Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, March 16, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, March 16, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Pēdējā laikā norisinājušies vairāki tumsas spēku uzbrukumi, tie vēlējušies vēlreiz uzbrukt tai patiesībai ko mēs apspriedām pirms dažiem vēstījumiem, kad runājām par mūsu brāļu sasniegumiem no Sīriusa zvaigznes. Bet mūsu apvienotie spēki, kas sadarbojas ar mums, lai jūs aizsargātu ir labi sagatavoti izturēt šādus negantus tumšo uzbrukumus, un tā, to centieni nav nekas vairāk kā ‘grabēšana’ gaisā, un tie nav skāruši neko nozīmīgu. Esam teikuši jau agrāk un tagad atkārtojam, Tiem neatliek nekas cits kā tikai viņu dusmu lēkmes, saprotot to, ko tie zaudē- savu varu un kundzību pār cilvēci uz planētas Zeme-, tikai šīs dusmas ir tādas kā mazam nerātnam bērnam, kurš grib turpināt darīt kaut ko, bet ne vecāki, ne vecākie brāļi vairs to neļauj. Tad bērns ir dusmīgs, bet ar laiku sapratīs savu kļūdu. Lai pierādītu savu nožēlu, viņš atvainosies vecākiem un vēlāk pats gribēs palīdzēt mājas darbos nevis turpināt blēņoties.

Tāpēc tas ir tikai laika jautājums, nekas vairāk. Bet kauliņi ir mesti un Tumsa sāk to saprast. Tomēr, ir tādas tumsas rangu sastāvdaļas, kas ir negribīgākas piekāpties Labo Spēku varai. Tie ir tie, kas atliek un velk garumā viņu kopējo kapitulāciju Gaismai. Tie atrodas Tumsas agonijā. Tāpēc daži tumsas pārstāvji nav nodevuši spēka scepteri ercenģeļu, eņģeļu, devu, Gaismas skolotāju, Gaismas Būtņu un iekš-Zemes brāļu un ārpus zemes civilizācijām, kas visi veido Gaismas Armiju un Visvarenā Dieva Labestību. Nemaz jau nerunājot par cilvēku būtnēm, kas inkarnējušās fiziskā ķermenī un sadarbojas ar mums un tik ļoti palīdz!

Mūsu kanāls, mīļais Kris-Won, lūdz mūs pastāstīt par Gaismas Skolotājiem.

Mēs nākam no zvaigznēm vai planētām gaismas gadu attālumā no jūsu saules sistēmas, bet citas cilvēku būtnes uz Zemes ir veikušas milzīgus lēcienus savā evolūcijā, apjaušot daudzo dzīvju laikā, ka tie inkarnējušies uz šīs lielās planētas, lai veiktu lielākus uzdevumus pret citām cilvēku būtnēm, kā arī pret sevi. Parastais šo dzīvju kopsaucējs bijis pakļauties Radītāja gribai, uzticami un sirsnīgi sekot savas apziņas iekšējai balsij, mīlestība pret visām apkārt esošām radībām, un, visbeidzot, ziedot savu privāto, personīgo dzīvi, lai stiprinātu sabiedrības labklājību, kurā paši attīstījušies un dzīvojuši. Ir teikts, ka cilvēks, kas patiesi mīl citus, ziedosies sava kaimiņa labā; citādi, ziedošanās nav iespējama, ja sirds nav piepildīta ar mīlestību pret citām dzīvām būtnēm.

Kad cilvēks, kurš gājis un arī cietis, ejot garīgo ceļu, ir sasniedzis punktu, kurā viņš aizmirst sevi un domā tikai par kopējo labumu; kad viņa rīcība ir altruiska un vairs nav savtīga; kad viņa laime ir tikai darīt laimīgus citus, un kad viņš labāk izvēlas mirt nekā nodot savus ideālus, tāds cilvēks pārtop par Super-Cilvēku (patiesu super varoni, ne tādu kā jūsu komiksos, cik smieklīgi!). Tāds cilvēks ir tīrs no visas sirds, nevainīgs un pazemīgs kā bērns, ar tādām zināšanām, kas ļauj tam saprast to, kas patiešām ir vienkārša dzīve, kurā vienīgais ko lūdzam ir mīlēt citus ar tik stipru mīlestību līdz tā ‘sāp’ (sakot Kalkutas Mātes Terēzes vārdiem). Tāds cilvēks ir pacēlies uz Viedas Lielmeistaru līmeni. Tāpēc ir pilnīgi pareizi tādus saukt par „Augšāmceltajiem Skolotājiem”.

Tie atbild par Mirdzošo Spēku, kas tos vada, un tie uzņemas misijas, ko realizē savās svētajās dzīvēs. Kad tie pievēršas savā darbā cilvēcei (daži darbi, kas tiem ir piešķirti no Augšas ilgst gadu simtus un pat tūkstošgades), tad bieži maina savu vārdu, aizstājot to ar citu, lai vārda vibrācijas ir saskanīgākas ar pieņemtā darba līguma tipu, kā to prasa viņus vadošie Mirdzošie Gidi.

Gaismas Skolotāju ķermeņi ir smalki un veidoti no ēteriska materiāla (dažos gadījumos no astrāla materiāla), tie var pielāgot sevi jebkurai izvēlētai formai, kas ir redzama dažiem attīstītākiem čela vai mācekļiem. Vistuvākie mācekļi Tiem, kad pienāks brīdis, būs nākamie Augšāmceltie Skolotāji, un Gaismas Skolotāji tad pacelsies vēl augstāk, kur to būtība un darbība kļūs vēl piesātinātāka un tie darbosies vēl smalkākā gaismā, tuvāk Viscildenākā mirdzošajai substancei, kas atrodas pie Tēva- Mātes labās rokas, Radītāja un, respektīvi, Uzturētāja. Tēvs tiek pārstāvēts kā visas matērijas Radošais Gars, Māte pārstāv Radīto (Dabu kā tādu), kas nepārtraukti attīstās un atrodas nepārtrauktā pārmaiņu procesā (bieži saukta par Māti Dabu).

Miers un Mīlestība

Kanāls: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.