visiem, kā pret saviem brāļiem un māsām un viegli dāvājiet tiem savu Mīlestību. Ja jūs to spēsiet darīt un ja ieraudzīsiet gaismu viņos, tad jūs palīdzēsiet viņiem pamosties, par cik ikviena dvēsele atsaucas un mīlestības vibrāciju. Kad jūs to varēsiet izdarīt, tad patiesi sasniegsiet jaunu Kristus apziņu, kas izklās jums ceļu nākotnei. Vienkārši dariet visu iespējamo un vairāk neko un neviena mīloša dvēsele neapvainos jūs tajās situācijās, kad jūs vairs nespējat saglabāt tādus līmeņus. Tas kļūs vieglāk izdarāms, par cik jūs progresējat uz augstākām dimensijām un beidzot, jūsu ieiešanu tajās.

Patiesība nāks līdz ar atklāsmēm ar kurām mēs dalīsimies ar jums, bet esiet gatavi būt pārsteigti par to, cik ļoti jūs bijāt maldināti. Daudz kas liksies neiespējams un grūts, lai to uztvertu, jo jūsu prāts tik ilgi ir bijis kontrolēts. Tomēr, pieņemiet tik, cik spējat un viss pārējais neatrisinātais, attiecīgajā laikā atradīs savu vietu jūsu sirdīs. Daudzas atklāsmes atvērs jums acis un izskaidros jums dažus noslēpumus, kas tika apzināti stādīti jums priekšā, lai jūs noturētu zem kontroles. Pēdējais, ko vēlas Tumšie ir lai jūs kļūtu neatkarīgi no tiem.

Es esmu SaLuSa no Siriusa un jo vairāk es iepazīstu jūs, jo vairāk vērtēju to, cik mērķtiecīgi jūs esat un kā dualitāte ir darījusi jūs spēcīgus pēc vairākkārtējiem kritumiem un pacēlumiem. Nebūs nekāds pārsteigums, ja citas civilizācijas lūkosies uz jums un vērsīsies pēc palīdzības. Jūs atstājāt komfortu un prieku augstākajās dimensijās, lai pilnībā iepazītu dualitāti ar visām tās sāpēm un ciešanām un lai palīdzētu citiem. Es klanos jūsu priekšā un sajūsminos no tā, cik varenas un mīlošas dvēseles jūs esat, es mīlu jūs visus.

Paldies Tev SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translator: Arturs.


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.