Home > > Wonderer in the skies - July 26, 2011

July 26, 2011
Ļoti rūpīgi tiek organizētas Atklāšanas procesa daudzās un dažādās tuvināšanas darbības, lai Atklāšana spētu norisināties ar iespējami minimāliem traucējumiem, kas varētu skart visus un jebkuru no jums. Fakts, ar kuru mēs vēlētos, lai jūs rēķinātos- kad pienāks šis laiks, jūsu dzīvēs daudz nekas tajā brīdī nemainīsies, piemērotas programmas jūsu dzīvēs ienāks pavisam pakāpeniski. Kad izklīdīs sākuma šoks, tad mēs vēlētos, lai jūs zinātu un saprastu, ka tālākie notikumi risināsies tikai un vienīgi dabīgu notikumu sērijā. Mēs esam pamanījuši to, ka jūsu cilvēciskā daba- raksturs, alkst pēc pazīstamā un tāpēc ir svarīgi, ka viss jau ierastais un pazīstamais paliek ar jums tuvākajā laikā pēc Atklāšanas notikuma un tādējādi maksimāls cilvēku skaits varēs integrēties un pieslēgties jaunajai uzskatu sistēmai. Pašlaik mēs strādājam ar vairākām valdībām, lai mierīgā veidā noorganizētu notikumus un šī informācija izplatītos plānotā un īstajā laikā.

Nākamo mēnešu laikā paši pieredzēsiet notikumu sēriju, kas skars ne tikai jūsu monetāro sistēmu (šī sistēma ir mūsu galvenās bažas, jo tā jums ir vispazīstamākā), bet nāks arī citi notikumi, kas saistīti ar drošību (vai arī ar viltus baidīšanu un nedrošību) un zinātnisko sasniegumu paziņojumiem, kas daudziem cilvēkiem liks vaicāt- kā gan var notikt tādi tehnoloģiskie lēcieni. Tā ir neatņemama Atklāšanas notikuma sastāvdaļa.

Daudz ir tādu, kuri patlaban jau brauc notikumu „vilciena” vagonā, bet agrāk bija raduši šo nepielūdzamo kustību uz priekšu stādināt. Jo vairāk cilvēku mostas, jo notiek nenovēršamais un neizbēgamais. Pastāv matemātiski izteikts procentuāls daudzums to atmodušos cilvēku, kuri agrāk bija iluminātu pakalpiņi un rokaspuiši, bet tagad šie indivīdi ir sapratuši savu lomu un raugās uz notiekošo no plašāka redzes leņķa.

Esiet savienojumā ar sirdi un turpiniet savu misiju- gan individuālo, gan kopējo. Šie patiešām ir visaizraujošākie laiki. Centieties pēc iespējas labāk tos iegaumēt, jo vēlāk bieži atskatīsieties atpakaļ, vēloties atdzīvināt tos laikus un momentus, kas aizveda jūs līdz Atklāšanas notikumam un viennozīmīgi bija iesākums tālākam paātrinājumam pretim Pacelšanai. Tam ir sava „Holivudas piegarša”.

Mēs turpināsim sevi parādīt jūsu debesīs aizvien biežāk un vairāk, un esam plānojuši vēl papildus satuvināšanās iespējas, turpinot pieradināt cilvēkus pie mūsu klātbūtnes. Tas ietvers sevī vēl vairāk „garām lidināšanos” faktu un labāku mūsu kuģu saskatāmību, lai nebūtu pamats šaubām. Tas viss plānots jau sen, sen atpakaļ un mūsu skatījumā virzās uz priekšu apmierinošā veidā. Laiks satuvina un mēs priecājamies par mūsu atkal apvienošanos. Mēs sagaidīsim jūs ar plaši atvērtām sirdīm un Mīlestībā, apbrīnā par jūsu lielisko elastību tik daudzo dzīves likstu aplenkumā.

Esiet mierā.

Tulkotājs: MaraShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Wonderer in the skies,
please let us know and we'll add you to our mailing list.