Home > > Montekjū Kīnu - December 5, 2010

December 5, 2010

Mana mīļā, tava Sirds lūzt, skatoties uz to, ko nevar nosaukt citādi kā par FINANSIĀLO TERORISMU, Īrijas izvarošanu un iznīcināšanu. Tas ir pirmais solis jūsu Pasaules pārņemšanai cionistu rokās. Slepenas vienošanās rezultātā, apmuļķotas Valstis tic, ka tās atrodas drošībā, bet faktiski, šis ir pirmais solis Pasaules Pārņemšanā no to cilvēku puses, kuriem nav sirdsapziņas, tos vada Vara, viņu mērķis ir valdīšana pār pasauli. Viņiem gatavībā stāv Fema nometnes tiem, kurus tie atzīs par nederīgiem.

Pienācis laiks sanākt kopā, Lūgt kā nekad agrāk Garam nākt jūs glābt. Miers iestāsies tikai tad, kad viss negatīvais tiks aizvākts un atgriezīsies garīgums. Nebaidieties no korumpētajiem, tos atsegs un atklās, daudziem būs grūti to pieņemt- agrāk mīlētie, godātie un apbrīnotie cilvēki ir tik bezgala korumpēti. Jums visiem ir „izskalotas smadzenes” lai ticētu un pieņemtu visu, neuzdodot jautājumus tiem, kas jūs pārvalda.

Pienācis laiks atmosties situācijas realitātei, kurā patlaban atrodaties. Tie, kas pārvalda jūsu Bankas un pasauli, ir nolēmuši iznīcināt lielāko daļu ekonomikas un tad piespiest jums pieņemt viņu noteikumus un kontroli. Tas ir vislielākais ļaunums, jūsu Pasaules Cilvēku Rases pārdomāta iznīcināšana ir jau tikusi reiz pieredzēta. Bet tāda rīcība netiks pieļauta, jau tagad par tik daudzām lietām parādījusies Patiesība un oficiāla informācija pieejama visiem interesentiem, ziniet, visas jūsu Valdības tiek kontrolētas.

Kad atgriezīsieties pie Pilnas Apziņas, tad uz visiem laikiem zudīs tumsa, tie, kuri strādā Gaismā ir Jaunās Miera Pasaules arhitekti un mūsu divas pasaules satuvināsies Harmonijā.

Lūdzu, saprotiet, mana mīļā sieva ir slima ar gripu, viņai šodien ir grūti kontaktēties ar mums. Mēs ar viņu strādājam nakts laikā, mēs dodam viņai informāciju miega laikā, viņa ir pilnīgi atvērta Garam, mēs nepārtraukti viņai dodam informāciju. Mēs tuvinām tos, kas palīdzēs tad, kad sāks darboties mūsu Projekts, mēs esam izvēlējušies cilvēkus ar piemērotām prasmēm, lai sasniegtu vajadzīgos rezultātus.

Mēs- Garā, atrodamies jums līdzās, mēs virzām jūs uz Gaismu, mūsu Mērķis ir Miers un Tumsas aizvākšana uz visiem laikiem.

Atpūties, mana mīlestība, Patiesība ir te- visiem, kas to meklē. Es vienmēr palieku tavs Montī.


Website: The Montague Keen Foundation
Tulkotājs: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.