Home > > Montekjū Kīnu - July 10, 2011

July 10, 2011Veronika, mana mīļā, pienācis laiks katrai cilvēciskai Zemes būtnei savienoties ar Deividu Aiku katru rītu plkst.9.30 no rīta. PASAULES MODINĀŠANA, siržu un prātu apvienošanās uz visas pasaules, mīlestības un miera sūtīšana kolektīvajam enerģētiskajam laukam- tas viss izgaismos un atstādinās korumpētos no varas.

Tev, mana mīļā, ir svēta mājas lapa. Pienācis laiks sākt to lietot. Jau seansa laikā teicām, ka Deivids vedīs un rādīs ceļu ārā no tumsas gaismā. Tad jūs uzziedēsiet par Gaismas Būtnēm, kas patiesībā esat. Mīlestības pasaulē, dvēsele, kurai tās nebūs, nespēs funkcionēt. Tie nespēj saglabāt savu formu, ja tos ieskauj mīlestība.

Korumpētie nelabprāt atdos savas varas pozīcijas. Esiet gatavi falšiem gājieniem, safabricējumiem, tādiem kā Project Blue Beam. Tumšie var projicēt Kristus tēlu vai Jaunavu Mariju utt., lai radītu bailes un galu galā, lai kaut kā paildzinātu savu kontroli. Atcerieties, tie var pārraidīt jebko nesagatavotiem cilvēkiem, izliekoties, ka pienācis veco pareģojumu piepildīšanās laiks.

Neiekrītiet šajos melos! Reliģiskie fanātiķi tos atbalstīs, lai tikai palielinātu kontroli pār cilvēku dzīvēm. Tiks lietots jebkurš prāta kontroles veids, lai turētu jūs tumsībā. Lai kontrolētu masas, cilvēkos tiek ielikti čipi. Lielākā cilvēces daļa šādu ļaunu rīcību uzskata par neiespējamu. Jūs atnācāt uz Zemi, lai veiktu izmaiņas. Ātrums, kādā darbojaties, atkarīgs no savienošanās ar mīlestību.

Jau vērsām uzmanību uz sakarībām starp Īriju un Ēģipti- Romas baznīca nevēlas, lai šī sakarība tiktu uzzināta. Šo sakarību apstiprina faraona Tutanhamona izcelsmes rases DNS, kas ir vai atbilst 99% RIETUMEIROPAS DNS; par 99,6% sakrīt ar R1b Haplogroup. Visu iepriekš nosaukto datu augstākā koncentrācija sastopama Īrijā. Tu jau zini par Nefertites saistību ar Īriju, kā arī viņas ģimenes saistību ar Jēzu. Te ir patiesība; tikai to slēpj tie, kuriem kalpojat. Īrija pārstāvēja Visuma centru un tās četrus kardinālos virzienus jau pirms uzbrukumiem īru reliģijai, Mātes Mīlestības baznīcai. Padomājiet, kāda gan būtu pasaule, ja Nicea padome nebūtu pieņēmusi tādu lēmumu. Tad uz laiku laikiem izzustu režīma terors.  

Cik maz jūs zināt par pasauli, kurā paši dzīvojat. Savas pēdējās dzīves laikā uz Zemes tā biju iegrimis zinātnē, ka neredzēju korupciju, kaut arī zināju, ka tāda ir. Vienmēr ir tik daudz tādu lietu, ko zināt instinktīvi, tikai jūs tās dziļāk neizpētāt. Jūsu pasaulē joprojām darbojas visvelnišķīgākās organizācijas vēsturē un gatavojas cīņai, lai saglabātu kontroli. Lielākā cilvēces daļa šausmās sarausies, kad uzzinās- kas ir šie tumšie indivīdi. Bet viņu valdīšanai ir pienācis gals.  

Šobrīd pagrūti izsekot visiem atklājumiem, kas appludina jūsu pasauli un nāk no visām pusēm. Tas vienlaikus ir arī neticami aizraujoši. Patlaban darbojas ļoti daudzas būtnes no citām planētām, tās gatavo savu atnākšanu un atbalsta jūs patiesības, mīlestības un gaismas darbā. Viņu milzīgie gaisa kuģi aprīkoti ar tādām tehnoloģijām, kas spēj jūs izglābt. Esiet pavisam mierīgi, kad redziet tos pie savām debesīm. Jūs esat vienas lielas ģimenes daļa, tikai jūs uz Zemes esat atdalīti no šīs ģimenes. Arī šīs zināšanas slēptas no jums. Nekas nespēj mainīt to, kas grasās notikt, vecais dzīves veids beigsies uz visiem laikiem. Pievērsiet uzmanību tiem, kuri vēl nav pieņēmuši šobrīd notiekošo, jo tie var izjust satraukumu. Uz mirkli padomājiet, kādas būs tās sajūtas, kad parādīsies patiesība par reliģijām, valdībām un jūsu vēsturi. Daudziem būs problēmas tikt galā ar faktu, ka kari tikuši SAFABRICĒTI; ka jūsu mīļie miruši velti. Nāves mašīna kļūs lieka: visi dzīvos mierā. Tie, kuri negribēs atteikties no korupcijas tiks „pār-radīti”.  

Nekavējoties tiks pārtraukta pārtikas, ūdens un elpojamā gaisa kontrole. Cilvēcei pietiek pilnīgi visa. Īpaši centri rūpēsies par cilvēkiem, kuriem būs grūtāk adaptēties. Tehnoloģijas, kas kļūs jums pieejamas, pārvērtīs jūsu dzīves vienas dienas laikā. Par normu kļūs Komunicēšanās ar Garu; tas netiks atkal un atkal apstrīdēts un jūs nepazemos cilvēki, kuru pašu apziņa ir tik zema, ka nespēj aptvert tādas lietas.  

Lai par jūsu dzīves mērķi kļūst gaismas un mīlestības nešana cilvēcei.

Dusmas kalpo negatīvajam: tās spēcina korumpētos, dusmas tiem ir dzīves skābeklis. Tā ir īpaši destruktīva emocija. Tāpēc Tumšie vēlas, lai jūs būtu dusmīgi. Viņi no tā barojas.

Komunicējiet savā starpā. Atgriezieties laikos, kad ģimenes pārrunāja notiekošo savā starpā un dalījās atmiņās. Tā viņi uzzināja, kas ir patiesībā. Drošības sajūta, ko rada šādas sapulcēšanās, ir nenovērtējama un tajās skanošie smiekli ir dziedinoši. Sagatavojieties atkal kļūt par daļu no Visuma.

Tu esi nogurusi, mana mīļā. Esi gatava visām tām vajadzīgajām pārmaiņām, kurām ir jānotiek, lai notiktu Pāreja. Es apņemu tevi mīlestībā. Tevi apbrīnojošais, Montī.

VIEDUMS- TAS IR ZINĀT TO, CIK MAZ MĒS ZINĀM Sokrāts .

Website: The Montague Keen Foundation
Tulkotājs: Mara


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.