Home > > Wonderer in the skies - July 22, 2011

July 22, 2011
Laiks, kas paiet starp katriem neizmantotajiem Atklāšanas fakta iespēju logiem, ar katru brīdi saīsinās. Tāpat saīsinās arī tas laiks, kurā mēs spējam jums palīdzēt aprast ar Pacelšanos. Tuvojas kārtējais iespēju moments. Vai to izmantos jūsu līderi- tas atkarīgs tikai no viņiem pašiem. Tomēr, tie vairs nevar turpināt šķērdēt iespējas, kuras tiem devuši jūsu vidū strādājošie mūsu pārstāvji.

Mēs esam izpētījuši visu jūsu pasauli un varam teikt, ka tumsa kļūst arvien vārgāka; no visiem iespējamiem enerģiju avotiem jūsu pasaulē ieplūst aizvien vairāk Gaismas. Pēdējo nedēļu laikā mēs esam noteikuši tikai dažus gadījumus, kad pielietots ķīmiskais piesārņojums, laika pārmaiņu tehnoloģijas un citas iluminātu rīcībā esošās ierīces. Jūsu līderiem būtu jāizmanto šie momenti, lai attiecīgi rīkotos un izdarītu paziņojumu, un tad jūs varētu ieiet jaunā būtības stāvoklī.

Pasaule nevar mainīties vienas dienas laikā. Tas vienkārši būs sākums vai lūzuma punkts, tā būs apzināšanās par to, ka viss jūsu darbs un ticība Mīlestības misijai nav bijusi veltīga. Sākumā izmaiņas nebūs ļoti drastiskas, bet tas būs impulss tam, lai pēc paziņojuma veikšanas visos līmeņos varētu sākties tālākas un lielākas iespējas un pārmaiņas.

Mēs turpināsim koncentrēties uz visu, kas tuvina un ved jūs pretim Atklāšanai, mēs turpināsim sniegt zināšanas, kas saistītas ar cilvēces svarīgākajiem vēstures notikumiem, mēs turpināsim jūs informēt par visu, kas saistīts ar pacelšanos kopā ar Gaiju uz augstākiem eksistences līmeņiem. Tā kā pēdējā laikā Atklāšanas lietā salīdzinoši valdījis miers, varam teikt, ka patlaban atveras atkal jauns iespēju logs un tāpēc vēlamies jūs sagatavot kārtējai iespējamībai.

Mēs zinām par sagatavošanās cikla nogurdinājumu, sajūsmu, gaidām un mānīgumu, ko redzat pienākam un garām paslīdot. Tas ir neizbēgami. Viss atkarīgs no tā kā jūs raugāties uz laiku un kā to mērāt. Mēs laiku redzam kā nano- sekundi visā laika plūdumā salīdzinot ar to plūsmu, kas atvedusi līdz šai vietai un momentam. Jūs katru sekundi redzat kā stundas un dienas. Ilumināti jums iemācījuši gaidīt tūlītēju apstiprinājumu katrai lietai. Mēs saprotam jūsu sajūtas. Tāpat mēs saprotam un apbrīnojam jūsu ārkārtīgo elastīgumu, izejot cauri visiem cikliem, un jūsu ticību procesam. Mēs jūs cienām un godājam.

Mēs godājam jūs un jūsu darbu un esam gatavi īstajā brīdī palīdzēt. Turpiniet “spiest” uz Atklāšanas faktu, darbojoties Mīlestībā un sūtiet nolūka domas tiem līderiem, kuri spēj izdarīt attiecīgo paziņojumu; tāda rīcība arī aizvedīs jūs uz notikumu sākuma sliekšņa. Izbaudiet sevi šajā procesā un turpiniet sevi mīlēt bez kādiem nosacījumiem.

Esiet mierā.

Tulkotājs: MaraShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Wonderer in the skies,
please let us know and we'll add you to our mailing list.