Home > > Montekjū Kīnu - August 1, 2010

August 1, 2010

Veronika, mana mīļā sieva, kura manā vārdā un manā vadībā cīnās par cilvēces Patiesību un Apgaismību. Vienas durvis, pateicoties nepamatotām bailēm, šonedēļ aizvērās, bet citas skaisti un plaši atvērās, daloties savā Gaismā ar tevi. Labi, ka dalies ar citiem, kas modušies, un nu tie zina par notiekošo korupciju, kas apņēmusi jūsu planētu. Atcerieties to, ka korumpētie nespēj dzīvot Gaismā, tāpēc, jo vairāk Gaismas tiek radīts, jo ātrāk mainīsies jūsu pasaule. Tie, kas kontrolē naudu, to darījuši jau no neatminamiem laikiem, un tieši proporcionāli pieaugusi arī viņu alkatība un vara, pārņemot visu pasauli; līdz brīdim, kad visa cilvēce neatmodīsies un neatteiksies būt sastāvdaļa korumpēto organizētajā dzīvē. Sēklas krīt auglīgā augsnē un pēc Varas un ieņemamā stāvokļa alkstoši cilvēki, pārdod savas Mūžīgās Dvēseles par kaut ko tādu, kas ir tik īslaicīgs. Katrā karā, katrā jūsu pasaules korumpētā gansgsteru organizācijā, jūs tādus atradīsit noslēpušos ēnā, bet barojot ar naudu, lai tikai radītu nemieru, jukas, satraukumus un izraisītu jaunus karus un ķīviņus. Tā tie darbojušies jau gadu tūkstošiem, bet tagad sākoties atmodai, tam tūlīt būs jābeidzas, tie nevar nostāties pretim Augstākām Enerģijām, kas visu laiku pieņemas spēka un mainīs jūsu Pasauli. Tu, mana mīļā, ļoti priecājies, kad uzzināji, ka NASA zinātnieki tagad apstiprina to, ko mēs jums stāstām par Zemes Enerģijām- tās paceļas Augstākā Līmenī un jūsu DNS tiks atjaunots tāds kāds tas bija iecerēts. Mazuļi tagad dzimst jau ar pilnīgi atjaunotu DNS, tie kļūs par Gaismas Pīlāriem jūsu pasaulē, tas ir fakts. Es lūdzu Veronikai dot jums norādi uz adresi, kurā varat iepazīties ar šo informāciju. Zinātnieces vārds ir Sjūzena Džoja Renisone (Susan Joy Rennison), viņai ir Britu Universitātes Fizikas un Ģeofizikas Goda Grāds, un, tātad adrese ir : http://www.redicecreations.com/radio/2010/07jul/RIR-100725.php Es apsolu, ka visi tie, kas meklē patiesību, priecāsies par šādu godīgumu un atklātību, viņa ir īsta Gaismas sieviete.

Tagad ir pieejami arī pierādījumi tam ko mēs jums stāstām, tā, lai tie, kuri noliedz tevis sacīto un rakstīto, tagad varētu pārskatīt savu nostāju. Tu, mana mīlestība, zināji, ka tā ir patiesība, es nekad tev nespētu melot, tu pieturējies pie tā, kam pati ticēji un es vienmēr uzsvēru to, ka galu galā vienmēr parādās Patiesība. Pienācis Patiesības laiks visos līmeņos. Valdības un reliģijas to zina un tādēļ centīsies līdz pēdējam saglabāt savu kontroli, tie melos, krāpsies un blēdīsies; Vara ir kā narkotikas, tie nevar dzīvot bez varas. Pavērojiet, tie manipulēs ar pilnīgi visu, cenšoties iegalvot jūs cienīt un respektēt viņu izdotos likumus. Paskatieties uz to slepkavošanu, kas notiek „Miera” aizstāvēšanas vārdā. Šie cilvēki nevēlas mieru, naudu nevar „taisīt” Miera laikos. Atkāpieties no BAILĒM, kas jums tiek radītas iegalvojot, ka jums ir „Ienaidnieki”, kuri vēlas jums visu atņemt, lai gan tieši paši ir tie, kuri taisa naudu un ir patiesie jūsu civilizācijas ienaidnieki. Nauda it visa Ļaunuma sakne. Tādi cilvēki nezina kas ir Miers, tiem vienmēr vajag vairāk. Apzināti tiek radītas „Nelaimes” , lai atkal taisītu naudu, viņiem nav cieņas pret jums, pret Zemi, kurai tiek nodarīts pāri. Jūs esat iegājuši Apgaismības Laikmetā, atverieties tam, uzziniet Patiesību, sekojiet tikai tiem, kuri pauž patiesību un līdzjūtību. Patiesības Gaismai spoži mirdzot pār jūsu pasauli un ar jūsu atjaunoto DNS palīdzību, jūs redzēsit visu tā kā tas ir, jūs vairs ilgāk nedzīvosit korumpēto radītajā Tumsā, jūs kļūstat par skaistām Gaismas Būtnēm, kas patiesībā esat, par tīru apziņu, daļu no tā, kas ir un vienmēr būs. Viss slēptais tiks atklāts. Par Apgaismības Laikmetu pareģoja jau sen, tas lasāms manuskriptos, jums tikai tajos jāieskatās. Noņemiet smago Tumsas slogu, kas jau no dzimšanas gulstas pār jums, kļūstiet brīvi, apskaujiet Gaismu, priecājaties par brīvību, par to, kas esat patiesībā, jums nav no kā baidīties, ir tikai pašas bailes.

2010. un 2011.gads nesīs daudzas pārmaiņas, apgaismotie zinās un dalīsies savās zināšanās, lai varētu radīt un veidot Mieru un Harmoniju, kas tik ļoti trūkst jūsu Pasaulei. Mīlestība, un es te domāju Mīlestību tās patiesajā nozīmē, kļūs par patiesu vērtību, kad sajutīsit, kas ir patiesa mīlestība, tad jums būs saite, kontakts ar jūsu Radītāju. Mīlestība tika varmācīgi atņemta, lai jūs mulsinātu un jums teica un mācīja, ka mīlestība ir tikai miesiska iekāre. Tik daudz kas ticis sakropļots, jūs tikāt maldināti no šūpuļa līdz kapam, un tas viss ticis plānots lai saglabātu pār jums kontroli. Tagad, redzot izdarīto, jūs atteiksities būt par daļu no tā visa, viss, kas jums ir jādara, ir pie sevis jāpasaka, jānolemj: „Tikai ne manā vārdā” - klusiņām un cieņā. Kopā jums ir Spēks tā rīkoties, tās ir jūsu tiesības dzīvot Mierā. Parādīsies aizvien vairāk cilvēku un piedāvās savu palīdzību, tie, kuri nevar piedalīties fiziski klāt esot, tie sūtīs savas domas un lūgšanas, lai pieprasītu vajadzīgās Miera pārmaiņas uz jūsu pasaules. Mēs esam te, lai jūs vadītu jebkurā brīdī.

Mīļā, tev ir vajadzīgs laiks priekš sevis, es saku paldies taviem draugiem, kuri ir kopā ar tevi. Mēs, garā, esam tev pateicīgi, tavs ieguldījums mūsu darbā ir absolūts, es nevarētu gribēt vairāk. Es palieku tevi apbrīnojošais Vīrs, Montī.


Website: The Montague Keen Foundation
Tulkotājs: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.