Home > > Montague Keen - August 14, 2011

August 14, 2011

VISTUMŠĀKAIS BRĪDIS IR TIEŠI PIRMS RĪTAUMSAS

Tā kā patlaban ejat cauri tumsai, tad jums jāatbrīvojas no visām bailēm un šaubām. Saskatiet to, kāda patiesībā ir ilūzija. Tad būsiet gatavi ieiet Gaismā, apskaut to brīvību, kas jums tika liegta. Tie kontrolē jūsu domas, lietojot skaņas viļņus. Tad, kad tie vēlas, lai jūs sadumpotos (saceltos), tad tiek viegli radītas situācijas un manipulēts ar masām, un paši tie no malas noskatās šajā pašu radītajā destrukcijā. Neapgaismotie baidās no iespējamām sekām un tāpēc ir gatavi piekrist vai visam, ko saka viņu Valdības, kas it kā sludina un nodrošina savu tautu drošību. Un tas ikreiz arī nostrādā. Propagandas mašīna ir jau iepriekš sagatavota, lai iedzīvotājos pēc iespējas vairāk radītu bailes. Tiem, kuri saceļas vai dumpojas, jāsaprot viens- tie tiek izmantoti. Tie ir lieliski pakalpojuši Valdību mērķim. Un tagad ir iespējams ieviest vēl lielāku kontroli, lai kavētu jūsu atmodu par reāli notiekošo realitāti. KLUSUMS, MIERPILNS PROTESTS ir tas no kā baidās pie varas esošie, jo tikai tas parāda reālo cilvēku varu un spēku. Tas, ka policija stāvēja līdzās un vēroja dumpiniekus, tas pierāda, ka viss tiek darīts ar mērķi. Jūs ar saviem nodokļiem apmaksājat policijas aizsardzību, bet tie vēroja kā sadeg mājas un darba vietas. Aizsargājiet viens otru, jūs esat Tumsas Kabalas cietumnieki. Kamēr vien šo domu sevī „nepiereģistrēsiet” visā pilnībā, nebūs iespējama tālāka virzība Gaismā. Un dumpiniekos redziet Kabalas upurus: viņiem ir sajūta, ka ir bezvērtīgi un nederīgi. Tie dzīvo pārapdzīvotos apstākļos. Viņus pievīla izglītības sistēma. Tiem nav darba un nākotnes. Viņu prātus kontrolē mūzika un TV. Tie jūtas bezcerīgi un bezpalīdzīgi Kabalas varmācīgi radītajā materiālajā pasaulē, lai liktu jums turpināt vēlēties un tiekties pēc tā, ko paši pilnīgi noteikti negrib jums ne dot, ne pieļaut.

Veronika, šodien tavās acīs bija asaras, kad atvēri e-pastus un mājas lapā par ĀRPUSZEMIEŠIEM [ www.extraterrestrials.ning.com ] atradi informāciju par TARA KALNU, Visuma centru, ļoti svarīgu svētu vietu. Šādas informācijas publicēšana ir lielisks pakalpojums visai cilvēcei, lai ikviens pats to redzētu un varētu izpētīt. Kaut arī tu uzaugi Īrijā, skolas un izglītības sistēmu pārvaldīja Romas Katoļu baznīca. Tāpēc jums nekad neteica par jūsu zemes lielo mantojumu. Visa jums stāstītā vēsture ir pilnīgi nepatiesa. Īrijai pavisam noteikti ir jāatbrīvojas no Vatikāna, lai atvērtu un piekļūtu savai patiesajai pagātnei. Nākotne sāksies tad, kad Īrija savienosies ar Garu. Tad Visums tiks atjaunots un restaurēts. Neviena cita pasaules valsts nav ārēju spēku tā kontrolēta kā Īrija. Īri cietuši gadsimtiem ilgi un tiem bijusi liegta sapratne par to, kas tie ir patiesībā. Pienācis laiks atbrīvot Īriju no Vatikāna jūga pārvaldes un atgriezties pie jūsu Mīlestības Reliģijas.

Vatikāns zina- 1000 gadu ilgais valdīšanas laiks ir beidzies. Pienācis patiesības laiks. Vatikānam ir jāatdod viss nozagtais un nolaupītais, lai varētu atgriezties Mīlestības Dievs. Tagad redziet, cik svarīga bija premjera Enda Kenija runa. Viņš atvēra durvis savienībai ar to, kas jūs esat patiesībā. Viņš visai planētai izdarījis labu pakalpojumu. Par to viņu arī atcerēsies. Vatikāns kontrolēja skolas, slimnīcas, Valdības. Tie darīja visu, lai būtu droši- jūs Īrijā nekad neuzzināsiet patiesību. Tik labi viss tika noslēpts. Vatikāns kontrolēja jūsu dzīves no dzimšanas līdz nāvei, caur nāves bailēm un elles ugunīm, ko tie ieviesa tikai kontrolēšanas nolūkā. Nāve ir tikai pāreja no viena eksistences stāvokļa uz citu- daudz skaistāku pieredzi. Mēs, kuri Garā, sakām Īrijas tautai, pieprasiet savu vareno mantojumu. Saprotiet, kas esat patiesībā. Tam jānotiek vispirms, tad pasaule varēs iet tālāk, sasniedzot patiesu apgaismību.

Jūs tagad izdzīvojat Beigu Laikus. Pašlaik notiek reāla kauja starp Tumsu un Gaismu. Kabala nevar pieņemt to, ka viņu rūpīgi austā un plānotā varas pārņemšana vienkārši nenotiks. Tā ir pilnīga novirzīšanās no domātā kursa par to, ka tiem pieder Zeme un tie var aizvākt cilvēku būtnes pēc savas gribas, kā vien paši vēlas- ar kariem vai laboratorijās radītām slimībām. Bet tagad tie tiks aizvākti paši. Šīs ziņas no jums tiek slēptas.

Mēs, šajā dzīves pusē, esam uz ceļa, atrodamies uz trases. Mēs darbojamies daudzās jomās. Daudzām lietām ir vai nu jāmainās vai arī jāaiziet. Un tas nevar notikt vienas nakts laikā. Mums ir vajadzīgs arī jūsu ieguldījums un piedalīšanās uz Zemes. Tā ir kopīga operācija. Kopā mums izdosies, kopā mēs gūsim panākumus. Laiks ir pienācis, laiks ir tagad. Tā ir jūsu pasaule, uzurpatoriem ir jāaiziet. Viņu pārvaldes un kontroles sistēma sabrūk. Strādājot kopā, mēs varam ikkatram padarīt Pāreju daudz vieglāku. Cilvēka pamatinstinkts ir- būt brīvam. Tā dēļ ir vērts censties. Jūs jau gandrīz to esat sasnieguši, abās dzīves pusēs valdīs līksmība, kad mīlestībā un harmonijā atkal sanāksim kopā.

Mūsu pateicības pilnie paldies tiek teikti Extraterrestrials mājas lapai par palīdzību patiesības un apgaismības sniegšanā, lai tik daudzi uzzinātu par slēptām lietām un norisēm, kas attiecas un ir saistībā ar Īriju. Tas ir ievērojams solis uz priekšu.

Esi laba pret sevi, mīļā. Jā, tu atlabsti, bet joprojām tev vajadzīga saudzēšana. Apsveiciet patiesību, kad tā parādās, tas palīdz un veicina Pāreju.

Tevi vada mana mīlestība. Tevi apbrīnojošais, Montī.


Website: The Montague Keen Foundation
Tulkotājs: Mara


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.