Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, March 28, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, March 28, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Mēs gribam brīdināt savlaicīgi visus planētas Zeme brāļus. Tiek plānots daudzu vēstījošu kanālu uzplaiksnījums, kas applūdinās jūs ar nepatiesu informāciju- nenākošu no Mums, bet gan no tādu cilvēku zemapziņas prāta, kuru, pat ja viņu nolūks nav apzināti mānīt citus, tomēr, pašiem nezinot tie sadarbojas ar tumšajiem spēkiem, kas izmanto šo cilvēku labos nodomus nest gaismu ar vēstījumiem kas nav no Gaismas, kaut arī tiek teikts- tie nāk no Gaismas puses.

Ļoti daudzi cilvēki vēlas saņemt vēstījumus un nonākt ar mums kontaktā, bet tas nav tik viegli, to nevar jebkurš cilvēks. Kā arī nav tādas nepieciešamības. Ļaujiet mūsu izvēlētajiem cilvēkiem kalpot kā savienojumam starp Mums un planētas cilvēci. Pārējie var kalpot un strādāt daudzās citās jomās, mēs atkārtojam, tam nav jābūt ikviena un katra cilvēka mērķim uz planētas Zeme- pieņemt mūsu vēstījumus.

Visapkārt ir tik daudz darāmā, jāpaveic ir tik daudz brīnišķīgu lietu! Tas ir veids kā pielietot jūsu īpašības un talantus, un piedāvāt to visu Gaismas Sargiem, jo tie zinās kā visu pasniegto izmantot vispraktiskāk un lietderīgāk.

Kad saņemat kādu vēstījumu no jūsu brāļiem vai māsām, sajūtiet, vai tas jūs iedvesmo. Sajūtiet, izjūtiet to sevī un tad arī nāks pārliecība par vēstījuma patiesumu. Ja iekšēji jūtat, ka sniegtais ziņojums nav īsts, atsakiet uz visiem laikiem šī kanāla vēstījumiem; bet, ja jūsu intuīcija saka, ka ziņojums ir patiess, sekojiet ticamajam avotam un palieciet atvērts nākotnes vēstījumiem nākošiem no šī kanāla. Šajās sajūtās ļaujiet savai iekšējai sirdsapziņai jūs vadīt.

Ja neesat pārliecināti, tad jautājiet pēc padoma cilvēkam ar lielāku pieredzi un intuīciju. Bet neticiet pilnīgi visai informācijai, kas cirkulē internetā, jo būs gan patiesa, gan viltus, kas centīsies jūs mulsināt. Tumšie zinās kā izmantot mulsinošo viltus informāciju. ‘Ne viss, kas spīd ir zelts’, un tiem cilvēkiem, kam patiesi būs lemts palīdzēt planētas cilvēces Augšāmcelšanās procesā, tiem cilvēkiem būs nepieciešamais atbalsts, lai atrastu taisnu ceļu bez mulsinošajiem viltus vēstījumiem.

Ticiet tādiem vēstījumu kanāliem, kas jūs iedvesmo un sniedz zināšanas. Mēs nesakām, ka nākotnē nebūs jauni kanāli, būs, jo to vajadzība patiešām pieaug, kā Marina to teica iepriekšējā vēstījumā. Tāpēc esiet uzmanīgi un tādi palieciet.

Ļaujiet, lai jūs vada intuīcija.

Iepriekšējā vēstījumā skaidrojām dažus faktus, kas attiecas uz jums kā uz planētas Zeme cilvēci un kā daļu no Dabas Valstībām, runājām par gaidāmo kvanta lēcienu- nekad agrāk nepieredzētu Augšāmcelšanos, tādu, kāda nav notikusi šajā līmenī jūsu pagātnē. Mēs runājām par Augšāmcelšanos sākot no patreizējās trešās dimensijas, kurā dzīvojat tagad, līdz piektajai, neejot cauri ceturtajai. Mēs gribētu paskaidrot sīkāk, jo daudzi lasītāji nav sapratuši informāciju.

Mēs nesakām, ka VISA planētas cilvēce pāries pa taisno no trešās uz piekto dimensiju, nē, ne visi cilvēki. Visiem šīs pasaules iedzīvotājiem gan ir tikusi dota tāda iespēja dzīvot dzīvi balstot to uz pareizu domāšanas veidu, pareizām sajūtām un izvēlēties pareizu rīcību. Visiem pasaules vīriešiem un sievietēm ir bijuši pieejami tādā vai citādā veidā tie morāles principi, kas varētu tos pārveidot par labiem ļaudīm, nedarošiem pāri nevienai dzīvai būtnei, kas palīdzētu lūdzošajiem, un nedzīvotu tikai un vienīgi savu egoistisko interešu apmierināšanai.

Kad Gaija būs pārveidojusi Viņas uzbūvi un struktūru, un sasniegusi savu jauno modeli, tad visi tie cilvēki, kas būs iemācījušies un sapratuši, kas ir mīlestība, īsta mīlestība, un nevis personīgo interešu apmierināšana, visi tie, kas mīl visas būtnes savā apkārtnē, un nevēlas nevienam nodarīt ļaunumu, tie būs sasnieguši nepieciešamo apziņas stāvokli, lai turpinātu savu personīgo ceļu Jaunajā Pasaulē.

Kad Gaija pacelsies uz Viņas jauno enerģētisko un dimensionālo konfigurāciju, visi tie, kas apdzīvo tās Fizisko Ķermeni un veido tās organisma šūnas, pacelsies uz piekto dimensiju kopā ar Viņu. Un kas notiks ar tiem, kas nebūs sasnieguši nepieciešamo garīgo līmeni? Tie tiks fiziski aiztransportēti uz citām planētām, kur tie turpinās savu evolūciju, vai arī pēc šīs dzīves pabeigšanas, tie atstās savu fizisko apvalku, lai atkal piedzimtu kādā citā ķermenī, tikai uz citas trešās dimensijas planētas, tieši tāpat kā skolniekam, kas nav nokārtojis eksāmenu, ir jāatkārto mācību viela, bet sekmīgie klasesbiedri varēs pāriet uz nākamo klasi un apgūt augstāka līmeņa mācības.

Šo planētu, kas līdz šim laikam dzīvojusi trešajā dimensijā, apdzīvos tikai tie, kas būs sasnieguši spēju dzīvot mierā, harmonijā un mīlestībā.

Mīļie, visu Visuma būtņu evolūcija attīstīsies un bez apstājas ies uz priekšu līdz Visaugstākā Radītāja viss Radītais netiks uzsūkts atpakaļ.

Mīlestība un Miers

Avots: Komandieris Sohins no Alfas Zvaigžņu kuģa

Kanāls: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.