Home > > Montekjū Kīnu - July 25, 2010

July 25, 2010

„Tikai mazie noslēpumi ir jāsargā: lielos slepenībā glabā sabiedrības neticība”
- Maršals Makluhāns. (Marshal Mc Luhan)

Šīs rindas man šorīt atsūtīja kāda sieviete no Vašingtonas, tās pasaka patiesību. Paldies, Betsija.

Cilvēkiem, mostoties no neziņas stāvokļa, kurā tie ilgstoši dzīvojuši, un sākot saskatīt tās manipulācijas, kurām tie bijuši spiesti un ticējuši, viņu atmoda tikai spēcinās un kļūst ar dienu jo acīm redzamāka. Jā, tas ir šoks- pieņemt to, ka viss, kam esat ticējuši un uzticējušies, tas viss nav balstīts uz patiesību. Grūti pieņemt un atzīt, ka esat bijuši tik klaju melu un patiesības sagrozījumu sastāvdaļa. Nevienam netīk atzīt, ka tas ticis izmantots un krāpts. Nu ir laiks visam slēptajam nākt gaismā, neesmu vienīgais Gars, kurš to saka, paskatieties visās citās mājas lapās, kas kontaktējas ar Garu, jūs tiekat vesti pretim Patiesībai. Gaisma un Patiesība atrodas konfrontācijā ar Tumsu, Korupciju un pagrimumu, tumšie lieto katru pieejamo līdzekli, lai novirzītu jūsu prātus no notiekošā, vecais Globālās Sasilšanas cietais rieksts atkal tiek pamests gaisā, lai liktu jums justies vainīgiem un jūs labprātīgi piekristu lielākas kontroles un nodokļu ieviešanai. Cik reizes jums jāatgādina- neviens cilvēks uz Zemes nevar kontrolēt vai pat tikai mainīt vienu jotu jeb mazumiņu no tā, kas notiek DABĪGI un ir paredzēts notikt, tāpat kā nakts seko dienai, gadalaiki mainās, tie ir notikumi, kuriem ir jānotiek; notiekošās pārmaiņas ir daļa no ieprogrammētajām obligātajām pārmaiņām, Cilvēks var ‘izstiepties vai sarauties’- nekas nemainīsies. Mostieties, nekļūstiet par upuri šīm manipulācijām.

Arvien vairāk cilvēku sāk apjaust, ka esat Mūžīgā Apziņa, vienīgais jums vajadzīgais ierocis ir Patiesība. Kā uzsver Deivids Aiks- jūs pārveidojat savu Cietumu par Paradīzi, kā tas arī bija iecerēts. Atrodiet sevī spēku, atbalstiet tos, kas runā jūsu vārdā, apmeklējiet viņu Uzstāšanās, Konferences, Patiesības Kustības ir domātas jums, jūs to esat parādā paši sev un nākotnes paaudzēm, lai pārmaiņas un pāreja uz Augstāku Enerģiju Līmeni notiktu mazāk traumējošā veidā, lai gan ļaunie spēki darīs visu pretējo. Jā, Tumsas puse cenšas iegalvot gan sev, gan citiem, ka vienīgie spēj valdīt un atrasties pie varas, skumji, bet daudzi tam notic. Paņemiet un pieprasiet atpakaļ tās savas tiesības, kas jums tika dotas kā Dieva bērniem. Pašreizējās Enerģētiskās Pārmaiņas tikai veicinās šādas iespējas, tā ir jūsu iespēja atvērties tam, kas esat patiesībā un kādēļ šobrīd atrodaties te uz Zemes. Ziniet, ka dzīvojat vienā no svarīgākajiem brīžiem te uz Zemes, visā Zemes eksistencē. Tie, kas domā, ka labāk turēt acis ciet, nelīst ārā un neriskēt, lai būtu „drošībā”, tos sagaida rūgta atmoda. Tumsas pusei ir plāni, viņiem ir vajadzīgi vergi šo plānu īstenošanai, viņiem nav cieņas pret jums, jūs tiem esat lielgabalu gaļa. Tie turpinās saindēt gaisu, ko elpojat, pārtiku, ko ēdat, ūdeni, ko dzerat līdz kļūsiet par viņiem noderīgiem un paklausīgiem zombijiem. Gaisma un Mīlestība ir tepat, nav nekādas vajadzības baidīties, nezināt, slimot vai karot, jūs varat radīt Pasauli, kurā tumšajiem nav vietas, tā ir jūsu izvēle, šī ir jūsu iespēja mainīt Pasauli. Mēs, kas atrodamies garā, sakām paldies visiem tiem, kas velta savas dzīves sniedzot šīs vēstis cilvēcei, tā var ‘ielaist’ Gaismu pat vistumšākajās sirdīs. Jūs esat īstie līderi, kas palīdz radīt labāku pasauli visai cilvēcei. Mīlestība un tikai Mīlestība virzīs jūs uz priekšu, mana sieva un es, mēs strādājam abās dzīves pusēs, lai īstenotu šīs pārmaiņas dzīvē.

Pacelieties virs cilvēku radītajām atšķirībām, kas mākslīgi izveidotas tikai tāpēc lai Šķeltu un Valdītu. Saskatiet tā sauktos „cilvēka radītos nelaimes gadījumus un katastrofas”, kādas tās ir patiesībā, kāds ir to patiesais mērķis, saskatiet to situācijas īstenību, kurā atrodaties, tad pēkšņi pār jums atausīs apskaidrība un jūs brīnīsities kā varējāt nepamanīt un noticēt tik klajiem un acīm redzamiem meliem. Kad esat modušies, tad šādi meli uz jums vairs neiedarbosies. Vērojiet cilvēkus, kuriem jums vajadzētu uzticēties, skatieties nevis uz viņu vārdiem, bet darbiem, pienācis laiks visu izvērtēt un pārskatīt. Ieskatieties viņiem acīs, acis ir Dvēseles spoguļi, acis, kurās nav Dvēseles satumst, tur parādās kas līdzīgs melniem caurumiem, kas izstaro tumsu. Pilnīgi katrai Zemes Dvēselei ir savs Sargs, Eņģelis, kas to vada un atbalsta, neignorējiet tos, tie nevar iejaukties jūsu dzīvēs, tos ir jālūdz palīdzēt un vadīt jūs dzīves ceļā. Kad nonācu Garā, man bija jārunā un jālūdz Veronikas Sargam- Albertam, vai es varu turpināt strādāt ar viņu, un viņš deva savu svētību mūsu darbam.

Veronika, mana mīļā, tu pēdējā laikā ļoti smagi strādā, esi uzņēmusies smagu nastu; es apsolu, Patiesība uzvarēs, skaties uz visām tām brīnišķīgajām dvēselēm tik daudzās pasaules valstīs, kas iet šo ceļu kopā ar tevi. Gaismas Cilvēki sanāk kopā, tiek pārvarētas valodu barjeras un nacionālās iezīmes, Patiesība visus satuvina, notiek īsta atmoda.

Lūdzu, velti laiku sev, tev vajadzīga atpūta. Visu, ko dari, to dari tikai man, tu teici, ka turpināsi manu darbu, tava mīlestība un atdeve ir apliecinājums tam, ko spēj patiesa mīlestība. Esmu ļoti lepns būt par tavu apbrīnojošo Vīru, Montī.


Website: The Montague Keen Foundation
Tulkotājs: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.