Home > > Blossom Goodchild - November 26, 2012

 november 26, 2012

Fény Galaktikus Föderációja / 2012. november 26.

Blossom: Nos… ismét elröpült egy hét…egyre közelebb vagyunk az év végéhez!…És az enyém! Hogy lepergett ez az évem! Nos, rátok bízom!...Ti tudjátok a legjobban, hogy mit ÉRZEK…

Fény Galaktikus Föderációja: A legszívélyesebb üdvözlet mindannyiótoknak! Te arról beszélsz, hogyan repül az idő és egyetértünk abban, hogy ez a helyzet veletek! De az Új idő még gyorsabbnak fog tűnni… Sokkal inkább úgy, mintha NEM is lenne idő! Mivel az idő a régi paradigmához tartozik és az ’idő’ haladtával egyre kevesebb és kevesebb jelentősége lesz annak. Az elkövetkezendő hetek olyanok lesznek, mintha egy nap egy perc lenne!

Már most is nagyon sok Szeretet áramlik át…néhányan nem is érzékelik…de sokan nagy impulzusokban jutnak hozzá. Legyen úgy Legdrágábbjaink,…hogy a szívetek örömmel fogadja és megnyílik annak az energiaáradatnak, amely a bolygótokra zúdul!

Emlékeztessétek magatokat állandóan arra, hogy TI SZERETET VAGYTOK és arra, hogy itt az idő, hogy KITELJESEDJETEK önmagatokban önmagatok által!

Egy kis zavart is ÉREZHETTEK azt illetően, amit ez valójában jelent és tudjuk, hogy korábban beszéltünk már nektek több alkalommal erről…de ismét emlékeztetünk benneteket rá! Hiszen amikor a pénzt felteszik, a lottót megnyeri valaki!

Minden egyes lélek perspektívájából…attól függően, hogy az adott perspektíva hol van...ott „Az Eseménynek” köszönhetően lesz egy kioltási [merülési] hullám…Mi egyszerűen ezt csak az alapján jegyezzük meg, amit látunk. Ennek lesz egy másodlagos kimenete, amint ez előkészíti az éneteket az elérkező magasabb energiára.

Sok ember olyan történésekről beszél, melyek napenergiával kapcsolatosak… Én még nem tanulmányoztam ezt… egyáltalán fogtok Fényt küldeni?

Valóban! A Nap Fényt ont! Ezt a témát illetően annyit mondanánk, hogy sok aktivitás fog egyenesen ebből a járműből áramlani. Ismét úgy döntünk, hogy nem rontjuk el a meglepetést, viszont bevalljuk azt, hogy ’a napisten’ óriási szerepet fog játszani abban, ami szemmel láthatóvá válik majd.

SENKINEK SEM KELLENE ARRA SZÁMÍTANIA, AMIRE MINDENKI SZÁMÍT!

Azt szeretnénk sugallani, hogy a TÖKÉLETES IGAZSÁG pillanataiban…mindenki jól tenné, ha a testét, a lelkét és a szellemét az Egység megtapasztalásához illesztené!

Bár ez mindenki számára más lesz…de azt sugalljuk, hogy lesz egy ’közös rész’, melyben MINDENKI változást fog tapasztalni!

Lélegezzetek be és ki a legmélyebb szinten és nyissátok meg magát a LÉNYETEKET annak, ami VAN.

Legdrágább Földlakók!... A végső napok a vége felé járnak! Új napok fognak leragyogni és MINDENKI számára a csodálatos Föld megújított REMÉNYÉT adják. Egy gyönyörű bolygót, melyet TI fogtok újrateremteni önmaga dicsőségébe!

Az emberek meg fogják tapasztalni a különbséget a lelkükben… attól függetlenül, hogy az adott személy meddig jutott el addig a pillanatig. Mivel ez a beáramló Fényszeretet lehetővé fogja tenni a szellem szárnyalását és azt, hogy ÖNMAGA LEGYEN!

Ó, az az öröm, melyet megtapasztaltok majd! Amint ti mondanátok… hanyatt dobjátok magatokat tőle!

És megmarad ez az öröm?

Egy bizonyos fokig igen!...Mérhetetlen lesz, a maga ’hajnalán’… De egy kicsit lassan fog érlelődni azért, hogy mindenki alkalmazkodni tudjon az ő újabb, magasabb szintéjhez.

SENKI…SEM FOG UGYANAZ MARADNI, AMILYEN ELŐTTE VOLT!

És az élet…csak megy majd tovább?

Nem ’csak’ megy tovább! Az élet magára ölti az Új Felvilágosodást!

Azokért, AKIK ÚGY DÖNTENEK, hogy… egy szívből jövő csodaországban találják magukat… A szíven belül NYILVÁNVALÓ lesz a különbség az én számára és ’tisztázni’ akarja majd!

Egy kicsit jobban el tudnátok magyarázni?...’tisztázni’?

Sokkal szemmel láthatóbb lesz az én-hatalom vágya. Olyan régóta volt az ember ’uralom alatt’ és magától értetődő az Emberi Lény abszolút tökéletessége. Az embereknek ismét meg kell vizsgálniuk a helyzetet, ami volt és minden mozdulatával lehetővé kell tennie, hogy az okozott kárt helyreállítsa.

Ez lesz a legfontosabb az emberek vágyai között… Hiszen, ha ez egyszer kijavításra kerül, akkor az ugrások és szökellések ugrálva és szökellve jönnek majd…és a világ ’jellege’, melybe az emberek Bíztak, hogy belesétálnak…a küszöbön fog állni…szélesre tárt ajtóval!

Földi lelkek! … Az élet lelkei!... Amint ez a Fény rátok zúdul… találjatok rá önmagatokban a megbocsátásra!... Megbocsátásra az énetekkel szemben, amiért az időről-időre tévútra vezetett…olyan ösvényekre lépve, melyek nem voltak hasznosak,… de elfogadtátok!

Keressétek a megbocsátást azok felé, akik VALÓBAN a sötétebb ösvényekre léptek és képtelenek voltak a szabadság felé vezető utat megtalálni!... Hiszen ők nagyon eltévelyedettekké tudnak válni és körül tudják ásni magukat azzal a bizonyos úttal…mely a napfény minden gondoskodásával elhagyta a gondolataikat és így a lelküket is!

Amikor eljön ez a Fény…találjátok meg ÖNMAGATOKAT…a VALÓDI ÖNMAGATOKAT… és ajánljátok fel neki a legmélyebb Szeretetet mind az énetekért/iránt mind pedig MINDENÉRT, AMI VAN.

ÉREZZÉTEK azt a Szeretetet… mivel eláruljuk nektek… hogy ellenállhatatlan lesz!

Tehát ez egy bizonyos időn keresztül fog végbemenni? Mert láttam egy maja úriemberrel készült videót, aki arról beszélt, hogy van egy nyolc perces ’kiruccanás’, mely során tudatába kerülünk a Felsőbbrendű tudatosságnak és aztán rajtunk áll majd, hogy ’kövessük’… vagy valami ilyesmi.

Amint mondjuk…ez a Fényáradat nem lesz folyamatos… ’pillanatnyi’ lesz a dolgok Nagy Rendszerének kifejezésével élve!

Úgy értem…Ha valaki elfoglalt…Valószínűleg elmulasztja!!??

Nem…ez nem történhet meg! Az a valami, ami jön, NEM ugyanolyan rezgésű, mint bármi, ami korábban jött! Nem olyan lesz, mint ahogyan előzőleg említetted, hogy egyesek tudatában lehetnek, mások meg nem… mint például egy csillagkapu kinyitásánál.

AMI JÖNNI FOG, AZT NEM LEHET FIGYELMEN KÍVÜL HAGYNI!

Minden tisztelettel…ez mind szép és jó nektek!... Ti tudjátok, miről beszéltek… de mi nem! Azt kell gyanítanunk és ’kiszedjük a velejét’ minden, a témával kapcsolatban közölt különféle állításnak. Tudom, hogy nincs már sok idő ahhoz, hogy elmenjünk…de ezt kell mondanom… A legtöbb tőlem telhetőt megteszem, hogy a legjobb helyen legyek amíg ez az idő eljön…ez rajtam áll… A 2008. október 14-i emlékeimről mesélek…amikor a várakozás egész elviselhetetlennek tűnt… vegyítve az izgalommal és egy óriási mennyiségű várakozással.

Nos, akkor azt javasoljuk, hogy amennyi lélegzetvételt csak lehet, annyit tegyetek meg meditáció segítségével és engedjétek meg a lélek ISMERETÉNEK, hogy BÉKÉT hozzon az adott helyzetbe!

LEGYEN TUDÁS A SZÍVETEKBEN ÉS BIZTOS NYUGALOM LESZ AZ ELMÉTEKBEN…ARRA VONATKOZÓLAG, HOGY HA BÁRMI IS TOLÓDIK, AZ AZ ISTENI AKARATBÓL VALÓ MEGHOSSZABBÍTÁS MIATT TÖRTÉNIK.

MINDEN, AMI BENNETEK ÉS KÖRÜLÖTTETEK VÉGBEMEGY, AZ AZ ISTENI TERV TELJESÍTÉSE.

EMLÉKEZZETEK ERRE… JELENJEN AZ MEG BÁRMILYEN FORMÁBAN!

Amikor ezt mondjátok…az egy olyan eset, hogy el kell hogy fogadjuk a nehéz időket is, nem csak a könnyűeket?

Könnyű lesz, ha úgy döntötök, hogy bársonyból lesz…és nehéz, ha úgy döntötök, hogy kőből. [itt arra utal, hogy minden döntés kérdése! – a ford. megj.]

Nem szeretnénk összezavarni benneteket ebben a helyzetben…Mi csupán arra vágyunk, hogy a gondolataitokat kövessük a legbecsesebb dologgal.

Köszönjük! Szeretném tisztázni azt is, hogy nem adtatok időpontot e Fény eljövetelének… Ennek oka van?

Mi az, amire emlékszel?

Az, hogy elhatároztam, hogy nem hasonulok az  ’időkhöz’ legalábbis ami benneteket illet…

Mi csupán a vágyaitokhoz tartjuk magunkat!

Képzeljétek el!.. LEGYETEK TUDATÁBAN annak,... hogy a Fény, mely a bolygótokRÓL özönlik, az hihetetlenül ragyogó… Mivel sokan-sokan-sokan vagytok, akik TUDJÁK a szívükben, hogy egy ÚJ VILÁG hajnala kezdődik minden egyes adott pillanatban.

Ez a sugárzó energia ad oly nagy jelentőséget a dolognak!

KÉPZELJÉTEK EL…,hogy minden a ’tudatban van’…A szívetek EGYKÉNT ver és a gondolataitok a SZERETET rezgésével azonosak és azzal a vággyal is, hogy ezt az Új Világot megteremtsétek!

Hiszen a szívetek mélyén tudjátok, hogy a küldetésetek…amelyre oly régóta vártok és amely miatt a szívetekben annyi aggodalom volt hosszú időn keresztül…az, hogy benneteket abba az időbe SUGÁROZZON, amely megvalósítására megegyezésetek van.

ÉS MEG FOGJÁTOK VALÓSÍTANI!

MINDEN kétségből szabadítsátok ki a gondolataitokat!... Engedjétek meg magatoknak, hogy a beteljesülésetek Aranyló dicsőségében megmártózzatok! A megtett út nem volt csapdák nélküli, de az út, amit meg kell még tennetek az egy olyan dicsőséges napsütés,…mely egész végig egy hevítő és izgató ÉRZÉSSEL van kikövezve.

Legdrágább lelkeink!... Veletek vagyunk!... Velünk vagytok!

TUDJUK, hogy ami jön, az felülmúl minden várakozást!

TUDJUK, hogy mindig ezen idők felé meneteltetek…évszázadról évszázadra…és MOST elérkezett!

A mennyek Békét visszhangoznak…amint az élet egy teljesen új értelmet vesz magára… és ez…a legrégebbi történet a könyvben.

Nagyon köszönjük!... (Nagyon rövidnek tűnik, bár két órába telt… volt egy nagy megszakítás benne… elveszítettem a dokumentumot a felénél! Magasztaljuk a Google-t!)

Csatornázta: Blossom Goodchild

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: Blossom GoodchildDear readers,

We are looking for new translators English-Hungarian for Matthew’s messages, Blossom's messages and messages from SaLuSa channeled by Mike Quinsey.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 27 languages) that wants to spread messages of love and light as far and wide as possible. Would you like to join us, please send an email to Luisa Vasconcellos, the founder of this team, or to Galactic Channelings and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Share |