Home > > Montekjū Kīnu - December 19, 2010

December 19, 2010

Veronika, mana mīlestība, tu esi vai pārpludināta ar informāciju un apstiprinājumiem, ko saņem ik uz soļa. Jau tev teicu, ka īstie cilvēki tevi paši sameklēs, tev nav jāmeklē. Mēs tos izvēlamies, tad vadām pie tevis. Tava grupa (vienība) jauki satuvinās un sanāk kopā. Zini, pašlaik kopā ar mani strādā vislielākie prāti, kādi jebkad staigājuši pa Zemes virsmu, viņi ir daļa no tās komandas, kas atrodas šajā dzīves pusē. Mūsu Projektam būs noteicošā loma Pilnas Apziņas atgriešanas procesā un planētas Zeme atgriešanai Gaismā. Tieši tāpēc man tad bija jāaiziet, lai varētu visu sakārtot un īstenot, atstāt tevi- man bija vissmagākais un grūtākais solis, ko jebkad esmu darījis, sāpes mums abiem bija neaprakstāmas. Tagad tu saproti visā pilnībā, kāpēc visam tā bija jānotiek. Mēs izpildīsim mūsu nodomus, tu un es to izlēmām pirms spērām kāju uz Zemes.

Netiks pieļauta cilvēces iznīcināšana un varas pārņemšana. Tumšā Kabala joprojām nespēj noticēt tam, ka viņu plāni neīstenosies. Cilvēku Sirdīs un Dvēselēs ienāk Gaisma, cilvēks meklē Patiesību, viņu vairs nevar piekrāpt ar meliem, tagad cilvēks sāk redzēt to, kas atrodas aiz „apgalvojumiem”, kurus izsaka varas cilvēki un sāk uzdot jautājumus. Jūs atrodaties lielo pārmaiņu laikā, absolūtu un pilnīgu pārmaiņu laikā, jūsu važas tiek sarautas un kļūstat par Gaismas Būtnēm kādas bijāt tad, kad ienācāt šajā pasaulē. Jūsu prāta kontrole sākās tad, kad jūsu vecāki un skolas- tā vietā, lai palīdzētu jums sasniegt pilnu potenciālu un spējas- izskaloja jums smadzenes un iegalvoja, ka esat bezvērtīgi, bezpalīdzīgi un niecīgi; tikai tie, kuri atrodas pie varas var kaut ko mainīt un grozīt un jums iegalvoja- gaidiet visas pārmaiņas no varas cilvēkiem. Jūs nemudināja uzdot jautājumu- kas esi šai pasaulē. Dažādo reliģiju ideoloģiskā apstrāde radīja tikai vēl lielāku kontroli. Viņu nodomi nekad nav bijuši godājami.

Tās Zināšanas, kas jums tiks atklātas 2011.gada sākumā nesīs prieku, reālu prieku cilvēcei. Despoti zaudēs varu, ikviena cilvēka būtne kļūs par vienu veselu, neatkarīgi no tā, kur tas atrodas un dzīvo. Tāda Pārveide ietekmēs pilnīgi visus; viss, kas reiz tika darīts, lai šķeltu un radītu dažādības- atšķirīgo, lai aizkavētu apvienošanos, tas viss izzudīs. Pirmo reizi jūs izjutīsiet brīvību no Varas un Kontroles. Gadsimtu garumā slēptā Patiesība būs pieejama visiem, kas to meklēs.

Ar šausmām un riebumu tu noskatījies Džona Pildžera (John Pilger) filmu par to, kas patiesībā notiek Kara laikā, nogalināšanu nevar cienīt un godāt, katrai cilvēku būtnei ir tiesības dzīvot, netiekot apspiestai. Tikai Visļaunākie Prāti meklē karu, tie glorificē Karu. Asiņu izliešana ir tā cena, kas tiek maksāta Sātanam, tiem vienalga- kādas asinis izliet. Asiņu ziedošana ir cena, kas tiek maksāta par Varu un Kontroli. Sātanisti regulāri sanāk kopā, lai šķaidītos ar asinīm un tā apstiprinātu savu lojalitāti Sātanam.

Vai bieži esat dzirdējuši Varas vīrus runājam par Mīlestību, ko tie izjūt pret cilvēkiem. Mīlestība ir vienīgā Patiesība, viss pārējais ir ilūzija. Šajā svētku laikā cilvēki pietuvojas mīlestībai, centieties tajā palikt, sajūtiet prieku, ko nes mīlestība gan jums, gan visiem apkārtējiem. Nav iemeslu tam tā nebūt vienmēr. Jūsu varā ir radīt sev apkārt harmoniju, palīdzēt citiem apjaust to, ka dzīvot saskaņā ir daudz vieglāk un laimīgāk, kavēšanās pie dzīves problēmām tikai velk lejup. Es lūdzu, lai visi sanāktu kopā un lūgtu par Patiesību, Mieru un Harmoniju, tāda enerģija nesīs Pārmaiņas, Cilvēces lūgšanas tiks uzklausītas. Lūdziet un saņemsiet, klauvējiet un jums atvērs. Mīlestībai ir jābūt virzošajam spēkam.

Kopā tie, kas meklē Gaismu, radīs labāku dzīvi visai Cilvēcei. Tīkls, kas atrodas šajā dzīves pusē ir dziļi pateicīgs visiem tiem, kuri izplata Gaismu citiem. Mana mīļā, kad kopā sanāk ģimene, zini, ka visticamāk arī es būšu ar tevi kā vecajos laikos, atkal izbaudot Simona brīnišķīgos kartupeļus un svinības, ko viņš māk sarīkot. Un neļaujiet skarbajam laikam aizēnot svētku prieku. Mēs esam pamanījuši- „viņi” to tagad sauc par „klimata izmaiņām” „globālo sasilšanu”, kas pierādījusies par acīmredzamiem meliem, lai varētu paaugstināt nodokļus un radīt lielāku postu.

Pavisam nedaudz atlicis līdz viss nostāsies savās vietās. Jūsu pasaule mainīsies uz visiem laikiem, katram ir sava loma abās dzīves pusēs.

Mēs šajā dzīves pusē sūtām jums visiem mīlestību. Mana mīļā, tas būs grūts darbs, bet vērtīgs. Es esmu lepns, ka varu būt tevi apbrīnojošais Vīrs, Montī


Website: The Montague Keen Foundation
Tulkotājs: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.