Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, November 30, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, November 30, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Jūsu saules sistēmu pārpludina un piepilda zvaigžņu vēji, nesot jaunas ziņas no tāltālām Galaktikas vietām.

Un kādas tad labās jaunās ziņas tie ir atnesuši? Vai vēlaties iedziļināties tajās kopā ar mani? Tad kopā ieiesim smalkākās patiesībās, kas mums un jums paveras no ļoti attālām Piena Ceļa vietām.

Jūsu pašreizējās reliģijās- kristietībā, islamā vai jūdaismā- varat sastapties ar Dieva vēstnešiem, kas nes labās jaunās ziņas no Visvarenā Dieva, tos jūs saucat par eņģeļiem. Bet, patiesībā, šīs mirdzošās debesu būtnes, vēstneši neizskatās nepavisam līdzīgi tam kā tos attēlo jūsu mākslinieki- kā garmatainas gaišas būtnes ar spārniem uz muguras!

Patiesībā Dieva Vēstneši ir bezformas būtnes, un, ja tās būtu jānosauc kādā formā, lai to saprastu jūsu racionālais prāts, tad mēs teiktu, ka tās līdzinās enerģijas bumbām, kuras saņem informāciju pa tiešo no Radītāja, ceļo domu ātrumā, tās pārvietojas uz jebkuru Kosmosa vietu, lai nodotu informāciju kādai citai būtnei vai būtņu grupai, kurai ir jāsaņem Dieva dotā informācija.

Šīm cildenajām debesu būtnēm nav vajadzīgi gaisa kuģi, lai ceļotu no viena eksistējošā Visuma uz citu, jo viņu prāti ir tik apbrīnojami, ka tie pārvietojas kur vien vēlas, šķērsojot pat mums nepārvaramus šķēršļus tieši tikpat viegli kā pārejot ielu.

Mums sevi ir jāievieto fiziskos kuģos, jo mūsu ķermeņi, kaut arī daudz smalkāki un izsmalcinātāki nekā jūsējie, joprojām ir fiziski. Bet eņģeļi sastāv no tīras enerģijas, nav atkarīgi no šķēršļiem vai ierobežojumiem, kas atrodas fiziskajā Visumā, tie brīvi pārvietojas tur, kurp tos virza Dievišķā Tēva-Mātes Griba.

Arī eņģeļu starpā eksistē hierarhija, līdzīga kā Baltās Brālības hierarhija uz Zemes. Tie ir sadalīti grupās, bet ne tāpēc, ka daži būtu attīstītāki par citiem, viņu visu tuvums Dievam ir vienāds, bet atbilst tam darba tipam vai misijai ko tie uzņēmušies veikt. Faktiski, ja kādu no šīm būtnēm Augstākā Apziņa sauks pildīt citu misiju, tie pāries citas grupas sastāvā.

Un viņiem šādas pārmaiņas nesagādā nekādas neērtības, jo tie nav piesaistīti savam darbam vai kādai noteiktai būtnei, bet dzīvo tāpēc, lai piepildītu Augstākā Radītāja plānus, un tā ir viņu lielākā laime un prieks. Nekas tiem nesagādā lielāku prieku kā piepildīt Viņa pavēles, tādēļ tie konstanti dzīvo prieka, cildinājuma un svētības stāvoklī.

Un tagad mēs vēlamies dalīties ar mūsu Zemes, Gaijas brāļiem un māsām informācijā par to, ka viena no šīm tīrās un neskartās apziņas būtnēm ir bijusi mūsu Starpzvaigžņu Gaisa kuģī, lai dalītos ar mums jaunumos, kurus vēlamies sniegt jums tālāk.

(piezīme no Kris-Won: šajā brīdī Komandieris Sohins apklust, iespējams, lai apkopotu no Būtnes saņemto informāciju. Es gaidu vairākas minūtes līdz Sohins turpina savu runu)

Tajā brīdī mēs lietojām ierasto kontroles un neitralizēšanas, pretdarbības taktiku, lai apstādinātu tumsas spēku darbību, kas joprojām atrodas planētas spēka vietās, kad mūs apciemoja šī brīnumainā Būtne. Šī būtne nosauca sevi vārdā, ko varētu uzrakstīt aptuveni kā Allan. (piezīme no Kris-Won: ar uzsvaru uz otro zilbi- „al LĀN”)

Allāns atnesa mums Augstākā Saprāta piedāvājumu, kas iesaka mums veikt noteiktas izmaiņas mūsu stratēģijā un tālākajā darbībā. Mēs nevaram tās jums tagad konkrēti nosaukt, jo šī informācija sasniegs publiskus līmeņus un [vai] var nonākt arī pie pretējas ieinteresētības pārstāvjiem, vai saprotat?

Bet mēs varam teikt, ka šī stratēģiskās rīcības maiņa ļoti apstulbinās tumsas pārstāvjus un ievērojami paātrinās šīs planētas cilvēces augšāmcelšanās fināla procesu.

Esiet pieticīgi un laimīgi, jo tās labās ziņas, ko saņēmām un ar kurām tagad dalāmies ar jums visiem, ir ļoti daudzsološas un saistītas ar visu jūsu augšāmcelšanās procesu.

Un tik sen gaidītais Pirmā Kontakta brīdis tādējādi pienācis pavisam tuvu, tāpēc palieciet noskaņoti uz šo lielo brīdi, kuru mēs redzam pietuvojamies pēc jūsu lineārā laika!

Mierā un Mīlestībā, Komandieris Sohins atvadās no jums.

Avots: Komandieris Sohins

Kanāls: Kris-Won

Tulkoja: Māra


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.