Home > > Kris Won, June 16, 2011

Kris Won, June 16, 2011

BUDA

Es jūs svētu un mudinu lūgt Pasauļu Kungam un Visām Sfērām ļaut jums apzināt to Patiesību, Kas esat, ko darāt šeit un, kāda ir jūsu loma šajā planetārajā evolūcijā un pat visā kosmiskajā evolūcijā.

Šajā brīdī pie jums vēršas Budas Apziņa. Manā pēdējā inkarnācijā uz Zemes un fiziskajā plānā, jūs pazināt mani kā Sidhartu Gautamu Budu. Tā bija mana pēdējā inkarnācija, kurā biju atdalīts kā indivīds no Visa Kopējā. Tagad jums tuvojos no manas Debesu Mītnes, lai visai Zemes cilvēcei vai planetārajai populācijai nodotu šo vēstījumu- no vietas, kur Mēs Visi Esam Viens un šajā Augstākā Plāna apziņā apzinām pilnīgi visu eksistējošo.

Vienīgā atšķirība starp mani un jums, ja vispār vēlaties tādu saskatīt, ir tā, ka es Zinu, Kas Es Esmu, bet jūs joprojām vēl meklējat savu patieso būtību.

Mīļie bērni, ja domājat, ka esat ķermenis vai prāts, vai kāds cits zemākais ķermenis, tad pasaule jums šķitīs bēdu, netaisnības un ļaunuma vieta.

Bet kādu dienu, brīnuma un bijības pilnā brīdī, jūs sasniegsit augstāku sapratni un jums tiks atklātas visas pasaules Patiesība, plāni un dimensijas, tad sapratīsiet, kas esat patiesībā; sapratīsiet, ka trešās dimensijas „reālās” fikcijas un izskats bijušas tikai tā brīža „realitāte” un tas viss šķīdīs kā gaistoša migla, kas pazūd, saulei uzlecot.

Palieciet stingri; neļaujiet nevienam izdarīt spiedienu un ietekmēt jūsu ticību, tā vēl ir tik trausla, vāja un viegli iespaidojama. Esiet pacietīgi, tas brīnuma brīdis par ko runāju, pienāks tad, kad vismazāk to gaidīsiet, un tad kļūsiet par tādu kā es, Apgaismotu Būtni un patiesu Gaismas pīlāru savas (cilvēku) rases brāļiem un māsām.

Es jūs svētu un mudinu lūgt Pasauļu Kungam un Visām Sfērām ļaut jums apzināt to Patiesību, Kas esat, ko darāt šeit un, kāda ir jūsu loma šajā planetārajā evolūcijā un pat visā kosmiskajā evolūcijā.

Bet jums tas ir jālūdz no visas sirds un prāta, zinot, ka ne tikai jūs iegūsiet, bet arī visi tie, kuri tādā vai citādā veidā kontaktēsies ar jums.

Citiem vārdiem, tā nedrīkst kļūt par egoistisku vēlmi attīstīties tikai personīgi, bet jums apzināti jālūdz pilna atmoda visas cilvēku rases labā, ne tikai jūsu individuālajam augstākajam labumam. Dariet tā un veiciniet evolūcijas lēcienu, tas pacels visu cilvēci un katru šūniņu, kas ir daļa no visām dzīvajām būtnēm, kas eksistē uz šīs planētas, cauri pakāpeniskai atmodai.

Dariet tā un varu apliecināt, ka Radītājs, Avots un Visa Kas Ir Sākums ieklausīsies jūsu teiktajā un pievienosies jūsu vēlmei.

Tāds ir mans solījums. Es zinu, ko apsolu, jo Pats esmu gājis šo soli, ko jūs grasāties spert tagad.

Es apņemu jūs Manā Gaismā, tā izgaismos ceļu jūsu pašrealizācijai, es uzpūšu jums Manu Elpu, tā palīdzēs palikt stiprākiem un vienotiem līdz notikumu kulminācija jūs Atbrīvos; un šajā gadījumā brīvība paliks uz visiem laikiem un pacels jūs uz tādu apziņas līmeni, no kuras vairs nav iespējams atkrist atpakaļ blīvajā matērijā.

Es jūs ikvienu mīlu šķīsti, Bez Nosacījumu Mīlestībā, tā plūst tieši no Manas Sirds uz jūsējo.

Avots: Sidharts Gautama buda

Kanāls: Kris-Won

Tulkoja: MāraShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.