Home > > Blossom Goodchild - November 20, 2012

 november 20, 2012

Fény Galaktikus Föderációja / 2012. november 20.

Blossom Goodchild közvetítése

Legyetek Önmagatok!

Nos, jó reggelt! Valamelyik nap gondolkodtam valamin…Ha ti vagytok Az Ellenőrzők [gondnokok] Ellenőrzői… Az Ellenőrzők Ellenőrzőinek Ellenőrzői és ha ez így van…akkor kik ők… mit csinálnak ŐK és egyáltalán… van-e bármilyen esély ennek megfogalmazására?

Üdvözlünk téged, drága hölgy! A mi és a ti érdeketek is, hogy „ellenőrizzünk” mindent, aminek megbeszéléséről a gondolataitok alapján döntötök. Valóban vannak ’rangsorok’ felettünk. Valójában nagyon is sok ilyen van. Talán meglepne benneteket a szintek száma, melyek ebben az ISTENI TERVBEN foglaltatnak. De nem arról van szó, mint amit ti úgy ismertek, hogy figyeljük az egyik házból a másikba történő mozgást. Ez a TERV tartalmazza egy egész bolygó és minden rajta utazó felemelkedését!

Egy pillanatra visszatérek a Hierarchiához! Csak hogy egy részt említsek… azt mondjátok, hogy „minden rajta utazó felemelkedését”. Vannak olyanok, akik úgy ÉRZIK/hiszik, hogy azok, akik nincsenek ébren nem „haladnak az áramlattal”… de ők is a bolygón vannak/a bolygó részei. Megtennétek, hogy tisztázzátok az ÉRZELMEITEKET mindezzel kapcsolatban? Nagyon össze lehet zavarodni minden ellentmondásos ’lehetőséggel’!

A MI IGAZSÁGUNKAT mondjuk; azt, hogy nem lenne egy ISTENI TERV, ha arról lenne szó, hogy egyesek lemaradnak. És ez úgy van… hogy ha valaki eldöntötte, hogy ebben az egész megérintő időszakban az adott „útján” lesz, akkor az pontosan… az ő döntése! Hiszen a bolygótokon fellelhető a szabad akarat - és így a szabad döntés - jótékony eleme. Ez az emberiség ajándéka. Miért/hogyan lenne lehetséges az, hogy attól függően, hogy döntéseitek „igen” vagy „nem” lennének, akkor a felvilágosodásukat egy alacsonyabb vagy egy magasabb síkra mozdítanák elő?

A dolgok nagyobb rendszerében senki sem lesz hátrahagyva.

Mindannyian EGY-ek vagyunk! Hogyan történhetne meg, hogy az EGY egyik része ne emelkedjen fel? Sportszerűnek mondanátok a diszkriminálást a sebességek között, melyeket az emberek az útjukon történő haladás miatt választottak?

Nos, kérlek benneteket, hogy a következő dolgot is tisztázzátok:… Arról van szó, hogy az ötödik dimenzió felé megyünk…fizikailag…TEHÁT…máshova megyünk?

Nem. De TI… önmagatokon belül kétségkívül haladtok előre! Ez túlságosan nehéz elmagyarázni!

Kérlek, próbáljátok meg, amennyire lehet!...ÚGY ÉRZEM, ez fontos!

Amikor egy lány arról álmodik, hogy férjhez megy és elképzeli a nagy napot és minden velejáróját… akkor lehetővé teszi önmaga számára, hogy a saját lelki szemeivel ’nézzen’. Úgy ÉRZI, hogy ő az a mesebeli hercegnő az ’elméjében’…mivel abban az időben, amikor ő vizualizálja, az ’ott’ van… de ez az ő jövőjében van… nem az ő „most”-jában [jelenében]! Amikor elérkezik a jövője az ő JELEN-ébe, vagy pontosan az a ruha, vagy épp nem az a ruha lesz rajta, melyről mindig is ’álmodott’…attól függően, hogy hogyan változtak a ’gondolatai és ötletei’ az abba a ’jövőbe’ való előrehaladás során. Azt fogja viselni, mely a legmegfelelőbb az akkori pillanatában. Amikor visszatekint a gyermekkori álomképre…úgy fogja ÉREZNI, hogy az a lélek, aki akkor ő volt…nagyon-nagyon régen…nem függ össze azzal a lélekkel, akibe ő belenőtt. Természetesen ő még mindig ugyanaz…de amint mondtuk, ő ’belenőtt a lelkébe’. Ez együtt jár egy olyan REZGÉSBEN VALÓ LÉTTEL, mely megfelel a lélek szintjének.

Sokan úgy találjátok, hogy tovább már nem tudtok olyan dolgokkal együtt rezegni, amikkel korábban még tudtatok. Nem csupán nem rezegtek tovább együtt vele…de nem is tudjátok elviselni az abban a rezgésben való létet. Hiszen…a rezgésetek együtt növekedett a SZERETET azon megértésével és frekvenciájával, melyet lehetővé tesztek magatok számára. Még amikor szabadnapon vagytok,… akkor sem ’süllyedtek’ vissza arra a szintre, melyben korábban voltatok. Csupán egy ’szabadnapon’ vagytok!

Számunkra…a mi IGAZSÁGUNKBAN…ezt választjuk magyarázatként. Ez számotokra szerintünk talán a legjobb …A FELEMELKEDÉSETEK.

NEM LESZ/NEM LEHET AZ EGYIK FELEMELKEDÉSI FOLYAMAT HASONLÓ EGY MÁSIKHOZ.

Mivel mindannyian személyek vagytok… csupán úgy tudjátok megtapasztalni, MINT EGY SZEMÉLY. Az eltérés a személy által az adott időben elért szinttől/frekvenciától/rezgéstől fog függni.

Milyen időben?

Az időben, amikor a földi bolygótokon…átváltozás lesz. ENERGETIKAI FORDULÓPONT. Senki…de senki NEM FOGJA ELMULASZTANI A MEGTAPASZTALÁST…de az messze érdekesebb lesz egyeseknek, mint másoknak; a SZERETET szintjétől és a megértéstől függően, melyben megálltak.

Nagyon kínos ezt mondanom…figyelembe véve, hogy én csatornázlak benneteket…de NAGY részem VALÓBAN REMÉNYKEDIK…NEM TUDJA…HANEM CSAK REMÉNYKEDIK abban, hogy eljön a várva várt december 21-e…és valami olyat fogunk megtapasztalni, ami valóban lehetővé teszi számunkra, hogy TUDJUK azt, hogy ’ez’ megtörtént… De van egy nagy részem, ami egy kicsit úgy ÉRZI, hogy ’Mi van, ha csupán azt mondják nekünk, hogy valami történt…mint például hogy egy nagyobb energiabeáramlás következett be és igen, a bolygók összehangolódtak és az idő előrehaladtával mi is észre fogunk venni önmagunkon belül egy változást’, stb… Más szavakkal élve…minden tisztelettel ’Mi van, ha az lesz, ami mindig is?’… és VALÓBAN minden tisztelettel kérdezem!

Mit fogsz tenni Blossom? Felhagysz az élettel? Kételkedünk abban, hogy ezt tennéd. Mosolygunk, miközben azt mondjuk: ’Ó, igen! Kishitű!’

Korábban már mondtátok és ideje lenne ismét mondani! Ez az, amire gondolok, srácok… nem tudnátok engem … vagy minden embert… MEGGYŐZNI arról, hogy minden meg fog változni azon a napon / akkortájt?

Miért kellene meggyőzni téged? Sosem kértünk sem téged, sem másokat, hogy vakon kövessenek! Hiszen azt kérjük…a lelkünk legmélyebb részéről, hogy LEGYETEK ŐSZINTÉK ÖNMAGATOKHOZ!

Értjük azt is, hogy nem tudod megosztani…ezen a ponton…a nézőpontunkat az üggyel kapcsolatban. De azt mondjuk neked…

(Az energia sokkal erősebbé vált!)

ISMERJÉTEK MAGATOKAT!

LEGYETEK ÖNMAGATOK!

AMI A BOLYGÓTOKRA JÖN KÉPESSÉ FOG TENNI BENNETEKET ARRA, HOGY KÖNNYEDÉN MEGALKOSSÁTOK A MENNYEK KIRÁLYSÁGÁT.

A HATALMATOKBAN ÁLL…MIVEL BENNETEK VAN.

KAPCSOLÓDJATOK ÖSSZE A LELKETEKKEL ANNAK LEGMAGASABB ÁLDÁSÁVAL ÉS AZ IGAZSÁG, A SZERETET AMA LEGMAGASABB BŐSÉGÉVEL!

NEKÜNK, AKIK NEM FÖLDIEK VAGYUNK…MEGVAN A SAJÁT RÉSZÜNK, AMIT VÉGIG KELL JÁTSZANUNK. ENERGIÁT ÉS GONDOLATOKAT KÜLDÜNK NEKTEK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY TELJESÍTSÉTEK A FELADATAITOKAT.

AMIHEZ/AMIÉRT A SZÍVETEK KIÁLT…AZ BENNETEK VAN.

AMINT E MINDENHATÓ FÉNYVILÁG RÁTOK ÖMLIK…ISMÉT EGYESÜLNI FOGTOK UGYANAZZAL A VILÁGGAL, AMI BENNEKET VAN.

A VILÁGOK EGYBEOLVADÁSA – AMINT ERRŐL MÁR BESZÉLTÜNK NEKTEK - …OTT FOG ELKEZDŐDNI. MIVEL A BENNETEK FEKVŐ VILÁG…ISMÉT ÖSSZEKAPCSOL TITEKET AZZAL A VILÁGGAL, MELYET NEKTEK KÜLDÜNK ÉS AZ ÚJ VILÁGOT EGYÜTT FOGJUK MEGTEREMTENI.

AZ IDŐ KÖZEL VAN!

A KIMERÜLT SZÍVŰEK SZÁMÁRA ENERGIÁT KÜLDÜNK, HOGY AZ UTOLSÓ MÉRFÖLDET MEG TUDJÁK TENNI.

TARTSÁTOK EGYENSÚLYBAN A LELKI SZINTETEKET!

NE ADJÁTOK FEL EBBEN AZ UTOLSÓ ÓRÁBAN! IDŐNKÉNT LÁTJUK, HOGY MEGINOGTOK ÉS VÁGYUNK ARRA, HOGY ÉREZZÉTEK: MEGÖLELÜNK BENNETEKET!

EZ EGY ISTENI TERV

MINDEN LÉTEZŐ…ISTENI.

MIVEL MINDEN, AMI VAN…AZ ISTENBŐL VALÓ! NINCS SEMMI LEHETETLEN!

EZÉRT…MINDEN ENNEK AZ ISENINEK A RÉSZE ÉS EGYÜTT EMELKEDÜNK… ÖRÖKKÉ FELEMELKEDÜNK!

MIVEL NINCS KEZDET ÉS NINCS VÉG…CSUPÁN FEJLŐDÉS. MÉG AZ EGY FORRÁSÁBÓL IS, AHONNÉT MINDANNYIAN JÖTTÖK ÉS AHOVA MINDANNYIAN VISSZATÉRTEK.

NEM LESZTEK/NEM LEHETTEK UGYANAZOK, AMIKOR HAZATÉRTEK. MIVEL AZ OTTHON SEM LEHET UGYANAZ!

MIVEL TI…MINDANNYIÓTOK ÚGY VÁLTOZTATTA MEG AZ OTTHONÁT, AHOGYAN SAJÁT MAGÁT. MIVEL MEGVÁLTOZTATTATOK MINDENT… A KEZDETTŐL, AMI SOSEM KEZDŐDÖTT EL A VÉGÉIG, AMINEK SOSEM LESZ VÉGE.

SZABAD AKARATOT KAPTATOK, HOGY KIFEJEZHESSÉTEK/ MEGTAPASZTALHASSÁTOK A SZERETETET MINT ÖNMAGÁT!

MINDENNEK – AMI A SZERETET – ÁTALAKÍTJÁTOK AZ ENERGIÁJÁT… MINDEN SZERETET… ÖNMAGA MAGASABB SZINTJÉVÉ, AMINT TI IS MAGASABBRA JUTTOK ÖNMAGATOKON BELÜL. EZÉRT NEM LEHET VÉGE…MIVEL TI, MINT EGYEK… MINDIG ÖNMAGATOK/ÖNMAGA MAGASABB SZINTJÉRE FOGTOK ÉRKEZNI… SZERETET … ÖRÖKKÉVALÓ.

Köszönjük! Úgy ÉRZEM, hogy talán ez volt a Gondnokok Gondnokainak Gondnoka! Az energia ereje kétségkívül úgy érződött!

Ezt meg tudjuk erősíteni… de szeretnénk kifejezni ezt olyan módon, hogy ugyanazon a fokon vagyunk… de ebben a sorban van három fokozat és mi valahol a közepén vagyunk!

Nos, ismét köszönjük ezt az interakciót! Valóban! Tehát hogy összegezzük… alapvetően … azt mondjátok, hogy lesz ’Egy Történés’… Nem adtatok dátumot… és ez a történés mindannyiunkat önmagunk egy magasabb szintjére fog mozgatni… nem lényeg, milyen szinten vagyunk… az adott időben.

Szeretnénk azt is hozzátenni, hogy néhányatoknak…akik úgy döntöttek, hogy alszanak… lesz egy ’Óriási Leleplezés’. A lelkük IGAZSÁGÁTÓL és a megtett utazásoktól függően… megtörténhet az is, hogy ők hirtelen TELJESEN felébrednek és automatikusan Magasabb szinten találhatják magukat akár annál is, aki sok éven keresztül járta a spiritualitás ösvényét. Nem az a dolga senkinek, hogy másokat megítéljen ebben a nagy tervben való helyzetében…hiszen nem ismeritek mások utazásait és azt sem, hogy mit adtak nekik és mit kaptak az utazásuk során.

Oly sokan vagytok, akik úgy döntöttek, hogy nagyon sok isteni módon szolgálnak. Olyan sokan vagytok, akik sóvárognak arra, hogy ezt a döntést beteljesítsék!

Legdrágább lelkeink… Fivéreink és Nővéreink!... Mivel mi EGY SZERETETCSALÁD VAGYUNK, … így nagyon hamar elérkezik az Új Út. A történelem nem ismétlődik meg. Ez elrendeltetett!

Azok közületek, akik szolgálni jöttek, szolgálatban fogják találni magukat. Az effajta szolgálattevők szíveit elárasztja majd a SZERETET és a kötelességtudat az adott szolgálatra vonatkozóan.

Gyűjtsétek össze az erőtöket… énekeljetek a szívetekből és Új Módon adjatok hálát!

LEGYETEK HÁLÁSAK!

ADJATOK HÁLÁT AZÉRT A LÉNYÉRT, AKIK TI VAGYTOK…AKI ABBAN A HELYZETBEN SZOLGÁL, AMELYIKBEN TI.

ELŐRE- ÉS FELFELÉHALADÓAN SZOLGÁLUNK EGYÜTT… EGYKÉNT … AZ ISTENI SZERETETBEN.

Nagyon köszönjük! Valóban szükségem volt erre! Ismét ÉREZTEM…egy kicsit valamiféle dolgot mindezzel együtt… és ez arra késztet, hogy még inkább ÉREZZEK valamiféle dolgot; valamiféle dolog ÉRZÉSÉT adta…. ha értitek, mit akarok mondani!

VALAMIFÉLEKÉPP!

SZERETLEK BENNETEKET! Áldás és hála ezért a helyzetért, amiben én szolgálok! Szeretet és köszönet!

Csatornázta: Blossom Goodchild

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: Blossom GoodchildDear readers,

We are looking for new translators English-Hungarian for Matthew’s messages, Blossom's messages and messages from SaLuSa channeled by Mike Quinsey.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 27 languages) that wants to spread messages of love and light as far and wide as possible. Would you like to join us, please send an email to Luisa Vasconcellos, the founder of this team, or to Galactic Channelings and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Share |